Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к экзамену'
Основные направления современного либерализма. Либерализм в постсоветской России: идеология демократического движения....полностью>>
'Презентация'
Ершова Ю. В. «Компьютер – поиск – информация». Программа В чем нуждаются дети и как библиотеки могут помочь им в удовлетворении их потребностей, необ...полностью>>
'Документ'
Прибытие в Барселону. Встреча и групповой трансфер в отель. Свободное время. Ужин-знакомство в национальном ресторане в музее Испанская деревня, свето...полностью>>
'Программа'
- уметь правильно оценивать экономические процессы, правильно рассчитывать производительность, доход, издержки, прибыль предприятия, оценивать эффект...полностью>>

Календарно-тематичний план лекцій з біоорганічної та біологічної хімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультета та ммф (стоматологія)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан стоматологічного факультетa ____________ проф. Удод О.А.

Декан ММФ

______________ проф. Борота O.В.

«_23_» січня 2012 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

2 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА та ММФ (стоматологія)

У ВЕСНЯНОМУ СЕМЕСТРІ

2011 - 2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Т Е М И Л Е К Ц І Й

ДАТА

ЛЕКТОР

1

Біосинтез нуклеїнових кислот і білків

26.01.12

Бакурова О.М.

2

Гормони як система хімічної регуляції. Гормональний контроль обміну кальцію та фосфатів

09.02.12

Бакурова О.М.

3

Біохімія крові

23.02.12

Бакурова О.М.

4

Особливості обміну речовин у слині, емалі та дентині. Біохімічні механізми розвитку основних стоматологічних захворювань: карієса, пародонтита, сіалозів

08.03.12

Бакурова О.М.

День та місце читання лекцій: четвер, 1 СГ

Час: 8.00 – 9.25

Завідувач кафедри хімії ДонНМУ,

д. х. н. А.Г. Матвієнко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан стоматологічного факультета ____________проф. Удод О.А.

Декан ММФ

____________проф. Борота O.B.

«__23__» січня 2012 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТА ММФ (стоматологія) У ВЕСНЯНОМУ СЕМЕСТРІ 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№№

Тем и занять

Кіль-кість

годин

Д А Т А

1

Змістовий модуль 3.1 “Основи молекулярної біології”

Дослідження біосинтеза та катаболізма пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їхнього обміну

3,25

23.01 – 28.01.12

2

Дослідження метаболізма піримідинових нуклеотидів. Дослідження складу нуклеїнових кислот

3,25

30.01 – 04.02.12

3

Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК

3,25

06.02 – 11.02.12

4

Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термі нації у синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків

3,25

13.02 – 18.02.12

5

Змістовий модуль 3.2 «Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені та біохімія гормональної регуляції»

Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофіза та гіпоталамуса

3,25

20.02 – 25.02.12

6

Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракта. Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті

3,25

27.02 – 03.03.12

7

Гормональна регуляція рівня глюкози у крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз

3,25

05.03 – 10.03.12

8

Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду у щитоподібній залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди

3,25

12.03 – 17.03.12

9

Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні

3,25

19.03 – 24.03.12

10

Взаємозв’язок усіх видів метаболізму та його регуляція

3,25

26.03 – 31.03.12

11

Змістовий модуль 3.3 «Біохімія та патобіохімія крові»

Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту крові

3,25

02.04 – 07.04.12

12

Дослідження згортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові

3,25

09.04 – 14.04.12

13

Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих продуктів катаболізма гему. Патобіохімія жовтяниць

3,25

16.04 – 21.04.12

14

Змістовий модуль 3.4 «Біохімія тканин та органів»

Біохімія печінки. Мікросомальне окиснення, цитохроми Р– 450

3,25

23.04 – 28.04.12

15

Біохімія сполучної тканини та зуба

3,25

30.04 – 05.05.12

16

Біохімія слини

3,25

07.05 – 12.05.12

17

Підсумковий контроль модуля 3

3,5

14.05 – 19.05.12

Завідувач кафедри хімії ДонНМУ,

д. х. н. А.Г. МатвієнкоСкачать документ

Похожие документы:

  1. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

    Документ
    Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,

Другие похожие документы..