Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курс лекций'
Но что это за вид деятельности? Пересмотрите огромное количество книг, пропагандирующих творчество, и вы не найдете единого определения. Но некоторые...полностью>>
'Документ'
Каждого исследователя, претендующего на объективность и новизну собственных изысканий, в ходе работы не покидает вопрос – «Зачем?». В начале и по око...полностью>>
'Контрольная работа'
1. Какой параметр х идеального газа можно определить по форму­ле x=p/kT , где р — давление газа, k — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура...полностью>>
'Урок'
Вопрос о связной письменной речи учащихся в школьном курсе марийского языка в школе имеет очень большое значение. Усвоение многих вопросов грамматики...полностью>>

Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Р.Д.Левчук

Про Проект Стратегії реформ в галузі охорони здоров'я м.Тернополя

З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.06.2010 року № 2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ”, ст. 106 Цивільного Кодексу України, п.30 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2010 року № 660 "Про заходи щодо економії бюджетних коштів”, рішення виконавчого комітету від 30.09.2010 року № 1666 "Про заходи щодо економії бюджетних коштів”, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2010 року № 735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги", " Концепцію реформування охорони здоров’я Тернопільської області" за редакцією Л.Я. Ковальчука, М.М. Буртняка, А.Г. Шульгая, затверджену рішенням міжвідомчої комісії обласної ради з реформування, структуризації медичної галузі та вироблення концепції розвитку охорони здоров’я в Тернопільській області від 01.02.2011 року та спільним засіданням вченої ради Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського і колегії головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 08.02.2011 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім'ї, материнства, дитинства, міська рада ВИРІШИЛА: 1.Схвалити Проект Стратегії реформ в галузі охорони здоров'я міста Тернополя згідно з додатком (додається). 2.Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради подати на розгляд виконавчого комітету План заходів по оптимізації закладів охорони здоров'я міста Тернопіль на 2011 рік. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства.

Додаток

до рішення міської ради

від «___» _____ 2011 р. №___

Проект Стратегії реформ в галузі охорони здоровя міста Тернополя

Завдання та шляхи реалізації

Вступ

Система охорони здоровя в Україні відноситься в цілому до тих галузей, які визначають рівень благополуччя населення. На відміну від більшості інших суспільних сфер вона повністю знаходиться на бюджетному фінансуванні, а можливості широкого залучення позабюджетних джерел обмежені існуючою законодавчою базою. В результаті галузь не має можливості користуватись перевагами ринкової економіки, але при цьому відчуває на собі всі проблеми ринкових відносин.

При цьому головне, що турбує жителів міста – якість медичної послуги. По друге – підвищення статусу і матеріальної зацікавленості медиків і третє – підвищення ефективності використання медичними закладами державних коштів, зміну принципу фінансування “ліжкомісця” до фінансування по “вилікуваному випадку”. Важливим є не скільки ліжок в закладі охорони здоровя , а як ефективно лікарня надає послуги.

З метою мінімізації ризиків при здійсненні реформи планується скористатися позитивним досвідом ефективних схем організації системи надання медичної допомоги в інших містах, пілотних проектів та напрацювання міжвідомчої комісії обласної ради з реформування, структуризації медичної галузі та вироблення концепції охорони здоровя в Тернопільській області.

На сьогодні медична галузь міста має суттєві недоліки:

 • відсутність чіткого розмежування завдань первинного, вторинного та третинного рівнів медико-санітарної допомоги і, як наслідок, невиправдане дублювання функцій і завдань;

 • недостатнє забезпечення жителів міста невідкладною медичною допомогою;

 • недосконала організація швидкої медичної допомоги;

 • нескоординоване управління рівнями медичної допомоги;

 • недосконало розвинута мережа первинної медико-санітарної допомоги;

 • невиправдано сформульована і економічно необґрунтована мережа стаціонарних закладів охорони здоровя міста, орієнтованих на виконання плану ліжко-днів;

 • недостатнє забезпечення медичних закладів діагностичною і лікувальною апаратурою та обладнанням, відповідно до профілю закладу;

 • розпорошеністю медичних кадрів, що в ряді випадків приводить до недостатньої кваліфікації;

 • недостатнє та неефективне розподілення фінансування галузі;

 • неефективне використання ресурсів та недосконале управління галуззю.

Етапи реформування

Підготовчий етап включає:

1. Ретельний аналіз демографічних показників, стану здоровя населення, медичних потреб міста, ресурсного забезпечення та організаційно-функціональної структури закладів охорони здоровя , порядку надання спеціалізованої медичної допомоги, розподілу надання медичної допомоги, обґрунтованості направлення хворих до лікарів спеціалістів, основних показників діяльності амбулаторно-поліклінічних відділів.

2. Здійснення оцінки можливостей та порядку взаємодії закладів охорони здоровя міста .

3. Вивчення позиції та готовності медичних працівників до реформи.

4. Вивчення та врахування позиції населення щодо зміни порядку надання медичної допомоги жителям міста з подальшим формуванням колективного ставлення населення до цих систематичних перетворень шляхом проведення відповідної роз’яснювальної роботи з залученням засобів масової інформації.

5. Визначення реальних потреб у кадрових, фінансових та матеріально-технічних ресурсах.

І етап:

1. Формування центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) в місті Тернополі в складі існуючих медичних закладів.

2. Формування підрозділів сучасної медичної допомоги в складі існуючих ЛПЗ.

3. Вивчити умови для створення консультативно-діагностичних центрів на базі Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

4. Реструктуризація та оптимізація мережі та ліжкового фонду діючих закладів охорони здоровя міста.

ІІ етап:

1. Продовження формування оптимальної мережі закладів вторинної рівня надання медичних послуг на засадах єдиного медичного простору.

2. Створення єдиного органу управління центрами первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) як юридичної особи з безпосереднім підпорядкуванням відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

3.Виділення в окремі юридичні особи ЦПМСД та консультативно-діагностичного центру.

ІІІ етап :

1.Створення “госпітального округу” або територіального медичного об»єднання із врахуванням транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів, профілю їх діяльності та структури медичних послуг.

2. Впровадження реалізації прав пацієнтів вільно вибирати лікаря ЗПСМ для надання допомоги або у визначеному порядку його змінювати.

3. Впровадження механізму забезпечення організації доступу пацієнтів до стаціонарної допомоги через направлення лікаря ЗПСМ, за винятком випадків, що потребують надання невідкладної спеціалізованої допомоги.

Складові реформування:

1. Структурно-організаційне і, в перспективі, фінансово-економічне розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

2. Централізація коштів та надання ПМСД та рівні бюджету міста та розрахунок витрат на основі подушного фінансового нормативу з введенням стимулюючих доплат і коригуючих коефіцієнтів на обсяги та якість медичних послуг, перехід від фінансування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги за предметною ознакою до глибинного бюджету.

3. Диференціація закладів охорони здоровя міста з врахуванням інтенсивності лікування.

4. Створення логістики – раціонального маршруту пацієнта для надання допомоги на інших рівнях.

5. Запровадження системи індикаторів якості медичних послуг.

6. Запровадження процедури закупівлі медичних послуг.

(Наказ МОЗ України від 30.08.2010 року № 735).

Структурна перебудова системи охорони здоровя міста відбувається відповідно до прийнятих рішень Тернопільської міської ради і її виконавчих органів і спрямована на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоровя.

Організація і надання первинної медико-санітарної допомоги

Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) в місті Тернополі створюються на базі трьох поліклінік .

Оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги повинно бути здійснено згідно з наказом МОЗ України від 22.05.2006 року «Про затвердження табеля оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т.ч. амбулаторій загальної практики-сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних закладів».

Центри первинної медико-санітарної допомоги-основні підрозділи для надання населенню міста безоплатної медико-санітарної допомоги за територіальним принципом.

Кожний центр медико-санітарної допомоги буде розділений на відділи по 10-12 лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Організація і надання швидкої медичної допомоги

Служба швидкої медичної допомоги міста Тернополя на першому етапі передбачає функціонування:

- станції швидкої допомоги (вул. Репіна)

- пункт швидкої медичної допомоги постійного базування (вул. Шпитальна (підстанція)

- пункт швидкої медичної допомоги тимчасового базування (на базі лікарень № 2 вул. Купчинського і № 3 вул. Волинська).

Пункти тимчасового базування облаштовуються аналогічними умовами, що і підстанції, крім виділення приміщення під гараж і дозволяють забезпечити нормативний 10-ти хвилинний доїзд до пацієнта.

На другому і третьому етапах швидка медична допомога передбачає забезпечення надійним радіозв’язком і єдиною системою GPS-навігації.

Структура швидкої медичної допомоги м. Тернопіль

Пункт ШМД тимчасового базування

лікарня № 2

Пункт ШМД

постійного базування (вул. Шпитальна

підстанція)

Пункт ШМД тимчасового базування

Лікарня№3

№ 3


Станція швидкої медичної допомоги повинна бути укомплектована табельним оснащенням і складом бригади відповідно до нормативів. Планується організувати телеметричний аналіз ЕКГ, дистанційну кардіологічну консультацію, відпрацювання логістики переміщення бригад, координації їх діяльності.

Консультативно-діагностичний центр

Згідно нормативів (проект Кабінету Міністрів України) консультативно-діагностичний центр може бути створений в Тернопільській комунальній міській лікарні № 2, оснащений сучасним обладнанням для забезпечення широкого спектра діагностичних обстежень жителям міста.

Лікарня планового лікування

Передбачає створення на базі Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 закладу для проведення курсів проти рецидивного лікування або домінування з використанням схем, відповідно до потреб у допомозі такої інтенсивності.

Міська комунальна лікарня №2


Поліклініка


Стаціонар


Пункт тимчасового базування швидкої допомоги

ЦПМСД

Консультативно-діагностичний центр


Окремим медичним закладом пропонується функціонування в місті Тернополі педіатричної служби із збереженням мережі існуючих поліклінічних закладів, оптимізацію стаціонарної педіатричної допомоги та передачу на обласний бюджет , в перспективі,гематологічного відділення дитячої лікарні. Планується в подальшому вивчення доцільності сітки поліклінічних закладів в міру розвитку інституту діяльності лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Лікарня інтенсивного лікування – багатопрофільна лікарня

Тернопільська міська комунальна лікарні швидкої допомоги


Поліклініка

Стаціонар


Кабінети прийому лікарів ЗПСМ


ЦПМСД


Буде створена на базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги для надання хворим цілодобової допомоги(плановим і у гострому стані)хворим, що потребують високої інтенсивності лікування з відповідним доукомплектуванням матеріально-технічної бази, кадрового, фінансового ресурсу. Передбачається вивчення питання передачі на обласний бюджет опікового відділення лікарні із збереженням у складі закладу ліжок для хворих опіковою травмою, нейротравмою та політравмою.

Лікарня відновного лікування

Для відновлення функцій, порушених в результаті захворювання чи травм, з метою попередження інвалідності або реабілітації інвалідів, на базі Тернопільської міської комунальної лікарні № 3.

Тернопільська міська комунальна лікарня № 3

(Лікарня відновного лікування)


Стаціонар


Поліклініка


Хоспіси

ЦПМСД

Кабінети прийому лікарів ЗПСМ

Пункт тимчасового базування швидкої допомоги


віддкриття хоспісних ліжок (для надання паліативної допомоги та психологічної підтримки хворим в термінальному стані) та ліжок для надання медико-соціальної допомоги (сестринської допомоги) з подальшою трансформацією їх в окремий структурний підрозділ.

Регулювання мережі ЛПЗ міста

Формування мережі ЛПЗ міста здійснюється відділом охорони здоровя Тернопільської міської ради після розгляду пропозиції профільною комісією міської ради та рішення виконавчого органу згідно з планом міроприємств, графіком з зазначенням конкретних змін.

Логістика руху хворих

- До лікарень інтенсивного лікування – доставка санітарним транспортом або самозвернення пацієнтів, або за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря, або лікаря-спеціаліста;

- До стаціонарних та поліклінічних відділень лікарень планового лікування хронічних хворих за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря;

- До лікарень відновного лікування – за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря, лікарень інтенсивного лікування, планового лікування, закладів третинної медичної допомоги;

- До лікарень медико-соціальної допомоги та хоспісу – за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря;

- До консультативно-діагностичного центру – за направленням лікаря загальної практики – сімейної медицини або лікаря-спеціаліста.

І.В.Коваль

Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту м.Тернополя на 2011-2015 роки

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.02. 2009 р. № 156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”, рішення Тернопільської обласної ради від 26.11.2009 р. №817 "Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту Тернопільської області на 2009-2013 роки", враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Комплексну програму розвитку цивільного захисту м. Тернополя на 2011-2015 роки згідно з додатком (додається). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Додаток

до рішення міської ради

від „____”_______2011 р.

№______

КОМПЛЕКСНА Програма

розвитку цивільного захисту м. Тернополя на 2011-2015 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанови Кабінету Міністрів України:

  від 25.02.2009 №156 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”;

  від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”;

  від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”;

  від 19.08.2002 № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”;

3.

Розробник програми

Управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради

4.

Співрозробники програми

Тернопільська дирекція ВАТ “Укртелеком”

5.

Відповідальні виконавці програми

Управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради

6.

Учасники програми

Тернопільська дирекція ВАТ “Укртелеком”,

потенційно небезпечні об’єкти, хімічно-небезпечні об”єкти

7.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Тернопільський міський бюджет, небюджетні джерела фінансування не заборонені законом

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

1188,11 тис. гривень

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки України” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

На території м. Тернополя розташовано 55 потенційно небезпечних об’єктів, у тому числі 5 хімічно небезпечних, які є об’єктами підвищеної небезпеки й несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю Унаслідок зношення технологічного обладнання більшості підприємств підвищеної небезпеки складається тенденція до збільшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

Можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом.

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням.

У 2005-2010 роках завдання у сфері цивільного захисту розв’язувались в межах діючих програм:

- створення і порядок використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території міста Тернополя на 2008-2010 роки;

- забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони м. Тернополя засобами радіаційного та хімічного захисту на 2006–2015 роки;

Вказані програми виконуються не в повному обсязі через обмеженість фінансування.

3. Визначення мети програми

Метою Комплексної програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог законів України „Про правові засади цивільного захисту”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про аварійно-рятувальні служби”, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту населення і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки м.Тернополя та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; терміни та етапи виконання програми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2011-2015 років комплексу заходів спрямованих на:

- розвиток системи зв’язку, оповіщення м. Тернополя;

- створення і порядок використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста Тернополя;

- забезпечення населення і особового складу територіальних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту;

- підтримання в постійній готовності територіальої системи спостереження і контролю навколишнього природного середовища;

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, становить 1188,11 тис. гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (3)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата Тернопільської міської ради Швайки Володимира Дмитровича,

Другие похожие документы..