Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
*) Части статей и примечаний (за исключением имеющих одну часть) в настоящем Кодексе нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей - ар...полностью>>
'Викторина'
Сколько лет работал Гоголь над комедией? 11.Во времена правления какого царя происходит действие комедии? 1 .Какое из зданий было не построено, а гово...полностью>>
'Лекции'
Химия как часть естествознания. Связь химии с другими науками. Значение химии в формировании мышления, в изучении природы и развития техники. Роль хи...полностью>>
'Литература'
В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С....полностью>>

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25. 00. 02 – механізми державного управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

25.00.02 – механізми державного управління

 1. Сутність та зміст категорії «механізми державного управління».

 2. Політичний, ресурсний, організаційний, правовий та інші види механізмів державного управління.

 3. Трансформація функцій держави в умовах загострення глобальних проблем людства.

 4. Використання зарубіжного досвіду державного управління у вітчизняній практиці.

 5. Технології стратегічного планування та їх використання в системі державного управління.

 6. Сучасні технології управління регіональним розвитком.

 7. Програмування як технологія державного управління: сутність, методи, принципи. Програмно-цільовий підхід в державному управлінні.

 8. Регіональне управління: сутність, цілі, специфіка.

 9. Прогнозування економічного та соціального розвитку регіону.

 10. Регіон як об’єкт державного управління.

 11. Концептуальні засади реформування центральних органів виконавчої влади.

 12. Система центральних органів виконавчої влади: структура, компетенції та нормативне забезпечення її функціонування і розвитку.

 13. Місцеві державні адміністрації в системі орачів виконавчої влади. Функції, структура, компетенції та напрямки оптимізації.

 14. Прозорість та відкритість у реалізації громадського контролю в системі органів виконавчої влади.

 15. Механізми забезпечення державних соціальних стандартів в системі охорони здоров’я.

 16. Контроль в системі державного управління: види, методи, принципи.

 17. Міністерство в системі органів виконавчої влади: цілі, завдання, компетенції, нормативно-правові акти.

 18. Реформування системи державного управління відповідно до стандартів Європейського Союзу.

 19. Організація як об’єкт і як функція управління. Організаційні структури та їх методи їх проектування.

 20. Завдання, функції та складові адміністративної реформи на сучасному етапі розвитку держави.

 21. Стратегічне планування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

 22. Системи фінансування та організація бюджетного процесу в Україні.

 23. Формування та розвиток міжрегіональних зв’язків на сучасному етапі державотворення..

 24. Місцеві бюджети, як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.

 25. Зв’язки з громадськістю в системі місцевих органів виконавчої влади як необхідна складова їх функціонування та розвитку.

 26. Шляхи формування позитивного іміджу органу публічного управління.

 27. Механізми забезпечення ефективності фінансового контролю в державному управлінні.

 28. Державні послуги та забезпечення їх якості.

 29. Державно-приватне партнерство як механізм гармонізації інтересів держави та суспільства.

 30. Основні напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері освіти.

 31. Інформаційні ресурси та їх використання в системі публічного управління.

 32. Державна інноваційна політика та її вдосконалення в контексті сучасних умов розвитку держави.

 33. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі розвитку держави.

 34. Електронний уряд: проблеми та перспективи. Міжнародний досвід впровадження електронного уряду та його значення для України.

 35. Сутність бюрократизму. Особливості бюрократизму у сучасному державному управлінні.

 36. Роль і місце антикризового управління в системі державного та регіонального управління.

 37. Управління людськими ресурсами на регіональному рівні.

 38. Управління якістю в системі публічного управління.

 39. Залучення громадськості до участі в управлінні державними та суспільними справами та контролю за функціонуванням органів влади.

 40. Сутність і сфери інноваційної діяльності в системі державного управління.

 41. Сучасні моделі якості діяльності та їх використання в системі публічного управління.

 42. Законність і відповідальність в системі державного управління.

 43. Вдосконалення системи державного управління в контексті вимог демократичного врядування.

 44. Використання концепції «Нового публічного управління» в контексті вдосконалення системи органів виконавчої влади.

 45. Зарубіжні моделі вдосконалення державного управління та їх значення для вітчизняної практики реформування системи державного управління.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (4)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15

Другие похожие документы..