Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая учебная программа'
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплиныВыпускник аспирантуры по отрасли «медицинские науки» по специальности «внутренние болезни» являе...полностью>>
'Урок'
-эпиграфы: «Детство, как почва, в которую падают семена. Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом они начинают прорастать. Некоторые становятся ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «23» октября 2010г. в 9-00 на заседании диссертационного совета Д 212.063.04 при ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технолог...полностью>>
'Документ'
Система производственного обучения основана на единстве и согласованности всех ее частей: содержания, структуры и методов обучения, действующих во вз...полностью>>

План роботи Проект Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим на перше півріччя 2012 року №№

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова ДПС України

________________ О.В. Клименко

30 грудня 2011 року

План роботи

ПроектДержавної податкової служби в Автономній Республіці Крим на перше півріччя 2012 року

№№

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

При

мітка

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджетів

1.1. впровадження організаційних заходів, спрямованих на забезпечення виконання розрахункової бази зі збору платежів до бюджетів

1.1.

Забезпечити розробку та доведення до державних податкових інспекцій завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

1.2.

Організувати роботу ДПІ щодо забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів, виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів та інших завдань, встановлених відповідними наказами ДПС України та ДПС в АР Крим, здійснення аналізу стану організації роботи, надання методичної та практичної допомоги з виїздом до ДПІ щодо забезпечення виконання встановлених завдань, зокрема, з надходження коштів до бюджетів, погашення податкового боргу, виявлення резервів та додаткових джерел надходжень тощо

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління погашення податкового боргу,

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Щомісячно

1.3.

Забезпечити прогнозування надходжень до бюджетів у розрізі податків, зборів та інших платежів, регіонів, великих платників податків та, у разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань, надання відповідних пропозицій керівництву ДПС в АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління погашення податкового боргу

Щомісячно

1.4.

Організувати роботу щодо відпрацювання підприємств, які задіяні у міжрегіональних схемах ухилення від оподаткування

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління інформатизації та обліку платників податків,

Управління правової роботи,

Управління податкової міліції

Протягом півріччя

1.5.

Забезпечити проведення моніторингу фактичної сплати платежів та прогнозування надходжень до Державного бюджету України по підприємствах НАК «Нафтогаз України», зокрема по ДАТ « Чорноморнафтогаз», морських портів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Щомісячно

1.6.

Затвердити в установленому порядку перелік платежів, закріплених за структурними підрозділами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС України

Організаційно-розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи

Після отримання відповідного документу ДПС України

1.7.

Провести аналіз обсягів і динаміки наданих платникам податкових пільг, їх цільового використання, втрат бюджету від надання податкових пільг, надати оцінку ефективності їх застосування, чисельності пільговиків, підготувати висновки і пропозиції щодо доцільності надання окремих пільг в оподаткуванні.

Забезпечити надання пропозицій щодо пільгового оподаткування ДПС України, Верховній Раді АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Травень

1.8.

Забезпечити достовірність показників бази даних щодо ведення обліку та відповідність їх даним звітів органів державного казначейства по сумах надходжень податків та зборів до державного і місцевого бюджету та їх розмежування, в т.ч. до загального та спеціального фондів Державного бюджету України

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом півріччя

1.9.

Організувати роботу щодо проведення моніторингу реєстрації новоутворених суб’єктів господарювання

Управління інформатизації та обліку платників податків

Щомісячно

1.10.

Забезпечити підготовку та надсилання до державних податкових інспекцій оглядових листів, телеграм тощо щодо оцінки роботи підвідомчих структурних підрозділів по відповідних напрямах роботи

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

1.11.

Провести комплекс організаційних заходів у період курортного сезону 2012 року щодо оптимізації надходжень податків і зборів до бюджету з використанням основних напрямків розвитку санаторно-курортного та туристського (рекреаційного) комплексу АР Крим, зокрема:

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління податкової міліції,

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Травень-червень

1.11.1.

проаналізувати повноту використання наявної бази оподаткування у період курортного сезону 2011 року та визначити існуючі практичні резерви щодо підвищення ефективності організації планування та проведення курортного сезону 2012 року;

Січень-лютий

1.11.2.

організувати роботу по взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролюючими органами щодо вирішення проблемних питань під час проведення курортного сезону за напрямками роботи;

Травень-червень

1.11.3.

провести контрольно-перевірочні заходи щодо зменшення долі тінізації послуг, що надаються суб’єктами господарювання туристської (рекреаційної) сфери

Травень-червень

1.2. організація роботи з визначальними платниками податків, у т.ч. тих, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків

1.2.1.

Провести аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності визначальних платників податків, у т.ч. тих, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом. Забезпечити підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи з використанням нових методів, алгоритмів та технологій

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом

півріччя

1.2.2.

Організувати проведення зустрічей керівництва ДПС в АР Крим з керівниками підприємств, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків, щодо стану розрахунків ними з бюджетом

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

1.2.3.

Забезпечити здійснення контролю за дотриманням СДПІ по роботі з ВПП у м. Сімферополі ст.64.7 Податкового кодексу України в частині обліку платежів великих платників податків за новим місцем обліку

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Січень-червень

Розділ 2. Організація роботи щодо контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати юридичними особами платежів до бюджетів:

2.1. податку на прибуток

2.1.1.

Організувати роботу щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

2.1.2.

Провести аналіз:

Управління оподаткування юридичних осіб

Щокварталь

но

2.1.2.1.

ефективності вжитих державними податковими інспекціями заходів щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток та збиткових підприємств;

2.1.2.2.

рівня податкової віддачі з податку на прибуток суб’єктів господарювання, його відповідність середньогалузевим показникам;

2.1.2.3.

основних показників фінансово-господарської діяльності бюджетоформуючих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості, низької податкової віддачі тощо;

2.1.2.4.

діяльності неприбуткових підприємств, установ та організацій, зокрема громадських, благодійних, релігійних організацій, політичних партій, професійних спілок та виборчих комісій, інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку

Перше півріччя

2.1.3.

Забезпечити контроль за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

2.1.4.

Забезпечити здійснення контролю за правомірністю використання платниками пільг з податку на прибуток, передбачених Податковим кодексом України. Організувати роботу щодо аналізу, моніторингу та динаміки задекларованих податкових пільг

Управління оподаткування юридичних осіб

Щокварталь

но

2.2. ПДВ

2.2.1.

Провести аналіз поданої податкової звітності щодо відповідності динаміки нарахованого ПДВ тенденціям економічного розвитку регіону, встановити контроль за формуванням визначальними платниками податків бази оподаткування та недопущення фактів мінімізації зазначеними суб’єктами господарювання податкових зобов’язань

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.2.

Організувати роботу щодо своєчасного, якісного та у повному обсязі проведення камеральних перевірок наданої податкової звітності з ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.3.

Забезпечити здійснення контролю за своєчасністю надходження до бюджету застосованих сум штрафних санкцій, передбачених Податковим кодексом України до платників податків, що порушують терміни сплати податку на додану вартість та несвоєчасно надають податкову звітність

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.4.

Забезпечити контроль за повнотою реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.5.

Забезпечити здійснення контролю за правомірністю застосування платниками податків пільг з ПДВ відповідно до чинного законодавства

Управління оподаткування юридичних осіб

Щокварталь

но

2.2.6.

Організувати роботу щодо відпрацювання платників податку на додану вартість, які декларують різке збільшення податкового кредиту

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.7.

Забезпечити здійснення контролю за правомірністю застосування платниками ПДВ спеціального режиму оподаткування у відповідності з вимогами ст.209 Податкового кодексу України

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.8.

Забезпечити здійснення контролю щодо опрацювання результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів з метою виявлення суб’єктів господарювання, які використовуються для ухилення від оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.9.

Провести аналіз залишків від’ємного значення сум податку на додану вартість, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, у підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання, з метою вжиття відповідних заходів

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.10.

Забезпечити здійснення відпрацювання схемного податкового кредиту суб’єктів господарювання „груп ризику”

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.11.

Організувати роботу щодо контролю за реєстрацією платників податків як платників податку на додану вартість відповідно до норм чинного законодавства

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.12.

Забезпечити контроль за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

2.2.13.

Забезпечити здійснення моніторингу своєчасності анулювання реєстрації платників ПДВ, які підпадають під дію п.9.8. ст. 9 Закону України „Про податок на додану вартість”

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

2.3. відшкодування ПДВ

2.3.1.

Організувати роботу щодо автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому Кодексі України. Забезпечити контроль за додержанням підвідомчими органами державної податкової служби в АР Крим вимог законодавства під час проведення камеральних перевірок платників податку на додану вартість, які відповідають встановленим Податковим Кодексом України критеріям для отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

2.3.2.

Організувати роботу державних податкових інспекцій щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом

півріччя

2.3.3.

Організувати роботу щодо опрацювання даних „Зведених інформацій щодо можливих обсягів відшкодування ПДВ грошовими коштами” та інформаційних ресурсів щодо відшкодування ПДВ, отриманих від ДПІ. Забезпечити контроль за достовірністю нарахування бюджетного відшкодування сум ПДВ, зазначених у зведених інформаціях про можливі загальні обсяги відшкодування ПДВ коштами

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом

півріччя

2.3.4.

Забезпечити формування узагальнених інформацій даних щодо відшкодування з бюджету сум ПДВ, заявлених платником на розрахунковий рахунок до 100 тис.грн та надання до Державної казначейської служби в АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом

півріччя

2.4. акцизного податку, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

2.4.1.

Організувати роботу ДПІ щодо адміністрування акцизного податку, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

2.4.2.

Забезпечити контроль за своєчасним погашенням податкових векселів, авальованих банком, що видаються суб’єктами господарювання на суму акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

2.4.3.

Забезпечити проведення аналізу:

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.4.3.1.

обсягів виробництва, реалізації підакцизної продукції та нарахування сум акцизного податку (у розрізі підакцизних видів продукції);

2.4.3.2.

сплати акцизного податку з імпортних алкогольних напоїв, а також обсягів їх ввезення;

2.4.3.3.

обсягів реалізації (передачі) нафтопродуктів та нарахування акцизного податку

2.5. інших платежів з юридичних осіб

2.5.1.

Організувати роботу щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

2.5.2.

Забезпечити доведення до органів ДПС в АР Крим переліку суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом станом на 01.01.12, з метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Управління оподаткування юридичних осіб

І квартал

2.5.3.

Провести аналіз надходжень до бюджету платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню, та суб’єктів господарювання – юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати фізичними та самозайнятими особами платежів до бюджетів

3.1.

Організувати роботу підвідомчих структурних підрозділів ДПІ щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які мінімізують сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб:

Управління

оподаткування фізичних осіб

Протягом

півріччя

3.1.1.

провести аналіз податкової звітності за 4 квартал 2011 р. для виявлення суб’єктів господарської діяльності, які мають фінансові ресурси, при цьому виплачують заробітну плату нижче за встановленого законодавством мінімального рівня;

Березень

3.1.2.

забезпечити здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб;

Протягом

півріччя

3.1.3.

провести перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які мають значні валові доходи, збільшують економічний потенціал, але офіційно виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати

Протягом півріччя

3.2.

Забезпечити контроль за повнотою декларування доходів фізичних осіб:

Управління

оподаткування фізичних осіб

Протягом півріччя

3.2.1.

організувати роботу щодо здійснення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб з метою розширення бази оподаткування за рахунок детінізації зайнятості та доходів населення, ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати та інших доходів громадян без сплати податку до бюджету;

Протягом півріччя

3.2.2.

забезпечити контроль по залученню до декларування фізичних осіб, які реалізовували транспортні засоби за ціною, що значно нижче їх оціночної вартості;

Протягом півріччя

3.2.3.

організувати роботу по проведенню кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2011 року

Протягом півріччя

3.3.

Організувати роботу підвідомчих структурних підрозділів ДПІ щодо введення в дію Закону України від 04.11.11 №4014-УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності».

Забезпечити взаємодію з громадськими організаціями щодо проведення зустрічей, семінарів, консультацій з платниками податків, у тому числі безпосередньо на місцях здійснення діяльності (ринках, торгових центрах, тощо) щодо можливості та переваг здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, акцентувавши увагу на можливості вибору груп, ставок податку та реєстрації платником податку на додану вартість

Управління

оподаткування фізичних осіб

Січень

3.4.

Організувати роботу щодо проведення податкового обліку по платі за землю з фізичних осіб, отримання з місцевих органів влади інформації про прийняття ставок податку на 2012 рік, складання з фізичними особами договорів оренди на 2012 рік

Управління

оподаткування фізичних осіб

Січень-квітень

3.5.

Організувати роботу щодо повноти нарахування фізичним особам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечити взаємодію з:

Управління

оподаткування фізичних осіб

3.5.1.

органами державної реєстрації прав на нерухоме майно щодо надання даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об’єкти житлової нерухомості;

Січень-квітень

3.5.2.

органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, щодо отримання відомостей, необхідних для розрахунку податку

Січень-квітень

3.6.

Забезпечити підвищення ефективності відпрацювання фізичних осіб - підприємців, які мають розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом у розрізі контрагентів, згідно Додатку 5 до декларації по ПДВ, щодо впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки

Управління

оподаткування фізичних осіб

Протягом півріччя

3.7.

Забезпечити формування переліку фізичних осіб, які отримали доходи більше 1 млн. грн. за даними податкової звітності за формою 1-ДФ

Управління інформатизації та обліку платників податків

Березень

Розділ 4. Організація роботи щодо контролю за погашенням податкового боргу та застосуванням до платників податків процедур банкрутства

4.1.

Організувати роботу ДПІ щодо забезпечення:

Управління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

4.1.1.

надходження платежів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу;

4.1.2.

прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами – позичальниками по заборгованості за бюджетними позичками та фінансовій допомозі на поворотній основі;

4.1.3.

виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном

4.2.

Проводити моніторинг щодо опису майна в податкову заставу, стану провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном

Управління погашення податкового боргу

Щоквартально

4.3.

Забезпечити розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу).

Підготувати відповідні рішення згідно з вимогами чинного законодавства та забезпечити контроль за організацією цієї роботи у ДПІ

Управління погашення податкового боргу

Протягом

півріччя

4.4.

Організувати роботу підвідомчих структурних підрозділів ДПІ щодо розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств-боржників, а також погашення податкового боргу комунальних підприємств за рахунок коштів місцевих бюджетів

Управління погашення податкового боргу

Протягом

півріччя

Розділ 5. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

5.1.

Забезпечити контроль за своєчасністю і повнотою перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (продовжені) ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

За результатами роботи підготувати Департаменту САТ ДПС  України інформацію з відповідними пропозиціями

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом

півріччя

5.2.

Вжити заході, що спрямовані на забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку. Підготувати узагальнені дані щодо виготовлення марок акцизного податку та надати до Департаменту САТ ДПС України

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом півріччя

5.3.

Провести перевірки стану організації роботи уповноважених представників органів державної податкової служби на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції та податкових постів підприємств, що отримують спирт за «0» ставкою акцизного податку.

Забезпечити здійснення технічних навчань уповноважених представників органів ДПС в АР Крим на акцизних складах та податкових постах щодо ознайомлення їх з технологічними особливостями та порядком контролю за процесом виробництва

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом

півріччя

5.4.

Вжити заходи щодо забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами роботи підготувати інформацію Департаменту САТ ДПС   України

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом півріччя

5.5.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва» та вимог законодавства щодо реалізації тютюнових виробів за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом півріччя

5.6.

Провести аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та вжиття заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами роботи підготувати Департаменту САТ ДПС  України узагальнену інформацію

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

Протягом

півріччя

Розділ 6. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

6.1. організація проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок

6.1.1.

Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок.

За результатами роботи підготувати керівництву ДПС в АР Крим інформацію з відповідними пропозиціями

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом

півріччя

6.1.2.

Забезпечити контроль за станом проведення державними податковими інспекціями перевірок податкової звітності з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

6.2. організація проведення перевірок відповідно до плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

6.2.1.

Організувати роботу щодо відбору платників податків та формування планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання на I -IV квартали 2012 року:

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Щоквартально

6.2.1.1.

забезпечити зміни підходу до планування суб’єктів господарювання до перевірок, а саме: відпрацювання фінансово – промислових груп, підприємств – монополістів та тих, що займають вагому частку у високорентабельних сферах економіки, суб’єктів господарювання, які сформували податковий кредит за рахунок операцій з „сумнівними” контрагентами;

Березень

6.2.1.2.

забезпечити контроль за виконанням плану-графіка документальних перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб, підготовка та направлення оглядових листів по відповідному напряму роботи

Протягом

півріччя

6.2.2.

Організувати супроводження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Щоквартально

6.2.3.

Забезпечити супровід та участь у перевірках великих платників податків, зокрема:

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.2.3.1.

відпрацювання розбіжностей по контрагентах згідно деталізованої системи співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту на рівні ДПС України, виявлення сумнівних платників;

6.2.3.2.

встановлення в ході проведення виїзних перевірок схем мінімізації податкових зобов’язань та їх відпрацювання спільно з іншими підрозділами ДПІ (податкова міліція, юридичні підрозділи);

6.2.3.3.

відпрацювання в ході проведення виїзних перевірок наявних ризиків, згідно яких підприємства включені до плану-графіку;

6.2.3.4.

проведення спеціалістами управління заслуховувань керівного та ревізорського складу ДПІ, які курирують та проводять перевірки великих платників податків, з метою підвищення їх якості та здійснення контролю за їх результативністю

6.2.4.

Забезпечити здійснення заходів щодо удосконалення ризикоорієнтовного податкового контролю шляхом перегляду податкових ризиків

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.2.5.

Провести аналіз причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.2.6.

Забезпечити супроводження перевірок фінансово-господарської діяльності банківських, небанківських фінансових установ, представництв нерезидентів та суб'єктів ЗЕД

Управління податкового контролю

Щоквартально

6.2.7.

Провести моніторинг зовнішньоекономічних операцій, зокрема з використанням офшорних зон, з метою виявлення сумнівних фінансових операцій, схем відтоку валютних цінностей за межі України

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

6.3. організація проведення документальних позапланових та фактичних перевірок

6.3.1.

Організувати роботу ДПІ щодо проведення документальних позапланових виїзних перевірок з питань достовірності декларування платниками податків сум до бюджетного відшкодування ПДВ та щодо підтвердження відомостей, отриманих від осіб, які мали правові відносини з такими платниками

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом

півріччя

6.3.2.

Забезпечити відпрацювання підприємств „групи ризику”:

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.2.1.

прийняти участь у складі робочої групи по відпрацюванню платників, які відносяться до підприємств – імовірним «податковим ямам», «вигодонабувачам», «транзитерам», задіяним в схемах руху ПДВ;

6.3.2.2.

провести моніторинг стану відпрацювання підприємств груп ризику підрозділами податкового контролю

6.3.3.

Організувати проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.4.

Забезпечити здійснення контролю за станом організації роботи структурних підрозділів щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.5.

Організувати проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків, у т. ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.6.

Забезпечити застосування неконфліктних методів роботи з платниками податків, проведення хронометражів господарських операцій та співбесід з керівництвом підприємств, суб’єктами господарювання щодо добровільної сплати податків

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.7.

Провести заходи щодо підвищення рівня узгодженості донарахованих сум та забезпечення їх надходження до бюджету шляхом проведення:

- економічних навчань і нарад з керівниками підрозділів податкового контролю ДПІ щодо надання роз`яснень по застосуванню діючого законодавства;

 • аналізу якості актів виїзних документальних перевірок, підготовка оглядових листів та направлення їх до ДПІ;

- перевірок стану організації роботи ДПІ

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

6.3.8.

Організувати роботу щодо проведення зустрічних перевірок суб'єктів ЗЕД по запитах компетентних органів інших країн

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

Розділ 7. Організація роботи щодо виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування

7.1.

Провести заходи, які направлені на викриття злочинів, насамперед пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів за ст.212, ст.212-1 КК України, забезпечити оперативне супроводження порушених щодо них кримінальних справ та погашення заподіяних державі збитків

Управління податкової міліції

Протягом півріччя

7.2.

Провести дієві заходи щодо упередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ, відпрацювання сумнівних експортних операцій. Організувати і провести заходи, направлені на виявлення злочинів, пов’язаних з незаконними заявами ПДВ з бюджету

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.3.

Забезпечити здійснення заходів, направлених на викриття злочинів серед підприємств кредитно-фінансової сфери

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.4.

Організувати проведення системної роботи по детінізації економіки і вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.5.

Організувати та провести заходи щодо виявлення та припинення діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, "конвертаційних" центрів, виявлення фактів порушення законодавства посадовцями реальних суб’єктів господарювання, що користуються послугами суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності і „конвертаційних” центрів

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.6.

Провести заходи, які направлені на виявлення та вилучення з незаконного обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів, марок акцизного податку, протидію незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.7.

Забезпечити відпрацювання суб’єктів господарювання, що здійснюють виплату заробітної плати у „конвертах”

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.8.

Організувати роботу щодо упередження фактів ухилення від сплати податків із використанням прискореного банкрутства

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.9.

Провести заходи, спрямовані на протидію розкраданню бюджетних коштів шляхом недопущення завищення вартості товарів і послуг при проведенні тендерних процедур із використанням транзитних та фіктивних підприємств із подальшою легалізацією отриманих доходів

Управління податкової міліції

Протягом

півріччя

7.10.

Забезпечити проведення аналізу роботи з питань відшкодування матеріальних збитків, завданих в результаті здійснення злочинів. Здійснення комплексу додаткових організаційних та практичних заходів, направлених|спрямованих| на максимальне|цілковите| відшкодування збитків по кримінальних справах і накладання арешту на майно підозрюваних і обвинувачених

Слідче управління

Протягом

півріччя

7.11.

Провести аналіз стану|достаток| розслідування кримінальних справ, віднесених до компетенції податкової міліції, при цьому особливу увагу приділити розслідуванню кримінальних справ, що знаходяться|перебувають| у провадженні понад 2 місяців та справ, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ з|із| бюджету. З метою якісного проведення досудового слідства,|наслідку| організувати щомісячне заслуховування таких кримінальних справ. Організувати взаємодію з|із| оперативними підрозділами податкової міліції АР Крим з питань проведення оперативно-слідчих заходів в рамках|у рамках| порушених кримінальних справ, легалізації матеріалів, отриманих|одержувати| оперативним шляхом

|колією|

Слідче управління

Протягом

півріччя

7.12.

Організувати роботу щодо активізації розслідування кримінальних справ, забезпечення|карних| спрямування|спрямовувати| їх до суду з|із| обвинувальним висновком в максимально короткі терміни і повне|цілковите| відшкодування збитків |шкоди|по ним, з метою зменшення залишку|остачі| кримінальних справ, що знаходяться|перебувають| у провадженні понад 2-х місяців

Слідче управління

Протягом

півріччя

7.13.

Забезпечити вжиття заходів щодо підвищення ефективності організації роботи з виявлення, обробки та аналізу інформації про сумнівні фінансові операції.

Організувати відпрацювання масиву відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції по встановленню відносин та причинно-наслідкових зв’язків між суб’єктами господарювання, проведення перевірок по виявленим фактам

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

7.14.

Організувати роботу щодо відпрацювання суб’єктів господарювання – переможців (замовників) торгів, зокрема:

- провести аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання переможців (замовників) торгів у сфері державних закупівель за допомогою інформаційних баз даних ДПС в АР Крим та ДПС України, мережі Інтернет та інших відкритих джерел;

- забезпечити виявлення фактів порушень в діях посадових осіб суб’єктів господарювання - переможців (замовників) торгів у сфері державних закупівель, які мають ознак злочинів передбачених КК України

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

7.15.

Забезпечити виявлення фактів розкрадання і легалізації коштів у сфері земельних відносин, проведення дієвих заходів щодо відпрацювання сільськогосподарських підприємств, які отримували кошти, передбачені в державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

7.16.

Організувати роботу щодо виявлення фактів розкрадання і легалізації коштів у сфері надрокористування. Провести аналіз та відпрацювання інформації, яку одержано з зовнішніх джерел, інформаційних баз даних ДПС в АР Крим та ДПС України, ДПІ, мережі Інтернет та інших відкритих джерел стосовно можливих порушень суб’єктами господарювання діючого законодавства у сферах надрокористування та нафтогазовидобування

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

7.17.

Організувати роботу щодо виявлення і припинення фактів використовування фондового ринку для здійснення сумнівних операцій з використанням цінних паперів. Провести аналіз наявної інформації по випуску і обігу цінних паперів, діяльності емітентів та фактів використовування в діяльності підприємств «технічних» акцій. Забезпечити відпрацювання підприємств з ознаками фіктивності - емітентів векселів та вжиття заходів щодо вилучення з обігу підроблених векселів

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

7.18.

Провести позапланові виїзні та невиїзні перевірки, в т.ч. за постановою слідчого управління податкової міліції та інших правоохоронних органів, забезпечити участь у проведенні планових перевірок платників податків – контрагентів «конвертаційних центрів»

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

Розділ 8. Координація роботи органів державної податкової служби з питань основної діяльності

8.1. вжиття заходів щодо реорганізації органів державної податкової служби та оптимізації штатної чисельності

8.1.1.

Забезпечити виконання Плану заходів з реорганізації Державної податкової адміністрації в АР Крим

Організаційно – розпорядчий відділ,

Відділ персоналу,

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,

Управління адміністративно – господарського забезпечення,

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації,

Структурні підрозділи

Січень

8.1.2.

Організувати розгляд, погодження змін організаційних структур і штатних розписів державних податкових інспекцій АР Крим

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом

півріччя

8.1.3.

Забезпечити розгляд та вивчення пропозицій ДПІ та структурних підрозділів ДПС в АР Крим щодо утворення, реорганізації, ліквідації органів ДПС АР Крим та внесення пропозицій керівництву ДПС в АР Крим

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом

півріччя

  1. планування діяльності ДПС в АР Крим

8.2.1.

Забезпечити складання звіту про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим на 2011 рік та надання до Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС України

Організаційно – розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи,

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

До 01.02.12

8.2.2.

Провести аналіз виконання Планів основних питань економічної та контрольної роботи державних податкових інспекцій АР Крим на 2011 рік.

Організаційно – розпорядчий відділ

Січень-лютий

8.2.3.

Забезпечити підготовку проекту Плану роботи Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим на друге півріччя 2012 року та надання на затвердження Голові ДПС України

Організаційно – розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи,

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

До 20.06.12

8.2.4.

Організувати розгляд, затвердження Планів роботи ДПІ на друге півріччя 2012 року та надання на затвердження голові ДПС в АР Крим

Організаційно – розпорядчий відділ

До 20.06.12,

8.2.5.

Організувати роботу по підготовки пропозицій щодо пріоритетів роботи ДПС в АР Крим та надання до Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС України

Організаційно – розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи,

РУ ДСАТ ДПС України в АР Крим

До 26.11.12

8.3. організація роботи колегії ДПС в АР Крим

8.3.1.

Забезпечити проведення засідань колегії ДПС в АР Крим, підготовку проектів відповідних розпорядчих документів ДПС в АР Крим та здійснення контролю за їх виконанням 

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

Згідно з планом роботи колегії ДПС в АР Крим

8.3.2.

Забезпечити формування плану роботи колегії ДПС в АР Крим на відповідне півріччя в установленому порядку, подання на затвердження голові колегії

Організаційно-розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи

Січень,

Червень

8.3.3.

Організувати підготовку, формування та надання інформаційно-аналітичних матеріалів для проведення засідань колегії органів ДПС в АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

Згідно з планом

роботи колегії

ДПС в АР Крим

8.4. організація роботи Громадської ради

8.4.1.

Організувати та провести засідання Громадської ради при ДПС в АР Крим із залученням засобів масової інформації

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

8.4.2.

Забезпечити координацію роботи державних податкових інспекцій щодо проведення засідань громадських рад при ОДПС в АР Крим із залученням засобів масової інформації

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

8.5. організація проведення нарад, заслуховувань, міжвідомчих (спільних) нарад, міжвідомчих робочих груп тощо

8.5.1.

Організувати проведення апаратних нарад у голови ДПС в АР Крим, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів

Організаційно-розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

8.5.2.

Забезпечити підготовку та надання керівництву ДПС в АР Крим аналітичної інформації про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах

Організаційно-розпорядчий відділ

Щотижнево,

на апаратні наради у голови ДПС в АР Крим

8.5.3.

Організувати роботу щодо підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва ДПС в АР Крим у нарадах Ради міністрів АР Крим, Міністерства фінансів АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

8.5.4.

Забезпечити проведення за участю керівників ДПІ нарад, заслуховувань тощо з питань забезпечення надходжень до бюджету, підготовку відповідних аналітичних матеріалів.

Організувати підготовку проектів протокольних рішень або відповідних розпорядчих документів ДПС в АР Крим (за дорученням керівництва ДПС в АР Крим) та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Структурні підрозділи

У терміни, установлені керівницт

вом ДПС в АР Крим

Розділ 9. Організація контролю за виконанням документів

9.1.

Забезпечити системний автоматизований контроль за виконанням структурними підрозділами ДПС в АР Крим законів України, актів Президента України, Уряду України, постанов та розпоряджень Верховної Ради АР Крим та Ради міністрів АР Крим, наказів, розпоряджень, окремих доручень ДПС України та ДПС в АР Крим, протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях Колегії ДПС України та ДПС в АР Крим

Організаційно-розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

9.2.

Проводити моніторинг стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДПС в АР Крим щодо виконання доручень органів вищого рівня та власних рішень з відповідними пропозиціями щодо поліпшення цієї роботи

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом

півріччя

9.3.

Провести перевірки структурних підрозділів апарату адміністрації та ДПІ з питань повноти та якості виконання покладених на них завдань і функцій, дотримання вимог Регламенту ДПС в АР Крим та регламентів ДПІ, а також відомчих нормативних документів, забезпечити здійснення автоматизованого контролю за їх виконанням та вжити заході щодо усунення виявлених недоліків у цій роботі

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом

півріччя

9.4.

Забезпечити надання практичної допомоги структурним підрозділам ДПС в АР Крим та ДПІ щодо супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу „АСЕДО” та автоматизованої системи електронного документообігу районного рівня „АСЕДОРР”, підготувати пропозиції щодо удосконалення організації роботи по даному напрямку роботи

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління інформатизації та обліку платників податків,

Управління адміністративно – господарського забезпечення

Протягом

півріччя

Розділ 10. Організація роботи щодо внесення пропозицій із удосконалення норм законодавчих, інших нормативно-правових актів та відомчих розпорядчих документів

10.1.

Провести аналіз ефективності застосування норм і положень Податкового кодексу України та надати до ДПС України пропозиції щодо внесення змін до чинних законодавчих і інших нормативно-правових актів, а також з вирішення проблемних питань в організації роботи органів ДПС, зокрема з питань виконання доручень керівництва ДПС України, відомчих розпорядчих документів тощо по напрямкам роботи

Організаційно-розпорядчий відділ,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Розділ 11. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної, виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

11.1.

Забезпечити контроль за організацією взаємодії ДПС в АР Крим з органами місцевого самоврядування по виконанню вимог постанови Ради Міністрів АР Крим від 18.11.08 №610 в частині повноти надходження до бюджету платежів за землекористування, зокрема прийнятих органами місцевого самоврядування рішень про використовування земельних ділянок

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

11.2.

Організувати взаємодію з:

11.2.1.

Державним науково-виробничим підприємством „Геоінформ України” щодо отримання інформації стосовно суб’єктів господарювання, яким надані у користування (відповідно до спеціальних дозволів) об’єкти надр (нафти, природного газу та газового конденсату та інших копалин);

Управління оподаткування юридичних осіб

І квартал

11.2.2.

Республіканським комітетом лісового та мисливського господарства АР Крим, щодо отримання очікуваних обсягів збору за спеціальне використання лісових ресурсів на 2013 рік;

Протягом

півріччя

11.2.3.

місцевими органами влади щодо приведення у відповідність з діючим законодавством договорів оренди, по яких розмір орендної плати нижче встановленого законодавством рівня;

Управління

оподаткування фізичних осіб

Протягом

півріччя

11.2.4.

місцевими органами влади щодо термінового затвердження об’єктивних та обґрунтованих ставок єдиного податку, які будуть діяти с 1 січня 2012 року згідно Закону України від 04.11.11 №4014-УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності»;

Управління

оподаткування фізичних осіб

Січень

11.3.

Забезпечити участь представників ДПС в АР Крим та підготовку відповідних матеріалів на засідання робочих груп, створених при Раді міністрів АР Крим, зокрема з питань:

Управління погашення податкового боргу

Протягом

півріччя

11.3.1.

погашення податкового боргу;

11.3.2.

утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Автономній Республіці Крим;

11.3.3

вилучення і реалізації вантажів, які знаходяться понад встановлений термін в морських портах та припортових станціях

11.4.

Організувати роботу щодо якісної та своєчасної підготовки пропозицій на застосування (скасування, призупинення або зміни) до суб’єктів господарської діяльності (резидентів і нерезидентів) спеціальних санкцій відповідно до ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та надання пропозицій до ДПС України для подальшого направлення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Управління податкового контролю

Щомісячно

Розділ 12. Співробітництво з податковими органами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями

12.1.

Організувати роботу щодо якісної підготовки спеціальних запитів на здійснення зустрічних перевірок нерезидентів та надання запитів в Управління міжнародних зв’язків ДПС України для подальшого направлення в податкові органи інших держав з метою одержання необхідної інформації про стан розрахунків нерезидентів з резидентами, про підтвердження резиденції, для застосування положень міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

Розділ 13. Організація правової роботи

13.1. організація правової роботи та роботи із судовими органами

13.1.1.

Забезпечити опрацювання та направлення рішень вищих судових інстанцій, що ухвалені на користь органів ДПС в АР Крим, до державних податкових інспекцій АР Крим та структурних підрозділів ДПС в АР Крим для використання у роботі

Управління правової роботи

Щомісячно

13.1.2.

Забезпечити супровід актуальних і резонансних справ в судах за позовами платників податків до органів ДПС в АР Крим, поданими до адміністративних судів

Управління правової роботи

Протягом півріччя

13.1.3.

Забезпечити підготовку та надання ДПС України інформації про розгляд у судах справ за позовами органів ДПС про стягнення в дохід держави коштів, отриманих за договорами, що суперечать інтересам держави і суспільства, є нікчемними та виникли внаслідок безпідставного завищення податкового кредиту платниками податку

Управління правової роботи

Щомісячно

13.1.4.

Забезпечити надсилання органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів переліки актів (наказів, розпоряджень), виданих протягом місяця, крім актів персонального характеру

Управління правової роботи

Щомісячно

13.1.5.

Забезпечити узагальнення інформації щодо розгляду справ у судах за участю органів ДПС в АР Крим та підготовку відповідної інформації керівництву ДПС України. Направити аналітично-статистичні матеріали за звітний період до державних податкових інспекцій

Управління правової роботи

Щомісячно

13.1.6.

Організувати і провести семінари, наради та „кругли” столи за участю представників органів державної податкової служби, інших органів виконавчої влади та суддів для обговорення проблемних питань щодо практики розгляду справ у судах

Управління правової роботи

Протягом півріччя

13.1.7.

Забезпечити перегляд рішень органів ДПС під час проведення процедури адміністративного оскарження стосовно процедур з погашення податкового боргу

Управління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

13.2. здійснення правової експертизи законодавчих та нормативно-правових актів

13.2.1.

Забезпечити здійснення оцінки нормативно – правових актів і господарських договорів.

Організувати підготовку висновків з правових питань

Управління правової роботи

Протягом півріччя

13.3. організація апеляційної роботи

13.3.1.

Забезпечити розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення органів ДПС в АР Крим.

Організувати роботу з АІС „Скарга”

Управління правової роботи,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

13.3.2.

Забезпечити здійснення аналізу розгляду скарг (заяв) платників податків та підготувати оглядову інформацію до ДПІ

Управління правової роботи

Щоквартально

13.3.3.

Забезпечити вивчення причин надходження від платників податків обґрунтованих скарг з метою вжиття заходів для усунення виявлених порушень та за необхідності внесення керівництву ДПС України пропозицій щодо необхідності удосконалення податкового та іншого законодавства

Управління правової роботи

Щомісячно

Розділ 14. Організація роботи щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень

14.1.

Забезпечити реалізацію комплексу запобіжних заходів, спрямованих на недопущення корупційних проявів та службових правопорушень, проведення навчальної та роз’яснювальної роботи серед працівників органів ДПС в АР Крим

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

14.2.

Провести роботу щодо розгляду та аналіз звернень (скарг) на дії посадових осіб ОДПС в АР Крим, в т.ч. підрозділів податкової міліції та у разі необхідності провести службові розслідування

Відділ відомчого контролю

Протягом

півріччя

Розділ 15. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації.

Забезпечення прав і законних інтересів платників податків

15.1. проведення роз’яснювальної роботи та заходів щодо підвищення позитивного іміджу державної податкової служби

15.1.1.

Організувати роботу щодо доведення норм Податкового кодексу України до платників податків шляхом застосування різноманітних форм та методів роботи, а саме:

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

15.1.1.1.

забезпечити збір, узагальнення та аналіз інформації про актуальні зміни та доповнення податкового законодавства;

15.1.1.2.

забезпечити систематичну підготовку та розміщення у ЗМІ, передусім спеціалізованих, та мережі Інтернет матеріалів щодо практичного застосування податкового законодавства

15.1.2.

Організувати та провести публічне інформування платників податків через веб-сайт ДПС в АР Крим та ЗМІ з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

15.1.3.

Забезпечити координацію роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

15.1.4.

Забезпечити надання платникам податків інформації про податки, збори, обов’язкові платежі, порядок і терміни їх нарахування та сплати шляхом розповсюдження тематичної друкованої продукції (брошур, пам’яток, листівок, буклетів тощо)

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

15.1.5.

Забезпечити координацію роботи з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей – 2012”

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

15.1.6.

Організувати та провести публічне інформування платників податків через веб-сайт ДПС в АР Крим та ЗМІ щодо застосування положень Закону України від 13.01.2011 №2939-VI „Про доступ до публічної інформації”, Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР „Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів.

Забезпечити підготовку відповідей на запити про отримання публічної інформації

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

15.1.7.

Провести аналіз стану розгляду інформаційних запитів, надати відповідну інформацію ДПС України, забезпечити розміщення її на веб-сайті ДПС в АР Крим

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.1.8.

Організувати роботу по створенню Сервісних центрів щодо обслуговування платників податків, провести роз’яснювальну роботу стосовно переваг подання звітності засобами електронного зв’язку

Управління інформатизації та обліку платників податків,

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

15.2. організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

15.2.1.

Забезпечити кваліфікований і своєчасний розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян” зі змінами та доповненнями

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

15.2.2.

Забезпечити здійснення аналізу стану розгляду письмових звернень громадян, надання відповідної інформації ДПС України, розміщення її на веб-сайті ДПС в АР Крим з метою оприлюднення

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом півріччя

15.2.3.

Організувати роботу щодо проведення особистого прийому громадян посадовими особами ДПС в АР Крим. Забезпечити роботу громадських приймалень, розміщення на веб-сайті, інформаційних стендах, в ЗМІ графіку прийому громадян посадовими особами ДПС в АР Крим і інформування громадськості про результати роботи громадських приймалень

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

15.2.4.

Забезпечити доведення доручень, наданих керівництвом ДПС в АР Крим під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ДПС в АР Крим та здійснення контролю за їх виконанням

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.2.5.

Забезпечити оперативний розгляд звернень громадян, що надходять з урядової телефонної гарячої лінії

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.3. організація публічних заходів за участі керівництва ДПС в АР Крим

15.3.1.

Організувати проведення за участю керівництва ДПС в АР Крим прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних „гарячих” ліній та інших публічних заходів з актуальних питань діяльності податкових органів

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.3.2.

Забезпечити проведення зустрічей з громадськістю, засідань робочих груп з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС за участі керівництва ДПС в АР Крим

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.4. організація роботи із засобами масової інформації

15.4.1.

Організувати інформування громадськості через засоби масової інформації та веб-сайт ДПС в АР Крим щодо завдань, напрямів і результатів діяльності органів ДПС в АР Крим, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів, а саме забезпечити:

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

15.4.1.1.

своєчасне, об’єктивне та систематичне інформування громадян через ЗМІ щодо державної політики у сфері оподаткування, заходів ОДПС в АР Крим з підвищення ефективності своєї діяльності, а також про повсякденну діяльність податкової служби;

15.4.1.2.

організацію і проведення інформаційних кампаній для супроводження пріоритетних питань діяльності ОДПС в АР Крим;

15.4.1.3.

надання допомоги ЗМІ з підготовки тематичних рубрик, інформаційних блоків, програм на радіо та телебаченні;

15.4.1.4.

організацію регулярних виступів у ЗМІ керівників та представників органів ДПС, підготовку відповідних відео-, фото-, аудіо- чи друкованих матеріалів з актуальних питань діяльності ОДПС в АР Крим;

15.4.1.5.

розміщення актуальної інформації з питань діяльності органів ДПС в АР Крим, а також матеріалів щодо фактів і подій, які викликають підвищену зацікавленість у суспільстві на офіційному веб - порталі ДПС України, сайтах інформаційних агентств та видань;

15.4.1.6.

здійснення постійного моніторингу опублікованих у ЗМІ матеріалів, які стосуються діяльності органів ДПС в АР Крим;

15.4.1.7.

реагування у встановленому порядку на критичні виступи у ЗМІ, термінове реагування на матеріали, які містять недостовірні дані щодо діяльності органів ДПС в АР Крим

15.4.2.

Забезпечити координацію роботи ДПІ щодо проведення прес-конференцій, брифінгів, „круглих столів”, тематичних зустрічей на підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів за участі громадських організацій та керівництва органів ДПС в АР Крим з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС, а саме:

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

15.4.2.1.

виявлення нагальних проблем, що виникають, та забезпечення їх вирішення через залучення до діалогу широкого кола представників громадських організацій;

15.4.2.2.

запровадження Паспортів інститутів громадянського суспільства як складової частини Паспорту регіону та постійного оновлення інформації у них;

15.4.2.3.

участь на постійній основі у засіданнях органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, у семінарах, конференціях, нарадах, які проводяться за участі представників громадськості;

15.4.2.4.

організація спільних з інститутами громадянського суспільства заходів, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні;

15.4.2.5.

проведення опитувань громадської думки населення та використання його узагальнених результатів для удосконалення діяльності органів ДПС в АР Крим

15.4.3.

Забезпечити створення ефективного механізму зворотного зв’язку для гармонізації відносин органів ДПС в АР Крим, ЗМІ та громадськості

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом півріччя

15.4.4.

Забезпечити розміщення на веб-сайті ДПС в АР Крим:

- Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави;

- інформації про передане на реалізацію безхазяйне майно та майно, що перейшло у власність держави

Управління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

Розділ 16. Організація роботи щодо обліку платежів та формування звітних показників

16.1.1.

Забезпечити формування звітів та зведених інформацій стосовно стану розрахунків платників податків з бюджетом за регламентами, затвердженими відповідними наказами ДПС України

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом півріччя

16.1.2.

Забезпечити проведення аналізу:

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

16.1.2.1.

повноти надання податкової звітності за формою №1-ДФ юридичними особами та фізичними особами-підприємцями;

Березень

16.1.2.2.

проведення моніторингу платників податків, які перебувають у стані припинення більш 2-х місяців;

Протягом

півріччя

16.1.2.3.

повноти передачі облікових справ платників податків, які змінили місцезнаходження (місце проживання)

Лютий

Розділ 17. Організація роботи щодо підтримки в актуальному стані та функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС) та їх удосконалення

17.1.

Забезпечити участь у супроводженні та доопрацюванні програмного комплексу з приймання і комп’ютерної обробки податкової звітності та розшифровок податкового кредиту, а також податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, поданих до органів ДПС, у т.ч. в електронному вигляді

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.2.

Забезпечити контроль за дотриманням законодавства при прийманні податкової звітності

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.3.

Провести заходи щодо вдосконалення програмних продуктів забезпечення підтримки інформаційних систем ДПС України в актуальному стані, серверного обладнання інформаційних систем і комп'ютерного обладнання автоматизованих робочих місць

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.4.

Провести моніторинг Єдиного реєстру податкових накладних по виявленню податкових накладних, зареєстрованих підприємствами груп ризику

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.5.

Забезпечити формування переліків ризикових підприємств та їх «Податкове резюме»

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.6.

Провести заходи щодо супроводу програмних продуктів та підтримки в актуальному стані інформаційних систем реєстру повідомлень про відкриття/ закриття рахунків платників податків у фінансових установах

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.7.

Забезпечити супровід програмних продуктів і підтримка працездатності інформаційних систем, робота з користувачами інформаційних ресурсів районного рівня

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.8.

Забезпечити супровід програмних продуктів та підтримку працездатності еталонної схеми нормативно довідковій інформації

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.9.

Забезпечити участь у супроводі і доопрацюванні програмного забезпечення:

- „Інформаційний портал органів ДПС України;

- „Автоматизована система електронного документообігу районного рівня” (АСЕДОРР);

- „ ДПС - Кошторис” для планування, обліку і аналізу кошторису витрат

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.10.

Забезпечити участь в реалізації проекту „Модернізація Державної податкової служби України” по тестуванню та впровадженню в 2012 року системи «Податковий блок»

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

17.11.

Забезпечити дослідну експлуатацію та впровадження в промислову експлуатацію:

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом

півріччя

17.11.1.

програмного забезпечення “Система зовнішнього обліку документів державної податкової служби та державної казначейської служби України”;

17.11.2.

автоматизованої системи “Аудит” в частині формування звіту за ф. 2-П

Розділ 18. Організація роботи щодо забезпечення захисту інформації

18.1.

Забезпечити контроль стану режиму секретності та перевірка наявності секретних документів

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Щокварталь

но

18.2.

Організувати роботу щодо забезпечення антивірусного захисту в локальних інформаційних системах

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Протягом

півріччя

18.3.

Забезпечити контроль доступу працівників органів ДПС до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Протягом

півріччя

18.4.

Забезпечити планування та здійснення контролю за діяльністю органів ДПС в АР Крим щодо застосування засобів криптографічного захисту інформації, їх обліку та зберігання

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Протягом

півріччя

Розділ 19. Здійснення контролю за діяльністю органів Державної податкової служби в АР Крим

19.1.

Організувати проведення комплексних внутрішніх перевірок щодо організації роботи, в т.ч. підрозділів податкової міліції:

- ДПІ в м.Сімферополі

- СДПІ ВПП в м. Сімферополі

- Сакська ОДПІ

Відділ відомчого контролю,

Структурні підрозділи

I квартал

I квартал

II квартал

19.2.

Організувати проведення аудиту відповідності та фінансового аудиту виконання кошторису видатків, здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, які входять до сфери управління органів державної податкової служби АР Крим:

- ДПІ в м. Євпаторії

- ДПІ в м. Сімферополі

- Сакська ОДПІ

- Феодосійська МДПІ

Відділ відомчого контролю

I квартал

I квартал

II квартал

II квартал

19.3.

Забезпечити проведення перевірок стану організації роботи з питань:

Відділ відомчого контролю

Протягом

півріччя

19.3.1.

- відпрацювання платників, задіяних у схемах руху сумнівного ПДВ;

Протягом

півріччя

19.3.2.

- забезпечення взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

Протягом

півріччя

19.3.3.

- контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або сплачують незначні суми податків при великих обсягах валових доходів

IІ квартал

19.4.

Забезпечити проведення перевірок підвідомчих структурних підрозділів ДПІ з питань стану організації роботи по відповідних напрямах роботи із врахуванням Пріоритетів роботи регіональних ДПС, доведених наказом ДПС України від 13.12.11 №226 „ Про затвердження Пріоритетів роботи регіональних ДПС на 2012 рік”

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Розділ 20. Заходи з добору, розстановки персоналу та проходження державної служби

20.1.

Забезпечити виконання комплексу робіт щодо:

Відділ персоналу

Протягом півріччя

20.1.1.

призначення, переміщення і звільнення працівників ДПС в АР Крим, у тому числі розгляд звернень і клопотань органів ДПС в АР Крим з питань призначення на керівні посади, що відносяться до номенклатури ДПС України та ДПС в АР Крим;

20.1.2.

присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, нарахування вислуги років, надання відпусток

20.2.

Забезпечити здійснення контролю за поданням працівниками ДПС в АР Крим декларацій про доходи державних службовців за 2011 рік

Відділ персоналу

І-ІІ квартали

20.3.

Організувати роботу щодо узагальнення результатів оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань у 2011 року

Відділ персоналу

I квартал

Розділ 21. Організація роботи щодо професійної підготовки фахівців та підвищення кваліфікації персоналу

21.1. проведення семінарів–нарад з підвідомчими структурними підрозділами ДПІ

21.1.1.

Організувати та провести семінари-наради (нарад) з працівниками структурних підрозділів ДПІ щодо:

21.1.1.1.

організації контрольно-перевірочної роботи;

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

21.1.1.2.

питань адміністрування податку на доходи фізичних осіб, сплати за землю та організації контрольно-перевірочної роботи підрозділів оподаткування фізичних осіб ДПІ;

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом

півріччя

21.1.1.3.

обговорення проблемних питань з практики розгляду справ у судах за участю представників інших органів виконавчої влади та суддів;

Управління правової роботи

Протягом

півріччя

21.1.1.4.

проблемних питань адміністрування податку на додану вартість;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

21.1.1.5.

проблемних питань в адмініструванні податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів);

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

21.1.1.6.

проблемних питань в адмініструванні платежів за землекористування, місцевих податків і зборів, ресурсних (рентних) та неподаткових платежів;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом

півріччя

21.1.1.7.

організації роботи по контролю за фінансовими установами та операціями в сфері ЗЕД;

Управління податкового контролю

Протягом

півріччя

21.1.1.8.

організації роботи органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків.

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом

півріччя

21.1.1.9.

питань стану організації взаємодії із ЗМІ та громадськістю;

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом

півріччя

21.1.1.10.

організації роботи з питань автоматизації ведення персональних даних;

Відділ персоналу

Протягом

півріччя

21.1.1.11.

ведення бухгалтерського обліку та виконання кошторису видатків;

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом

півріччя

21.1.2.

Організувати навчання та проведення підсумкових занять з особовим складом податкової міліції ДПС в АР Крим з професійної підготовки

Відділ персоналу

І-ІІ квартали

21.1.3.

Забезпечити проведення економічного навчання працівників із питань підвищення їх професійного рівня, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС України та ДПС в АР Крим, порядку застосування положень Податкового кодексу України, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів

Структурні підрозділи

Протягом

півріччя

21.2. підвищення кваліфікації фахівців у відповідних навчальних закладах

21.2.1.

Забезпечити визначення та доведення до Національного університету ДПС України потреби державних податкових інспекцій у кількості місць для прийому у 2012 року на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання для працівників органів ДПС України

Відділ персоналу

ІІ квартал

21.2.2.

Організувати роботу по відбору кандидатів на навчання на факультеті податкової міліції Національного університету державної податкової служби України

Відділ персоналу

І-ІІ квартали

21.2.3.

Організувати роботу щодо здійснення заходів із підвищення кваліфікації працівників органів ДПС в АР Крим у підвідомчих закладах післядипломної освіти

Відділ персоналу

Протягом півріччя

Розділ 22. Організація фінансової діяльності

22.1.

Забезпечити затвердження кошторисів доходів і видатків за бюджетними програмами за КВК 3507000 на 2012 рік

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

І квартал

22.2.

Забезпечити складання штатного розпису ДПС в АР Крим на 2012 рік та подання на затвердження до ДПС України

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

І квартал

22.3.

Забезпечити здійснення фінансування підвідомчих бюджетних установ відповідно до затверджених кошторисів витрат на поточний рік

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя

22.4.

Забезпечити складання річного фінансового звіту по податковим органам АР Крим за 2011 рік

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Лютий

22.5.

Забезпечити складання квартального фінансового звіту щодо використання кошторису за загальним та спеціальними фондами

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Квітень

22.6.

Організувати підготовку матеріалів щодо видатків на утримання органів ДПС в АР Крим на 2012  рік за бюджетними програмами та надання до ДПС України

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

У термін, встановлені ДПС України

22.7.

Провести аналіз та перерозподіл затвердженого плану асигнувань з метою недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості за видатками на поточне утримання ДПІ

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя

Розділ 23. Забезпечення виробничих і соціально-побутових умов для працівників ДПС в АР Крим

23.1.

Забезпечити укладання договорів з підприємствами - постачальниками для забезпечення діяльності ДПС в АР Крим у 2012 році

Управління адміністративно – господарського забезпечення

I квартал

23.2.

Забезпечити розробку та затвердження лімітів на споживання енергоносіїв та води органами ДПС в АР Крим

Управління адміністративно – господарського забезпечення

Після отримання відповідного наказу ДПС України

23.3.

Організувати підготовку обґрунтованих пропозицій щодо формування проекту кошторису видатків на утримання ДПС в АР Крим у 2013 році, у т.ч. щодо переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту підвідомчих органів ДПС в АР Крим, які фінансуються за рахунок державного бюджету

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,

Управління адміністративно – господарського забезпечення

II

квартал

23.4.

Провести заходи щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів, організація роботи щодо розробки номенклатури справ по ДПС в АР Крим

Управління адміністративно – господарського забезпечення

I квартал

23.5.

Забезпечити підготовку пропозицій щодо складання Річного плану закупівель на 2012 рік згідно з затвердженим планом бюджетних асигнувань та надання до ДПС України

Управління адміністративно – господарського забезпечення

I квартал

Голова Комісії з проведення реорганізації ДПА в АР Крим,

заступник голови ДПА в АР Крим К.В. Циркун

ПОГОДЖЕНО:

Директор Організаційно- розпорядчого департаменту

ДПС України Л.Г. КлочковаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, ОВУ, 2011 р.

Другие похожие документы..