Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Дать систематическое представление об актуальных понятиях и технологиях прикладной информатики, выработать начальные навыки освоения и применения ком...полностью>>
'Конкурс'
Ещё и ещё раз перечитываем требования к написанию конкурсного сочинения о Николае Ивановиче Кузнецове и понимаем, что задача перед нами - не из легки...полностью>>
'Книга'
Что такое священное писание (священная книга)? Это – авторитетное писание, которое почитается религиозной общиной как ни один другой текст. Таким обр...полностью>>
'Документ'
Степан Васильович Руданський народився 6 січня 1834 р. в селі Хомутинцях Вінницького повіту на Поділлі в родині сіль­ського священика. Початкову осві...полностью>>

Назва модуля: Нова історія країн Західної Європи Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Нова історія країн Західної Європи

 2. Код модуля: ІТПК_6051_С01

 3. Тип модуля: обов`язковий

 4. Семестр: І семестр

5. Обсяг модуля: (ECTS – 3); загальна кількість годин – 108, аудиторних годин 32 ( лекції – 16, практичні -16, самостійна робота- 76);

6.Лектор: к.і.н., доц. Мазур О.Я.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- виробити навики систематичної самостійної роботи над опрацюванням історичних наук джерел та наукової літератури;

- формувати почуття об`єктивності в оцінці подій і фактів;

- навчити студентів самостійно логічно викладати матеріал;

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов`язкові попередні та супутні модулі (пре реквізити і кореквізити).

10. Зміст модуля: зміст програми спрямований на виклад головних питань і проблем курсу; що охоплював основні політичні події, та їх вплив на еволюцію держав і суспільств, домінуючі ідеології, соціально-економічний розвиток країн, зовнішню й колоніальну політику

10. Рекомендована література:

-Документальні матеріали зі всесвітньої історіїю. Практикум для студентів. Ніжин, 2000.

- Дейвіс Н.Європа: - історія / Пер. З англ. – К., 2000.

- История Европи. – Т.4 Европа нового времени ( XVII – XVIII века). _ М., 1994.

- История Европы. – Т.5. От Французкой революции конца ХVIII века до Первой мировой войны. – М., 2000.

- СебайнД ж., Терсон Т. Історія політичної думки / Пер. З англ., - Львів, 1997.

11. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

12. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль ( 40%): усне опитування;

Підсумковий контроль ( 60%, іспит)

13. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 2. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 3. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 4. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. Уклад.: Б. В. Новіков, І.І

  Документ
  Корабельский В.И., Адамчук В.В., Белова Г.Ф., Ветохин В.И., Истомин Н.П., Канивец А.В., Лавренко В.В., Линник Н.К., Ляшенко С.В., Павлов А.В., Писаренко В.

Другие похожие документы..