Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Целями из задачами изучения дисциплины является воспитание гражданственности и национальной идентичности; развитие способности понимать историческую ...полностью>>
'Статья'
1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты ИУА настоящей Документации об аукционе, располагает средствами городского бюджета и намеревае...полностью>>
'Курсовой проект'
Проблема государственного вмешательства в экономику, по моему мнению, является основной для любого государства, независимо от того, рыночная ли это эк...полностью>>
'Документ'
Экзаменационные вопросы для Государственного междисциплинарного экзамена по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» рассмотрены и утверждены на за...полностью>>

Екологія та охорона природного середовища Вплив кислотних опадів на екосистеми Короткі теоретичні відомості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екологія та охорона природного середовища

Вплив кислотних опадів на екосистеми

Короткі теоретичні відомості

Вже більше ста років кислотні опади визнаються серйозною проблемою в індустріальних і прилеглих ним районах, але їх вплив на екосистеми був відмічений тільки близько 35 років тому, коли рибаки відмітили різке скорочення популяцій риби в багатьох озерах Швейцарії, провінції Онтаріо (Канада) і гір Адірондак (штат Нью-Йорк). Шведські учені першими визначили, що вся справа в підвищеній кислотності води, і пов'язали її з ненормально низькими значеннями рН опадів. З тих пір з'ясувалися різні шляхи руйнівного впливу кислотних опадів на екосистеми (рис. 4.1).

/news/vpliv_kislotnikh_opadiv_na_ekosistemi/2010-02-06-21


Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник.

Зеркалов Д. В. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с. (Серія: Міжнародна і національна безпека)

Посібник присвячений актуальним проблемам управління екологічною безпекою. Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища. Він відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони довкілля в Україні і за її кордоном. Наведено ДСТУ системи управління якістю.

.ua/node/29

Екологічний менеджмент

Автор: Семенов В.Ф.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи екологічного менеджменту. Викладаються механізм управління якістю навколишнього середовища, екологічна експертиза проектів, екологічний аудит, екологічне страхування, екологізація суспільного виробництва.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.

.ua/ekologiya/ekologichniy_menedzhment_-_semenov_vf

Екологія людини (Лекції)

Лекційний курс "Екологія людини" - © Грицак Л.Р. - © ТДПУ, Тернопіль

Нова галузь екології — екологія людини — це комплексна наука, яка вивчає взаємовідносини людини, як індивіду, і навколишнього середовища. Вона сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних та психічних можливостей людини.

.ua/content/category/40/195/129/

Загальна екологія (та неоекологія)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Міністерство освіти і науки України / Запорізька державна інженерна академія

Сучасні екологічні дослідження мають комплексний характер, охоплюючи дослідження гірських порід (геологія), вивчення хімічного складу повітря, вод ґрунтів, рослинного і тваринного світу (хімія), спостереження за живими організмами, їх функціонуванням на різних рівнях організації: молекулярно-генетичному, органному, організмовому, популяційному, екосистемному (біологія) Недаремно на межі наук спостерігаються найцікавіші явища, створюються нові науки. Отже, екологічні дослідження об'єднують зусилля спеціалістів багатьох наук.

Персональний сайт /index/zagalna_ekologija_ta_neoekologija/0-6

Концепції сучасного природознавства: курс лекцій

Автор: С.В.Сіпаров

Усе культурне багатство людства можна розділити на дві великі категорії, дві частини - гуманітарну і природничо-наукову. До першої відносяться філософія, історія, література, мистецтво, релігія... До другої - фізика, хімія, біологія, географія... Це не єдине і не вичерпне ділення, але воно, як мені здається, вочевидь. В рамках першої категорії людина займається собою, собі подібними, співтовариством людей. В рамках другої - навколишнім світом, тією живою і неживою природою, в якій він живе.

http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/kse/siparov/index.html

Ландшафтний дизайн

Автор: Алан и Джилл Бриджуотер

Рік видання: 2010

Формат: pdf

Видавництво: Клуб семейного досуга

Сторінок: 112

Розмір: 28,83Мб

Мова: російська

У книжці «Ландшафтний дизайн» викладені основи садового дизайну, детально описані етапи створення саду, дані професійні рекомендації відносно раціонального планерування ділянки, зведення садових споруд і висадки рослин.

/v.php?id=344655

Основи екології

Автор: Білявський Г.О.

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХІ ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

.ua/content/section/37/43/

Соціальна екологія (Лекції) - © ТДПУ, Тернопіль

Протягом періоду свого розвитку соціоекологія розглядалась як суспільна наука, складова соціології, з іншої сторони як природнича дисципліна екологічного блоку, яка ототожнювалась з екологією людини. Враховуючи її прикладний характер вона висвітлювала проблеми раціоналізації міських поселень (урбосоціоекологічний напрям) і т.д.

.ua/content/category/40/245/129/Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року м. Київ

  Документ
  Розроблено Програму “Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року” та погоджено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області
 2. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський технічний коледж одеської національної академії харчових технологій методичні вказівки

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології» для студентів спеціальностей 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», 5.
 4. “ основи екології та безпеки товарів народного споживання”

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології та безпеки товарів народного споживання» для студентів спеціальностей 5.
 5. Програма фахових вступних випробувань Знапряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для кваліфікаційних рівнів "Магістр", "Спеціаліст"

  Документ
  Предмет і завдання курсу. Місце екології серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання екології у вирішенні сучасних екологічних проблем.

Другие похожие документы..