Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ТЕКОМ ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБУС РАРИТЕТ АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭТАЛОН ОР...полностью>>
'Литература'
Шекспир В. Ричард III. Генрих IV. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Ромео и Джульетта. Юлий Цезарь. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Буря. Сон...полностью>>
'Документ'
25 жовтня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет Казахської CCP (національне свято республіки Казахстан – День Республ...полностью>>
'Лекция'
В любом приложении Office две основные составляющие: содержимое (content) и функциональные возможности (functionality). Содержимое – это данные, содер...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Онопрієнко В.І. Ювілей Державного фонду фундаментальних досліджень // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 130–131.

 • Онопрієнко В.І., Денисюк В.А. Проблемы коммерциализации исследований и разработок / Проблеми науки, №1, 2007, с.37-41. Денисюк В.А.

 • Онопрієнко М.В. Прогностичні виміри космізму і герменевтики // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2007. – Вип. 1 (5). – С. 72–78.

 • Пилипчук О.О. Дослідження з хімії цукрового виробництва у Київському відділенні Російського технічного товариства // // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2007. – Вип.30. – С. 182-193.

 • Пилипчук О.О. Заснування Київського відділення Російського технічного товариства та його завдання // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2007. – Вип.27. – С. 153-169.

 • Полуянова Н.О. В.І.Вернадський про організацію наукової праці // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. Додаток. – С. 58–65.

 • Попович О.С., Красовська О.В., Онопрієнко М.В. Перший фестиваль науки в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 121–126.

 • Попович О.С., Онопрієнко М.В. На шляху до наукового простору об’єднаної Європи // Вісник Національної академії наук України // № 8. – 2007. – С. 51 – 57.

 • Рижко Л.В. Операціоналізація сучасного наукового знання: тенденція і наслідки // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – Київ: ЦГО НАН України, 2006. - Вип. 15-16. – С. 508-523

 • Рижко Л.В. Рефлексивна природа знання в філософії, інформатиці, математиці: спільне та відмінне // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. - Додаток. – С. 31–39.

 • Романець О.В. Генетико-селекційні дослідження в Україні в першій половині ХХ століття // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. – Кременець-Тернопіль, 2007. – С. 147.

 • Романець О.В. Добржанський Феодосій Григорович (1900-1975) – засновник експериментальної і популяційної генетики // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С 289-292.

 • Романець О.В. Розвиток генетичних досліджень у 30-40-х роках ХХ ст. в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1 (53). – С. 121-128.

 • Сенченко В.В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування, Економіст, №9, 2007р., С.54-55.

 • Сенченко В.В. Планування науково-технічного і промислового розвитку в Японії. - Матеріали VI щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 1-10 березня 2006 р., С.218-225.

 • Соловйов В.П. Інновації і потенціал конкуренції високотехнологічних ринків. Тези матеріалів науково-практичної конференції «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення, Київ, 5-6 грудня 2007 року. – С. 159-163.

 • Соловьев В. Коллективный менталитет Харькова. – Зеркало недели, № 29 (658) 11 — 17 августа 2007.

 • Соловьев В.П. Формирование кибернетического мировоззрения. Наука и науковедение, №4, 2007.

 • Соловьев В.П., Артемова В.Я. Европейские принципы формирования общего научно-технологического пространства // Наука та наукознавство. - №4. – Додаток. Матеріали VI щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 1-10 березня 2006 р. – С. 246-251.

 • Степанов В.С., Онопрієнко В.І. Глобальна цивілізація і космічна діяльність // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 135–137.

 • Терехов В.І. Досвід злиття і поглинання міжнародних компаній у визначених періодах // Вчені записки №16, 2007 (Університет економіки і права «КРОК».

 • Терехов В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій // Актуальні проблеми економіки (Національна академія управління). - №7, 2007. – С. 90-97.

 • Храмов Ю.О., Капітонова Ю.В. Школа В.М. Глушкова // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 • Храмов Ю.О., Кілочицька Т.В. Ю.О. Митропольський та його наукова школа (до 90-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №2. – С.101-115.

 • Храмов Ю.О., Маліцький Б.А. Академік Микола Васильович Новиков (до 75-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №2. – С.118-120.

 • Червінська Т.М. Дослідження інноваційного потенціалу АПК / Теорії мікро- і макроекономіки / Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. За ред. проф. Мальчина Ю.М., Ніколаєнко Ю.В., випуск 26, 2007 р. – С.259

 • Червінська Т.М. Науковий та виробничий потенціали інноваційної діяльності АПК / Проблеми науки, № 1, 2007 р. – С. 35 - 41.

 • Шидловский А.К. Капица Ю.М. Опыт и проблемы изобретательства и поддержки творческой деятельности в науке // Наука та інновації.-2007.-№ 4.- С. 43-42.

 • Щербань Т.О. Наукові зв’язки України та Естонії на ниві мовознавства // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2006. – Вип. 24. – С. 230–243.

 • Щербань Т.О. Пантелеймон Степанович Кучеров // Інститут історії України НАН України. – Київ, 2006. – С. 446–449.

 • Щербань Т.О. Повернення наукової спадщини: До 150-річчя від дня народження академіка Д.І. Багалія // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2007. – Вип. 27. – С. 234–243.

 • Щербань Т.О. Творчі зв’язки України та Естонії на теренах історичної науки // Наука та наукознавство. – Додаток. – 2006. – № 4. – С. 132–139.

  Статті та тези у зарубіжних виданнях:

  1. Litvinko A. Design of Style of Tinking During Formation of the Scientific Pictures of World // Book of Absrtacts of the Symposium of the International Committee for the History of Technology “Fashioning Technology. Design from Imagination to Practice”.- Copenhagen 2007 August 14-18.-Р.63.

  2. Aidis, R., F. Welter, D. Smallbone, N. Isakova Female Entrepreneurship in Transition Economies: the Case of Lithuania and Ukraine’ //Feminist Economics, April 2007, V 13, N2, pp. 157-183.

  3. Koltachihina O. International Conference on Physics Education (Marrakech, Morocco) 11-16 November, 2007. Тема виступу: “Women in Cosmology” (заочна участь).

  4. Yegorov I. Schumpeterian Creative Destruction: the Case of Ukraine. – in Carayannis E., Ziemnowicz Ch., eds. Rediscovering Schumpeter.- Palgrave-Macmillan, 2007, pp.409-431

  5. Koltachykhina O. Women in cosmology // International Conference On physics Education. Books of Abstracts. (Marrakech, Morocco November 11-16, 2007) – 2007.

  6. Welter F., D. Smallbone, N. Isakova, E. Aculai. The role of gender for entrepreneurship in a transition context. In: Entrepreneurship, competitiveness and local development. Frontiers in European entrepreneurship research. Eds: Luca Iandoli, Hans Landström, Mario Raffa. EE, September 2007, 223-251 pp. (Глава «Роль гендера для предпринимательства в контексте переходной экономики» в монографии «Предпринимательство, конкурентоспособность и региональное развитие. Фронт европейских исследований предпринимательства») (0,8 друк.арк.).

  7. Гамалея В.Н. Г.А.Надсон и развитие науки о бактериозах растений // Тезисы XXVIII международной годичной конференции «Наука и техника: вопросы истории и теории», 26-30 ноября 2007г. – С. 154-155.

  8. Денисюк В.А. Инновационная составляющая в новом измерении глобальной конкурентоспособности стран. Инновации. № 8 (106), август 2007. – С. 68-71.

  9. Пилипчук О.О. К вопросу о формировании элементов гражданского общества в отечественной науке // Тезисы ХХVІІІ международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 204-205.

  10. Гармасар В.Г. Киевское общество любителей природы – организатор стационарных биологических исследований // Наука и техника: Вопросы истории и теории. – Вып. 22. – СПб., 2007. – С.243-244.

  11. Денисюк В.А. Направления повышения глобальной конкурентоспособности крупнейших государств СНГ. Тезисы материалов Международной научно-практической конференции «Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность» Минск, 25 – 26 октября 2007 г. – С.

  12. Кавуненко Л.П. Розділ «Пошук талановитої молоді для науки: досвід України та інших пострадянських країн» в міжнародній монографії «Наукова освіта: моделі і сіті» / IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, NATO program, - Vol.16, 2007, p.279-285. /

  13. Гамалея В.Н. Общество сельского хозяйства Южной России: вклад в науку, практику и образование // Наука и техника: Вопросы истории и теории. Тезисы XXVII конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (21-24 ноября 2006 г.). Вып. XXII. – СПб, 2006. – С. 242-243.

  14. Денисюк В.А., Кулаков Г.Т., Микитенко П.Г., Румянцева Ю.Н., Соловьев В.П., Цилибина В.М. Состояние, проблемы и перспективы инновационного развития Беларуси и Украины. Инновации. № 8 (106), август 2007. – С. 20-27.

  15. Кавуненко Л.П. Раздел «Социальный и человеческий капиталы, как ключевые факторы реализации стратегии устойчивого развития» в книге «Социально-экономический потенциал устойчивого развития». - Сумы, "Университетская книга", - 2007 г.

  16. Колтачихина О.Ю. Творцы современной космологии // 13-я Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых. Сборник тезисов. – 2007.

  17. Головатюк В.М., Соловьев В.П. Формирование привлекательного инвестиционного климата в контексте инновационного развития. Инновации, № 10 (108), октябрь 2007.

  Тези, доповіді, інформації про конференції та інтернет-публікації:

  1. Грига В.Ю. (2007)

  2. Грига В.Ю., Красовська О.В. (2007)

  3. E. Aculai, N. Isakova, A. Slonimski, A. Bulgac, N. Vinogradova. Influenţa organizaţiilor de susţinere a businessului asupra cooperării transfrontaliere a întreprinderilor din Moldova, Ucraina şi Belarus cu ţările UE.(Влияние организаций поддержки бизнеса на трансграничное сотрудничество предприятий Молдовы, Украины и Беларуси со странами ЕС) // Proceedings of the 2nd International Economic Conference - “Economic Growth in Conditions of Internationalization”. Institute of Economy, Finance and Statistics, September 6-7, 2007.

  4. Колтачихіна О.Ю. Богородський Олександр Федорович (до 100-річчя з Дня народження) / П’ята молодіжна науково-практична конференція “Історія розвитку науки, техніки та освіти” 15 травня 2007 р. (НТУУ “КПІ”).

  5. Пилипчук О.О. Виникнення та розвиток науково-технічних товариств в Російській імперії // Матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів (20 травня 2007 р.). – К., 2007. – С.156-158.

  6. Колтачихіна О.Ю. Дванадцята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 20 квітня 2007 р. Тема виступу: “Дослідження в галузі теорії відносності в м.Києві в 1950-х рр.”

  7. Гамалія В.М. Діяльність Й.Тржебінського на Смілянській ентомологічній станції // Матеріали міжнародної наукової конференції „Поляки на півдні України та в Криму”, 6-7 вересня 2007. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С. 255-260.

  8. Колтачихіна О.Ю. Дослідження в галузі теорії відносності в м.Києві в 1950-х рр.” // Дванадцята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. Матеріали конференції. – К., 2007. – С.130-13.

  9. Гамалія В.М. Зародження і початок наукової та освітньої діяльності осередку мікробіологічних досліджень в Криму // Міжнародний симпозіум, 25-28 жовтня 2007р., Київ.

  10. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Информационный фактор в системе управления научно-инновационной деятельностью АПК / Сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и управления.» от 17-18 мая 2007 г., выпуск 2, г. Минск – С. 107-109;

  11. Гамалія В.М. Історія заснування та діяльності Смілянської ентомологічної станції (XIX – початок XX ст.) // VІІ щорічна конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання). Київ, березень 2007.

  12. Гамалія В.М. Київський міколог та фітопатолог В.І.Казановський (? – 21.03.1919 р.) // Матеріали ХІІ ї Всеукраїнської конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, 20 травня 2007, м. Київ. –С. 65-69.

  13. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Методика проблемно-орієнтованої оцінки інноваційного потенціалу АПК / Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активації інвестиційно-інноваційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни у світове співтовариство / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції від 18 травня 2007 року, частина 2, м. Тернопіль – С.263-265.

  14. Руда С.П., Гамалія В.М. Міждисциплінарний характер вчення І.І.Мечникова про імунітет // Матеріали наукової конференції „Внесок Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки”. – Вип. І. – Одеса, 2007. – С. 130-136.

  15. Єгоров І.Ю. Наука й інновації в процесах соціально-економічного розвитку// Наука та інновації, 2007, №2, с.90-91

  16. Попович А.С. Национальная инновационная система – новое понимание динамики науки, технологий и инноваций или модный терминологический фетиш // XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" Скадовск, Херсонской области, 10-14 сентября 2007 года. -

  17. Булкин И.А. Современные тенденции финансирования научно-технической деятельности в Украине// Материалы Международной конференции „Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность”, Мінськ, 2007.

  18. Онопрієнко М.В. Сприйняття в Україні визнаних світом найбільш передових технологій // XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" Скадовск, Херсонской области, 10-14 сентября 2007 года. -

  19. Дупленко Ю.К. Ставлення до біоетики в Україні (соціологічний аналіз) // Третій Національний конгрес з білетики.

  20. Колтачихіна О.Ю. Сьома щорічна конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання) 6 березня 2007 р. (ЦДПІН НАНУ). Тема виступу: “Дослідження в галузі загальної теорії відносності та космології зарубіжних вчених – вихідців з України”.

  21. Колтачихіна О.Ю. Тринадцята загальноросійська наукова конференція молодих вчених з фізики 20-26 квітня 2007 р. Тема виступу: “Творці сучасної космології” (заочна участь).

  22. Єгоров І.Ю., Лузан К.О Хроніка Другого міжнародного семінару з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії, Київ, 1-2 листопада в журналі Наука та наукознавство, №4, 2007

  23. Грига В.Ю. спільно з Поповичем О.С., Соловйовим В.П. Хроніка ІНКОН ХІІ / Наука та наукознавство, №3, 2007

  24. Єгоров І.Ю., Лузан К.О Хроніка Першого міжнародного семінару з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії, Київ, 25-27 червня в журналі Наука та наукознавство, №2, 2007

  25. Гармасар В.Г. Штрихи до життєпису майстра паркового мистецтва Д. Міклера // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду. – Кременець-Тернопіль, 2007. – С.26-27.

  Статті, що направлені до друку, і рукописи:

  1. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Web-библиометрический анализ работ ученых Украины по проблемам исследования Антарктики // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  2. Глебова А.Н., Кухтенко Т.А. А.И. Кухтенко и его научная школа // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  3. Рибачук В.П. Вебометрична оцінка кластеру Національної академії наук України в академічному інформаційному просторі європейських держав // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  4. Авілова І.М., Хомич Ю.А. Визначення проблем екологічної безпеки України як складової системи індикаторів оцінки аналізу діяльності НАН України //Экология и промышленность. – 2007 (Направлено до друку).

  5. Авілова І.М., Хомич Ю.А. Визначення проблем екологічної безпеки як складової системи індикаторів оцінки ризиків. (Рукопис).

  6. Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О. Вирішення проблем виробництва рідких біопалив // Вісник НАН України . – (Направлено до друку).

  7. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Вклад украинских ученых в междисциплинарные исследования Антарктики: библиографический поиск и библиометрический анализ // Укр. антаркт. журнал. – 2007. – № 1. – (Направлено до друку).

  8. Хомич Ю.А. До імплементації модельного законодавства СНД у законодавче поле України // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  9. Лобунець Л.Г. До питання систематизації результатів досліджень, отриманих в установах НАН України. – (Направлено до друку).

  10. Хомич Ю.А., Удалов Є.П. Дослідження ефективності взаємодії та популяризації наукових знань у системі „Наука-ЗМІ”. – (Рукопис).

  11. Удалов Є.П., Хомич Ю.А. Математична діагностика и статистика вербальних об’єктів. – (Рукопис).

  12. Грачев О.О. Наукові досягнення відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України в 2006 році. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  13. Смирнова Т.М. Реалізація ідей Г.М. Доброва у підготовці кадрів вищої кваліфікації. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  14. Авілова І.М. Творча спадщина Г.М. Доброва та проблеми природоохоронної політики. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

   Видавнича діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України наведена у формах ; ; , що додаються.

  ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є базовою установою з підготовки до видання міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство». У 2007 році видано 4 номери журналу загальним обсягом 60,55 ум. друк. арк., в яких опубліковано 56 наукових статей українських та зарубіжних авторів, 11 рецензій на опубліковані в поточному році, 6 хронік про події міжнародного та вітчизняного наукового життя 78 авторів, серед яких 10 із закордону (Росія -7, Білорусь -2, Литва - 1) та 68 – з різних областей України. Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 24 статті, 5 хронік та 6 рецензій. 28 співробітників друкувалися

  ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є видавцем щомісячного міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки», у звітному році було видано 12 номерів журналу загальним обсягом 52 ум. друк. арк.., в яких опубліковано 90 наукових статей українських 96 авторів.

  IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

  В 2007 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

  • інтеграція України в міжнародну наукову систему;

  • порівняльний аналіз науково-технічного потенціалу країн-членів Організації чорноморського співробітництва;

  • стратегія науково-технічної політики;

  • державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

  • малий інноваційний бізнес;

  • трансфер технологій;

  • аналіз і статистика науки;

  • історія науки і техніки.

  В рамках міжнародного міжакадемічного співробітництва ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував у 2007 р. науково-технічний проект разом із Інститутом соціології Угорської академії наук, проект присвячений розробці прогнозних сценаріїв майбутнього розвитку науки.

  В рамках 6 РП ЄС ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував наступні проекти:

  • «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм». Основними партнерами проекту є : Швеція, Німеччина, Естонія, Австрія, Китай. У 2007 році створено бази даних і підготовлено колективну монографію про стан соціально-гуманітарних наук у пострадянських країнах.

  • «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії». Партнери проекту: Люксембург та Росія. Проведено дослідження щодо адаптації та використання системи індикаторів в Україні. В рамках проекту організовано і проведено два міжнародних семінари з участю науковців, виконавців проекту у червні та листопаді 2007 р.

  У 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України продовжував організаційно-методичну роботу зі створення в Україні регіональних контактних пунктів для підвищення ефективності участі українських учених у проектах Сьомої Рамкової програми ЄС, а саме:

  Сформовано бази даних пропозицій українських вчених для співробітництва з науковцями інших країн у проектах 7 РП ЄС;

  Здійснено переклад та розповсюдження офіційних документів Європейської Комісії: “Правила подачі, оцінки та відбору проектів”, “Правила захисту інтелектуальної власності в проектах РП7”, а також документів з питань етики в РП7;

  Проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві» (м. Київ, 26 квітня 2007 р.);

  Здійснювалося стажування в Технологічному центрі Академії наук Чеської Республіки, який виконує роль Національного Інформаційного Центру Дослідницьких Програм ЄС, де було вивчено досвід організації інформаційно-консультаційної діяльності за проектами 7РП у Чехії, презентовано пропозиції українських вчених у сфері міжнародного співробітництва з науковцями ЄС, взято участь у засіданнях робочих груп з питань активізації двостороннього співробітництва вчених України та Чехії.

  В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь у роботі Міжнародного науково-технологічного Центру з питань організаційного, інформаційного та експертного забезпечення співробітництва СНД в інноваційній сфері.

  За дорученням Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України підготовлено проект модельного закону СНД «Про наукову та науково-технічну діяльність». Цей проект схвалено на засіданні Постійної комісії з науки та освіти, яке відбулося 10 жовтня 2007 р. в м. Душанбе (Таджикистан).

  За конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2007 виконується проект „Методологія вирішення завдань підвищення сприйнятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країн”. В ході виконання якого досліджено інноваційну активність промисловості України та її галузей, оцінено рівень розвитку національної інноваційної системи України на основі досліджень інноваційної складової рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн-членів Всесвітнього Економічного Форуму (ВЕФ) та показника енергоспоживання, розроблено методологію оцінювання інвестиційно-інноваційної привабливості соціально-економічного середовища та напрямки покращання інвестиційного клімату в Україні.

  У 2007 р. було отримано грант від ЮНЕСКО на організацію міжнародного симпозіуму „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства”, що відбувся 25-27 жовтня 2007 р. Організаторами міжнародного симпозіуму виступили: Міжнародна асоціація академій наук (МААН); Національна академія наук (НАН) України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (ЦДПІН) ім. Г.М.Доброва НАН України.

  Науковими керівниками конференції були: академік НАН України Б.Патон — Президент МААН, Президент НАН України, професор Б.Маліцький — директор ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

  На симпозіум було запрошено президентів ака­де­мій наук, які входять до МААН; представників ЄС, ЮНЕСКО, Науково-технологічного Центру в Україні, Британської ради в Україні та інших міжнародних ор­ганізацій; науковців та орга­ні­заторів науки країн Цен­т­раль­ної та Східної Європи, СНД. В роботі симпозіуму взяли участь 198 осіб з 15 країн, зокрема, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, США, Таджикистан, Угорщина і Україна.

  Учасниками симпозіуму розроблено рекомендації з питань подальшого розвитку науки і використання наукових знань в країнах з перехідною економікою. Ці рекомендації надіслано до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств та відомств.

  В ході симпозіуму було проведено переговори з проф. Кеннетом Стоуксом, деканом Тілманської школи бізнесу штату Північна Кароліна та підписано меморандум про науково-технологічне співробітництво з ЦДПІНом, також за дорученням адміністрації штату Північна Кароліна проф.Кеннет Стоукс провів переговори щодо встановлення більш тісних контактів з Україною та Молдовою.

  У 2007 р. проведено два міжнародних семінари з питань індикаторів «Інноваційного табло ЄС” для України та Росії» (червень та листопад 2007 р.). Семінари проведено в рамках виконання проекту 6 РП «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії». Учасниками семінарів були науковці та організатори науки з країн Центральної та Східної Європи: Азербайджану, Вірменії, Великої Британії, Грузії, Греції, Казахстану, Люксембургу, Росії та України.

  У вересні 2007 р. д.е.н. Єгоров І.Ю. як консультант ЮНЕСКО взяв участь у міжнародному семінарі з питань розвитку статистики науки на інновацій у пострадянських країнах.

  В 2007 року в рамках виконання меморандуму про науково-технічну співпрацю з Національним інститутом науково-технологічної політики і стратегічних досліджень (НІНТПСД) Міністерства науки і технології В’єтнаму у ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України з робочим візитом перебував науковий співробітник НІНТПСД Куан Нгуен Ман. Він брав участь у виконанні проекту „Порівняльний аналіз розвитку інноваційних систем України та В’єтнаму”. На запрошення в’єтнамської сторони у грудні заступник директора з наукової роботи д.е.н. В.П.Соловйов відвідав НІНТПСД та Інститут менеджменту Міністерства науки і технології м.Ханой (В’єтнам), а також взяв участь у Міжнародній конференції „Розвиток національних інноваційних систем” та виступив з доповіддю.

  12 співробітників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України взяли участь в міжнародних конференціях та семінарах, які відбулися за межами України. Фінансування цих поїздок здійснено за рахунок коштів приймаючої сторони, за гранти міжнародних фондів та за кошти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

  У 2007 р. було 24 відрядження науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 10 країн світу: Росія - 9, Польща - 5, Білорусь - 3, Угорщина - 1, Сербія - 1, Марокко - 1, Китай - 1, Данія - 1, Бельгія - 1, Австрія - 1.

  Протягом 2007 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 34 іноземних фахівців з 14 країн світу: Росія - 12, Білорусь - 4, Казахстан - 3, США - 3, Болгарія - 2, Грузія - 2, Азербайджан - 1, Велика Британія - 1, Греція - 1, Люксембург - 1, Республіка Вірменія - 1, Республіка Молдова - 1, Румунія - 1, Угорщина - 1.

  В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України був також співорганізатором ХІ міжнародної науково-практичної конференції по інноваційній діяльності «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (Херсон, вересень). В роботі конференції взяли участь понад 150 науковців з України, а також вчені з Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану.

  Протягом 2007 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 45 міжнародній конференції і семінарі (див. розд. VI Конференції, семінари, з’їзди тощо).

  У 2007 р. науковцями ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України опубліковано за кордоном одна монографія, 16 наукових статей, 2 тези (див. розд. VIII. Видавнича діяльність).

  Два співробітника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є членами Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П.),

  Чотири — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

  Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

  Єгоров І.Ю. – експерт Комісії ООН для Європи, експерт ЄС з програми ТЕМПУС-ІІІ та член виконавчого комітету міжнародної організації дослідників з країн Центральної Європи «Будапештський форум».

  Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

  Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

  Статистичні дані про міжнародну діяльність ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах , , , що додаються. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Національна академія наук україни (3)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
  2. Національна академія наук україни (8)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
  3. Національна академія наук україни (12)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
  4. Національна академія наук україни (9)

   Документ
   Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
  5. Національна академія наук україни (10)

   Документ
   Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

  Другие похожие документы..