Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Разработка внеклассного мероприятия по предмету «Английский язык» ( 8 класс ). КВН «Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии», 2011...полностью>>
'Программа дисциплины'
На занятиях студенты должны научиться работать с нормативной документацией, овладеть современными методами исследования древесно-мебельных товаров с ...полностью>>
'Урок'
Индивидуальные, парные, групповые задания по усмотрению учителя. Можно заранее проговорить в классе, какие моменты жизни Наташи будут названы счастли...полностью>>
'Документ'
В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и статьей 152 Семейного кодекса Россий...полностью>>

Рішення (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РІШЕННЯ

Вченої ради Сумського державного університету від 12 травня 2011 року

з питання «Розвиток web-системи СумДУ — запорука розбудови

університету сучасного європейського типу»

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з НПР Любчака В.О., Вчена рада Сумського державного університету констатує наступне.

Web-система СумДУ є потужною інформаційно-комунікаційною системою, що складається з більше 40-а web-сайтів (із загальною кількістю web-сторінок — 150 тис.) та 7-и інформаційних сервісів. Кожного дня її ресурси використовують близько 2 тис. користувачів, 20% яких — з інших країн. Web-система відіграє важливу роль у підтримці організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, наукової роботи університету, проведенні сучасної інформаційно-рекламної діяльності.

Web-система у тому числі презентує досягнення університету, які високо оцінені у міжнародних рейтингах Webometrics (7-е місце серед українських ВНЗ), 4ICU (8-е місце серед українських ВНЗ). Водночас web-система має відповідний вплив і на функціонування СумДУ за традиційними технологіями, сприяє оптимізації та підвищенню ефективності діяльності університету.

Процес розбудови web-системи виконується послідовно і системно на підставі базового наказу ректора «Про організаційне забезпечення та структуру управління контентом web-системи СумДУ» №446-І від 20.05.2010 р. зі змінами (наказ № 319-І від 14.04.2011 р.) та ряду наступних наказів. Модернізовано україномовну та англомовну версії головного web-сайту, web-сайту дистанційного навчання, створено низку нових web-сайтів (welcome, vstup, факультетські web-сайти тощо), реалізовано інформаційні сервіси «Розклад навчального процесу», «Наукові договори», «Медіа-архів», завдяки співпраці з компанією Microsoft організовано сучасну поштову систему для студентів, започатковано трансляцію медіа - контенту у формі Інтернет-радіомовлення, он-лайн відео трансляції тощо.

Активну участь у модернізації web-системи та впровадженні web-технологій у діяльність університету беруть регіональний центр дистанційного навчання ЦЗДВН, факультет електроніки та інформаційних технологій (система електронної подачі та рецензування статей та тез доповідей, соціальна мережа студентів та викладачів), бібліотечно-інформаційний центр (інституційний репозитарій СумДУ), відділ інформаційно-рекламної діяльності (фото-архів), відділ практики та інтеграції зв’язків з замовниками кадрів (віртуальна біржа праці СумДУ) та інші.

У той же час мають місце невирішені питання, а саме:

 • web-сайти позабазових структурних підрозділів недостатньо інтегровані у web-систему СумДУ, функціонують обособлено від ресурсів та інформаційних сервісів web-системи; динамічність оновлення їх контенту залишається низькою, а просування у Інтернет-просторі відбувається дуже повільно; вимагає оновлення інформація про НКП на головному web-сайті СумДУ; неприпустимим також є те, що Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба ШІ СумДУ має web-сайт поза доменом sumdu.edu.ua;

 • не має свого web-сайту юридичний факультет;

 • не оновлена інформація на web-сайті (за наказом № 319-І від 14.04.2011 р.) наступними структурними підрозділами: відділом практики та інтеграції зв’язків з замовниками кадрів (відомі випускники, асоціація випускників), НДЧ (наукові послуги, наукова рада, групи наукового резерву), ОМУ (науково-методична рада), ЦНТЕІ (патенти), культурно-мистецьким центром, психологічною службою, соціальною службою (волонтерський рух), музеєм; відсутні сторінки більшості наукових та навчальних центрів, відсутня централізована інформація про ціни на навчання, потребують оновлення web-сторінки майже всіх підрозділів університету; депозитори фото-архіву від структурних підрозділів працюють здебільшого незадовільно;

 • сайти журналів та конференцій здебільшого не відповідають вимогам, які визначені у наказі «Про представлення можливостей наукового потенціалу СумДУ Інтернет-просторі» № 592-І від 08.07.2010 р. зі змінами від 21.02.2011 р. (Наказ № 139-І) та не передбачають реалізацію повного циклу проходження відповідних матеріалів (подача документа-рецензування-прийняття) в електронному вигляді;

 • недостатньо використовується для денної форми навчання та у системі післядипломної освіти навчально-методичне та організаційне забезпечення системи дистанційного навчання та концепції e-learning;

 • формат подання навчально-методичних матеріалів не завжди відповідає сучасним форматам представлення в Інтернет-просторі (у тому числі з використанням відео та аудіо контенту);

 • недостатньо використовується web-система для інформування роботодавців про знання, навички та вміння випускника СумДУ за різними спеціальностями;

 • низький рівень оперативної взаємодії студентів, викладачів, деканатів та ОМУ з використаннями web-технологій;

 • відсутність web-орієнтованих інформаційних сервісів забезпечення навчально-методичної діяльності університету („Напрями підготовки та спеціальності”, „Навчальні плани”, „Навчальні дисципліни”);

 • відсутній інформаційний сервіс «Новини», введення якого сприятиме підвищенню ефективності інформаційної діяльності, у тому числі і у внутрішньоуніверситетському середовищі.

Досвід провідних університетів світу, які вже активно використовують Інтернет-технології для своєї діяльності, а також гостра конкуренція серед вищих навчальних закладів в Інтернет-просторі (рейтинги Webometrics, 4ICU тощо) визначають необхідність подальшого пріоритетного розвитку web-системи СумДУ.

З метою зміцнення позицій, іміджу СумДУ, налагодження міжнародного співробітництва, представлення наукового потенціалу, організації на сучасному рівні освітніх послуг, розбудови ефективної системи функціонування університету Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Керівникам інститутів, факультетів, кафедр, усіх відділів та служб університету вважати пріоритетним завданням якісне представлення своїх підрозділів в Інтернет-просторі та використання можливостей web-технологій, всіляко сприяти розвитку та подальшому просуванню web-системи СумДУ.

 2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам підрозділів забезпечити усунення недоліків, які зазначені у констатуючій частині рішення Вченої ради, своєчасно здійснювати інформаційне наповнення українською, англійською мовами web-сайтів своїх підрозділів. До 15.06.2011 р. провести ревізію та оновлення всіх web-ресурсів своїх підрозділів.

 3. Розробити концепцію сучасного представлення у web-системі СумДУ організаційного забезпечення та основних результатів навчально-методичної діяльності університету, в якій зокрема передбачити використання концепції e-learning, інституційного репозиторію та бібліотечного каталогу СумДУ, сучасних форматів подання навчально-методичних матеріалів (у тому числі з використанням відео- та аудіо контенту), створення web-сервісів взаємодії студентів, викладачів, деканатів, організаційно-методичного управління.

Відповідальний: доц. Юскаєв В.Б. — начальник ОМУ.

Термін виконання: до 01.10.2011 р.

 1. З метою підвищення якості представлення навчально-методичної та наукової діяльності університету в Інтернет-просторі:

  1. Проректору з НПР Любчаку В.О протягом червня–липня 2011 р. створити робочі групи:

- з питань організації та функціонування web-системи навчальних курсів з відкритим доступом, згідно сучасних форматів представлення навчально-методичних матеріалів;

- з питання впровадження технології webcast (трансляції аудіо та відео контенту в Інтернет).

  1. Начальнику навчально-методичного відділу Коротченку В.Л. в термін до 01.10.2011 р. розробити шаблон паспортів спеціальностей та формалізувати інформаційні поля для їх представлення у web-сервісі «Напрями підготовки та спеціальності» з метою зручного подання інформації для абітурієнтів та роботодавців за заданими критеріями пошуку.

  2. Директору бібліотеки Слабко Т.В. в термін до 01.06.2011 р. завершити роботу над Положенням про інституційний репозитарій СумДУ та у подальшому постійно відслідковувати його виконання усіма підрозділами університету.

  3. Проректору з наукової роботи Чорноусу А.М. в термін до 30.06.2011 р. розробити концепцію та сумісно з фахівцями лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ сформувати технічне завдання для створення web-сайту ЦНТЕІ. Затвердити на рівні ректора шаблони web-сайтів наукових конференцій, журналів та шаблони персональних сторінок, підготувавши їх у формі структури управління контентом.

  4. Декану факультету ЕлІТ Проценко С.І. організувати роботу над створенням web-сервісу „Статистичні показники діяльності СумДУ”.

 1. Першому проректору Карпуші В.Д., деканам факультетів та заступникам деканів з науково-методичної роботи, директору ЦПО Євдокімову А.В. протягом вересня 2011 р. проаналізувати потенціал існуючих розробок системи дистанційного навчання університету та запропонувати механізми використання у навчальному процесі для методичного забезпечення та аналізу результатів освітньої діяльності за денною формою навчання та в системі післядипломної освіти.

 2. Завідувачу лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ Фільченку Д.В. підготувати до 01.09.2011 р. проект російськомовної версії web-системи СумДУ та графік її впровадження.

 3. Начальнику ВМЗ Кириченку К.І. в термін до 1.11.2011 р. забезпечити створення на головному web-сайті СумДУ сторінок-візитівок німецькою, французькою, китайською, польською та іспанською мовами.

 4. Начальнику ВІРД Бітюк І.В. протягом травня–червня 2011 р. розробити технічне завдання та сумісно з фахівцями лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ забезпечити реалізацію інформаційного сервісу «Новини СумДУ».

 5. З метою більш якісної організації самостійної роботи студентів забезпечити створення web-доступу для використання ресурсів СумДУ у локальній мережі гуртожитків університету.

Відповідальний: Дєдков А.Л. — начальник ЦТОІС.

Термін виконання: до 01.09.2011 р.

 1. Директору медичного інституту Маркевичу В.Е. та декану факультету економіки та менеджменту Прокопенко О.В. до 10.06.2011 р. розробити план дій та відповідні проекти наказів щодо представлення своїх підрозділів у рейтингах Webometrics Hospitals та Webometrics Business Schools відповідно.

 2. Начальнику ВІСТ Хоменку В.В., начальнику загального відділу Кучерук Д.В.:

- продовжити роботу над реалізацією проекту електронного документообороту в СумДУ, забезпечивши при цьому максимальне використання web-орієнтованих технологій;

- до 31.12.2011 р. завершити створення інформаційного сервісу «Документи внутрішньоуніверситетської нормативної бази» до електронного реєстру нормативної бази СумДУ.

 1. Проректору з НПР Любчаку В.О. щорічно на засіданні Вченої ради університету інформувати про стан та розвиток web-системи СумДУ. Відповідним графіком організувати проведення курсів підвищення кваліфікації для співробітників СумДУ, які задіяні у процесі підтримки web-сайтів СумДУ.

Голова Вченої ради А.В. Васильєв

Вчений секретар А.І. РубанСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

  Методичні рекомендації
  Наступні методичні рекомендації покликані сприяти визначенню наявності нововиявлених обставин та звернення до суду з належним чином оформленою заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.
 2. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 3. 1. Сутність прийняття управлінських рішень

  Документ
  Прийняття УР – процес розробки та вибору управлінського рішення. Основна мета скоригувати вплив суб’єкта управління на об’єкт для досягнення цілей організації.
 4. Дисціпліна "Контролінг" вивчає методичні прийоми до формування та прийняття управлінського рішення на підприємстві

  Документ
  Основна тематика дисципліни “Контролінг” пов`язана з вивченням дисциплін “Фінанси підприємств”, “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий аналіз”, “Аудит”.
 5. Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року n 10-рп/2008, від 14 квітня 2009 року n 1254-vi, від 2 грудня 2010 року n 2756-vi, від 7 квітня 2011 року n 3205-vi закон

  Закон
  (У тексті Закону слова "установа кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінено словами "установа виконання покарань і слідчий ізолятор" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України
 6. Управлінських рішень Для того щоб сформувати такі рекомендації, необхідно, насамперед проаналізувати сам процес прийняття рішень: з яких етапів він скла­дається

  Документ
  Одним з основних завдань системи контролінгу на підприємстві є вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень Для того щоб сформувати такі рекомендації, необхідно, насамперед проаналізувати сам процес прийняття рішень:

Другие похожие документы..