Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар». Проп...полностью>>
'Учебник'
Слово алгоритм происходит от имени великого среднеазиатского ученого 8–9 вв. Абу Абдуллах Мухаммеда ибн Мусса аль-Хорезми. Из математических работ Ал...полностью>>
'Документ'
«Я родилась в учительской семье. После окончания школы поступила в Кудымкарское педагогическое училище на школьное отделение и в 1968 году получила д...полностью>>
'Документ'
ннически завладевающих кредитами ( в том числе , от лжепредпри-нимателей) или не желающих их возвращать , хотя бы и ценой лож-ного банкротства, от со...полностью>>

Міністерство культури І туризму україни дз «державна бібліотека україни для юнацтва» Творець української державності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЗ «ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА»

Творець української

державності

(до 415-річчя від дня народження

Богдана Хмельницького)

Методико-бібліографічний матеріал

Київ 2010

ББК 63.3(4 Укр)45-8я1

Т28

Творець української державності : методико-бібліогр. матеріал / [уклад. Н. Гуцул ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 85 с.

Методико-бібліографічний матеріал «Творець української державності» є довідково-інформаційним ресурсом, присвяченим життю та діяльності особистості, яка доклала значних зусиль у розбудову української державності. До видання увійшли цікаві відомості про Богдана Хмельницького – людину та державотворця. Видання складається з трьох розділів.

У першому розділі міститься загальна інформація про життєвий шлях Б. Хмельницького та його діяльність у військово-політичній сфері.

Другий присвячено літературним та мистецьким творам про Богдана Хмельницького.

Третій розділ містить перелік електронних ресурсів, з яких можна довідатись про життя та діяльність гетьмана.

Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам ВНЗ, учням, студентам та іншим читачам.

Укладач Н. Гуцул

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява

Відповідальний за випуск Г. Саприкін

© Укладач Н. Гуцул, 2010

©ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», 2010

ПЕРЕДМОВА

Десятиліття правління Богдана Хмельницького (1648 – 1657) певним чином визначило характер усієї подальшої історії України.

Козацька державність, створена Богданом Хмельницьким у короткий строк і в екстремальних умовах, характеризувалася високим рівнем самоврядування у відповідності до демократичних принципів. При гетьманові існував дорадчий орган – Рада Генеральної старшини, яка обговорювала найскладніші питання державного життя та поточні справи. Водночас на Запоріжжі діяла Рада січової старшини на чолі з січовим отаманом, яка приймала рішення щодо Запорозької Січі. Ще одним важливим органом державного самоврядування була полкова Рада, яка, крім вирішення поточних питань полкового життя, обирала за участі козаків полкову старшину та полковника.

Гетьман запровадив ефективну податкову систему, збирався налагодити карбування власних грошей, встановив і підтримував дипломатичні стосунки з багатьма країнами Європи: Польщею, Туреччиною, Молдавією, Волощиною, Австрією, Швецією, Італією, Трансільванією. Ці країни визнали Україну як суб’єкт міжнародного права. За Богдана Хмельницького було організовано ефективну і розгалужену службу безпеки.

Усе вищесказане, як і продуманий та ефективний адміністративно-територіальний, судовий та військовий устрій, давало Хмельницькому надію на утвердження самостійної держави.

Своїми дипломатичними та військовими заходами гетьман домігся майже повної міжнародної ізоляції Речі Посполитої, яка доти вважалася чи не наймогутнішою державою Європи. Він забезпечив Запорозькій Січі збройну допомогу Кримського ханства, досяг прихильного нейтралітету Туреччини й Трансільванії, примусив Молдавію розірвати союз з Польщею, зав’язав дружні стосунки з Венеціанською республікою, вступив у переговори зі Швецією.

Яскраву грань обдарування Хмельницького становить його талант полководця. Почавши з організації повстанських рухів, Богдан Хмельницький поступово переходить до масштабніших військових операцій; адже тепер під його проводом знаходиться добре вишколене, добірне, хоч і не таке вже й численне, військо. Використавши в організації української армії свій попередній великий військовий досвід і залучивши талановитих полководців, таких як Іван Богун та Максим Кривоніс, Хмельницький став авторитетним командувачем війська, перш за все тому, що вмів підтримувати в ньому порядок. Від самого початку боротьби Богдана Хмельницького козацьке військо було згуртоване залізною дисципліною й послухом своєму вождеві. Виявом надзвичайної на ті часи дисциплінованості війська Богдана Хмельницького було й те, що не лише козацькі, а й наймані татарські загони не наважувалися чинити грабунки у здобутих містах. Навіть вороги, поляки, з подивом висловлювалися про високу дисципліну, послух і нечувану доти карність за її порушення у війську Хмельницького. Основи таких чеснот, як висока жертовність та дисципліна, так само, як честь та хоробрість, були виплекані ще у часи Київської держави. Богдан Хмельницький вміло застосовував новітню тактику, яка з’явилася у Європі в часи тридцятирічної війни, а саме вміння перемагати з меншими силами за рахунок залізної дисципліни та послуху своєму вождеві.

З іменем Богдана Хмельницького пов’язана найблискучіша сторінка козацької епохи. Легендарна постать державного діяча, дипломата та полководця, під орудою якого зграї повсталих селян перетворюються на нечувано-хоробрих, професійних воїнів, здатних до перемог над самою польською шляхтою, викликали захоплення всього світу.

Н. І. Гуцул, завідувачка відділу

інформаційно-бібліографічної роботи

ДБУ для юнацтва

РОЗДІЛ І.

ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ЙОГО ДОБА

Треба віддати честь великому діячеві нашого краю, що в своїй особі скупчив громадські змагання мільйонної маси й зробив на її користь усе, що в умовах його часу і культури могла зробити людина талановита, щиро віддана інтересам народу, з крайнім напруженням духовних і інтелектуальних сил, що довела його до перевтоми і прискорило кінець великого патріота

В. Антонович

Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (бл. 1595 – 1657) – політичний і державний діяч, полководець, гетьман Війська Запо-розького (1648 – 1657), засновник Гетьманської держави.

Народився у родині дрібного шляхтича на хуторі Суботів (неподалік від Чигирина).

Початкову освіту здобув у київській Братській школі, а потім пройшов повний курс (8 років) у єзуїтській школі м. Львова.

1618 – вступає до чигиринської сотні реєстрового козацького війська.

1620 – бере участь у Цецорській битві, в якій загинув його батько, а сам Хмельницький потрапив у турецький полон.

1630, 1637 – бере участь у селянсько-козацьких повстаннях під проводом Т. Федоровича та П. Павлюка. Після битви під Кумейками виконує обов’язки військового писаря Війська Запорозького під час козацької ради під Моровицею.

1638 – учасник козацького походу під проводом Я. Острянина та Д. Гуні, обирається сотником Чигиринського полку.

1639 – перебуває у Вільні та Варшаві, де намагається домогтися поступок від польського уряду.

1645 – перебуває у складі посольства у Франції, де укладається угода про найм козаків, які згодом беруть участь у воєнних діях проти іспанських Габсбургів під Дюнкерком.

1647 – підстароста Д. Чаплинський захоплює володіння Хмельницького – хутір Суботів – і виганяє звідти його родину. Цього ж року його заарештовано; після звільнення він з загоном козаків і сином Тимошем вирушає на Запоріжжя, де створює табір.

1648 – відряджає посольство до кримського хана Іслам-Гірея ІІІ з проханням допомогти у війні з Польщею, здобуває Запорозьку Січ на мисі Микитин Ріг та обирається гетьманом.

Козаки під командуванням Хмельницького перемагають поляків у битвах під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями. Хмельницький тріумфально прибуває до Києва.

1649 – перемога над поляками під Збаражем, укладення Зборівського мирного договору.

1650 – здійснює успішний похід у Молдавію.

1651 – Берестецька битва, поразка Хмельницького, укладення Білоцерківського договору.

1652 – перемога над польською армією у Батозькій битві.

1654 – укладання у Переяславі союзу між Гетьманщиною та Московським царством. Затвердження царем Березневих статей, які визначали засади відносин між Україною та Росією.

1655 – спільні дії українсько-московських військ проти Польщі.

1656 – підписання Віленського перемир’я між Москвою та Варшавою без участі Б. Хмельницького.

1657 – гетьман активізує стосунки з Трансільванією, Швецією, Молдавією, Волощиною, Австрією і Бранденбургом.

Помер 27 липня 1657 року та був похований в Еллінській церкві в Суботові.

1. Антонович В. Про гетьманські часи на Україні / В. Антонович. – К., 1991. – 102 с.

2. Апанович О. Богдан Хмельницький – полководець та його сподвижники / О. Апанович. – К. : Варта, 1997. – 24 с.

3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність / О. Апанович. – К. : Варта, 1994. – 96 с.

4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та «Переяславська легенда» / Р. Бжеський. – Львів : Каменяр, 1998. – 31 с.

5. Богдан Хмельницький // Історія України в особах: 9 – 18 ст. / уклад. В. О. Замлинський. – К. : Україна, 1994. – С. 294 – 300.

6. Богдан Хмельницький // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. – Харків : Книжк. клуб, 2007. – С. 102 – 119.

ББК 63.3(4Укр)46

Н30

7. Богдан Хмельницький // Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Непринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – С. 61 – 72.

ББК 63.3(4Укр)я2

В35

8. Богдан Хмельницький – будівничий української незалежної держави : матеріали регіон. наук.-теорет. конф. (м. Львів, 22 листоп. 1995 р.) / ред. Н. В. Дудник ; Львів. ін-т внутр. справ. – Львів : Укр. акад. друкарства, 1996. – 46 с.

9. Богдан Хмельницький – видатний військовий і політичний діяч, творець української держави ХVІІ ст. : матеріали наук. конф. викл. та студ. (м. Київ, 18 квіт. 1996 р.) / відп. ред. Ю. Терещенко ; Київ. держ. лінгв. ун-т, Каф. історії України. – К., 1997. – 60 с.

10. Богдан Хмельницький – гетьман України : зб. матеріалів Всеукр. конф. музейних працівників / Всеукр. спілка краєзнавців. – Черкаси, 1995. – 32 с.

11. Богдан Хмельницький та його доба : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Великого Гетьмана, (м. Київ, 24 – 25 жовт. 1995 р.) // відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 1996 – 272 с.

12. Боплан Г. Л. де. Опис України: українські козаки та їхні останні гетьмани: Богдан Хмельницький / Г. Л. де Боплан, П. Мері. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Б81

13. Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2007. – 72 с. – (Великі українці).

ББК 63.3(4Укр)46

Б87

У виданні розповідається про гетьмана Богдана Хмельницького. Простежено його життєвий шлях, роль в організації української Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. та у створенні Української козацької держави. Розкрито його таланти полководця, дипломата, державного діяча.

14. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року / В. Брехуненко ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – К., 2005. – 368 с.

15. Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2009. – 64 с.

ББК 63.3(4Укр)45-454

Б87

У книзі розповідається про відновлення української державності в роки української Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. під проводом Богдана Хмельницького. Описано процес утворення Української Козацької держави, її територію, адміністративний устрій, військо, особливості гетьманської влади.

16. Будзинская Н. Богдан Хмельницкий (1595 – 1657) / Н. Будзинская // Купола. – 2005. – № 1. – С. 51 – 53.

17. Бузина О. Богдан Хмельницкий – маленький человек, который стал великим / О. Бузина // Сегодня. – 2007. – 11 авг. – С. 12 – 13.

18. Буряк Л. І. Жіноче оточення Богдана Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Л. І. Буряк // Гілея. – 2008. – № 17. – С. 132 – 140.

19. Бухало Г. В. Круг містечка Берестечка : короткий іст. нарис / Г. В. Бухало. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 168 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Б94

В історичному нарисі йдеться про події Берестецької битви під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

20. Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком / П. Н. Буцинский. – Харьков, 1982. – 256 с.

21. Варивода Л. П. Богдан Хмельницький і наш край (Нікополь) / Л. П. Варивода, М. П. Жуковський. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 51 с.

22. Василевський М. Пилявецька битва 1648 року – Канни Богдана Хмельницького / М. Василевський. – К. : Освіта, 1998. – 190 с.

У виданні уточнюються місця Пилявецької битви 1648 року.

23. Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 38 – 39.

24. Васьківська О. Сотник Чигиринського полку / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 41 – 43.

Праця присвячена діяльності Б. Хмельницького у чині сотника.

25. Величко С. В. Літопис. Т. 1 / С. В. Величко ; пер. з книж. укр. мови, вступна стаття, комент. В. О. Шевчука ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1991. – 371 с. – (Давньоруські та давні укр. літописи).

ББК 63.3(4Укр)46

В27

Видання охоплює період гетьманування Богдана Хмельницького на Україні (події 1648 – 1659 років).

26. Виткалов В. Г. Берестецька битва 1651 року мовою документів за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова : хрестоматія / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне, 2005. – 404 с.

27. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке : моногр. / Л. Гвоздик – Пріцак. – К. : Обереги, 1999. – 216 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Г25

28. Гвоздик-Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр. / Л. Гвоздик-Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 500 с.

29. Гетьман Богдан Хмельницький, Жовті води, Корсунь, постій під Білою Церквою, універсали Богдана Хмельницького, Хмельницький у Києві, Зборівська умова, Берестечко, Переяславська умова, смерть Хмельницького // Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович ; передм. І. І. Глиця. – К. : Україна, 2004. – С. 59 – 88.

ББК 63.3(4Укр)46

А72

30. Гетьман Богдан Хмельницький // Шк. б-ка. – 2007. – № 6. – С. 43 – 46.

31. Гетьман України Богдан Хмельницький (1595 – 1657) // Персона. – 2009. – № 1. – С. 10.

32. Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною, 1648 – 1651 / П. Гой. – Львів : Червона калина, 1996. – 240 с.

33. Голобуцький В. Хмельниччина і запорізьке козацтво // Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К. : Вища шк., 1994. – С. 350 – 414.

ББК 63.3(4Укр)46

Г62

Працю присвячено періоду Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

34. Голобуцький В. О. Богдан Хмельницький – великий син українського народу / В. О. Голобуцький. – К., 1953. – 48 с.

35. Голобуцький В. О. Гомін, гомін по діброві : іст. розповіді про запороз. козаків / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 207 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Г61

36. Гончарук П. Кирило-мефодіївці про значення Переяславської ради для історії українського народу / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 34 – 42.

37. Гончарук П. Пантелеймон Куліш про історичну роль Богдана Хмельницького та Переяславської ради 1654 р. / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 3 – 34.

38. Горак В. Гетьман Богдан Хмельницький: правління залізною рукою / В. Горак // Політика і культура. – 2001. – № 6. – С. 33 – 39.

39. Горак В. Інший Богдан / В. Горак // День. – 2007. – № 150. – С. 8.

Про Богдана Хмельницького та його соратників.

40. Горобець В. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. ХVІІ ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів / В. Горобець // Укр. іст. журн. – 2005. – № 12. – С. 16 – 48.

41. Горошко С. І. Богдан Хмельницький. Дискусійні питання. Проблемні судження : моногр. / С. Горошко. – Жашків : Вид. С. І. Горошко, 2008. – 216 с.

42. Грабовський С. Переяславська рада: міф і його відлуння / С. Грабовський // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 68 – 78.

43. Грабовський С. Що принесла Україні Переяславська рада? / С. Грабовський. – К., 2003. – 62 с.

44. Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Г91

45. Губський Б. Богдан Хмельницький: від державної ідеї до Української козацької держави / Б. Губський // Хроніка 2000. – 2000. – № 45 – 46. – С. 33 – 46.

46. Гугля В. Суботів Хмельницьких / В. Гугля. – К. : Вид. ПП Брехуненко Н., 2008. – 64 с. – (Наша земля).

ББК 63.3(4Укр)46

Г93

У виданні розповідається про родове гніздо Хмельницьких. Описано систему оборонних укріплень резиденції Богдана Хмельницького, заняття місцевого населення.

47. Гурбик А. О. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656 – 1657 рр.) / А. О. Гурбик // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 57 – 86.

48. Де відбувалася інавгурація Богдана Хмельницького? // Укр. культура. – 2006. – № 7. – С. 28 – 29.

49. Державність України в період Богдана Хмельницького // Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чупрун. – Львів : Світ, 1995. – С. 38 – 43.

ББК 67.2(4Укр)я7

М19

50. Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького : істор.-докум. оповідь / Ю. Джеджула. – К. : Молодь, 1995. – 224 с.

ББК 63.3(4Укр)46

Д40

В оповіді йдеться про невідому нам таємну діяльність Богдана Хмельницького, а також про його стосунки з Кримським ханством, Польщею, Московським царством та про розвідку тих часів.

51. Доба Богдана Хмельницького : зб. наук. пр. / відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – К., 1995. – 285 с.

52. Евлахов А. А. Хмельницкий и Мазепа: мифы и факты воссоединения / А. А. Евлахов // Власть. – 2006. – № 10. – С. 78 – 87.

53. Заклинський М. Хмельницький як полководець / М. Заклинський // Хроніка 2000. – 2000. – № 45 – 46. – С. 359 – 372.

54. Замлинський В. О. Богдан Хмельницький / В. О. Замлинський. – М. : Молода гвардія, 1989. – 334 с.

55. Іванов І. О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635 – 1638 рр. / І. О. Іванов. – К. : Академперіодика, 2002. – 315 с.

56. Іванченко Р. Переяслав: велич і драма української козацької державності / Р. Іванченко // Київ. – 2004. – № 1 – 2. – С. 133 – 140.

Стаття присвячена 350-річчю Переяславської Ради.

57. Ігнатченко Г. Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? / Г. Ігнатченко // Іст. журн. – 2008. – № 4. – С. 81 – 94.

58. Історичні портрети: Хмельницький і Мазепа / Ю. М. Єфремов. – К. : Знання, 1991. – 67 с.

ББК 63.3(2Ук)46

І-89

59. Каганець І. Тиранія чи Гетьманат? : національно-визвольна війна за українську державність, розпочата Богданом Хмельницьким у 1648 р., триває донині / І. Каганець // День. – 2008. – 13 берез. – С. 1, 4.

60. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик. – Перемишль ; Львів, 1996. – 328 с.

61. Кілессо С. К. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю / С. К. Кілессо. – К. : Техніка, 2000. – 144 с.

Книгу присвячено історії, архітектурі та мистецькій спадщині першої гетьманської столиці Чигирина, а також улюбленої резиденції Богдана Хмельницького в селі Суботові та Мотронинському Свято-Троїцькому монастирю в Холодному яру.

62. Коваленко С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького / С. Коваленко // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 38 – 43.

63. Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року : довід. / С. Коваленко, О. Пугач. – К. : Просвіта, 2004. – 152 с.

ББК 63.3(4Укр)46я2

К56

64. Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енцикл. : у 3-х т. / С. Коваленко. – К. : Вид-во «Стікс-Ко», 2007. – . –

Т. 1. – 2007. – 376 с.

Т. 2. – 2008. – 478 с. : іл., портр.

Т.3. – 2009. – 480 с.

ББК 63.3(4Укр)45я2

К56

65. Костомаров М. І. Богдан Хмельницький : іст. моногр. / М. І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843 с.

ББК 63.3(4Укр)46

К72

66. Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий: материалы и исследования / Н. И. Костомаров. – М. : Чарли, 1994. – 768 с. – (Актуальная история России).

ББК 63.3(4Укр)46

К72

67. Костомаров Н. И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий : очерк / Н. И. Костомаров. – К. : Радуга, 2005. – 80 с. – (Уроки истории).

ББК 63.3(4Укр)46

К72

68. Костомаров Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого : очерк / Н. И. Костомаров. – К. : Радуга, 2006. – 72 с. – (Уроки истории).

ББК 63.3(4Укр)46

К72

69. Котляр М. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович // Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр. – К. , 1993. – С. 70 – 71.

ББК 63.3(4Укр)я2

К73

70. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип’якевич. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 408 с. – (Пам’ятки іст. думки України).

ББК 63.3(2Ук)45

К82

71. Крип’якевич І. П. Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр. / І. П. Крип’якевич. – К. : Альтернативи, 1998. – 417 с.

72. Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз / І. Куташев // Політ. менедж. – 2007. – № 1. – С. 173 – 184.

73. Лазуренко В. М. На перехресті епох. Богдан Хмельницький та його доба / В. М. Лазуренко, Ю. М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш Дім, 2005. – 86 с. – (Джерела Вічності).

ББК 63.3(4Укр)46

Л17

74. Левітас Ф. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького / Ф. Левітас // Історія в шк. – 2004. – № 3. – С. 13 – 17.

75. Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах / Т. Мацьків. – Острог ; Нью-Йорк : Острозька акад., 2007. – 184 с. – (Іст. моногр. ; Т. 6.).

ББК 63.3(4Укр)46

М36

76. Мезько-Оглоблин О. Переяславський договір 1654 / О. Мезько-Оглоблин ; ред. Л. Винар ; Укр. іст. т-во ; Нац. ун-т «Острозька акад.». – Нью-Йорк ; Острог ; К. ; Торонто : Вид. О. А., 2003. – 151 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» (3)

  Документ
  Фізика формує картину світу : бібліогр. покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 2. Міністерство культури І туризму україни дз «державна бібліотека україни для юнацтва»

  Документ
  «На березі часу ». Валерій Олександрович Шевчук : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Т. Буряк, Н. Гуцул, О. Круківська] ; ДЗ «Держ.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2010 рік Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2010 р. / Держ. закл. “Харк. держ.
 5. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (2)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794):Наук.-допоміж. біобібліографічний покажчик / Уклад. О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, Л. Губар, А. Глієва, Л. Забарило, Т.

Другие похожие документы..