Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Цель дисциплины «Современные средства разработки приложений» заключается в ознакомлении студентов с современными и перспективными технологиями в обла...полностью>>
'Документ'
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а...полностью>>
'Лекция'
На основе большого числа астрономических наблюдений и расчетов Коперник создал новую, гелиоцентрическую систему мира. Земля – одна из планет, движущи...полностью>>
'Документ'
В першому розділі ви познайомились з ключовими поняттями та концепціями маркетингу та ринку, проблемами глобалізації економічних процесів та підвищен...полностью>>

Проект факторів swot-аналізу Сумської області для обговорення експертною групою проекту «Нова Сумщина 2015» при Голові Сумської ода

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект факторів SWOT-аналізу Сумської області для обговорення експертною групою проекту «Нова Сумщина 2015» при Голові
Сумської ОДА

Сильні сторони/ Strength

Ступінь
впливу, 1-
mirt, 10-
max

Слабкі сторони/Weakness

Ступінь
впливу, 1-
min, 10-
max

Наявний потенціал інноваційного розвитку (

Брак кооперації між виробниками області, низький рівень
продуктивності праці

Вигідне географічне положення області

Застарілість технологій у більшості виробництв області, значний
рівень зношеності основних фондів

Благоприємні кліматичні умови та природні ресурси

Відсутність чіткої стратегії розвитку регіону

Високий рівень освіти населення, розгалужена система освіти

Недостатній рівень орієнтованої на розвиток бізнесу інформації
(наявні ресурси, стан ринку)

Відносна екологічна чистота території та продуктів харчуванні
місцевих виробників

Недостатня залученість третього сектору (спілок, бізнес-асоціацій,
громадських організацій) в управління справами області

Наявність природних ресурсів для розвитку АПК, наявність

передумов для розвитку кластерів в АПК

Нерозвиненість транспортних коридорів в області

Наявність потенціалу для розвитку кластерів у хімічній
промисловості, галузі будівельних матеріалів

Недостатній рівень розвитку інфраструктури (транспорт,
енергетика, зв'язок) для ведення бізнесу

Значна доля видобування нафти та газу в області у загальному
видобутку в Україні

Недостатній рівень конкурентоспроможності продукції
більшості місцевих підприємств на зовнішніх ринках

Високий рівень свідомості населення, наявність ідеології
суспільної відповідальності за розвиток області

І ^збалансованість попиту та пропозиції на ринку праці окремих
районів області

Наявність сприятливої економічної конькжтури для деяких
галузей економіки області, широке поле діяльності для розвитку
бізнесу

Недостатній рівень соціальних та державних послуг

Розгалужена мережа фінансово-кредитних установ

Неефективність діяльності всіх органів влади

Консолідація політичної структури області

Значний знос існуючої інфраструктури області

Наявність впливових обласних громадських організацій

Відсутність серйозних пакетів інвестиційних проектів

загально суспільного значення та галузевих спрямувань

Відсутність тиску з боку міської влади на розвиток бізнесу, та
незначна її корумпованість

Адміністративна незахищеність інвесторів

Досить висоїса якість розвитку медіа і забезпечення свободи
слова

Відсутність мотивації в регіональної еліти по формуванню певного
"бренду" Сумщини

Неможливість отримати дозволи на земле відвід у встановлені
законодавством терміни

Відсутність інформації про здійснення інновацій на підприємствах

області

Відсутність методологічної підтримки в створенні бізнес планів та
оцінці інвестиційних ризиків в області

Відплив освіченої робочої сили, особливо молоді, за межі області

Можливості/Opportunity

Загрози/Treats

Конкурентоспроможні можливості розвитку сучасних
агропромислових підприємств, залучення інвестицій в АПК

Зменшенні чисельності та якісного складу (старіння) населення

області, висока смертність населення

Створення галузевого бренду "Інвестиційний оазис в АПК"

Повільні зміни ментальності чиновників та жителів
територіальних громад в сторону більшою байдужості та соціальної

апатії

Розробка та активне впровадження технічних та індустріальних
парків в Поліській зоні та Конотопі

Наявність невдалих прикладів інвестування в Сумську область

Використання фактору нафтогазоносного регіону, де
видобувається 50% української нафти

Ускладненість отримання дозволів та ліцензій знижує інвестиційну
привабливість конкурентоздатних галузей області

Використання транскордонних сполучень за рахунок
географічного положення

Складні митні процедури (корупція, бюрократія)

Створення регіональної структури (та місцевих підрозділів) з

місцевого економічного розвитку для залучення прямих .
іноземних інвестицій

Відтік людських ресурсів поза межі області підвищує конкурентний
потенціал інших областей України

Агресивна конкуренція сусідніх областей (Чернігівська та
Полтавська) як альтернатива для інвестицій в туризм

Зношеність інфраструктури та комунікацій

Високий рівень орендної плати, відсутність технопарків стримує
розвиток малого та середнього бізнесу

Відсутність активної позиції місцевої влади на захист місцевого
виробника



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (2)

  Документ
  «Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».
 2. Толіття державою, що динамічно розвивається І прагне більш активно включитися у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство

  Документ
  Україна вступає у XXI століття державою, що динамічно розвивається і прагне більш активно включитися у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство.
 3. Секція внутрішньої медицини клінічна ефективність амлодипіну в людей похилого віку, хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок атаман Ю. О., Тимошенко А. С

  Документ
  КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АМЛОДИПІНУ В ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ОБЛІТЕРУЮЧИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Другие похожие документы..