Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Общество с ограниченной ответственностью «Тотум» (ООО «Тотум»), в лице Генерального директора Меньшова Алексея Леонидовича, действующего на основании...полностью>>
'Исследование'
Анализируя эти факторы, можно сделать вывод, что университеты сейчас находятся в стадии постоянного изменения, когда меняется не только внутренняя ча...полностью>>
'Руководство'
Глава МЧС России Сергей Шойгу предложил руководству воронежского авиазавода ускорить поставку двух Ан-148 для ведомства (Интернет-ресурс «», 07.02.20...полностью>>
'Документ'
Международное совместное движение "Россия-Сербия" далее "Движение", является народным, добровольным , автономным, уникальным объе...полностью>>

Хху всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ХХУ Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

2010 -2011 навчальний рік ІІ етап

7 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Від теплого слова і крига скресне» (Народна творчість).

12. б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

10 б.

1. За поданими роками запишіть події з життя Т.Шевченка.

а)1838 - ; б)1840 - ; в) 1843, 1845, 1859 - ; г) 1847-1857 -

2. У чому полягає своєрідність будови коломийок? Проілюструйте прикладом.

3. Який художній засіб яскраво виражений у рядках:

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.?

4. Назвіть види мистецтва.

5. Назвіть функції мистецтва.

6. Визначте головну думку вірша Тараса Григоровича Шевченка «Заповіт».

7. Іван Франко мав близько ста псевдонімів та криптонімів. Назвіть деякі з них (не менше 4).

8. Хто з письменників зізнавався: «Майже всі мої писання … напоєні, так сказати, кров’ю мого серця, моїми особистими враженнями і інтересами, усі вони є частина моєї біографії»?

9. Як можна назвати одним словом високі почуття, натхнення, душевне піднесення, викликані певною подією, явищем, ідеєю?

10. Про який твір І. Франко писав: «Праця історична має вартість, коли факти в ній представлені докладно і в причиновім зв’язку…»?

Українська мова

І. Запишіть речення, усуваючи риску на місці орфограм та розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції). 7 б.

Ні/чого не/забуває рідна земля усе береже у своїй пам/яті розповідає про далеку й по/вік не/забутню минувшину.

ІІ. З’ясуйте, яку синтаксичну роль виконує інфінітив у наведених прикладах. 5 б.

А) Його вчили говорити правду.

Б) Говорити правду – риса шляхетної людини.

В) А слова дружнього за гроші не купити.

Г) Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море.

Д) Наказ наступати надійшов із Києва.

ІІІ. Поясніть, які якісні прикметники не мають ступенів порівняння? Наведіть не менше 6 прикладів.

2 б.

ІУ. Відновіть із переплутаних компонентів первісну форму фразеологізмів (рід і число прикметників при потребі змінювати). 5 б.

Троянська праця. Нитка Тантала. Ведмежа пісня Сізіфів кінь. Аріаднина мова. Муки Езопа. Крокодиляча послуга. Лебедині сльози. Гераклова арфа. Еолові подвиги.

У. Розподіліть слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня. 4 б.

Завод, водиця, водій, заводський, поводитися, водний, водойма, провідник, підводний, переводити, безводдя, водити.

Усього: 45 б.

ХХУ Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

2010 -2011 навчальний рік ІІ етап

8 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему « Рідний край щиріше любити научає розлука» (Леся Українка). 12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

10 б.

1. Назвіть прізвище письменника за псевдонімами. Джеджалик, Марко, Руслан, Мирон, Мирон Ковалишин, Іван Живий, Один з русинів міста Львова.

2.Чим думи відрізняються від історичних пісень? Назвіть не менше 3 відмінностей.

3. «Слово про похід Ігорів» у музиці й живописі: назвіть найвідоміші музичні твори та художників, які ілюстрували «Слово…»

4. З якими тваринами автор «Слова …» порівнює таких персонажів:

Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря, Овлура?.

5. З яким епосом інших народів перегукується «Слово про похід Ігорів»?

6. Встановіть відповідність між назвою пісні та її різновидом.

1. «Зажурилась Україна»

А)козацька

2. «У ржі на межі»

Б)календарно-обрядова

3. «Стоїть явір над водою»

В)чумацька

4. “Засвіт встали козаченьки”

Г)історична пісня

5. “Ой у степу криниченька»

Д)пісня Марусі Чурай

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції ). 7 б.

За горами гори хмарами повиті засіяні горем кровію политі (Т.Шевченко).

ІІ. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини. 4 б.

Вівторок, грім, закон, колектив, Кривий Ріг, мотор, пісок, предмет,прогрес, сорт, Будапешт, гнів, звук, телефон, Буг, інститут.

ІІІ. Згрупуйте фразеологізми за джерелами їх походження ( Біблія, антична міфологія, народна мова, література, професійна діяльність) . 5б.

Неопалима купина, ахіллесова п’ята, дати гарбуза, бути чи не бути, ні пуху ні пера, дамоклів меч, вогонь в одежі слова, народився в сорочці, відділити кукіль від пшениці, врізати дуба.

ІУ. Замініть неузгоджені означення узгодженими. 4б.

Квиток для проїзду; навантаження на тиждень; спорядження для альпіністів; канал зап’ястя; бібліотека парламенту; звіт аспірантів; діяльність серця; колір, що контрастує; мандат депутата; розслідування журналіста; споруда для очищення; погляд дилетанта.

У. Утворіть від дієслова засніжити пасивний дієприкметник минулого часу. Складіть із ним три речення так, щоб у першому реченні дієприкметник був іменною частиною складеного присудка, у другому – означенням, а у третьому – входив до дієприкметникового звороту. 3 б.

Усього: 45 б.

ХХУ Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

2010 -2011 навчальний рік ІІ етап

9 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Вдома бережи честь батьків, на чужині – честь Батьківщини» (Народна творчість). 12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 10 б.

1. У чому секрет вірша? Як його називав І. Величковський?

Анна во дар бо ім’я мі обрадованна,

Анна дар і мні сін міра данна.

2. Про яку таємничу особу в історії української літератури пише І. Шкляревський?

« …А якщо би раптом ми дізналися про його ім’я, його діла? Яка би була несправедливість для майбутнього! Розгадати його – відібрати таємницю у всіх, хто буде жити після нас. Невідомість більша від відомості».

3. Вкажіть, яка культурно-історична епоха визначала розвиток української культури впродовж ХУІІ – ХУІІІ ст.

4. Хто з письменників у одному з творів висловив головну ідею своєї творчості: усі люди рівні перед Богом? Вкажіть автора і назву твору.

5. Кого з українських письменників ще за життя називали “українським Сократом”, “українським Горацієм”, “українським Езопом”?

6. Які є види шкільної драми?

7.Установіть відповідність між літописом і літературно-історичним матеріалом

1) «Київський літопис»

а) легенда про євшан-зілля

2) «Галицько-Волинський літопис»

б) повідомлення про похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців у 1185 році

3) «Повість минулих літ»

в) запис «Чорна рада в Ніжині»

4) Літопис Самовидця

г) легенда про смерть князя Олега від коня

.

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції та її компонентам як простим реченням). 8 б.

Слова полова але вогонь в одежі слова безсмертна чудотворна фея правдива іскра Прометея.

ІІ. Доберіть до кожного слова антонім. Ключ: усі слова-антоніми повинні починатися однаковою літерою. 4 б.

1. Конкретний.

2. Мирний.

3. Неохайний.

4. Відносний.

5. Пасивний.

6. Синтетичний.

7. Неологізм.

8. Симпатичний.

ІІІ. Замініть подані вислови біблійними фразеологізмами. 5 б.

Перетерпіти всі випробування –

Відділити шкідливе від корисного –

Зрадництво та лицемірство –

Відмовитись від войовничих намірів –

Даремний заклик, залишений без уваги –

ІУ. До поданих паронімів доберіть слова так, щоб утворилися нормативні словосполучення. 5 б.

Виголошувати (рішення, незалежність, промову). Оголошувати (доповідь, вирок, закон).
Проголошувати (братерство, погрози, попередження)

Помітка (цікава, олівцем, інформаційна).

Замітка (в газеті, чорнилом).

У. З кожної групи слів випишіть окремо спільнокореневі слова і форми одного й того ж слова. 6 б.

Диво, дивний, дивом, дивовища, дива, дивак.

Читати, читач, читачі, читання, читець, читальний, читачів.

Дзвін, передзвін, дзвінкий, дзвону, дзвонами, дзвінко, дзвіниця, дзвеніти.

Усього: 50 б.

ХХУ Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

2009 -2010 навчальний рік ІІ етап

10 клас

Українська література

І. Написати твір-роздум на тему «Я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу» (Василь Симоненко). 12 б.

ІІ. Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 10 б.

1. Який твір Івана Нечуя-Левицького був задуманий як антиотрута проти яничарства, манкуртства і зради?

2. Як називається літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ?

3. У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» використано багато прислів’їв. Наведіть приклади (не менше 4).

4. В основу сюжету трагікомедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» покладено справжній факт. Який саме?

5. У чому виявляється новаторство роману Панаса Мирного « Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

6. Поєднати розташовані у двох колонках прізвища письменників та висловлювання про них.

1. Іван Нечуй-Левицький

А) «перший симфоніст української прози»

2. Михайло Коцюбинський

Б) «ніби калейдоскоп, він змінявся під найменшим

подихом повітря»

3. Панас Мирний

В) «артист зору»

4. Пантелеймон Куліш

Г) «великий сонцепоклонник»

5 Іван Карпенко-Карий

Д) «батько української комедії»

Українська мова

І. За поданою схемою складіть складне речення на тему: «Роль рідної мови (слова) в житті людини (нації)»:

[ ]: [ ], (що ), а тому ( ). 12 б.

Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

ІІ. Доберіть власне українські слова-іменники до лексеми світло (не менше 6) зі спільним етимологічним коренем. 2 б.

ІІІ. Чи потрібна кома перед як? Відповідь аргументуйте. 4 б.

А) Ім’я Івана Сірка як ватажка оточене було ореолом нездоланності.

Б) Усе життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами.

ІУ. Укажіть неповні речення в поезії Ліни Костенко. 5 б.

1.Природа мудра. 2.Все створила мовчки. 7.На буреломах сходять мухоморчики.

3.Росинку поту втерла на брові. 8.Яскраві приміряють ковпачки.

4.На буреломах сходять мухоморчики. 9.Природа мудра.10.Все створила мовчки.

5.Дерева мертві.6. А вони живі. 11. Лишила нам патент на балачки.

У. Установіть відповідність між словом і його синонімічним рядом. 5 б.

1) Апологет; 2) анахорет; 3) єретик; ) 4)неофіт; 5) оппонент;

а ) віровідступник, безбожник; атеїст, поганин, вільнодумець;

б ) нововірець, новонавернений, новохрещений;

в )супротивник, конкурент, суперник, антагоніст;

г ) оборонець, захисник; ревнитель, прославитель;

ґ ) відлюдько, самітник, пустельник, аскет, схимник.

Усього: 50 б.

ХХУ Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури

2010 -2011 навчальний рік ІІ етап

11 клас

Українська література

І. Написати твір-роздум на тему «Книги — кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління» (Ф. Бекон).

12 б.

ІІ. Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

10 б

1.Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження у циклі памфлетів. Назвіть їх (не менше 4).

2. Що споріднює новелу М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» і новелу М. Хвильового «Я (Романтика)»?

3. Що об’єднувало українських письменників, які склали «Празьку школу» (Ю.Дерегана, В.Вовк, О.Телігу, Є.Маланюка, Олега Ольжича...)?

4. У чому полягала «своєрідність» усмішки Остапа Вишні?

5. Які людські риси Ю. Яновського вразили Олеся Гончара?

6.Поєднайте прізвища письменників і цитати з їхніх творів

1. Мушу випити келих до краю –

Полиновий мед самоти…

А) Олена Теліга

Б) Остап Вишня

2. Тільки тим дана перемога,

Хто й у болі сміятися зміг”

В) Олександр Олесь

Г) Євген Маланюк

3. “Ніколи не сміявся без любові”

Ґ) Юрій Яновський

4. “Рід розпадається, а клас стоїть”

Д) Микола Хвильовий

5. “Я – чекіст, але я і людина”

Е) Олег Ольжич

Українська мова

І. За поданою схемою побудуйте речення на тему: «Вік живи — вік учись»: 12 б.

[, ( ), ], [, щоб ( ), ], але [ ], що ( ).

Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

ІІ. З поданих речень випишіть фразеологізми, розкрийте їх значення. 4 б.

1. Ще попереду в тебе твоя пісня пісень, та, що душу любити навчила (Н. Клименко).

2. А я гортаю сторінки газет, читаю лаконічні некрологи і в безконечній суєті суєт не

жду над часом влади й перемоги (М. Луків).

3. Не виведе новітній нас Мойсей на інші ясні зорі й тихі води (І. Жиленко).

4. Вбивають слово, як вбивають людину.

Вмиваючи руки, судять до страти (Л. Герасимчук).

ІІІ. Поясніть, чому слова контратака, контрудар і контр-адмірал мають різне написання?  2 б.

ІУ. Випишіть слова, які утворені суфіксальним способом. 5 б

Лісостеповий, передплатник, перепис, передзвін, принесений, незаконний, дочитати, радіофізичний , екзаменатор.

У. Установіть відповідність між стилістично забарвленими (маркованими) словами й словосполученнями та стилями мовлення: 5 б.

1 Депутат, демократичне суспільство, правове поле;

2, інструкція, наказ, витяг з протоколу;

3 маршрутка, скромняга, не балабонь;

4 числова константа, ядерна реакція, безсполучникове складне речення;

5 п’янке повітря, зорепад, зозуленько моя.

А науковий

Б художній

В публіцистичний

Г офіційно-діловий

Д розмовний

Е конфесійний

 Усього 50 б.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (4)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 2. Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека

  Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім.
 3. Чи була філософія в україні (1)

  Документ
  Питання про існування на українських землях своєї специфічної філософської думки виникло ще в кінці ХІХ ст. Вперше поставив його Клим Ганкевич (1842-1924).
 4. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2009 року по доходах в сумі 328456,8 тис грн., в тому числі по загальному фонду 291474,1 тис грн

  Документ
  Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2009 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань,

Другие похожие документы..