Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Г.В. Акпарисова, Т.Я. Ашихмина, Н.И. Бояршина, В.И. Бузмаков, А.Л. Бурков, Е.С. Вылегжанина, Л.Н. Гонцова, П.А. Горченко, Г.Н. Грухина, Т.А. Дёмшина,...полностью>>
'Документ'
Основные понятия: социализация; биологические основы социализации; способы социального обучения; цели социализации; первичная и вторичная социализаци...полностью>>
'Учебное пособие'
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханов...полностью>>
'Рассказ'
- Каждый день по дороге в школу вы видите удивительные творения природы. Что такое природа? (Это запах свежего воздуха, запах цветов, красота деревье...полностью>>

Порівняльна таблиця до проекту постанови Правління Національного банку України „Про внесення змін до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Порівняльна таблиця

до проекту постанови Правління Національного банку України „Про внесення змін до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акту

Зміст положення (норми) запропонованого проекту нормативно-правового акту

Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України

Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Глава 2. Визначення окремих термінів

Аудиторська перевірка - система засобів перевірки документів інформаційної системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контроль за достовірністю виконання необхідних процедур, зазначених в даному Положенні.

Глава 3. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

3.1. Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ банку, який створюється за рішенням виконавчого органу банку і підпорядковується безпосередньо Правлінню (раді директорів) банку.

3.3. Статус, функціональні обов’язки та повноваження служби внутрішнього аудиту банку визначаються у Положенні про службу внутрішнього аудиту банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту банку затверджується Правлінням (радою директорів) банку та погоджується із Спостережною радою банку (Радою банку).

3.14. Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед Правлінням (радою директорів) банку не рідше ніж один раз на рік, надає йому (їй) висновки та пропозиції за результатами перевірок та на вимогу Ради банку готує інформацію про виконання плану (графіка) проведення аудиторських перевірок.

Глава 4. Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту банку

4.3. На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання:

- розслідування в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

- надання Правлінню банку та керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, висновків про результати проведеної аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку системи внутрішнього контролю.

Глава 5. Повноваження служби внутрішнього аудиту банку

5.1. Служба внутрішнього аудиту банку має право:

Глава 7. Порядок проведення внутрішнього аудиту та оформлення результатів перевірки

7.1. Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійснюється службою внутрішнього аудиту на підставі погодженого з Радою банку та затвердженого Правлінням банку плану (графіка) проведення перевірок на поточний рік.

За окремими дорученнями Правління (ради директорів) банку служба внутрішнього аудиту банку має право здійснювати позапланові перевірки з окремих питань.

7.3. Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю виконавчих органів банку і на відміну від Ревізійної комісії, яка є органом контролю акціонерів (учасників) банку, не ставить за мету комплексну перевірку діяльності підрозділів у статиці, ретроспективно, тобто після завершення фінансово-господарських процесів (квартал, рік).

7.10. Для прийняття організаційних заходів аудиторський1 висновок направляється керівнику структурного підрозділу та Правлінню (раді директорів) банку, а в окремих випадках раді банку.

Додаток 2 до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України

Звіт про стан внутрішнього аудиту банку

1.4. Підпорядкованість служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку (Правлінню банку, Раді банку).

3. Наявність внутрішніх документів, що регулюють діяльність банку (так, ні):

положення (правила) про доступ користувачів інформації до здійснення операцій у програмному забезпеченні, а також бази даних у комп’ютерних системах.

4.3. Кількість виявлених порушень при пролонгації заборгованості (кількість випадків /тис.грн.)

Голова (органу банку, якому підпорядкована служба внутрішнього аудиту/аудитор) банку

(підпис) (ініціали, прізвище)

Глава 2. Визначення окремих термінів

Аудиторська перевірка - система засобів перевірки документів інформаційної системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контроль за достовірністю виконання необхідних процедур, що здійснюється аудитором.

Глава 3. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

3.1. Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ банку, який створюється за рішенням виконавчого органу банку і підпорядковується безпосередньо спостережній раді банку .

3.3. Статус, функціональні обов’язки та повноваження служби внутрішнього аудиту банку визначаються у Положенні про службу внутрішнього аудиту банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту банку затверджується спостережною радою банку.

3.14. Служба внутрішнього аудиту банку звітує про виконання плану (графіка) проведення аудиторських перевірок перед спостережною радою банку не рідше ніж один раз на рік, та про виконання позапланових перевірок, подає їй висновки та пропозиції за результатами перевірок і готує відповідну інформацію правлінню (раді директорів) банку.

Глава 4. Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту банку

4.3. На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання:

- розслідування в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю;

- подання спостережній раді банку, правлінню (раді директорів) банку та керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, висновків про результати проведення аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючих в банку систем внутрішнього контролю та управління ризиками;

- здійснення періодичних, але не рідше одного разу на рік, перевірок дотримання структурними підрозділами банку правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення.

Глава 5. Повноваження служби внутрішнього аудиту банку

5.1. Служба внутрішнього аудиту банку має право:

- за результатами перевірки структурних підрозділів банку подавати спостережній раді банку висновки та пропозиції щодо забезпечення виконання банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Глава 7. Порядок проведення внутрішнього аудиту та оформлення результатів перевірки

7.1. Проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів банку здійснюється службою внутрішнього аудиту на підставі затвердженого спостережною радою банку плану (графіка) проведення перевірок на поточний рік.

Спостережна рада банку самостійно або за пропозицією правління (ради директорів) банку може надавати службі внутрішнього аудиту відповідні письмові доручення на проведення позапланових перевірок з деяких питань діяльності банку.

7.3. Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю спостережної ради банку і на відміну від Ревізійної комісії, яка є органом контролю акціонерів (учасників) банку, не ставить за мету комплексну перевірку діяльності підрозділів у статиці, ретроспективно, тобто після завершення фінансово-господарських процесів (квартал, рік).

7.10. Для прийняття організаційних заходів аудиторський висновок надсилається спостережній раді банку у формі стислого висновку, правлінню (раді директорів) банку, а також керівнику структурного підрозділу, що перевіряється.

Додаток 2 до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Звіт про стан внутрішнього аудиту банку

3. Наявність внутрішніх документів, що регулюють діяльність банку (так, ні):

положення (правила) про доступ користувачів інформації до здійснення операцій у програмному забезпеченні, а також бази даних у комп’ютерних системах;

правила внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення.

Голова спостережної ради банку

(підпис) (ініціали, прізвище)

Директор

Департаменту методології та

планування банківського нагляду С.В.ФаберСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (8)

  Документ
  Modernising Company Law: White Paper: Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, July 2002 (Cm 3-1) / Біла книга "Вдосконалюючи корпоративне право" – документ, опублікований
 2. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 3. Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р

  Документ
  Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р.
 4. Дексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими актами чинного законодавства України

  Закон
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства»,
 5. Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Передумовою повноцінного функціонування ринкової системи господарювання є наявність ефективно діючої та цілісної інфраструктури.

Другие похожие документы..