Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Рассмотрены вопросы биохимии переваривания углеводов, липидов и белков, всасывания продуктов их гидролиза, а также особенности течения этих процессов...полностью>>
'Документ'
«В Московском государстве училищъ книжных философских розных нет. Философского учения не искатели». Такую фразу вставил в Хронограф в 50-е гг. XVII в...полностью>>
'Документ'
Первая мировая война, её балканский узел – неиссякаемая тема. Как неисчерпаемы связанные с ними вопросы и ответы на них: почему разразилась война, бы...полностью>>
'Документ'
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986г., стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века, в которой в наибольшей степени пострада...полностью>>

Україна жданівська міська рада виконавчий комітет рішення (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ЖДАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

від _________2012 № ______

м.Жданівка

Про заходи щодо збільшення надходжень до бюджету міста Жданівка, економного та раціонального використання коштів і здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу у 2012 році

З метою забезпечення якісного виконання бюджету міста Жданівка у 2012 році, відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.02.2012 року №64 «Про План заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів Донецької області, економного та раціонального використання коштів і здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу у 2012 році», керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Заходи щодо збільшення надходжень до бюджету міста Жданівка, економного та раціонального використання коштів і здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу у 2012 році (далі – Заходи) /додаються/.

2. Рекомендувати управлінням та структурним підрозділам виконавчої влади,

причетним до виконання Заходів, а виконавчі органи Жданівської міської ради зобов’язати:

2.1. Забезпечити виконання Заходів.

2.2. Про хід виконання Заходів інформувати міське фінансове управління Жданівської міської ради щомісячно 5-го числа, починаючи з квітня 2012 року.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова С.М.Литвинов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

виконавчого комітету

____________ № ______

Заходи

щодо збільшення надходжень до бюджету міста Жданівка, економного та раціонального використання

коштів і здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу у 2012 році

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

1. Збільшення надходжень до бюджету міста Жданівка

1.1.

Здійснювати контроль за справлянням надходжень до місцевого бюджету, забезпечувати своєчасне та в повному обсязі надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до чинного законодавства.

Кіровське відділення Шахтарської ОДПІ,

УДКС України у м.Кіровському,

Відділ Держкомзему у м.Жданівка,

міське фінансове управління

Протягом року

1.2.

Проводити перевірки щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях, зокрема, з питань належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, повноти та своєчасності виплати заробітної плати та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Територіальна державна інспекція праці в Донецькій області (за згодою), Кіровське відділення Шахтарської ОДПІ

Протягом року

1.3.

Забезпечувати ефективність діяльності міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень.

Управління праці та соціального захисту населення, міське фінансове управління

Протягом року

1.4.

Забезпечити перегляд рішень щодо надання пільг зі сплати податків та зборів на предмет відповідності вимогам чинного законодавства.

Відділ житлово-комунального господарства і архітектури

Протягом року

1.5.

Забезпечити проведення аналізу фінансового стану підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади, щодо можливості встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Міське фінансове управління

До 01.07.2012

1.6.

Активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків і зборів.

Кіровське відділення Шахтарської ОДПІ

Протягом року

1.7.

Активізувати роботу з викриття схем ухилення від сплати платежів до місцевого бюджету.

Кіровське відділення Шахтарської ОДПІ

Протягом року

1.8.

Продовжити роботу по проведенню інвентаризації діючих договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення щодо відповідності ставок орендної плати вимогам Податкового кодексу України та розглянути питання щодо необхідності укладення додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю.

Відділ Держкомзему у м.Жданівка (за згодою)

Протягом року

1.9.

Забезпечити підготовку документації для проведення земельних торгів з метою збільшення надходжень від продажу вільних від забудови земельних ділянок після прийняття Закону України «Про ринок землі».

Відділ Держкомзему у м.Жданівка (за згодою)

Протягом року

2. Економне і ефективне використання бюджетних коштів,

здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу

2.1.

Забезпечити протягом року здійснення постійного моніторингу та прогнозування надходжень доходів місцевого бюджету з врахуванням особливостей та тенденцій надходження доходів за видами джерел, що дозволить здійснити попереджувальні заходи з коригування обсягів та напрямків видатків, та забезпечити першочергові видатки місцевого бюджету необхідним фінансовим ресурсом.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Постійно

2.2.

Здійснювати фінансування видатків загального фонду місцевого бюджету в межах фактичних надходжень доходів та міжбюджетних трансфертів у першочерговому порядку по захищених статтях видатків із застосуванням режиму економії та з урахуванням заходів з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ соціально-культурної сфери міста, встановити контроль за неухильним дотриманням бюджетними установами та закладами режиму економії споживання енергоносіїв і подальшим впровадженням енергозберігаючих заходів.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом року

2.3.

Здійснювати фінансування непершочергових видатків та видатків капітального характеру за умови стовідсоткового забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов та розмірів, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та на фінансове забезпечення інших захищених статей видатків.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом року

2.4.

Забезпечити утримання чисельності працівників бюджетних установ та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах або планах використання бюджетних коштів на утримання бюджетних установ.

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом року

2.5.

Забезпечити спрямування бюджетних коштів на рахунках розпорядників коштів та надходжень на рахунках місцевого бюджету від розміщення коштів на депозитах у першочерговому порядку на:

 • оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, крім випадків, коли фінансування інших заходів передбачене рішенням місцевих рад, в разі відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків;

 • погашення кредиторської заборгованості, в тому числі шляхом перерозподілу бюджетних призначень;

 • вживати заходів для ліквідації простроченої дебіторської заборгованості.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом року

2.6.

Не допускати включення до кошторисів бюджетних установ асигнувань, не обумовлених характером діяльності установи та передбачення в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Постійно

2.7.

Забезпечити здійснення контролю за своєчасним та повним перерахуванням до місцевого бюджету, коштів субвенцій на виконання регіональних та місцевих програм і спільних заходів згідно з укладеними договорами.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом

року при внесенні змін до місцевого бюджету

2.8.

Забезпечити вжиття за результатами ревізій (перевірок) та аудиторських досліджень, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби в місті, вичерпних заходів щодо повного усунення виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни та інших недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних в їх допущенні.

Розпорядники коштів міського бюджету

Протягом року

2.9.

Здійснити аналіз ефективності виконання затверджених місцевих програм та за його результатами з метою концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах інноваційного розвитку підготувати пропозиції щодо:

 • скасування програм, бюджетне фінансування яких є недоцільним та не відноситься до власних повноважень міської ради;

 • призупинення реалізації не першочергових програм;

 • внесення змін до діючих програм в частині скорочення або виключення з них заходів, які не є обов'язковими або першочерговими.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом

року

2.10.

Розглянути питання щодо впровадження заходів з оптимізації мережі бюджетних установ та видатків місцевих бюджетів на їх утримання, виходячи з демографічних тенденцій на відповідній території, наявності фінансових ресурсів та необхідності покращення надання соціальних послуг населення, зокрема шляхом:

 • перегляду кошторисів і штатних розписів бюджетних установ з відповідним корегуванням на фактично зайняті посади, запровадження диференційованих підходів при наданні виплат стимулюючого характеру;

 • здійснення фінансування видатків місцевого бюджету, що не пов'язані з утриманням бюджетних установ, виключно згідно із затвердженими напрямками використання коштів місцевого бюджету, що надаються виконавцями окремих заходів місцевих програм економічного і соціального розвитку на 2012 рік;

 • активізації участі бюджетних установ у проектній діяльності, спрямованій на одержання інвестицій та грантів для розвитку бюджетних установ, використання у повному обсязі повноважень з надання платних послуг та збільшення надходжень орендних платежів бюджетних установ.

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету

Протягом

року

Керуючий справами виконавчого комітету Л.А.Сімакова

Заходи щодо збільшення надходжень до бюджету міста Жданівка, економного та раціонального використання коштів і здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу у 2012 році підготовлено фінансовим управлінням Жданіської міської ради

Заступник міського голови –

начальник міського фінансового управління Л.В.РодзінаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна жданівська міська рада виконавчий комітет рішення (3)

  Документ
  Про проведення громадського огляду умов утримання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування і неповнолітніх пільгових категорій
 2. Україна жданівська міська рада виконавчий комітет рішення (4)

  Документ
  Задачею підприємства є санітарна очистка (вивіз твердих побутових відходів) та благоустрій території міста, в тому разі: догляд та ремонт мереж вуличного освітлення, догляд і ремонт міських доріг, догляд полігону по вивозу твердих
 3. Україна жданівська міська рада виконавчий комітет рішення (1)

  Документ
  Про виконання рішення виконкому „Про план заходів щодо організації роботи по формуванню проекту місцевого бюджету на 2012 рік та прогнозів місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди»
 4. Жданівська міська рада

  Документ
  Про виконання рішення виконкому від 17.08.2011 №236 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
 5. Проект від 2011 № м. Жданівка «Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення міста»

  Документ
  Станом на 01.10.2011 року на території міста діють 31 магазини різних форм власності торгівельною площею 3543,0 м2 та 12 підприємств громадського харчування на 589 місць, 1 ринок на 110 місць.

Другие похожие документы..