Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
По мере того как XX век приближается к своему за­вершению, мы обнаруживаем, что мир становится все меньше, а люди в нем стали почти единым сообщество...полностью>>
'Диплом'
Система единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ практики применения и совершенствование механизма его исчисления и...полностью>>
'Решение'
В 1998 году Правлениям Ассоциации Миссий Христиан Веры Евангельской Тюменской области «Ковчег», было принято решение об открытии учреждения профессио...полностью>>
'Программа курса'
Установление режимов. Механизмы повышения достоверности бит-ориентированными протоколами. Тема 4 Модемы. Назначение. Тенденции развития....полностью>>

Новакової Людмили Опанасівни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, керуючись Цивільним кодекс

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____

на використання твору

м. Донецьк

«____» ____________ 20___ р.

___________________________________________________________________________________________

(ПІБ фізичної особи, автора, співавторів)

(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного боку, та Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської (далі – Бібліотека) в особі директора Новакової Людмили Опанасівни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами), уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

  1. Відповідно до цього Договору Автор передає Бібліотеці право на надання доступу до електронної версії твору ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (далі – Твір).

  2. Автор передає Бібліотеці Твір у електронній формі (у форматі PDF, DOC) для розміщення в Електронній бібліотеці Донеччини, електронній бібліотеці «Культура України» в мережі Інтернет або в локальній мережі Бібліотеки – Інтранет.

  3. Право, надане Автором Бібліотеці, не є виключним.

2. Ціна договору

  1. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі.

3. Обов’язки сторін

  1. Бібліотека зобов’язується:

 • розмістити Твір на своєму сайті в мережі Інтернет або Інтранет протягом 10 днів з моменту передачі його Автором, а також за згодою автора розмістити Твір в електронній бібліотеці «Культура України» (відповідної тематики);

 • не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.

  1. Автор зобов’язується передати Бібліотеці Твір у електронній формі в день підписання Сторонами Договору.

4. Відповідальність сторін

  1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

5. Інші умови

  1. Договір укладено терміном на ___________.

  2. Договір набуває чинності з дня його підписання. Якщо жодна із Сторін не заявила про припинення Договору, то він продовжується до розірвання його Сторонами.

  3. З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

  4. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

6. Реквізити і підписи сторін

Бібліотека

Автор

Назва: КЗК – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської

Юридична адреса: вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83001

Код ЄДРПОУ: 02218631

Поштова адреса: вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83001

Тел.: +380 (62) 345-10-13; +380 (62) 305-34-67

http://www.library.donetsk.ua

e-mail: dob@library.donetsk.ua

ПІБ__________________________________________________

Паспорт: серія ________ № _____________________________

Виданий_____________________________________________

«_____» ________________ року,

який проживає за адресою _______________________________

____________________________________________________

ідентифікаційний код _________________________________

Тел. _____________________________________________

________________________ підпис

М. П.

_______________________підписСкачать документ

Похожие документы:

 1. Новакової Людмили Опанасівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись Цивільним кодекс

  Кодекс
  який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з однієї сторони, та Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської (далі – Бібліотека) в особі директора Новакової Людмили Опанасівни, що діє на підставі Статуту,

Другие похожие документы..