Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Краткая характеристика курса: Предназначена для слушателей обучающихся по программе профессиональной переподготовке управления государственными и мун...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Рабочая программа дисциплины «Римское проаво» предназначена для студентов I курса дневной, заочной и вечерней форм обучения, по специальности: 021100...полностью>>
'Документ'
) (на дату уведомления) Причина массового высвобождения Численность работников, подлежащих высвобождению (чел....полностью>>
'Документ'
Крім спротиву, організованого радянською владою, велику роль у розгортанні антифашистської боротьби відіграв також національний рух, який діяв на тер...полностью>>

Про роботу, виконану в Іпівріччі 2009-2010 н р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВІТИ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

ІППО КУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

про роботу, виконану в І півріччі 2009-2010 н.р.

ЗВІТ

завідувача науково-дослідної лабораторії

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

ШАПАРЕНКО ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ

Упродовж звітного періоду:

 1. Підготовлено аналітичну довідку до колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма реалізації інноваційної освітньої діяльності» (11.12. 2009 р.).

 2. Організовано та проведено:

    • засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (21.08.2009 р.);

   • науково-практичну конференцію «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» для методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності, заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи, соціальних педагогів (03.09.2009 р.);

   • секцію «Підвищення професійної майстерності вчителя в умовах інноваційної діяльності навчального закладу» в рамках науково-практичної конференції «Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м. Києві» (29.10.2009 р.);

   • нараду методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності (22 жовтня).

3. Організовано міську виставку «Інноваційна діяльність у навчальних закладах м. Києва» (29.10.2009 р.).

 1. Підготовлено виступ до колегії Печерського управління освіти «Аналіз дослідно-експериментальної роботи в ЗНЗ та ДНЗ Печерського району м. Києва» (3.12.2009 р.).

 2. Здійснено підготовчу роботу для запровадження регіонального педагогічного експерименту «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва».

 3. Погоджено з науковим керівником експертні висновки за завершенням дослідно-експериментальної роботи «Використання навчально-розвивальних методик у сучасному дошкільному навчальному закладі».

 4. Скоординовано роботу науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій для різних категорій освітян за результатами завершення науково-дослідної роботи у ЗНЗ та ДНЗ міста.

 5. Відвідано:

 • семінар для керівників навчальних закладів м. Києва «Інноваційна діяльність: упровадження та використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі СШ № 91» (16.12.2009 р.);

 • семінар «Організація on-line навчання дітей які тривалий час не відвідують школу» (17.12.2009 р.).

 1. Надано консультації педагогам, управлінцям з питань інноваційної роботи.

ЗВІТ

старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

ЯКУБОВА СЕРГІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Упродовж звітного періоду:

 1. Розроблено та погоджено

 • План з проведення комплексного обстеження підрозділів Інституту з метою визначення потреб підрозділів у комп’ютерній техніці та підключенні робочих місць працівників Інституту до мережі Інтернет;

 • Пропозиції з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну та науково-методичну діяльність Інституту післядипломної педагогічної освіти;

 • Розпорядження директора Інституту про організацію навчання групи методистів-тьюторів з числа співробітників кафедр Інституту, для ознайомлення з принципами побудови навчального процесу в очно-дистанційній формі, з використанням фахових пакетів дистанційних курсів, розміщених на сайті дистанційного навчання Інституту.

 1. Проведено організаційну роботу з питання забезпечення реалізації програми корпорації Intel «Навчання для майбутнього» у 2009-2010 навчальному році:

 • скоординовано проведення тренінгів за програмою у Святошинському, Печерському, Шевченківському районах, проведено підготовку звітності та забезпечено отримання навчальних посібників та сертифікатів учасниками тренінгів;

 1. Проведено організаційно-технічну та науково-методичну роботу з упровадження системи дистанційного навчання для слухачів Інституту та забезпечення її реального функціонування:

 • Взято участь у нараді з проректором Університету з питань впровадження системи очно-дистанційного навчання в Інституті;

 • Підготовлена та здійснена доповідь на Вченій раді Інституту (17.09.2009 р.) з організаційних, методичних та технологічних питань підготовки системи дистанційної навчання, як однієї з форм проведення навчального процесу в Інституті, до запуску у поточному навчальному році;

 • Забезпечено розгортання робіт із створення дистанційних курсів на базі технологічних майданчиків для розробки та апробації дистанційних курсів на базі відкритої платформи Moodle, з розміщенням у локальній мережі, у співпраці з НДЛ інформатизації Університету – в мережі Інтернет (адреса: moodle.kmpu.edu.ua/ippo) а також на стандартному хостінгу в мережі Інтернет (адреса: filippo.kiev.ua);

 • Проведено 5-ть семінарів-тренінгів для групи методистів-тьюторів з числа працівників кафедр Інституту з методичних та технологічних питань здійснення навчального процесу за очно-дистанційною формою з використанням фахових пакетів дистанційних курсів;

 • Проведений збір первинних матеріалів дистанційних курсів, редакційна обробка та розміщення матеріалів 22-ох дистанційних курсів на технологічних майданчиках системи дистанційного навчання;

 • Підготовлено 15-ть фахових пакетів дистанційних курсів для здійснення навчання курсистів за 21-м напрямком спеціалізації; упроваджені організаційний та технологічний механізми використання фахових пакетів у навчальному процесі за очно-дистанційною формою;

 • Організовано роботу «Референтної групи – 2» з остаточної апробації дистанційних курсів перед запуском реального навчального процесу для курсистів Інституту, здійснено моніторинг роботи групи та підготовлений матеріал для аналітичного звіту по завершенні роботи групи;

 • Здійснено організаційне та технологічне забезпечення проведення двох потоків навчання курсистів Інституту за очно-дистанційною формою, із датами початку занять 23.11.2009 р. та 15.12.2009р., із загальним числом курсистів близько 800 осіб.

 1. Проведено організаційно-технологічну роботу з упровадження системи консультативного тестування з підготовки до ЗНО для школярів міста та забезпечення її реального функціонування:

 • Забезпечено розгортання робіт із створення комплексів тестових завдань на базі відкритої платформи Moodle, з розміщенням у локальній мережі, а також на стандартному хостінгу в мережі Інтернет (адреса: .ua);

 • Проведений збір первинних матеріалів комплексів тестових завдань, редакційна обробка та розміщення матеріалів 5-ти комплексів тестів на технологічних майданчиках системи консультативного тестування;

 • Здійснено технологічне забезпечення проведення першого пробного консультативного тестування для декількох школярів (09.12.2009 р.).

 1. Проведено організаційно-технічну та навчально-методичну роботу з упровадження нових комп’ютерних програмно-апаратних комплексів навчального призначення у практику роботи Інституту:

 • Спільно з працівниками ІНТО: проведена підготовка обладнання та програмного забезпечення «Інтерактивного класу» в ауд. 204 та 211 до демонстрації на Конференції приуроченій до ювілею Інституту, організовано навчання працівників мовної кафедри роботі з комплексом в новому режимі його застосування (як комп’ютеризованого лінгафонного кабінету);

 • Проведено монтаж, інсталяцію програмного забезпечення та підключення до бездротової мережі Інтернет макету гостьової комп’ютерної мережі для забезпечення роботи працівників Інституту, робочі місця яких не мають з’єднання із Інтернет;

 • Спільно з працівниками корпорації «Інком»: організовано розгортання комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу (КНМК) у приміщеннях ауд. 105, 234 та 203, здійснено прийомку виконаних робіт з монтажу обладнання, інсталяції системного ПЗ, проведення робіт з монтажу та налагодження локальної мережі КНМК.

 1. Здійснено підготовчу роботу для запровадження регіонального педагогічного експерименту «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва:

 • Проведені переговори з Інститутом інформатизації освіти АПН України щодо можливостей та організаційних форм проведення педагогічного експерименту у м. Києві,

 • Підготовлено відповідне питання до наради з директорами РНМЦ та отримані позитивні відповіді про залучення 17-ти шкіл Києва до експерименту,

 • Підготовлений комплект необхідної документації з експерименту до передачі на експертизу.

 1. Взято участь у нарадах:

 • У директора Інституту з питань формування Концепції інформаційно-методичного середовища Інституту.

 • У заступника директора Інституту з науково-методичної роботи з питань підготовки та розміщення матеріалів на порталі КМПУ структурними підрозділами Інституту;

 • У заступника директора Інституту з навчально-методичної роботи з організаційно-технічних питань впровадження системи дистанційного навчання в Інституті;

 1. Взято участь у конференціях, семінарах, тренінгах:

 • науково-практична конференція з питань упровадження дистанційної форми навчання і практику роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти (Університет менеджменту освіти, 14.11.09)

ЗВІТ

старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

БЕЗЗУБА ЮРІЯ ВІЛЕНОВИЧА

Протягом звітного періоду робота виконувалася за такими напрямами:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

1. Підготував експертні висновки про проведення та результати педагогічного експерименту регіонального рівня за програмою дослідно-експериментальної діяльності «Школа «Міленіум» на базі спеціалізованої школи № 318 м. Києва (доповідь на засіданні міської експертної комісії з інноваційної діяльності ЗНЗ, 21 серпня 2009 р.).

2. Здійснив експертизу документів на відкриття експерименту та підготував експертні висновки (серпень 2009 р.) щодо:

– заявки ліцею № 157 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Проектування та апробація сценаріїв модульно-розвивальних занять з української мови»;

– заявки СЗШ № 213 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток природничо-математичних здібностей учнів за науково-педагогічним проектом «Росток»;

– заявки СЗШ № 250 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Вплив інтегративного та діяльнісного підходів на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»;

– заявки СШ № 251 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»;

– заявки СШ № 307 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Застосування діяльнісного методу у вивченні природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток»;

– заявки СШ № 152 на проведення експерименту за темою дослідно-експериментальної роботи «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»;

3. Здійснив експертизу документів та підготував попередні експертні висновки щодо заявки СЗШ № 221 на проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» (листопад 2009 р.);

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ, МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Згідно плану підготував (проведення відтерміноване):

– міську науково-практичну конференцію «Формування духовно-моральних цінностей особистості дитини у початковій школі» (за результатами педагогічного експерименту з вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» у ЗНЗ м. Києва) (листопад 2009);

– науково-практичний семінар «Концептуальні засади духовно-морального розвитку молодшого школяра: теорія та практики» на базі СЗШ № 219 Оболонського району (листопад 2009 р.);

– методичний семінар «Християнські основи традиційної моралі українського народу та їх використання в процесі вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» на базі ЗНЗ № 273 Голосіївського району (грудень 2009 р.).

ІІІ. УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ТЕМАТИЧНИХ ВИСТАВКАХ, ПРЕЗЕНТАЦІЯХ

– підготував презентацію та виступив з доповіддю «Проведення та результати педагогічного експерименту з вивчення у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва курсу «Християнська етика в українській культурі» у 2006-2009 рр.» на секції «Інноваційна діяльність закладів освіти м. Києва» в рамках конференції до 70-річчя ІППО (29 жовтня 2009 р.);

– підготував виставку-презентацію навчально-методичних комплексів, методичної літератури та творчих робіт учнів – переможців міського конкурсу «Християнська етика в українській культурі» до конференції, присвяченій 70-річчю ІППО (29 жовтня 2009 р.);

– виступив на конференції «Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання» з повідомленням на тему «Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі» в контексті впровадження курсів духовно-морального спрямування» (секція «Духовність в освіті: спадкоємність традицій і новації», 23 жовтня 2009 р.);

– підготував та провів виставку «Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва» у Київському палаці дітей та юнацтва в рамках виставки-презентації «Інноватика в освіті України – 2009», (2-4 грудня 2009 р.);

– узяв участь у методичному семінарі «Формування морально-етичної свідомості молодших школярів на уроках з курсу «Християнська етика в українській культурі» на базі СЗШ № 308 Деснянського району (14 жовтня 2009 р.);

– узяв участь у семінарі «Навчання на засадах лідерства» в рамках програми розвитку персоналу КУ імені Бориса Грінченка (1 грудня 2009 р.);

– узяв участь у тренінгу з використання ІКТ за програмою Microsoft (18 грудня 2009 р.);

– відвідав звітну конференцію про виконання педагогічного експериментального дослідження «Соціально-етичний маркетинг у педагогічній організації культурного дозвілля школярів» у гімназії № 267 Дарницького р-ну (30 листопада 2009 р.).

ІV. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

– узяв участь у розробці моделі навігації для комп’ютерного тестування з історії, математики, української мови і літератури «ЗНО-2010» на платформі сайту ІППО;

– розробив навчальний план аудиторних консультацій з історії України (32 години) для підготовки в ІППО учнів до ЗНО-2010;

– розробив тематичний план консультацій з історії України (50 годин) для підготовки учнів до ЗНО-2010 (проект «Комп’ютерне тестування»);

– підготував тренувальний тест з історії України для консультацій з підготовки учнів до ЗНО-2010 (за специфікацією УЦОЯО);

– розробив тестові завдання з історії України для консультацій з підготовки учнів до ЗНО-2010 (Комп’ютерне тестування: Розділ 1. «Стародавня історія», Розділ 2. «Виникнення та розквіт Київської Русі», Розділ 3. «Феодальна роздрібненість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство», Розділ 4. «Українські землі у складі ВКЛ та інших держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІ ст.);

– підготував матеріали для розробки навчального модуля «Методика викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва».

V. ВИСВІТЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В МЕРЕЖІ INTERNET

Підготував інформаційні повідомлення про реалізацію педагогічного експерименту з викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» на сайт ІППО.

VІ. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Брав участь у:

– засіданнях Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка (член Вченої ради);

– засіданнях міської експертної комісії з інноваційної діяльності ЗНЗ (член комісії);

– нарадах творчого колективу з виконання науково-дослідної роботи «Розробка та технології впровадження базового національного стандарту діяльності ЗНЗ».

ЗВІТ

старшого наукового співробітника

науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

РУДЕНКО ВАЛЕНТИНИ ПЕТРІВНИ

За звітний період робота проводилася за такими напрямками:

І. Участь в науково-методичному супроводі педагогічного експерименту по впровадженню експериментального курсу «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва.

ІІ. Участь у конференціях, семінарах, виставках.

ІІІ Організаційний та науково-методичний супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти м. Києва.

ІV. Підвищення професійної рівня.

В рамках зазначених напрямків була здійснена така робота.

І. УЧАСТЬ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ СУПРОВОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КУРСУ "ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ" У 1-4 КЛАСАХ ЗНЗ

М. КИЄВА.

1.Організація і проведення науково-практичних і методичних семінарів для педагогічних працівників, які викладають курс «Християнська етика в українській культурі».

Згідно календарно-тематичного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають експериментальний курс "Християнська етика в українській культурі" у 1-4 класах ЗНЗ підготовлені (проведення відтерміновано у зв’язку з карантином) конференції та семінари:

– міську науково-практичну конференцію «Формування духовно-моральних цінностей особистості дитини у початковій школі (за результатами педагогічного експерименту з вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» у ЗНЗ м. Києва)» (листопад);

– науково-практичний семінар «Концептуальні засади духовно-морального розвитку молодшого школяра: теорія та практики» на базі СЗШ № 219 Оболонського р-ну (запланований на листопад 2009 р.);

– методичний семінар «Християнські основи традиційної моралі українського народу та їх використання в процесі вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» на базі ЗНЗ № 273 Голосіївського району (запланований на грудень 2009 року).

2. Організаційна робота з вчителями, які викладають курс «Християнська етика в українській культурі» в 1-4 класах.

Надання консультацій, індивідуальна робота з вчителями, забезпечення літературою (за зверненням вчителів).

3. Підготовка методичних матеріалів

Підготовлено матеріали для створення навчального модуля «Методика викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва».

4. Моніторинг викладання курсу в ЗНЗ м. Києва

Для вивчення результатів четвертого року викладання курсу "Християнська етика в українській культурі" в ЗНЗ м. Києва розроблені анкети (професійна та особистісна) для проведення моніторингу думки вчителів,які задіяні в експерименті за якими проведений моніторинг.

ІІ. УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ВИСТАВКАХ

Брала участь:

–у методичному семінарі «Формування морально-етичної свідомості молодших школярів на уроках з курсу «Християнська етика в українській культурі» для педагогічних працівників, які викладають експериментальний курс, на базі СЗШ № 308 Деснянського району, (14 жовтня 2009 р).;

–у роботі конференції «Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання» (секція «Духовність в освіті: спадкоємність традицій і новації»), 23 жовтня 2009 р.;

– у роботі «круглого столу» для вчителів початкових класів «Українознавчі мотиви у викладанні предметів курсу початкової школи» (26.10.2009 р.);

– у підготовці виставки творчих робіт учнів ( переможців міського конкурсу на кращій малюнок з тематики курсу «Християнська етика в українській культурі») приуроченій 135-річчю від дня заснування курсів підвищення кваліфікації вчителів  та 70-річчю створення Київського міського інституту удосконалення вчителів(29.10.09);

– у підготовці виставки «Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі» у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва»;

– у виставці-презентації «Інноватика в освіті України – 2009», Київський палац дітей та юнацтва (2-4 грудня 2009 р.).

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ М.КИЄВА

1. Підготовлені експертні висновки:

– щодо заявки ліцею митної справи №144 ім. Г. Ващенка Солом’янського району м. Києва на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчальних закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій»;

– про реалізацію та результати педагогічного експерименту регіонального рівня за програмою «Школа повного дня» на базі гімназії біотехнологій № 177 Солом’янського району м. Києва.

2. Брала участь у засіданні міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в ЗНЗ м. Києва (21.08.2009р.).

3. Для підготовки звіту на ГУОН переформатована база даних про стан експериментальної роботи, яку проводять ЗНЗ та ДНЗ м. Києва на регіональному та всеукраїнському рівні.

V. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РІВНЯ

1. Участь у тренінгу «Навчання на засадах лідерства» в рамках Програми розвитку персоналу (1.12.2009 р.).

2. Участь у навчальній програмі тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів.

3. Навчання на курсах Microsoft (18-19 грудня 2009р.).

Звіт

молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

ТЕРПИЛО ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ

Упродовж звітного періоду:

 1. Взято участь у підготовці матеріалів до розширеного засідання колегії ГУОН «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма реалізації інноваційної освітньої діяльності» – грудень.

 2. Здійснено наукову експертизу ходу і результатів експериментального педагогічного дослідження за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток» (СЗШ №286) – листопад.

 3. Здійснено наукову експертизу заявок на організацію та проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за темами:

  • «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»серпень;

  • «Система розвиваючого навчання з напрямком на розвиток творчих здібностей особистості на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток»серпень;

  • «Розвиток індивідуально-психологічних якостей особистості як необхідна умова розуміння та інтерпретації життєвого досвіду дітьми молодшого шкільного віку»грудень.

 4. Підготовлено:

  • проект наказу ГУОН «Про організацію інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (№164 від 25.08.2009 р.) – серпень;

  • протокол №5 засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах – вересень;

  • матеріли до наради методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності – жовтень;

  • виступ «Аналіз ходу та результатів дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» до наради методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності – жовтень;

  • матеріали НДЛ для розміщення на сайті ІППО – протягом року.

 5. Взято участь:

  • у засіданні міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах – серпень;

  • у науково-практичній конференції «Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м. Києві» (підготовлено презентацію «Моделі комп’ютеризації лінгафонного класу на основі бездротової мережі» до секції «Кредитно-модульна система організації навчального процесу та дистанційне навчання в Інституті післядипломної освіти: досвід та перспективи») – жовтень;

  • у нараді методистів РНМЦ з питання нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи – жовтень;

  • у підготовці матеріалів до конференції «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» – вересень.

 6. Здійснено:

  • упорядкування інформації про ведення дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнському рівні: робота з інформаційними збірниками МОН України, матеріалами Інтернет – жовтень;

  • комплектацію матеріалів за результатами засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах – вересень.

 7. Відвідано:

  • конференцію «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» - 3.09.2009 р.;

  • семінар-презентацію за результатам впровадження експериментального дослідження «Творча обдарованість» (СШ №327) - 20.10.2009 р.;

  • науково-практичну конференцію «Моніторинг якості освіти: теорія і практика» -16.12.2009 р;

  • тренінг Microsoft – 18- 19.12.2009 р.

 8. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід за темою «Інноваційна політика держави в галузі освіти. Управління інноваційними проектами».

Звіт

молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

ІЛЬЮШИНОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Упродовж звітного періоду:

 1. Взято участь у підготовці матеріалів до розширеного засідання колегії ГУОН «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма реалізації інноваційної освітньої діяльності» (11.12. 2009 р.).

 2. Здійснено наукову експертизу заявок на проведення експериментальних педагогічних досліджень за темами:

 • «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку» (2009-2014 рр., гімназії №191 ім. П.Г. Тичини);

 • «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на виявлення та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток» (2009-2014 рр., СЗШ № 147);

 • «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009-2014 рр., СЗШ № 202);

 • «Використання ейдетичних методів навчання з навчальним матеріалом для розкриття та розвитку обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток» (2009-2014 рр., СЗШ № 238);

 • «Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» (2010-1014 рр., гімназія №261).

 1. Здійснено наукову експертизу ходу і результатів експериментального педагогічного дослідження за темою «Використання навчально-розвивальних методик у сучасному дошкільному навчальному закладі» (ШДС «Євроленд», ШДС «Пролісок», ДНЗ № 659, ДНЗ № 810).

 2. Взято участь у засіданні міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (21.08.2009 р.);

 3. Укладено проект Рішення міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (до засідання 21.08.2009 р.).

 4. За результатами засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах 21.08.2009 р.:

 • внесено зміни у базу даних;

 • укомплектовано тематичні папки;

 • упорядковано архів.

 1. Взято участь у підготовці матеріалів:

  • до конференції «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» (3.09.2009 р.);

  • наради методистів РНМЦ з питань здійснення інноваційної діяльності (22.10.2009 р.).

 2. Підготовлено матеріали про експериментальну діяльність на регіональному рівні для розміщення на сайті ІППО.

 3. Підготовлено презентацію до секції № 6 «Підвищення професійної майстерності вчителя в умовах інноваційної діяльності навчального закладу» науково-практичної конференції «Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м. Києві» (29.10.2009 р.).

 4. Відвідано конференцію «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» (3.09.2009 р.).

 5. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід за темою «Гіперактивність і синдром дефіциту уваги».

Звіт

про роботу, виконану

співробітниками НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

у І- му півріччі 20092010 навчального року

Упродовж звітного періоду:

 1. Підготовлено аналітичну довідку до колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма реалізації інноваційної освітньої діяльності» (11.12.2009 р.).

 1. Організовано та проведено:

    • засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (21.08.2009 р.);

   • науково-практичну конференцію «Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами» для методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності, заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи, соціальних педагогів (03.09.2009 р.);

   • секцію «Підвищення професійної майстерності вчителя в умовах інноваційної діяльності навчального закладу» у рамках науково-практичної конференції «Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м. Києві» (29.10.2009 р.);

   • нараду методистів РНМЦ з питань інноваційної діяльності (22.10.2009 р.).

 1. Організовано міську виставку «Інноваційна діяльність у навчальних закладах м. Києва» (29.10.2009 р.).

 2. Взято участь у Всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті – 2009» (2-4 грудня 2009 р., Київський палац дітей та юнацтва).

 3. Проведено:

 • організаційну роботу з питання забезпечення реалізації програми корпорації Intel «Навчання для майбутнього» у 2009-2010 навчальному році;

 • організаційно-технічну та науково-методичну роботу з упровадження системи дистанційного навчання для слухачів Інституту та забезпечення її реального функціонування;

 • організаційно-технологічну роботу з упровадження системи консультативного тестування з підготовки до ЗНО для школярів міста та забезпечення її реального функціонування;

 • організаційно-технічну та навчально-методичну роботу з упровадження нових комп’ютерних програмно-апаратних комплексів навчального призначення у практику роботи Інституту.

 1. Здійснено підготовчу роботу для запровадження регіонального педагогічного експерименту «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва».

 2. Розроблено анкети для опитування вчителів, учнів та батьків для проведення моніторингових досліджень з викладання експериментального курсу «Християнська етика в українській культурі».

 3. Погоджено з науковими керівниками експертні висновки за завершенням науково-дослідної роботи.

 4. Скоординовано роботу науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій для різних категорій освітян за результатами завершення науково-дослідної роботи у ЗНЗ та ДНЗ міста.

 5. Надано консультації педагогам, адміністраціям шкіл, управлінцям з питань інноваційної педагогічної діяльності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Аналітична довідка щодо виконання Цільового плану Україна-нато у рамках Плану дій Україна-нато в першому півріччі 2009 року

  Документ
  Виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО в першому півріччі 2009 року відбувалося на фоні триваючої економічної та внутрішньополітичної кризи в країні.
 2. Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі

  Методичні рекомендації
  З метою забезпечення виконання в повному обсязі навчальних програм з української мови та літератури рекомендуємо застосовувати такі способи ущільнення вивчення навчального матеріалу:
 3. Про стан виконання Програми правової освіти населення області в 2010 році

  Регламент
  Зубарєва Світлана Віталіївна – начальник відділу правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Полтавській області.
 4. Закону України «Про боротьбу з корупцією» (3)

  Закон
  Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області повідомляє, що управлінням проводиться певна робота щодо виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».
 5. Програма розвитку малого підприємництва у м. Чернігові на 2009 2010 роки

  Документ
  Прискорення європейської інтеграції та вступ України до Світової організації торгівлі обумовлюють необхідність підвищення конкурентноспроможності вітчизняного підприємництва і, в першу чергу, найуразлівішої його складової – сектора малого бізнесу.

Другие похожие документы..