Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В данном разделе предпринята попытка описания деятельно­сти по управлению персоналом с точки зрения методов работы менеджера по персоналу. В основе р...полностью>>
'Лекция'
1. испытания проводят на стандартных образцах; 2. результат испытаний пересчитывают на относительные величины: усилие в напряжение ; деформацию в отн...полностью>>
'Программа'
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года (одобрены Правительством Российской Федерации от...полностью>>
'Конспект'
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Познакомить детей с русской народной сказкой, используя приемы драматизации, вызвать у детей желание слушать эту сказку, запо...полностью>>

Стан, досягнення І перспективи інформаційних систем І технологій”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАЯВКА

учасника науково-технічної конференції

Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій”

Прізвище____________________________

Ім’я_________________________________

По батькові__________________________

Організація __________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Телефон_____________________________

E-mail:______________________________

Тематичний напрям: __________________

Назва доповіді _______________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Потреба у технічних засобах для демонстрації:

______________________________________

Потреба в житлі: Полилиния 1ТАК, Полилиния 2НІ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

НАЗВА ТЕЗ

(по центру, прописними літерами українською або російською мовою)

Прізвище та ініціали авторів

(українською або російською мовою через інтервал після назви тез курсивом по центру, додатково через кому – посаду та скорочену назву організації, місто)

Текст тез не більше двох повних сторінок (через інтервал після прізвища авторів, з абзацу)

Посилання на джерела: [4, с.124] або [3;4;7].

Таблиця 1 – Назва таблиці

Рисунок 1 – Назва рисунка

(по центру, під рисунком)

Список літератури

(з абзацу через інтервал після тексту тез)

1.Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики.-М.,- Наука,1969.-288 с.

2. (Назви джерел розміщуються зліва і друкуються у вигляді нумерованого списку ).

Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А4 з полями 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Microsoft Equation 3.0.

Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська державна академія холоду

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України

Одеський національний політехнічний університет

Одеська національна академія харчових технологій

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет “Львівська політехніка”

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ЗАПРОШЕННЯ

на ХIІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів та студентів

Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій”

11-12 квітня 2012 р.

Одеса, ОДАХ

Шановні колеги!

Запрошуємо студентів і молодих вчених Вашого навчального закладу взяти участь у роботі конференції. Конференція відбудеться в головному корпусі Одеської державної академії холоду за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, Одеська державна академія холоду.

Тематичні напрями:

Інформаційні та телекомунікаційні технології

Системи штучного інтелекту

Комп’ютерні та мікропроцесорні системи

Математичне моделювання

Програмування

САПР

Експертні системи діагностики

Засоби проектування та діагностики спеціалізованих комп’ютерних систем

Робочі мови конференції:

 • Українська

 • Російська

 • Англійська

Участь у конференції

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету такі документи:

 • Заявку на участь (зразок додається)

 • Текст тез (згідно з вимогами, що додаються)

Організаційний комітет

Голова: Лагутін А.Ю. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ОДАХ

Співголови:

Хобін В.А. – д.т.н., проф., зав. кафедри автоматизації виробничих процесів Одеської національної академії харчових

технологій.

Антощук С.Г. – д.т.н., проф., зав. кафедри

інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету.

Невлюдов І.Ш. – д.т.н., проф., зав. кафедри технології і автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки.

Мельник А.О. – д.т.н., проф.,завідувач кафедри ЕОМ НУ “Львівська політехніка”

Дробик О.В. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ДУІКТ

Корнієнко Ю.К. – к.ф.-м.н., доц., декан факультету інформаційних технологій Одеської державної академії холоду.

Члени оргокомітету:

Плотніков В. М. – д.т.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій ОДАХ. Гайворонська Г.С. – д.т.н., проф., зав. кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ОДАХ.

Князєва Н.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри інформаційних систем та мереж ОДАХ.

Швець В.Т. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри вищої математики ОДАХ.

Косой Б.В. – к.т.н., доц., зав. кафедри програмування ОДАХ.

Заявка на участь та тези доповіді повинні бути виконані на одній із робочих мов конференції і надіслані на адресу оргкомітету в друкованому та електронному варіанті не пізніше 30 березня.

Контактні адреси і телефони

Координатор:

Шамрай Олександр Анатолійович – заст. декана факультету інформаційних технологій ОДАХ.

Телефон: (048)720-91-10,

Е-mail: aashamray@

Адреса: 65082, м.Одеса, вул. Дворянська, 1/3, Одеська державна академія холоду

Інформацію розміщено на Веб-сайті академії: www.osar.odessa.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат Безпека інформаційних систем та технологій Зміст

  Реферат
  Система захисту інформації (СЗІ) - це організована сукупність спеціальних установ, засобів, методів і заходів, що забезпечують захист інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз.
 2. Анотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

  Документ
  4 5 Інформаційні технології: Комп’ютерні основи 108 3 7 Об’єктно–орієнтоване програмування 189 5 3 8 Алгоритмічні мови та програмування 1 1 9 Інженерна і комп’ютерна графіка 108 3 4 10 Дискретна математика 1 5 1 11 Теорія ймовірностей
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи І технології»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Укл.
 4. Інформаційні системи І технології у фінансах волкогон Ю. Г

  Документ
  Однією із стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства є використання Інтернет – технологій для вдосконалення відносин між державою і громадянами.
 5. Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності

  Документ
  Аналізується процес проектування інформаційних систем (ІС) управлінської діяльності. Пропонуються нові принципи моделювання задач керування технологічним процесом проектування, контролю та корекції плану робіт по створенню ІС.

Другие похожие документы..