Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа Пенсионного фонда Российской Федераци...полностью>>
'Методические рекомендации'
В методических рекомендациях изложены методика лечения хронического фарингита низкочастотными ультразвуковыми лекарственным орошением и кавитацией сл...полностью>>
'Программа дисциплины'
Хронологические и географические граница культуры Античности. Проблемы и типичные заблуждения в датировке. Традиционное периодизация истории Греции. Н...полностью>>
'Лекция'
Говоря о влиянии пола на формирование и проявление отношения к здоровью, мы будем использовать термин «гендерные особенности». Использование данного ...полностью>>

2008 мрежа „Европейска концепция за достъпност“

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Реални проучвания

С цел улесняване прочита на тези проучвания, основните елементи са обобщени на двойна страница. На читателите, които се интересуват от допълнителни подробности, се предлага подробно представяне на отдел „документи“ на нашата уеб страница www.eca.lu

Заглавие/ Предмет:

Достъпност за Всички в Природен парк „South Black Forest”

Резюме:

Природен парк „South Black Forest” желае да създаде и подпомогне достъпността на всички посетители на парка до неговите природни забележителности

Наименование на администрацията:

Природен парк „South Black Forest”

Местоположение на главния офис:

Фидберг/Германия

Държава:

Германия

Година на начало на проекта:

2005

Година на завършване на проекта:

Все още неопределена

Попълнил формуляра:

Петер Нюман

Описание:

Проекти и действия: 1) ВИЖДУ- анализ на седемте точки на интерес, 2) квалификация на семинарите и директната подготовка за различни заинтересовани страни в областта, 3) три конференции с участието на важни сдружения, политици и медиите

Допълнителна информация или препоръки:

www.naturpark-suedschwarzwald.de;

Фаза на осведоменост (2005)

Начална фаза (2005-2006)

Фаза на развитие (2006...)

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Отговарящият за маркетинга служител и директорът на природния парк посетиха две конференции на тема „Туризъм за всички” и проявиха интерес по въпроса.

„Зелена светлина“ за подписване на споразумение, специално консултирано с „Туризъм за всички”.

Предстоящи проекти бяха създадени по време на първия такъв.

Аргументът за икономическото влияние на достъпния туризъм беше от особена важност за обвързване с природния парк.

Координиране и непрекъснатост

Консултирането пое координирането на първия проект с прякото съдействие на служителя по маркетинг и директора на природния парк.

Служителят по маркетинг и директорът на природния парк бяха определени като основни лица за контакт с DFA в природния парк.

Администрацията на природния парк няма средства за координатор за DFA.

Създаване на мрежи и участие

Основана беше работна група.

Бяха проведени няколко срещи за събиране на информация в мрежата за това какво е направено и какво следва да бъде направен през следващата година.

Критичен: мрежата не беше стабилна по време на срещите.

Стратегическо планиране

Идеята да се създаде Генерален план за цялата област беше обсъдена, но отхвърлена поради липса на финансови средства. Следващата стъпка ще бъде да се създават Генерални планове за определени общини в рамките на природния парк.

Практикуващите туризъм в района се интересуват повече от „изграждането на продукт и маркетинг“, отколкото от направата на Генералния план.

Управление на знанията

Една важна част от проекта беше умението да се прехвърлят текущите проекти и действия чрез връзки с обществеността и уеб страници.

Организиране на три обществени конференции спонсорирани от Министерството на Икономиката на Федералното Министерство в Баден-Вюртберг.

Средства

Финансови средства от природния парк за началната фаза.

Критичен: затруднение при намиране още финансови средства.

Комуникация и маркетинг

Всички дейности бяха извършени под ръководството на връзки с обществеността

Всички дейности и конференции бяха извършени под ръководството на връзки с обществеността.

Критичен: маркетингов план все още няма.

Заглавие/ Предмет:

Управление на достъпността в Барселона

Резюме:

Кратко описание на управлението на достъпността в Барселона от 1980-2007

Наименование на администрацията:

Ajuntament de Barcelona

Местоположение на главния офис:

Барселона

Държава:

Испания

Година на начало на проекта:

1980

Година на завършване на проекта:

Все още неопределена

Попълнил формуляра:

Франсис Арагал

Описание:

Достъпността в Барселона е подобрена чрез систематични действия и базирани на доказателства резултати. Въпреки значителния прогрес, все още има аспекти, които могат да бъдат подобрени.

Допълнителна информация или препоръки:

Www.bcn.cat

Фаза на осведоменост(преди 1990)

Начална фаза (1990-1996)

Фаза на развитие (1996-2006)

Фаза на утвърждаване (2007-20??)

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Някои политици бяха заинтересувани, но нямаше ясно решение за подобрение на достъпността

Политиците се ангажираха да подобрят достъпността и да организират Олимпийски или Параолимпийски игри за пръв път е историята на това място.

Политиците създадоха и одобриха План за достъпност до града за срок от 10 години (1996-2006)

Политиците са все още загрижени за подобряването на достъпността и са горди с постигнатите резултати.

Необичайно е за политици да проявяват еднаква степен на ангажираност за толкова дълъг период и непрекъснато разпределяне на нужните ресурси.

Координиране и непрекъснатост

Държавните служители се опитаха да убедят общинските техници за нуждата от достъпност.

Нямаше ясна позиция за координиране, но задачите по създаване на мрежи и управление на знанията бяха изпълнени от персонала на Институции за хора с увреждания.

Създаването на Общинска група за Подобряване на достъпността, начело на политически водач, секретар и представител на всяка община.

Общинската група се среща редовно. През 2008 ще бъде създаден проект Достъпност до службата, който ще затвърди секретарската позиция.

Предизвикателството е да се поемат отговорностите на секретаря в рамките на екипа.

Създаване на мрежи и участие

От 80-те години насам имаше голямо напрежение в сдруженията на хора с вреждания, които организираха кампании за подобряване на достъпността.

Провеждани бяха срещи между хора с увреждания и градски архитекти.

Групата се свърза с Институции за хора с увреждания, за да ги информира за развитието и да получи обратна връзка с потребителите.

Хората с увреждания са убедени в изпълнените задачи от градските техници. Установен е „общ език“ сред хората с увреждания и всички отдели на град.

Само в много редки случаи други групи от граждани взимаха участие в процеса. Не всички служители са наясно с политиките за достъпност действията постигане.

Стратегическо планиране

Не е създаден Главен план но има ангажираност за осигуряване, че всяка мрежа трябва да е достъпна. Някои опити за строителство на улици и обзавеждане на града съща бяха направени.

Беше одобрен План за достъпност, който се състоеше от Диагноза, план на действие, и бюджет за подобряване на достъпността по улиците, общински сгради и транспорт. Плажове, паркове и уеб страници са включени по-късно. Създадена беше система за управление и контрол на частна дейност.

След създаване на плана, бяха предприети отделни действия за като направа на пешеходни улици, подобрения на автобусните спирки, както и създаване на цялостна система от събираща информация.

Такситата не са включени в плана. Плана няма яснота на действие в определени моменти.

Предизвикателството за голяма организация е поддържане на мрежа сред отделите.

Управление на знанията

Липса на правна рамка и професионални познания.

Новият каталонски закон (1991) и някои служители на града започнаха да се превръщат в „експерти“ и да раздават съвети за други проекти.

Активно търсене на информация за отделите и участие на национални и международни мрежи.

Групата се изправя пред предизвикателството да направи цялата информация съхранена от секретаря достъпна за служителите, гражданите и посетителите.

Липса на гладко общуване между отделите, което крие опасност от загуба на история части от познанията при пенсиониране на ключови лица.

Средства

Неопределени

Бюджет за опити и специален бюджет за достъпност бяха включени в новите проекти.

Средствата винаги са приспособени към плана.

Разпределение на средствата за определени действия.

Комуникация и маркетинг

С лош имидж се сдоби местната администрация, когато исканията на сдруженията достигнаха до медиите.

Репутацията на политиците нарасна сред организации на хора с увреждания, а успехът на Параолимпийските игри допълнително подобри репутацията на града.

Много покани са отправени за излагане системата на управление на достъпността; положителни черти свързани с тема публикувани в медиите.

Градът следва същата пътека. Необходимостта от подобряване на вътрешна комуникация чрез разпространение на възприети публикации.

Репутацията на града намалява поради това, че очакваният напредък все още не се случва. На Уеб страницата достъпността излиза като важен въпрос за хората с увреждания.

Заглавие/ Предмет:

Достъпност до определени райони и обществени сгради в Сароно

Резюме:

Следване на градоустройствения план на Сароно за отстраняване на архитектурните бариери.

Наименование на администрацията:

Comune di Soronno (Varese- Italia)

Местоположение на главния офис:

Сароно/Италия

Държава:

Италия

Година на начало на проекта:

1994

Година на завършване на проекта:

2006 (запланувано е продължение)

Попълнил формуляра:

Изабела Стефан

Описание:

През 1994, 30 обществени сгради и райони на града бяха анализирани и няколко приоритетни намеси бяха планувани и изпълнени. 10 години по-късно заплануваната работа беше изпълнена в почти всички сгради.

Основната новост на този проект се изразява в това, че за първи път всяка сграда е проектирана по начин свързан с мрежите за достъп и защита (въпреки че още работа има да се свърши); имаше основно разширение на ПЕБА (първоначално проектиран само за сгради) до обществените райони.

Допълнителна информация и препоръки:

Арх. Ренато Катано и Дарио Лучано (съветници) - арх. Масимо Стивенаци (urbanistica@comune.saronno.va.it)

Фаза на осведоменост (преди 1990)

Начална фаза (1990-1996)

Фаза на развитие (1996-2006)

Фаза на утвърждаване (2007-20??)

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Местните сдружения представляващи хората с увреждания подтикнаха местната власт да премахне архитектурните бариери на общината (основно улици и обществени сгради).

Общината отправи официално предложение по въпроса, спечелено от студио Стефан и студио АДР, консултиране , специализирано за Универсален дизайн за Всички.

Общинските технически служби подкрепиха проекта по време на целя процес чрез предоставяне на необходимите планове и техническа документация.

След договора с консултантите, общинските служби продължиха да се занимават с премахването на архитектурните бариери в Сороно.

Общината би искала да подпомогне достъпността и сигурността в стратегически пътеки, които би следвало да свържат различни училища в града.

Координиране и непрекъснатост

Консултантите бяха поели отговорността за координирането.

През двете години, общината беше посочила инженер, който да служи за връзка с координатора.

След изтичане на договора, общината пое дейностите, които трябваше да бъдат завършени.

Вследствие на постъпване и напускане на служители връзката между общината и консултантите беше прекъсната.

Създаване на мрежи и участие

Местни сдружения, представящи хората с увреждания взеха участие в проекта още от самото начало.

В края на втората година от фазата на ръководство, беше проведена обществена конференция.

Работата продължи още осем години след това (и продължава до днес).

Предстои втори етап.

Стратегическо планиране

Общината имаше идея да развие главен план за премахване на архитектурните бариери в рамките на целия общински район.

Създаденият от архитектите чертеж беше спечелен и координиран със съществуващите планове за управление на движението, алеи за колоездене и безопасност на пътя.

Планът беше включен в общинските планове за управление на местната територия.

Управление на знанията

Предприемачите създадоха софтуер, който да позволява на общинските власти да направлява и одобрява приоритетите на работа, методите и решенията за осъществяването и.

Беше проведено обучение за употреба на софтуера сред държавните служители. Обучение беше проведено също и на служителите на по-ниски длъжности.

Общината все още притежава софтуера.

Критична точка: вследствие постъпване и напускане на общински служители възникват трудности при осигуряване продължителността на употреба на софтуера.

Средства

Голяма част от вложените разходи бяха покрити от бюджет, който беше резултат от специален закон на район Ломбарди и позволи на обществената власт да изразходва 10 % от фиксираните разноски.

Комуникация и маркетинг

Възникна интерес по въпроса за предложение то за търг.

От началото на проекта, общината включи местните сдружения представляващи хора с увреждания.

В края на двугодишната фаза на съблюдаване, гражданите на Сароно бяха поканени да присъстват на заключителна конференция.

Опитът беше оповестен като проучване в специализирани списания, както и по време на национални и международни конференции.

Заглавие/ Предмет:

Създаване на местен план за отстраняване архитектурните бариери чрез проучване на съществуващите такива.

Резюме:

Изпълнение на местния план за отстраняване на архитектурните бариери чрез цялостно проучване на съществуващите такива.

Наименование на администрацията:

Община Лоди (Милано- Италия)

Местоположение на главния офис:

Лоди/ Италия

Държава:

Италия

Година на начало на проекта:

2006

Година на завършване на проекта:

2008

Попълнил формуляра:

Изабела Стефан

Описание:

Проектът има за цел да подобри и изпълни местния План за отстраняване на архитектурните бариери чрез цялостно проучване на съществуващите такива. Хората с увреждания ще подчертаят пречките, с които обикновено се сблъскват в своето ежедневие. В проучването ще участват също студенти от технически училища, с цел прилагане на тяхното обучение в специални проекти по тези въпроси.

Общинските технически служби ще подсигурят извършването на необходимите дейности за отстраняване на съществуващите бариери като различни компетентни организации ще бъдат подтикнати да създадат достъпни структури за кратък период от време.

Допълнителна информация и препоръки:

Силвана Цезани - съветник (silvana.cesani@comune.lodi.it)

Фаза на осведоменост(преди 2006)

Начална фаза (2006)

Фаза на развитие (2008)

Фаза на утвърждаване (2008-20??)

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Местните власти установиха, че след създаване на специален План някои от бариерите все още са налице, поради което местния и регионален комитет/ комисия CRABA/CLEBA помолиха за подобрение на Плана.

„Зелена светлина“ за подписване на споразумение сред общинските служби на Лоди, CRABA, CLEBA, и технически институт „А.Баси“

Общинската техническа служба проследява целия процес.

Общинските служби определят дали има възможност за сътрудничество на текуща база по този въпрос.

Общината на Лоди прояви стремеж да покаже своята непрекъсната обвързаност към отстраняване на архитектурните бариери.

Координиране и непрекъснатост

Представители на CRABA/CLEBA поеха отговорността за координирането.

Службите на съветниците за обществени дейности, градоустройство и социална политика бяха основно средство за контакт между общината и координаторите.

Съветниците демонстрираха желание пред гражданите своето желание и обвързаност към отстраняване на архитектурните бариери.

Създаване на мрежи и участие

Сформираната група беше съставена от сдружения на хора с увреждания, техническия институт, както и подбрани професионалисти за ръководители.

Групата/ Екипът периодично проведе срещи, на които се проследява и определя постигнатия успех относно поставените цели.

Целта е да се запази сътрудничеството между техническите служби и CLEBA.

Стратегическо планиране

Основната идея беше да се подобри съществуващия план чрез взимане на решения и извършване на дейности за отстраняване на останалите бариери.

Не е наличен главен план, но необходимите простъпки са осъществени своевременно

Предстои да бъдат направени проекти за реализация на целите между 2008-2009 година.

Управление на знанията

Призовани са подходящите експерти за: общински технически служби, частни професионалисти и учители от технически училища.

Предаването на знания на студентите бе извършено главно от експерти като част от образователните цели свързани с основния проект.

Крайната цел е да се сформира фондация, развиваща специфични познания и усещане за достъпност в рамките на техническите служби.

Средства

Проектът е спонсориран главно на доброволни начала. Има ниско бюджетни разходи, покриващи обучението и оперативните разноски.

Проектът е спонсориран главно на доброволни начала. Има ниско бюджетни разходи за покриване на разноските по отпечатване и провеждане на семинари.

В първоначалният бюджет на общината за 2008 година, значително количество средства са отделени за създаването на нов План в края на проекта.

Комуникация и маркетинг

Проектът и неговите етапи на развитие ще бъдат представени на гражданите чрез изявления в медиите и чрез провеждане на конференции.

Изработване и издаване на книга, описваща придобития опит по време на проекта.

Придобитият по време на проекта опит ще бъде публикуван в различни списания и ще бъде представен на национални и международни конференции.

Заглавие/ Предмет:

Достъпност до Центъра по здравни услуги в Макаби

Резюме:

Направено е проучване отразяващо процеса на планиране и осъществяване подобрението на 70 различни здравни съоръжения (клиники, лаборатории, PT съоръжения и др.) по начин отговарящ на нуждите на всички.

Наименование на администрацията:

Център за здравни услуги Макаби- Properties&Logistics Division

Местоположение на главния офис:

Тел Авив

Държава:

Израел

Година на начало на проекта:

2005

Година на завършване на проекта:

2008

Попълнил формуляра:

Джудит Бендел

Описание:

Допълнителна информация и препоръки:

Http://www.access-unlimited.co.il; HYPERLINK "mailto:Bendelj@" Bendelj@

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Директорът на здравния център в Макаби беше известен за ново установените равни права, включени в главата за достъпност до обществени сгради и предлаганите в тях услуги. Началникът на изчислителния отдел определи ръководител на персонала (архитект) посети пълен курс за достъпност.

„Макаби“ подписа споразумение с „Достъп без граници“ за повишаване достъпността до 20 от съоръженията/сградите в Макаби.

Координаторът участва в процеса на планиране.

Резултатите от първия етап на работа бяха представени на директора, който даде „зелена светлина“ на развитието на други 50 сгради. Идеята за подобрение на съществуващите сгради беше доразвита в новосъздадените такива и се превърна в норма за всички съоръжения за услуги.

Въпреки разходите, обвързаността на ръководството се задълбочава.

Координиране и непрекъснатост

Началникът на отдел сгради в Макаби бе посочен за координатор между Неограничен Достъп и различните отдели и сгради.

Проведени бяха няколко срещи с областни директори и директори на сгради с цел присъединяването им от самото начало. Един от всяка област бе избран за областен координатор.

Проверка, а по-късно и консултантски посещения бяха проведени във всяка от сградите в присъствието на съответния екип.

Създаване на мрежи и участие

Присъединяването на хора с увреждания бе координирано от Достъп без граници.

Проведени бяха няколко срещи с областни директори и директори на сгради с цел събиране на информация за съществуващите и общи въпроси по достъпността.

Създадени бяха работни екипи за всяка област, в които бяха включени архитекти, определени за изпълнение на физическата част от плана.

Стратегическо планиране

Основните цели и програми за отделните етапи от проекта бяха организирани за всички области.

Планът се състоеше от проверка, в резултат на която беше съставен бюджет и впоследствие оперативен план за всяка сграда.

До момента около 75% от проекта и завършен.

Управление на знанията

Въпреки наличието на стриктна правна пътека, съществува огромно противоречие изискванията и липса на професионален опит.

Персоналът на Достъп без граници подкрепи професионалистите от Макаби.

Организирана беше конференция, в която участваха професионалисти от други организации, както и комисионери борещи се за равни права на хората с увреждания.

Персоналът на Достъп бе граници се превърна в основна част от работния екип.

Средства

Макаби изцяло спонсорира проекта.

Средствата бяха предимно приспособени към плановете.

Обсъжданията относно бюджета завършиха с избор на план предложен за специфична сграда. Например в един от случаите решението беше да се преместят извършваните услуги в друга сграда.

Комуникация и маркетинг

Беше добавена достъпна информация към всички издания на услугите.

Заглавие/ Предмет:

Достъпност до железопътните услуги в Люксембург

Резюме:

Завършва със съдействие между националната железопътна компания и националния информационен център за увреждания

Наименование на администрацията:

Societe des Chemins de Fer Luxembourgeois

Местоположение на главния офис:

Люксембург

Държава:

Люксембург

Година на начало на проекта:

2007

Година на завършване на проекта:

Продължава понастоящем

Попълнил формуляра:

Силвио Саграмода

Описание:

Допълнителна информация и препоръки:

Http://www.cfl.lu; HYPERLINK "http://www.welcome.lu/" http://www.welcome.lu

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Организацията за координиране работата на мрежата „Европейска концепция за достъпност“ има продължителни контакти с националната железопътна компания, свързани с въпросите за достъпността.

През 2000 година CFL започва системно събиране на информация за достъпността до железопътните гари в Люксембург .

Достъпността на CFL до железопътните гари непрекъснато бива оценявана. Достъпът на хора с намалена подвижност до влаковете е улеснен чрез подвижни рампи и специални платформи. Новото поколение на CFL влаковете е оборудвано с рампи и достъпни тоалетни. Всички обновителни дейности са извършени в съгласие с законите за достъпност, включвайки наръчници, асансьори, паркови места.....

същата

Пред промените на лично и организационно ниво изниква опасността от поставяне под въпрос изпълняването на вече съгласувани процедури.

Координиране и непрекъснатост

През годините свързването между хората се промени поради лични и организационни изменения от двете страни.

Поради организационната структура на CFL, познанията са разделени и поддържани от различни хора и отдели.

Създаване на мрежи и участие

CFL си взаимодейства с организацията за координиране мрежата „Европейска концепция за достъпност“ и форматът на мрежата зависи от задачите, които следва да бъдат постигнати (технически съвети, осведоменост, управление на недоволството).

същата

Мрежата изпитва затруднения при предоставяне на ясен метод за постигане на достъпност. Инфраструктури като платформи, гари, сгради, паркови места и др. и под властта на държавата, докато необходимото оборудване принадлежи на компании като (SNCF, SNCB, CFL, SBB)

Стратегическо планиране

CFL сключва договор с организацията по координиране работата на мрежата „Европейска концепция за достъпност“ и нейните съдружници за извършване на анализ на всички ж.п. гари

Всички ж.п. Гари биват проверени и CFL включват аспектите за достъпност в своите обновителни дейности.

Целта е да се постигне максимална достъпност до инфраструктурните и организационни елементи.

Управление на знанията

Поради организационната структура на CFL, познанията се поддържат от различни отдели.

Средства

Предоставени са средства само там , където има постигнато съгласие за финансираните дейности.

Комуникация и маркетинг

CFL подкрепя издаването на „Европейска концепция за достъпност“ през 2003 и участва в обществени конференции засягащи темата.

Наръчник за ползване на ж.п гарите от хора с увреждания е издаден на адрес http://www.cfl.lu; http://www.welcome.lu.

Заглавие/ Предмет:

Туризъм за всички

Резюме:

Проектът Туризъм за Всички е инициатива имаща за цел да стимулира (икономически и социални) инвестиции в сферата на туризма. Проектът съ-финансира Най-добри Практики на туристически предприемачи.

Наименование на администрацията:

Провинция Лимбург

Местоположение на главния офис:

Херлен

Държава:

Холандия

Година на начало на проекта:

2006

Година на завършване на проекта:

2008

Попълнил формуляра:

Джордж Ван Лишоут, програмен мениджър

Описание:

Фаза 1: Early Adopters Фаза 2: Разпространение Фаза 3: Растеж Фаза 4: Enterprising

Допълнителна информация и препоръки:

www.ng4all.nl

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Трябваше да се открият нови икономически стимули. Хората със специални нужди биха могли да спечелят от проявения интерес към старшинството? ? ?

Туризъм за Всички се основава на дългогодишен опит в консултирането по въпроса за достъпността.

Проектът започна за определен период от време. Две години по-късно продължава своите дейности като частна инициатива.

Това рядко се наблюдава в Холандия.

Координиране и непрекъснатост

Обществено/Частно взаимодействие беше установено с цел постигане на възложените задачи.

Търговската камара, провинцията и няколко партньори на проекта се обединиха в консултативен съвет.

Колкото се може повече от процедурите бяха достъпни в интернет. Колкото се може повече прозрачност на действията.

Проведени бяха само няколко срещи. По-голямата част от работата беше свършена на място/ в реални условия.

Успеваемостта на проекта се дължи на неговата непринуденост/естественост. Без излишна бюрокрация. Бързо взимане на решения. Само един отговорен съдружник взима решенията.

Създаване на мрежи и участие

Проектът започва чрез ползване на познанията от предишна подобна инициатива в Белгия: Фламандски Туризъм.

Организиране на бизнес срещи. Общуване за подобряване на качеството.

Сключване на дългосрочни договори/споразумения. Наблюдение на предприемачите, инвестиращи в проекта от три години, с цел показване на постигнатите от техните инвестиции резултати.

Стратегическо планиране

Проектът започва с привличане на индивидуални предприемачи.

Предприемачите са от „Early Adopters”. Те подтикват колегите си към сходни действия (нарастващ ефект).

Третата стъпка в главното планиране е да се организират обществени/частни инициативи с местните общини. Предприемачи в туризма и местното управление инвестират за постигане на достъпност.

Създаване на формула и разпространението и в други области и държави.

Управление на познанията

Използване знанията на другите: не пресъздаване на съществуващите вече такива.

Използване на съществуващите процедури. Даване възможност на инвеститорите да осъществят колкото се може повече работа, използвайки собствени оценки и автоматични уеб средства.

Позволяване на интернет да свърши своя дял от работата.

Съобщаване за постигнатите резултати.

Средства

Провинциите набраха средства в размера на 300,000 EU. Предприемачите получават най-много 10,000 при условие, че инвестират в проекти, от които получават привилегии по-възрастните и хората със специални нужди.

Проектът съ-финансира предприемачите, вложили повече от 20,000 EU. Те получават ваучер от 10,000.

Увеличаване не ефекта: всяко евро от отпуснатите средства се умножава чрез частни инвестиции. Общият оборот на проекта след 2.5 години беше 1.2 милиона евро.

CSR ръководени частни компании (банки и др.) влагат получените лихви в проекта. За тях са ясни както икономическите стимули, така и социалната необходимост.

Комуникация и маркетинг

Започнахме чрез подпомагане на клонове на организации и форуми.

Организира се разпространение по местната телевизия: изключително ефективен метод.

Осъществяване на ясно изразено марка: собствен и разпознаваем изглед и усещане.

Издаване на книга, в която се описват всички най-добре приложени до сега практики. Книгата също така обяснява за какво са изразходвани средствата.

Направете го секси! Без споменаване за увреждания и болести: говорете за възможности. Бъдете горди.

Заглавие/ Предмет:

Достъпност до университетските площи в Нови Сад

Резюме:

Таблицата предоставя общ преглед на процеса на постигане на достъпност в университетските площи на Нови Сад и основно преглед на извършените дейности с цел създаване на достъпна среда в Нови Сад.

Наименование на администрацията:

Местоположение на главния офис:

Нови Сад

Държава:

Сърбия

Година на начало на проекта:

Не е строго определена, но работата по проекта започва през 2001 година

Година на завършване на проекта:

неопределена

Попълнил формуляра:

Миодраг Покуч

Описание:

Това проучване описва процеса на осведомяване и изработване на достъпни университетски площи в университета в Нови Сад, иницииран сдружението на студентите в с увреждания в Нови Сад

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

2001-2002

Начална фаза 2002-2003

Фаза на развитие 2003-2008

Фаза на утвърждаване 2008.....

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Сдружението на студентите с увреждания в Нови Сад инициира и даде гласност за недостъпните университетски площи в Нови Сад. Университетът в Нови Сад предостави помещения на сдружението на студентите с увреждания в рамките на университетските площи.

Основател на УНС е провинция Вижводина, не градът, следователно представителите на сдружението заключиха, че трябва сами да защитят създаването на достъпност в университетските площи.

Членовете на сдружението на студентите с увреждания в Нови Сад решиха да организират семинари по темата за достъпността на университетско, градско и национално ниво.

Днес, когато се извършват дейностите в града, достъпността се взима предвид. Това главно се изразява в премахване на физическите бариери и/или в поставяне на светофари с слухови сигнали на обозначените пешеходни пътеки.

Негативен аспект е появата на само назначили се експерти по достъпността, които не взимат под внимание някои от аспектите за достъпност като услуги и/или комуникация .

Координиране и непрекъснатост

Няколко ентусиасти и студенти потърсиха информация по въпроса за достъпността, организираха и/или посетиха срещи свързани с този проблем на гражданско ниво.

Налице беше политическа в гражданско и местно ниво; сдружението на студентите с увреждания в Нови Сад създаде връзки с обществени компании, отговарящи за управлението на общественото пространство. Не съществуваше официално координиране.

След взаимодействието с Института за обществени сгради и УНС, физическите бариери по тротоари и пешеходни пътеки в рамките на университетските площи/район, бяха премахнати. Някои от факултетите позволиха достъпност до своите сгради.

Все още няма официално координиране, но съществува идея за подготовка на стратегически план, който да бъде изпълнен.

Липсата на официално координиране е един от най-важните недостатъци. Това доведе до някои неправилни решения и някои от факултетите и до днес не са изпълнили своите задължения.

Изграждане на мрежи и участие

Сдружението на студентите с увреждания в Нови Сад присъедини екип от представители на NGO, градски и обществени компании, работещи за отстраняване на бариерите.

Създадените от сдружението мрежи заедно с сръбските NGO засягат въпросите за достъпност и участието в конференции на местно ниво.

Сдружението на студентите с увреждания взе участие множество събития свързани с достъпността и разработи обмен на опит с други организации.

Значително създаване на мрежи и обмен на информация се извършва с организации в чужбина относно проблемите по достъпността до застроените площи.

Много работа беше свършена в областта на създаване на мрежи и обмен на информация. Все още има място за допълнителни подобрения.

Стратегическо планиране

Работата на сформирания екип представляваше главно отговор на една необходимост, без общ преглед на проблема за недостъпността до града като цяло.

Създаден бе краткосрочен план за извършване на дейности в малки размери или в ограничени области, което следователно спомогна с пристъпване на една крачка напред.

Няма

Все още липсва ясен план, но има съзнание за необходимостта от създаването на нов разбираем, градоустройствен план, засягащ предоставянето на достъпност.

Липсата на план, както и ясна представа е един от основните недостатъци на работата извършена в тази област.

Управление на знанията

Съществуват конкретни представи как и чрез какви методи да се постигнат поставените цели. На местните организации им липсват връзки с организации в чужбина, които имат опит с подобен вид дейност. Също така няма издания на сръбски език свързани с достъпността.

Представителите на сдружението на студентите с увреждания в Нови Сад започна да търси професионални издания в тази област.

Сдружението направи преводи на публикуваните и разпространени до сега наръчници и книги свързани с достъпността. По инициатива на студентите с увреждания, факултетът по технически науки представи предмета за достъпността без предварително да се консултира с NGO, което доведе до недоразумения.

Властите приеха необходимостта от увеличаване на познанията и покриха разноските за извършването на професионални събития. Има увеличаване на правените проучвания свързани с достъпността. През 2008/2009 година FTS ще представи нова тема: Принципи на Универсалния дизайн.

Постигнатите резултати най-добре се виждат в областта на образованието и повишената осведоменост и познания като цяло. FTS са наясно, че по време на представянето на даден предмет/проект е особено важно да се комуникира с неправителствени организации и експертите в тази област.

Средства

Няма отпуснати средства в подкрепа на работата в областта на достъпността.

Сдружението на студентите с увреждания възнамеряваше да прегледа свързаните с достъпността факти и да потърси адекватни решения. Няма средства на разположение.

Постигането на достъпност в района на УНС стана благодарение на Института по строителство – обществена компания. Все още няма наличен бюджет.

Министерствата подкрепиха проектите за достъпност, въпреки че все още не съществуват систематично определен бюджет за спонсориране на инициативите за достъпност.

Нищо от свършеното до сега не е финансирано въз основа на установен бюджет. От тук следва и малкото работа свършена до момента, както и липса на мониторинг.

Комуникация и маркетинг

Много слабо застъпени. Темата за достъпността не беше застъпена като важен проблем в медиите.

Не е налична продължителна и систематична комуникация с обществото.

В медиите достъпността беше сериозно споменавана, но предимно като метод за осъществяване се предлагат благотворителни инициативи.

Сред обществото достъпността се обсъжда повече като човешко право.

Общуването сред съхранителите на средствата отсъства стратегическа позиция.

Заглавие/ Предмет:

Достъпност до Belliard зала- Брюксел

Резюме:

Проект на Универсален Дизайн за Всички, дирекцията на Европейската икономическа и социална комисия и комисията по регионално управление

Наименование на администрацията:

Европейска икономическа и социална комисия

Местоположение на главния офис:

Брюксел

Държава:

Белгия

Година на начало на проекта:

2003

Година на завършване на проекта:

2003

Попълнил формуляра:

Арх. Мици Болани

Описание:

Архитект и дизайнер- експерт по Универсален Дизайн за Всички_Достъпност здраве и сигурност

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на затвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

През 2002 Европейската икономическа и социална комисия направи търг за създаване на достъпност в Belliard сграда по време на нейното преустройство. (50,000 квадратни метра). Търгът беше спечелен от консултанти специализиращи в Дизайн за Всички.

През февруари 2003 консултантите направиха изследване на сградата, провериха плановете и изискаха ревизия: 18 нови асансьора бяха неподходящо разположени, взети бяха мерки за достъп до всички стаи, включително и до тоалетните.

Заключенията от ревизията имаха за цел постигане на достъпност да всички места в сградата: конферентни зали, стаи за медиите, ресторанти, кафене, библиотека, паркови места, както и намаляване опасността в случай на инцидент или пожар.

Заключенията изцяло взеха предвид първоначалния проект и не увеличиха разходите за преустройството на сградата. Архитектите се съгласиха с предложените промени и ги изпълниха.

Според мнението на консултантите проекта е излязъл извън установения план.

Координиране и непрекъснатост

На първата среща между управлението на Европейската икономическа и социална комисия и архитектите,консултантите повишиха осведомеността във връзка с новата и усложнена концепция за Универсален „Дизайн за Всички“ - Достъпност, Здраве и Сигурност за всички, включително и за хората с ограничена активност.

Изграждане на мрежи и участие

Стратегическо планиране

Мнението на консултантите на се ограничи единствено до достъпността, но се разшири до обновяване методите на Универсален Дизайн за Всички, в които бяха включени сигурността и здравето.

Стратегията беше да се поеме отговорността на Европейската икономическа и социологическа комисия по отношение на третата част засягаща достъпността, сигурността и здравето (посетители и служители); позволяване на архитектите не само да поддържат своя проект, но и да го подобрят; избягване на неспазване на срокове и увеличаване разходите за строители.

Всички искания бяха посрещнати успешно, вземайки под внимание предвидените условия за преустройство.

Управление на знанията

Представяне на ревизията, изследване на сградата цел постигане на съгласие с главния строител относно времето на работа.

Техническият отдел на Европейската икономическа и социологическа комисия извърши мониторинг за правилното осъществяване на предложените подобрения по време на дейностите.

Архитектите оцениха съвета на Дизайн за Всички и бяха радостни да се поучат за него. Архитектите и комисията,които носеха отговорност, потвърдиха, че достъпността (включително и Дизайн за Всички) не беше включен в „синята книга“ с правила.

Средства

Бюджета е предоставен от Европейската икономическа и и социална комисия.

Стратегията се състоеше в избягване на допълнителни разходи.

Допълнителните разходи бяха успешно избегнати.

Комуникация и маркетинг

Заглавие/ Предмет:

Lousa- достъпна туристическа дестинация

Резюме:

Проектът създаден от общината на Lousa има за цел да превърне Lousa в международен пример за достъпен туризъм и да създаде мрежа за Европейски достъп до дестинации

Наименование на администрацията:

Община Lousa и Proverdoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousa

Местоположение на главния офис:

Lousa

Държава:

Португалия

Година на начало на проекта:

2007

Година на завършване на проекта:

неопределена

Попълнил формуляра:

Нуно Пейксото и Рафаел Монтес

Описание:

В днешно време достъпността се счита за важен социален и икономически проблем, който представлява нов начин за създаване на нов бизнес и отваряне на работни места тъй като туризма за хора с увреждания се явява нарастваща възможност за бизнеса.

Допълнителна информация и препоръки:

www.cm-lousa.pt/provedoria

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

ARCIL представлява местно сдружение. Неговите цели са да се предложи преустройство и формиране, както и социално и професионално интегриране на хората с увреждания.

ARCIL и община на Lousa взеха участие в PROACESS, европейски проект за създаване на технически екип, чиято дейност работи за отстраняване архитектурните бариери.

През 2003 ARCIL отправи предложение на община Lousa създаването на PMPIL. Целта беше управление на достъпността и въпросите свързани с хората с увреждания.

„Lousa- Достъпна туристическа дестинация“ е проект започнал през 2007 година. Той се разглежда като стратегически и е лично ръководен от кмета на Lousa.

Координиране и непрекъснатост

Бяха проведени срещи между кмета на Lousa, съветника по образованието и социалните дейности и бъдещия омбудсман за установяване отговорностите и средствата на PMPIL.

Назначаване на омбудсмaн на PMPIL , а за негов асистент Техническа група по достъпността.

PMPIL и общината на Lousa направиха анализ на достъпността и необходимите простъпки с цел ефективно премахване на архитектурните бариери.

След представянето на Lousa- Достъпна туристическа дестинация, организационната структура ще включи също така архитект способности за Дизайн за Всички, както и специализиран персонал в управлението на туризма.

Изграждане на мрежи и участие

PMPIL поиска информация и обяснение по въпросите за достъпността от няколко обществени организации.

Установено бе партньорство между PMPIL, община Lousa, местната власт и ARCIL за премахване на всички архитектурни бариери в Лоуза, както и постигане на достъпност до всички плажове.

Бе постигнато споразумение между общината и Института за национална рехабилитация създаден от Информационната и посредническа служба за хора с увреждания през 2006.

Община Лоуза се опита чрез програма INTRREG IV да подсигури партньорството между общините в Южна Европа, което ще позволи обмен на знания.

Стратегическо планиране

PMPIL започна класифициране на достъпността.

Следвайки резултатите от извършената класификация, местната власт и ARCIL, с цел отговор на някои от най-спешните нужди, свързани с достъпа до сградите.

PMPIL и община Лоуза решиха да разработят Стратегически план за достъпност като сключиха договор с ProAsolutions.pt Lda.

Развитие на проекта „Лоуза- достъпна туристическа дестинация“.

Управление на знанията

Търсене на информация за достъпността (Европейски програми, участие в семинари и срещи с правителствени институции).

PMPIL създаде услуга за информиране на хората с увреждания и техните семейства за техните права, подходящи решения за справяне с ежедневните трудности, информация за уврежданията и начини за справяне с тях.

Цялата информация бе разпространена до всички заинтересовани граждани, общински държавни служители и институции.

Участие в работата свързана с Достъпен туризъм. Беше сключен договор с със специализирана туристическа компания с цел развитие на проекта „Лоуза- достъпна туристическа дестинация“.

Средства

Неопределени. ARCIL получи финансова подкрепа от община Lousa.

Подадена е молба до европейския проект PRACESS. Останалата финансова подкрепа беше осигурена от община Lousa.

Подадена беше молба до POPH за получаване финансови средства за създаване на стратегически план за достъпност.

Подадена молба до INTERREG-IV-C (SUDOE Program) за изграждане на мрежа достъпни туристически дестинации в Европа.

Комуникация и маркетинг

Не е налице комуникация и стратегия на връзките с обществеността.

След финансирането на PMPIL беше направена уеб страница и блог с цел информиране за действията и въпросите свързани с достъпността.

The „Accessible Lousa Label“ беше награден от няколко обществени и частни институции и компании. Целта е да се възнаградят и окуражат действията, водещи до достъпност на съоръженията.

PMPIL организира конгрес на тема „Достъпен туризъм“. Двама журналисти ще са част от GTA , отговорни за широкото разпространение на дейностите извършвани от PMPIL.

Заглавие/ Предмет:

Модел за областен туризъм за Всички в Thuringian Forest

Резюме:

Администрацията в национален парк Тhuringian искаше да подсигури конкурентно предимство чрез превръщане на проекта Туризъм за Всички като качествен стандарт

Наименование на администрацията:

Сдружение национален парк Thuringian

Местоположение на главния офис:

Friedrichshohe

Държава:

Германия

Година на начало на проекта:

2001

Година на завършване на проекта:

2006

Попълнил формуляра:

Маркус Ребсток

Описание:

Основната цел на този проект беше да се разработи отдалечен планински район в Германия в район на Туризъм за Всички. За изпълнението на това около 25 проекта от „веригата туристически услуги“ бяха осъществени по време на срока на валидност. Множество институции взеха участие в проекта, включително университети, консултанти, туристически инвеститори и сдружения на хора с увреждания.

Допълнителна информация и препоръки:

www.verkehr-und-raum.de

Фаза на осведоменост (преди 2001)

Начална фаза (2001)

Фаза на развитие (2001-2006)

Фаза на утвърждаване (продължителен процес)

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Частна организация инициира проекта, но възникват трудности с формалните процедури и обществения закон.

Сдружение национален парк Thuringian поема изпълнението на проекта от частната организация.

Сдружение национален парк Thuringian носеше отговорност за управлението и персонала.

Сдружение национален парк Thuringian поема отговорност за изпълнението на частичните проекти след края на проекта.

Поради проблеми със закона в началото на проекта, той имаше лоша репутация, особено сред областното управление.

Координиране и непрекъснатост

Частната организация, която координираше първоначалния план на проекта поиска финансиране от Министерството за проучване и развитие.

Сдружение национален парк Thuringian поема отговорността за координиране на бъдещите частични проекти, които областта трябва да развие.

Управлението на проекта трябваше да върви заедно частичните проекти и носеше отговорност за предоставяне на ръководство на партньорите.

Управлението на проекта беше закрито след неговия край.

Отговорността за координирането се промени няколко пъти по време на фазите на проекта, поради което непрекъснатостта беше сериозен проблем.

Изграждане на мрежи и участие

За подготовката на първия план на проекта беше създадена частна организация, в която влизаха членове от туристическия сектор и хора с увреждания.

Беше създадена регионална мрежа „InnoRegio-Netzwerk“, състояща се от местни членове от туристическия сектор и администрацията, както и всички участници в проекта.

InnoRegio-Netzwerk срещна няколко пъти за да координира и гласува новите идеи на проекта и за да обсъди първоначалните и крайни резултати на проекта.

След края на проекта има опити за продължение на InnoRegio-Netzwerk. Поради това през 2007 година беше основана асоциацията BAREGIO.

Изграждането на мрежи беше един от главните успешни фактори на много от частичните проекти, защото „Туризъм за всички” се нуждае от продукти и съдействие сред веригата туристически услуги.

Стратегическо планиране

В първия план на проекта беше изработена стратегия, която трябваше да съответства на всички частични проекти.

За да се приведе на практика базата за потенциално успешно планиране на частичните проекти, беше създаден главен план от професионален консултант в сферата на туризма.

За развитие на частични проекти по цялата верига от туристически услуги, управлението на проекта се зае с координиране идеите на частичните проекти в съответствие с цялостната стратегия.

Някои от частичните проекти продължиха да осъществяват установените резултати и след официалния край на проекта. Също така бяха спонсорирани някои предстоящи проекти особено в областта на обществения транспорт и новите мобилни технологии.

Стратегическото планиране беше особено важно и успешно в това да не подкрепя идеи, които не съответстват на цялостната стратегия. Поради това беше възможно да се изпълнят проекти сред веригата туристически услуги.

Управление на знанията

Оставяйки настрана като цяло прекрасната идея на проекта, отсъстваше професионално познание по темата.

По време на началната фаза сдружения на хора с увреждания и професионални консултанти предоставиха подробни инструкции на „InnoRegio-Netzwerk“ във връзка с нуждите на заплануваните групи.

Всеки частичен проект представи своите първоначални и крайни резултати на срещи с „InnoRegio-Netzwerk“, така че всеки член имаше възможност да се възползва придобитите познания.

Всеки частичен проект представи своите първоначални и крайни резултати в няколко доклада, така че всеки член на местната мрежа да може да се консултира по определена тема.

Безплатното издаване на основните резултати от проекта позволи те да достигнат до инвеститорите из всички немскоговорящи държави, взели участие в тази сфера.

Средства

За изготвянето на първия план на проекта бяха събрани собствени парични и човешки ресурси.

Министерството на проучванията и развитието персонала на проекта.

Министерството на проучванията и развитието определи сумата от 7 милиона евро за цялостното извършване на проекта.

След края на проекта нови финансови средства се очаква да бъдат придобити. В някои сфери областното управление спонсорира предстоящите проекти.

Като цяло бяха събрани достатъчно пари за проекта. Все пак тези средства бяха използвани само за проучвания, но не и за осъществяване на проекта.

Комуникация и маркетинг

Частната организация създаде карта на областта с цел разпространение идеите на проекта.

Професионална компания по маркетинг създаде общ дизайн за района, който трябваше да се следва от всички партньори.

Издадени бяха няколко доклада в медиите и на конференции за местни и областни вестници. Също така беше издадено и специално издание на in-house журнал.

Някои от частичните проекти бяха официално предоставени на инвеститорите с цел постигане на резултати.

Въпреки че маркетинга беше успешен, би било добре да има повече дейности за реклама на цялостния проект в областта.

Заглавие/ Предмет:

Обществени игрища за Всички в Мюнстер

Резюме:

Град Мюнстер иска да създаде игрища, които да бъдат достъпни за всички и да предлагат възможности за игра на деца както на деца с увреждания, така и на деца без увреждания.

Наименование на администрацията:

Мюнстер

Местоположение на главния офис:

Мюнстер

Държава:

Германия

Година на начало на проекта:

1995

Година на завършване на проекта:

Процесът продължава

Попълнил формуляра:

Дорис Рютер (координатор на хората с увреждания в град Мюнстер)

Описание:

Град Мюнстер направи списък с критерии за оборудване на обществените игрища. Родителите на деца с увреждания също се включиха в процеса. Нещо повече, процесът на планиране на игрищата дава възможност за участие на децата.

Допълнителна информация и препоръки:

www.muenster.de/komm

Фаза на осведоменост(преди 1995)

Начална фаза (1996)

Фаза на развитие (1996-1997)

Фаза на утвърждаване (продължава)

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Родители информират градоначалниците, че желаят всички игрища да предлагат най-малко една възможност за използване на съоръженията от деца с увреждания. Това е важно, за да се покаже на децата, че приобщаването е възможно.

Комисията по интегриране на хора с увреждания даде знак на районните съветници (отговорни за обществените игрища) и предложи да бъде поставено най-малко едно оборудване за всички във всяко обществено игрище/площадка.

Доводите са, че не се цели създаване на специални игрища за хора с увреждания, а предоставяне на възможност и интегриране на всяко едно дете.

Координиране и непрекъснатост

Координаторът на хората с увреждания в град Мюнстер създаде работен екип отговорен за развитие на решения.

Беше от изключителна важност отдела по планиране и родителите да бъдат координирани от лице, което разбира нуждите и на двете страни.

Изграждане на мрежи и участие

Родителите получиха подкрепата на работния екип на комисията по интеграция на хора с увреждания в Мюнстер.

Бяха проведени няколко срещи с членовете на „Градския отдел по озеленяване и околната среда“, родители на деца с увреждания и служители на консултативния борд за семейства на деца с увреждания.

Децата взеха участие в процеса на планиране на игрищата и техните идеи бяха предадени на сдруженията на хора с увреждания. Този процес позволи да се вземат предвид интересите и на двете страни.

Изграждане на мрежи беше успешно през целия процес.

Стратегическо планиране

Работният екип направи списък с оборудване за площадките обръщайки се едновременно децата с увреждания и тези без увреждания. Администрацията по строителство взе решение да използва това като основа за планиране на игрищата.

Работният екип по интеграция на деца с увреждания посети няколко площадки и беше доволен от постигнатите резултати свързани със списъците за оборудване за игра за всички.

Направата на списък беше особено полезна. Това е все още основата на планирането.

Липса на постоянна оценка на постигнатите резултати.

Управление на знанията

Активно търсене на информация за нуждите на хората с увреждания, свързани с игра на обществените игрища.

Средства

Липса на допълнителен персонал..

Никакви допълнителни финансови средства.

Систематичен метод „Дизайн за всички “ още в началото доведе до резултата, че не са необходими допълнителни средства.

Комуникация и маркетинг

Резултатите от процеса бяха представени пред комисията по интеграция на хора с увреждания, комисията за децата и областните съветници. Статии в местни вестници.

Заглавие/ Предмет:

Управление на достъпността в училище

Резюме:

Имитация на случай, който показва как това средство може да бъде използвано за започване на планиране за подобрение достъпността в образователен център в Испания.

Наименование на администрацията:

Основно Училище

Местоположение на главния офис:

Държава:

Испания

Година на начало на проекта:

Година на завършване на проекта:

Попълнил формуляра:

Франсис Арагал

Описание:

За да се направи достъпно едно училище и да се гарантират равни възможности е необходимо не само да се премахнат физическите бариери, но и да се приспособят материали, дидактични методи, оценка на системи и социално взаимодействие сред членовете на общините. Това може да се постигне единствено чрез реална интеграция на децата с увреждания в основната учебна система.

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Училищният съвет (където едновременно учители и родители са представени) решава да започне процес.

Зелена светлина за започване на процеса.

Планът представен от комисията е одобрен.

Училищният съвет определя необходимите ресурси и изисква външни средства.

Координиране и непрекъснатост

Комисия от родители и учители е определена и един от учителите е назначен да създаде План за действие.

Координаторът организира срещи с ученици, родители и учители. Той/Тя следва, приспособява към положението Плана на действие и докладва за това.

Той/Тя изгражда мрежи с други училища и търси други области, които да бъдат подобрени.

Изграждане на мрежи и участие

Записването на ученици с увреждания задължава центъра да подобри достъпността.

Решението за подобряване на достъпността на училището е съобщена на всички родители, учители и ученици, като се използва подходящ език за това.

Бяха проведени няколко срещи, на които се докладваха подобренията, организирани бяха и срещи с други участващи администрации.

Достъпността и равните възможности стават общи усилия за всички нива на училището.

Стратегическо планиране

Предприети са действие за даване възможност на децата с увреждания да участват , като са определени и основните цели за всички.

Конкретни действия и стъпки са планирани в зависимост от наличните средства.

След като Плана за действие е изпълнен, нов План трябва да бъде направен за подобрение в други области.

Управление на знанията

След определяне на действията и целите координаторът трябва да потърси необходимата експертиза както външно, така и вътрешно.

Училищният персонал бива обучен по този въпрос.

Изготвен е документ с критериите за достъпност и равни възможности,чиято цел е да информира всички нови учители и родители.

Средства

Задачите на персонала са преразпределени така че да позволяват на някои от учителите да работят в тази сфера. Определен е основен бюджет.

Проведени са разговори с други администрации за определяне на външни средства.

Училището разполага с достатъчно средства за да извърши нужните подобрения.

Комуникация и маркетинг

Всички методи за комуникация се използват за да се съобщи решителността на училището да направи достъпна общност.

Средствата за комуникация в училището са достъпни.

Постиженията са разпространение до всички образователни учреждения в страната.

Заглавие/ Предмет:

Приобщаване условията на Дизайн за Всички към процеса на доставяне

Резюме:

В това случай ние илюстрираме как този шаблон може да бъде използван от управлението на проекта да изготви проект, включвайки Дизайн за Всички и клаузите за достъпност процедурите на дадена администрация.

Наименование на администрацията:

Която и да е администрация

Местоположение на главния офис:

Където и да по света

Държава:

Година на начало на проекта:

Година на завършване на проекта:

Попълнил формуляра:

Франсис Арагал

Описание:

Според директивите на европейската комисия от 2004/ЕC/18 и 2004/ЕC/19 администрацията би могла да включи към другите социални и екологични критерии, критериите за достъпността и Дизайн за Всички или да се изберат условия, да се оценят и сключат договори с компании, предлагащи продукти и услуги. С този пример ние представяме имитация на ситуация, в която администрацията има желания да приобщи подобни критерии в процеса на доставяне.

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Мотивация: С малко усилия почти всичко закупено от администрацията би могло да бъде достъпно.

Зелена светлина за предаване на опита.

Подкрепа на процеса чрез даване на зелена светлина за включване на клаузите в търговете.

Обсъждане и официално обявяване намеренията на администрацията систематично да включи подобен вид клаузи.

Придобиването на положителен опит и знания може да доведе до искания за други социални клаузи.

Координиране и непрекъснатост

Важността на достъпността е призната и политиците биват окуражавани да подкрепят процеса.

Избран е персонал, който да координира действията с отговорните лица за осъществяване на действията, засягащи работата по улиците, обновяване, паркове, уеб страници, превозни средства. Гаранция за законност и търсене на техническа подкрепа при необходимост.

Изграждане на мрежи с всички съставители на търгове и даване на подкрепа при включването на клаузите.

Мониторинг на системата потърси други потенциални общи социални отговорности по въпроса за включване в изпълняване на процесите.

Липса на ясни позиции и управление на опасността от усложнения.

Изграждане на мрежи и участие

Приканване на съставителите на търговете, експертите на Дизайн за Всички, потребителите и обикновените доставчици да обсъдят темата. Оценка на опита.

Всички участници приемат своята роля и определените правила за работа. Редовно провеждане на срещи. Придобитият опит и умения се разпространяват.

Съхранение на структурата и придобивките на експертизата. Всеки отдел докладва за постигнатите резултати и предстоящи процеси.

Стратегическо планиране

Структуриране не желания и очаквания. Постигане на ясно споразумение кои клаузи да бъдат включени и по какъв начин.

Добре определен план относно как да бъдат включени клаузите във всички отдели. Създаване на специални технически системи за контрол на осъществяваните търгове.

Постоянен контрол на качество и успех.

Управление на знанията

Възниква интерес и въпроси.

Придобиване на общи основни познания (образование, обучение, информация, конференции). Споделяне на знанията с всички отдели.

Управление на придобитите познания. Приканване на обикновените доставчици за подобрение на клаузите. Градът участва в мрежи за обмен на опит.

Средства

Определяне на нуждите и изясняване на необходимите средства.

Време за координиране и външна експертиза.

Определяне задачите на координатора (координиране и управление на знанията, контрол на постигнатия успех)

При отсъствие на средства в началната фаза, договарянето за външна експертиза е трудно постижимо.

Комуникация и маркетинг

Проява на интерес (чрез ключов опит, изявления в медиите и др.)

Намерения за комуникация. Търсене на външен обмен и комуникация.

Убеждаване на инвеститорите, че с приемане на клаузите се увеличават и техните способности.

Документация и разпространение на резултатите (речи, презентации, уеб страници и др.). Постоянен контрол на качеството и постигнатите успехи.

Заглавие/ Предмет:

Флагът на градовете и градове за Всички

Резюме:

Градове, които се ангажират постоянно да подобряват достъпността всяка година получават флаг от фондация Дизайн за Всички

Наименование на администрацията:

Който и да е град

Местоположение на главния офис:

Държава:

Година на начало на проекта:

2007

Година на завършване на проекта:

Неопределена

Попълнил формуляра:

Има Бонет

Описание:

За да получат флага на градове за Всички, градът трябва да е извършил следното:

Отдаване на поне 2% от приходите от инвестиции в реални действия, подобряващи достъпността в сфери като: обществен транспорт, сгради, културни и туристически услуги, здравеопазване и образование, информираност на гражданите и взаимоотношения между граждани и администрация.

Сигурност, че действията ще получат подкрепата на гражданите чрез участие в процесите или в не правителствени организации. Дейностите трябва да бъдат оценявани и потвърждавани от фондация Дизайн за Всички.

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Ангажираност на ръководителите

Политическите лидери възприемат флага като инструмент за справяне с въпроса за достъпността по систематичен начин.

След създаване на критерии за изпълнение, кметът подписва споразумение с фондация Дизайн за Всички и получава флаг за настоящата година.

Зелена светлина от политиците за развитие на този процес. Подпомагане на координатора в отношенията му с различните отдели.

Политическите лидери съхраняват ангажираността и успешно предават отговорността на новоизбраните политици.

Координиране и непрекъснатост

Всеки служител отговарящ за достъпността може да приема флага като средство за повишаване интереса от страна на политиците и обществото към въпроса с достъпността.

Посочва се представител на града, който да координира взаимоотношенията с фондацията, с вътрешни организации за постигане на целите и взаимоотношенията с външни мрежи.

Създаване на система за предстоящите дейности и бюджет и приспособяване на главен план. Доклади за постиженията се потвърждават пред политици и фондация Дизайн за Всички.

Ролята на координатора става постоянна и се превръща в основно средство за изграждане на мрежи, планиране и разпределяне на ресурсите за достъпността и фондация Дизайн за Всички. Усъвършенстване на системата за информираност между отделите.

Избиране на лице с подходящ профил е важен въпрос.

Изискват комуникативни и технически способности.

Изграждане на мрежи и участие

Сдружението може да предложи даден град да участва в проекта с цел ангажиране към подобряване на достъпността.

Заинтересованите страни, външни и вътрешни, са информирани за желанието да бъдат включени в проекта.

Дейностите предложени от града се обсъждат, след което се съобщават на фондация Дизайн за Всички за одобрение.

Оформяне на участието и определяне на функциите. Изграждането на мрежи участва в планирането като проверка на извършените действия.

Придобитият опит може да се използва от други проекти.

Стратегическо планиране

Основните дейности биват определени.

Одобрените дейности се събират в главен план с конкретно поставени цели.

Изготвя се средно/ дългосрочен план за действие.

Създаването на план за достъпността е ефективен начин да се постигне подобрение на достъпността.

Управление на знанията

Изграждане на мрежа като средство за научаване на полезните практики на други градове и база за сравнение.

Всички хора, участващи биват запознати с изискванията на проекта. Координаторът търси вътрешни и външни познания необходими за осъществяване на дейностите.

В зависимост от определените дейности, координаторът търси външна и вътрешна експертиза за тяхното развитие. Информация от фондация Дизайн за Всички, отдели или мрежи се разпространява.

Създаване на мрежи с други градове, които притежават флаг вдъхновяват главния план, методите на работа и улесняват контакта с външни експерти.

Средства

Възнаграждение за участие. Употреба на възнаграждението: 40% за получаване известие от фондацията, 30% за международно разпространение, 20% за подкрепа на участващите градове от развиващите се страни.

Възможно е действията, които предстои да бъдат извършени:

- вече да са предвидени в бюджета

- да не изискват нови средства

- да изискват получаване на външна експертиза.

Във всеки случай, средствата ще допринесат за започване на действията.

Система за контрол на средствата и участие във външни мрежи улеснява възможността да се набавят външни средства. Възможност за включване на частния сектор в проекта.

Комуникация и маркетинг

Става ясно, че флагът може да бъде използван като средство за маркетинг.

Ангажираността на града става общоизвестна на церемония по награждаване с флаг.

Градът използва флага като лого за определяне на всички проекти, които са от полза за гражданите. Извършените дейности се разпространяват от града и фондация Дизайн за Всички.

Чрез придобития опит града развива дейности, които се превръщат в „добри практики“ за други градове. Външното признание повишава чувството на гордост от постиженията на хората взели участие в проекта.

    1. Шаблон за развитие и самооценка на Проект

Настоящият шаблон (таблица 3) трябва да се използва от администраторите като средство за самооценка с цел създаване и повишаване стойността на Дизайн за Всички. Основава се на седемте взаимозависими фактори за успех и на модела на преход на отделните фази.

Въз основа на попълнения шаблон, заедно с подкрепата на външни експерти, както и чрез продължителен анализ и планиране, бе направен подробен анализ на силните и слабите черти, изграждане на стратегия и план на действие.

Дори и когато дадена дейност вече е започнала, този шаблон може да бъде използван за информиране на всички инвеститори относно прогреса и оценката на процесите.

Шаблонът основно е полезен за административни и политически ръководители, както и за консултанти, които биха искали да съдействат на Дизайн за Всички в рамките на и за администрацията. Шаблонът подпомага производителите и дизайнерите да допринасят за развитието на процеса и за създаване на достъпни продукти и услуги.

Таблица 3: Шаблон за самооценка и развитие

Заглавие/ Предмет:

Резюме:

Наименование на администрацията:

Местоположение на главния офис:

Държава:

Година на начало на проекта:

Година на завършване на проекта:

Попълнил формуляра:

Описание:

Допълнителна информация и препоръки:

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Координиране и непрекъснатост

Изграждане на мрежи и участие

Стратегическо планиране

Управление на знанията

Средства

Комуникация и маркетинг

5.Заключение

Администрацията играе важна роля в осъществяване на методите на „Дизайн за всички”. Анализ на проучвания показва, че в зависимост от администрацията развитието относно „Дизайн за всички” има различни стартови точки и седемте взаимозависими фактори на успех имат различна важност.

Различията са в ролята на административните и политическите ръководители в рамките на процеса, в участието на инвеститори и изграждането на местни мрежи, във важността на стратегическото планиране и наличието на средства.

Опитът от цяла Европа и Израел показва, че има наличие на голямо разнообразие от концепции и средства за осъществяване на методите на „Дизайн за всички”, но това разнообразие трябва да бъде приспособено към местните, областните и национални обстоятелства.

Дадена администрация може да приложи „Дизайн за всички”, извършвайки множество отделни дейности. Много обещаващ и особено ефективен е стратегическият подход, който включва всички инвеститори от самото начало и развива дългосрочна и непрекъсната концепция (главен план). Трябва да се взима предвид, че единствено добрите намерения не са в състояние да доведат до очакваните качествени резултати и непрекъснатостта трябва да се гарантира в началото на всяко действие или главен план.

Осъществяването на „Дизайн за всички” е дейност с много задачи и изисква съдействие от обединена мрежа. Ръководителите и всички инвеститори трябва да провеждат непрекъснат мониторинг на процесите, както и да постоянно да обновяват своите познания и осведоменост по отношение положението на ситуацията. Дизайн за Всички не е неизменен процес и всяко ново решение се явява ново предизвикателство.

Проучванията също така показват, че дори най-добре достъпния продукт или услуга биха пропаднали при не знание от страна на потребителите за тяхното съществуване. Комуникацията и външният маркетинг са много важна част за успеха на създаване на достъпна администрация.

Ролята на инвеститорите, включващи организации на и за хора с увреждания, е особено важна, когато става дума за проява на изобретателност от страна на администрацията и нейните опити относно систематичните методи на Дизайн за Всички или разпространение на инициативите, които тя предлага.

Все пак подобна роля означава отговорност на няколко нива:

  1. Съветите и ръководството на администрацията трябва да се основават на експертни и доказани познания относно нуждите на потребителите и трябва да бъде подкрепено с ясно чувство на отговорност с цел избягване опасността от неефективни инвестиции и дейности.

  2. Организациите трябва задължително да вземат предвид конкретните нужди на групата, която представляват , но трябва също така да проявят разбиране по отношение на човешкото разнообразие и следователно да отдадат същата важност на съответните нужди на други групи.

  3. Пожизнено изучаване и придобиване на експертни знания е необходимо не само на „осъществителите“, но и на „съветващите“, така че те да са в състояние да вървят в крак с възникващите нови концепции и технологии.

6. ПРЕПОРЪКИ

Арагал, Ф, et al. (2003): Европейска концепция за достъпност- Техническо ръководство. Люксембург. www.eca.lu

Строителство за всички партньори (2007) - Ръководство „Строителство за Всички“. Люксембург. www.cbm.de

Европейски съвет (1979): Резолюция AP (77) 8 от приспособяване на жилищните сгради и заобикалящите ги площи към нуждите на хората с увреждания и придружаващ резолюцията доклад. Страсбург.

Европейски съвет (1993): Достъпност: принципи и указания. Приспособяване на сградите към достъпни застроени площи. Страсбург

Европейски съвет (2001): Резолюция ResAP(2001)1 представяне принципите на универсален дизайн в програмата на заетите с работите по застроените площи („Резолюция Томар“). Страсбург

Европейски съвет (2006): Препоръки Rec(2006)5 на комитета на министрите за държавите членки на съвета за европейски плана на действие, поощряване правата и цялостно участие на хората с увреждания в обществото: подобрение качеството на живот на хората с увреждания в Европа 2006-2015. Страсбург

Европейски съвет (2007): Резолюция ResAP(2007)3 „Постигане на пълно участие чрез универсалния дизайн“. Страсбург

Европейски съвет (2007): Препоръки 208(2007) на Конгреса на местната и областната власт на Европейския съвет: Достъп до обществените пространства и създаване не удобства за хора с увреждания. Страсбург

Дидиер, М (1989): Economie, les regles de jeu. Париж

EIDD- Дизайн за цяла Европа (2004): EIDD декларация за Дизайн за всички в Стокхолм.

Ферел, О.Ц.&М. Хартлайн (2005): Маркетингова стратегия. Санта фе

Нюман, П. Et al. (2004): Икономически импулси за достъпен туризъм за всички. Проучване извършено от Федералното министерство на икономиката и технологиите. Мюнстер/ Берлин

www.bmwi.de/English/Navigation/Service/publications,did=29680, render=renderPrint.html

Нюман, П et al. (2008): Достъпен туризъм за всички в Германия- Фактори за успех и действия за подобряване на качеството. Направено е проучване от Федералното министерство на икономиката и технологиите. Мюнстер/ Берлин. www.bmwi.de

Виж, М et al. (1996): Европейска концепция за достъпност. www.eca.luСкачать документ

Похожие документы:

  1. Териториална национален център за проектантска организация териториално развитие- еад варна софия

    Документ
    Последният Общ градоустройствен план на Варна е разработен от екип на ТПО - Варна в края на 70 –те год. на миналия век (одобрен през 1981 г.). При неговото съставяне са отчитани изискванията на действащата по това време законова и

Другие похожие документы..