Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
совместный документ объединенного комитета Европейского Кардиологического Общества и Американской Коллегии Кардиологов по пересмотру определения инфар...полностью>>
'Документ'
Три момента в особенности характерны для сегодняшнего состояния терминологической работы: во-первых, все большее обособление ее от других видов деяте...полностью>>
'Рабочая программа курса'
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта № 514тех/дс высшего профессионального образования по направлени...полностью>>
'Документ'
Отчёт составлен как обзор конкурентов ООО «Кубнет», в виду этого в последующих таблицах детализация по данной компании будет присуитствовать в минимал...полностью>>

Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки наказ (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

НАКАЗ

м. Рівне

03.02.2011 № 38

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

07 лютого 2011 року

за № 4/967


Про затвердження Положення

про проведення І - ІІ етапів

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук

України в Рівненській області

Відповідно до п.2.1. наказу Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1998 року за № 598/3038, Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.09.2007 № 434 та з метою вияву, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області, що додається.

2. Базові дисципліни, наукові секції, місце, час проведення, склад організаційного комітету, журі, кошторис витрат на проведення конкурсів-захистів буде визначатися наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в рік проведення конкурсу-захисту.

3. Надіслати вищезазначене Положення у відділи (управління) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення).

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) довести цей наказ до відома кожного загальноосвітнього навчального закладу.

5. Відповідальність за організацію та проведення конкурсу-захисту покладається на обласний комунальний позашкільний навчальний заклад „Рівненська Мала академія наук учнівської молоді” Рівненської обласної ради.

6. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в головному управлінні юстиції у Рівненській області та його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей О.Пекарського.

В.о. начальника управління Г.Майборська

Затверджено

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

03.02. 2011 № 38

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

07 лютого 2011 року

за № 4/967


Положення

про проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

України в Рівненській області

І. Мета та завдання

І - ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області (далі І - ІІ етапи конкурсу-захисту) проводяться щороку з метою вияву, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

ІІ. Місце та терміни проведення

1. І етап проводиться в районах (містах) відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення), у закладах обласного підпорядкування, які визначаються наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, II етап конкурсу-захисту проводиться в м. Рівне управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та обласним комунальним позашкільним навчальним закладом „Рівненська Мала академія наук учнівської молоді” Рівненської обласної ради.

2. Місце, час проведення, визначаються окремим наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в рік проведення конкурсу-захисту.

ІІІ. Керівництво конкурсу-захисту

1. Керівництво підготовкою та проведенням І етапу здійснюють відповідні відділи (управління) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення).

2. Керівництво підготовкою та проведенням ІІ етапу конкурсу-захисту здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та обласний комунальний позашкільний навчальний заклад „Рівненська Мала академія наук учнівської молоді” Рівненської обласної ради.

ІV. Програма конкурсу-захисту

1. Базові дисципліни, наукові секції конкурсу будуть визначатися наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в рік проведення конкурсу-захисту.

2. Програмою конкурсу-захисту передбачено:

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін; захист науково-дослідницьких робіт.

V. Учасники конкурсу-захисту

1. У конкурсі-захисті І етапу беруть участь учні 9 - 11 класів (як виняток учні 8 класів) загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

Учні 8 класів виконують випробування з базових дисциплін за програмами 9 класу. Всі інші учасники виконують контрольні завдання з базового предмету за програмою класу, в якому навчаються.

2. Учасниками ІІ етапу є учні 9 - 11 класів (як виняток учні 8 класів) загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та зайняли перші місця у І етапі конкурсу-захисту, а також дійсні члени Рівненської Малої академії наук учнівської молоді (переможці ІІ етапу конкурсу-захисту минулого навчального року), що виступають відповідно до профілю попереднього захисту.

Як виняток у малочисельних секціях (де кількість заявлених учасників менше 12 чоловік) організаційним комітетом можуть додатково допускатися до участі в ІІ етапі на підставі листів-клопотань управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) кандидати в дійсні члени МАН (учасники конкурсу-захисту минулого навчального року, що не посіли призового місця) та учасники, що посіли II місця у І етапі конкурсу-захисту за умови, якщо загальна кількість учасників у зазначених секціях не перевищуватиме 25 чоловік.

Учні 8 класів виконують випробування з базових дисциплін за програмами 9 класу. Всі інші учасники виконують контрольні завдання з базового предмету за програмою класу, в якому навчаються.

3. У ІІ етапі конкурсу-захисту в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів, міст обласного підпорядкування та навчальних закладів обласного підпорядкування.

4. Заміна попередньо заявленого учасника кожного етапу конкурсу-захисту можлива за рішенням організаційного комітету у разі офіційного звернення.

5. До місця проведення конкурсів-захистів учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими. Керівник команди призначається з числа керівників гуртків, учителів, викладачів закладів освіти, відповідальних працівників за роботу з обдарованою учнівською молоддю відділів (управлінь) райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення).

6. На керівників команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди під час проведення конкурсу-захисту та в дорозі.

7. Учасники кожного етапу конкурсу-захисту повинні дотримуватись умов проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу.

У роботу журі та оргкомітетів не мають права втручатися керівники команд, батьки учасників конкурсу або особи, що їх заміняють.

8. За відсутності звіту про проведення І етапу та заявки, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання, питання про участь команди в ІІ етапі конкурсу-захисту вирішується оргкомітетом.

VI. Оргкомітет І - ІІ етапу конкурсу-захисту

1. Оргкомітет кожного етапу конкурсу-захисту створюється із числа керівників та працівників установ та організацій, що проводять конкурс-захист.

2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення конкурсу-захисту.

3. Оргкомітет:

3.1. Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення етапу конкурсу-захисту.

3.2. Визначає і забезпечує порядок проведення етапу конкурсу-захисту.

3.3. Створює мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників етапу конкурсу-захисту, перевіряє відповідність складів команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск учнів до участі в етапі конкурсу-захисту.

3.4. Готує документацію для проведення етапу конкурсу-захисту (програми, бланки протоколів, звіти тощо).

3.5. За поданням журі приймає рішення щодо визначення переможців етапу конкурсу-захисту та їх нагородження, визначає персональний склад команди для участі у наступному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, готує документацію про результати виступу команд.

3.6. Складає звіти про проведення етапу конкурсу-захисту та формує рішення за підсумками проведення етапу конкурсу-захисту, яке підписується головою оргкомітету, журі та секретарем і завіряється печаткою відповідного відділу (управління) освіти для І етапу, а рішення ІІ етапу завіряється печаткою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

3.7. У рішенні кожного етапу обов’язково вказуює:

прізвище, ім’я, по батькові (в називному відмінку) переможців і учасників етапу конкурсу-захисту, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;

прізвище, ім'я, по батькові кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі конкурсу-захисту;

короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення етапу конкурсу-захисту.

3.8. При порушенні учасниками конкурсу-захисту цього Положення позбавляє їх права участі в ньому.

3.9. Сприяє висвітленню результатів конкурсу-захисту у засобах масової інформації.

VII. Документація II етапу конкурсу-захисту

1. Для участі в І етапі конкурсу-захисту необхідно подати такі документи:

1.1. Заявки на участь у етапі конкурсу-захисту (додатки 1, 2).

1.2. Науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді.

1.3. Дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, при можливості в електронному вигляді.

2. Для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту до вищезазначених документів додаються наступні документи:

2.1. Тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників І етапу від району, міста обласного підпорядкування, закладу обласного підпорядкування на одному електронному носії.

2.2. Копії наказів відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення), закладів обласного підпорядкування „Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”.

2.3. Статистична інформація про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в районі (місті) (додаток 3).

VIII. Програма конкурсу-захисту

1. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту передбачає:

заочне оцінювання науково-дослідницької роботи;

оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни;

захист науково-дослідницької роботи.

2. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх складових програми етапу конкурсу-захисту становить 360 балів.

ІХ. Умови конкурсу-захисту

1. Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються перед захистом науково-дослідницьких робіт. На кожну роботу складається рецензія в письмовому вигляді. Результат заочного оцінювання може бути переглянутий членами журі після захисту робіт.

1.1. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва і секції літературної творчості):

складність, проблемність та науковість - 20 балів

актуальність теми дослідження - 20 балів

новизна отриманих результатів - 20 балів

системність і повнота у розкритті теми - 25 балів

аргументованість висновків - 10 балів

грамотність викладу та культура оформлення - 10 балів

Максимальна кількість балів - 105.

1.2. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:

повнота розкриття теми та художніх образів - 40 балів

оригінальність образно-художнього мислення - 30 балів

власна творча неповторність - 20 балів

грамотність викладу та культура оформлення - 15 балів

Максимальна кількість балів - 105.

1.3. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:

актуальність, практичне, прикладне значення роботи - 20 балів

науково-технічна новизна, евристичність роботи - 20 балів

системність і повнота у розкритті теми, аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам - 25 балів

дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження - 20 балів

наявність патенту на винахід або заявки на корисну модель - 10 балів

стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт - 10 балів

Максимальна кількість балів - 105.

2. Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни.

2.1. Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності:

І рівень - 4 завдання – по 4 бали за кожне;

ІІ рівень - 3 завдання – по 10 балів за кожне;

ІІІ рівень - 3 завдання – по 18 балів за кожне.

Максимальна кількість балів - 100.

2.2. Для виконання контрольних завдань дається 3 астрономічні години. Якщо учасник пише контрольні завдання з двох і більше базових дисциплін, то додатковий час на виконання завдань не додається. Учасники кожного етапу конкурсу-захисту мають право ознайомитися з відповідями (розв'язками) завдань.

2.3. У разі виникнення суперечливих питань учасники мають право в день оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни подавати до журі апеляції з приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних ними завдань і одержати аргументовану відповідь. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перевірку робіт, захист та розгляд апеляцій.

3. Захист науково-дослідницької роботи.

3.1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин. Порядок виступу учасників під час захисту визначається журі.

Залежно від конкретних умов проведення захисту журі може надати право присутності на захисті керівникам делегацій.

3.2. Оцінюється захист за такими критеріями:

аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника - 70 балів

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу - 35 балів

компетентність учасника, вичерпність відповідей - 30 балів

етикет та культура спілкування учасника - 10 балів

активна кваліфікована участь у веденні дискусії - 10 балів

Максимальна кількість балів - 155.

5. Учасник конкурсу має право подати апеляцію в письмовій формі протягом однієї години після офіційного оголошення журі результатів захисту.

Апеляція розглядається журі в присутності члена оргкомітету.

Х. Визначення переможців і нагородження учасників

1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці І - ІІ етапів конкурсу-захисту нагороджуються дипломами I, II та III ступенів.

Переможці визначаються окремо в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу-захисту. Переможці визначаються оргкомітетом на основі рекомендацій журі.

2. Переможці нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо в кожній секції у кількості, яка не перевищує 50 відсотків від числа учасників у секції з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових розділах програми ІІ етапу конкурсу-захисту набрав менше, ніж третину, від максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими розділами програми) кількості балів.

3. За умови рівності загальної суми балів декількох учасників при визначенні переможця перевага надається учаснику, що набрав більше балів під час захисту науково-дослідницьких робіт.

4. Результати проведення І етапу затверджуються наказами відповідних відділів (управлінь) освіти, а результати ІІ етапу конкурсу-захисту затверджуються наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

5. Дипломи переможців І етапу конкурсу-захисту підписуються головою оргкомітету і завіряються гербовою печаткою відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення).

Дипломи переможців ІІ етапу конкурсу-захисту підписуються головою оргкомітету і завіряються гербовою печаткою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

6. Кращі роботи учасників І - ІІ етапу конкурсу-захисту можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

7. Із числа переможців І - ІІ етапу конкурсу-захисту формується команда для участі в наступному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відповідному навчальному році.

ХІ. Журі І - II етапів конкурсу-захисту

1. Журі І - ІІ етапів конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю (за згодою), з числа наукових працівників вищих навчальних закладів (за згодою), викладачів, учителів, методистів тощо.

Журі секції очолює голова, решта – члени журі та секретар, доручення між якими розподіляє голова.

2. Кількість членів журі в секції, як правило, не повинна перевищувати третини від кількості учасників секції.

3. Склад журі І етапу затверджується наказами відповідних відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення).

Склад журі ІІ етапу затверджується наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Допускається об’єднання журі декількох секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників менша 12.

4. Журі:

4.1. Перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт.

4.2. Після конкурсу-захисту проводить консультації для учасників
і керівників команд щодо розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції.

4.3. Оцінює рівень робіт та захист учасників, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

4.4. Рекомендує кандидатів до складу команди для участі у наступному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

ХІІ. Фінансування І - ІІ етапів конкурсу-захисту

1. Проведення І - ІІ етапів конкурсу-захисту фінансується за рахунок місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють органи або заклади освіти, які направляють команду або окремих учасників на конкурс, а на харчування під час проведення ІІ етапу конкурсу-захисту, оплату роботи та відрядження членів журі, оргкомітету, проведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін та інші організаційні витрати – організатори конкурсу.

3. До роботи зі складання та перевірки завдань з оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Директор обласного комунального

позашкільного навчального закладу

„Рівненська Мала академія наук

учнівської молоді” Рівненської

обласної ради О. Андрєєв

Додаток 1

До Положення про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області

Затверджено

Начальник відділу (управління) освіти

_______________________________

районної держадміністрації (виконкому ради міста обласного значення)

_______________________________

"__"___________20___ року

ЗАЯВКА

на участь у ___ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Секція______________________________________________________________

Базова дисципліна____________________________________________________

Тема роботи_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прізвище____________________________________________________________

Ім'я_________________________________________________________________

По батькові__________________________________________________________

Рік народження_______________________________________________________

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи)______________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад________________________________

____________________________________________________________________

Навчальний заклад____________________________________________________

Клас________________________________________________________________

Науковий керівник____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта__________________________________

Додаток 2

До Положення про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області

Затверджено

Начальник відділу (управління) освіти

_______________________________

районної держадміністрації (виконкому ради міста обласного значення)

_______________________________

"__"___________20___ року

Заявка на участь у ___ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у відділенні комп’ютерних наук

Секція__________________________________________________________

Базова дисципліна_______________________________________________

Тема роботи_____________________________________________________

Прізвище_______________________________________________________

Ім'я____________________________________________________________

По батькові_____________________________________________________

Рік народження__________________________________________________

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи)_________________________________________________ ____________________________________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад___________________________

Навчальний заклад_______________________________________________

Клас___________________________________________________________

Науковий керівник_______________________________________________

Об'єм роботи (в байтах)___________________________________________

Мінімальні вимоги до комп'ютера:

монітор________________________________________________________

процесор_______________________________________________________

пам'ять_________________________________________________________

відеокарта______________________________________________________

звукова карта ___________________________________________________

колонки, мікрофон _______________________________________________

мережа_________________________________________________________

вхід в Інтернет_________________________________________________

необхідне програмне забезпечення, його об'єм______________________

носії _________________________________________________________

Домашня адреса________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта____________________________

Додаток 3

До Положення про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області

Статистична інформація про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 20__- 20___ навчальному році в _________________районі(місті)

Наукове відділення

Секція

Місце проживання

Усього

Кількість учасників

обласний центр

міста, районні центри

села, селища міського типу

к-ть учасників

к-ть

переможців

к-ть учасників

к-ть

переможців

к-ть учасників

к-ть

переможців

к-ть учасників

к-ть

переможців

9
клас

10
клас

11 клас

РазомСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки нака з

  Документ
  Про затвердження Умов проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області
 2. Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки нака з

  Документ
  Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки

  Документ
  Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.
 4. Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки наказ (2)

  Документ
  Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.
 5. Україна рівненська обласна державна адміністрація (1)

  Документ
  Відповідно до положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.

Другие похожие документы..