Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Лондонская школа бизнеса и финансов (LSBF) – одна из лидирующих бизнес-школ в Великобритании, расположенная в самом сердце Лондонского Сити, центре д...полностью>>
'Рабочая программа'
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО для специальности 080801 - Прикладная инфор...полностью>>
'Документ'
Электромагнитные волны миллиметрового диапазона из области экспериментальных исследований всё больше переходят в сферу практического лечения ряда забо...полностью>>
'Документ'
ЯЗЫК К/Р БИОХИМИЯ К/Р ЭКЗ 3 КУРС 5 СЕМЕСТР СЕМЕСТР ЭКОНОМИКА К/Р ЭКЗ ПЕДАГОГИКА ЭКЗ ПСИХОЛОГИЯ ЗАЧ ТИМФК К/Р ЗАЧ ПЛАВАНИЕ К/Р ЗАЧ ФИЗИОЛОГИЯ К/Р ЭКЗ К...полностью>>

Кабінет міністрів україни постанова від 22 квітня 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2009 р. № 384

Київ

Про державне замовлення на закупівлю

товарів, виконання робіт, надання послуг

для державних потреб у 2009 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році та перелік державних замовників, що додаються.

2. Установити, що державні замовники:

здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2009 рік;

подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2009 року;

інформують Міністерство економіки один раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання державного замовлення.

3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.

Премєр міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 квітня 2009 р. № 384

ПЕРЕЛІК

державних замовників на 2009 рік

Апарат Верховної Ради України

Мінпаливенерго

Мінекономіки

МКТ

МОН

МОЗ

Мінприроди

Мінпраці

Мінпромполітики

Мінагрополітики

Мінтpансзв’язку

МHС

Мінрегіонбуд

Мінвуглепром

Мінжитлокомунгосп

Держкомтелерадіо

Головдержслужба

HКАУ

Національна академія наук

Академія педагогічних наук

Академія медичних наук

Академія правових наук

НАЕР

ОБСЯГИ

державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт,

надання послуг для державних потреб у 2009 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті для фінансування

державного замовлення в 2009 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)

 

Державний замовник

Усього

У тому числі за напрямами державного замовлення

у сфері культури

випуск друкованої продукції

одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи

постачання продукції соціального призначення

проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів

розроблення найважливіших новітніх технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки i техніки та розвиток матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності

Усього

1855688,4

426435,6

224523,2

676276,5

298985,2

7758,5

221709,4

Апарат Верховної Ради України

6231,7

6231,7

Мінпаливенерго

6048,7

6048,7

Мінекономіки

5342,1

5342,1

МКТ

3654

3654

МОН

218566,6

195394,7

1208,3

21963,6

МОЗ

4957,6

4957,6

Мінприроди

685561,1

676276,5

7758,5

1526,1

Мінпраці

297776,9

297776,9

Мінпромполітики

21912,5

213

21699,5

Мінагрополітики

3673,2

3673,2

Мінтpансзв’язку

920

920

МHС

250

250

Мінрегіонбуд

602

602

Мінвуглепром

29900

29900

Мінжитлокомунгосп

2518,9

2518,9

Держкомтелерадіо

436549,9

416549,9

20000

Головдержслужба

6621,7

6621,7

HКАУ

10188

10188

Національна академія наук

98705,5

8000

90705,5

Академія педагогічних наук

2383,6

665,5

1718,1

Академія медичних наук

10582,3

10582,3

Академія правових наук

1400,6

1400,6

НАЕР

1341,5

1341,5

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

у сфері культури

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Галузь, замовник,

найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг

Орієнтовна середня вартість, гривень

Вартість,

тис. гривень

Усього

426435,6

Створення та розповсюдження фільмів

1806020

МКТ

2600

Створення національних фільмів

одиниць/

умовних одиниць хвилин екранного часу

16/177,7

13563

2410,3

у тому числі:

ігрові фільми

—“—

5/24,3

73663

1790

анімаційні фільми

—“—

1/1,2

37833

45,4

неігрові (хронікально-документальні, науково-пізнавальні) фільми

—“—

10/152,2

3777

574,9

Розповсюдження (прокат) фільмів, у тому числі тиражування фільмокопій

кількість копій

2060

92,1

189,7

Створення, придбання і популяризація творів мистецтва

1801150

МКТ

1054

Створення вистав, концертних програм

одиниць

2

47000

94

Придбання творів образотворчого мистецтва

—“—

100

5600

560

Придбання творів драматичного мистецтва

—“—

18

8333,3

150

Придбання творів музичного мистецтва

одиниць

30

8333,3

250

Інформаційні послуги

0111080

Апарат Верховної Ради України

6231,7

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

годин

3514

1773,4

6231,7

Держкомтелерадіо

416549,9

1701080

Виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб

—“—

320056

1015,1

324900,7

1701150

Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

—“—

320056

286,3

91649,2

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на випуск друкованої продукції

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Галузь, замовник,

найменування продукції

Обсяг, тис. примірників

Орієнтовна середня вартість одного примірника, гривень

Вартість, тис. гривень

Усього

9441,3

224523,2

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

8979,5

18

161963,1

Наукові видання

39

85,4

3332,1

Енциклопедичні видання

36,5

106,8

3900

Видання для дітей та юнацтва

71,4

35

2500

Науково-популярна література

74,6

67

5000

Література мовами національних меншин

22,5

66,7

1500

Твори класиків української літератури та лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка

133

45,1

6000

Твори класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою)

42

47,6

2000

Довідкові та інформаційні видання

38,3

78,3

3000

Підготовка до друку

4,5

1313

у тому числі за замовниками:

2201230

МОН

161379,7

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

8975

161379,7

у тому числі:

Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

23,5

85,1

2000

Видання підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання

8811,5

16,62

146440,5

у тому числі

для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин

920,1

21,9

20167,2

Видання словників для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин

140

14,3

2000

Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду МОН

9963,3

Проведення конкурсів

450

Оплата робіт з виконання державного замовлення на підручники та посібники за перехідними угодами

56,4

Кредиторська заборгованість

469,5

6541050

Національна академія наук

8000

Випуск друкованої продукції

8000

у тому числі:

Наукові видання

37,3

80,4

3000

у тому числі:

видавництво “Наукова думка”

3,3

606,1

2000

видавничий дім “Академперіодика”

34

29,4

1000

Енциклопедичні видання

36,5

106,8

3900

у тому числі:

проект “Словники України” (Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук)

11,5

104,3

1200

“Енциклопедія історії України” (Інститут історії України Національної академії наук)

5

160

800

“Енциклопедія сучасної України” (Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук)

20

95

1900

Підготовка до друку

1100

“Шевченківська енциклопедія” (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук)

350

“Історія української літератури” (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук)

250

“Франківська енциклопедія” (Львівське відділення Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук)

200

“Енциклопедія міжнародного права” (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук)

300

1701110

Держкомтелерадіо

20000

Випуск друкованої продукції за програмою “Українська книга”

381,8

52,4

20000

у тому числі:

видання для дітей та юнацтва

71,4

35

2500

твори класиків української літератури та лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка

133

45,1

6000

твори класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою)

42

47,6

2000

науково-популярна література

74,6

67

5000

довідкові та інформаційні видання

38,3

78,3

3000

література мовами національних меншин

22,5

66,7

1500

2601030

Мінпромполітики

213

Підготовка до друку

4,5

47,3

213

у тому числі:

науково-технічний журнал “Технология и конструирование в электронной аппаратуре”

2

49,9

99,8

науково-технічний журнал “Технологические системы”

1

53,2

53,2

науково-промисловий журнал “Хімічна промисловість України”

1,5

40

60

3207040

МНС (Держгідромет)

1,1

250

Атлас “Клімат і водні ресурси України”

0,8

275

220

Збірник “Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту”

0,3

100

30

6551030

Академія педагогічних наук

665,5

Випуск друкованої продукції

5,1

665,5

у тому числі:

наукові видання

0,6

136,8

82,1

навчальна література

4,5

129,6

583,4

Виготовлення документів про освіту

2201170

МОН

34015

Виготовлення випускних документів про освіту

2317,175

34015

у тому числі:

Документів про освіту, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій

988,675

33219,5

у тому числі:

свідоцтв про базову загальну середню освіту

428,675

33,6

14403,5

атестатів про повну загальну середню освіту

560

33,6

18816

Документів про освіту, виготовлених поліграфічним способом

1328,5

795,5

у тому числі:

додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

370

0,6

222

додатків до атестатів про повну загальну середню освіту

500

0,5

250

свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи

3,5

4

14

похвальних листів “За високі досягнення у навчанні”

365

0,7

255,5

похвальних грамот “За особливі досягнення у вивченні”

90

0,6

54

Відзнак за успіхи у навчанні

16,1

297,6

у тому числі:

золотих медалей “За високі досягнення у навчанні”

13

18,6

241,8

срібних медалей “За досягнення у навчанні”

3,1

18

55,8Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р

  Документ
  Підготовчі роботи — роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні
 2. Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 408-р  план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації закон

  Закон
  1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.
 3. Кабінет Міністрів України Постанова (1)

  Документ
  Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
 4. Кабінет міністрів україни постанова (17)

  Документ
  2. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що визначаються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідній рік.
 5. Кабінет міністрів україни постанова (3)

  Документ
  1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності

Другие похожие документы..