Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Конкурс детского рисунка «Папа, подумай обо мне!» (далее - Конкурс) проводится в рамках комплексной программы профилактики нарушений техники безопасно...полностью>>
'Семинар'
Brown R., Gilman A. The pronouns of solidarity and power Language and Social Context / Ed. by P. Giglioli. Harmonsworth: Penguin Books, 1972. P. 25...полностью>>
'Документ'
2. Работы по внесению изменений должны быть проведены в соответствии с требования­ми Порядка контроля за внесением изменений в конструкцию транспортн...полностью>>
'Перечень тем сочинений'
Сатирическое изображение мира Простаковых и Скотининых в комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль". Тема воспитания в комедии Д.И. Фонвизина "...полностью>>

Голові районної державної адміністрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Голові

районної державної адміністрації

В.М.Ечкенку

ЗВІТ

про виконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації

за 2011 рік

Відділи, управління та апарат Краснокутської районної державної адміністрації протягом 2011 року здійснювали організаційне, кадрове, правове та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Протягом 2011 року відповідно до Положення про колегію районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.201 № 427 (зі змінами) та Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.02.2011 № 32 (зі змінами), було підготовлено всі необхідні матеріали і організаційно забезпечено проведення 9 планових спільних засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району та 3 засідань колегії райдержадміністрації.

Загалом у 2011 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто 45 питань в т. ч. 9 у порядку контролю, за наслідками прийнято 45 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Всього головою райдержадміністрації у 2011 році було прийнято 822 розпорядження, з них: 415 розпоряджень з основної діяльності, 407 - з кадрових питань.

Було забезпечено проведення 24 розширених апаратних наради у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідних керівників підприємств, установ та організацій району, на яких розглянуто 105 питань. За їх наслідками головою райдержадміністрації видано відповідні доручення, вживаються заходи щодо їх виконання у встановлені строки.

Підготовлено необхідні матеріали та забезпечено проведення 50 апаратних нарад у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щомісяця та щотижня готувалися плани основних заходів, які будуть проводитися управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. Здійснювався упереджувальний контроль за підготовкою до їх проведення.

Щоденно та щотижня узагальнювалися матеріали про місце перебування голови районної державної адміністрації.

Щоп’ятниці було забезпечено проведення обласних селекторних нарад.

Підготовлені матеріали до організаційного відділу облдержадміністрації для присвоєння почесного звання „Мати-героїня” 22 громадянкам Краснокутського району та 4 подання для відзначення ювілейною медаллю „20 років незалежності України”.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2010 року №31 протягом кварталу перевірено виконкоми Костянтинівської та Краснокутської селищних, Любівської, Колонтаївської, Каплунівської та В’язівської сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, за результатами складено довідки та акти перевірки, які направлені виконкомам селищної та сільських рад для усунення виявлених недоліків.

На територіях місцевих рад протягом року проведені сходи громадян, під час яких ведеться роз'яснення державної політики з виконання програм соціально-економічного розвитку та вивчається громадська думка щодо роботи органів виконавчої влади.

Проводилась спільна з районною радою робота щодо підготовки матеріалів з питань, що розглядаються на сесіях ради та засіданнях постійних комісій ради.

Протягом звітного періоду було перевірено роботу усіх консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів райдержадміністрації за 2011 рік. Всього в райдержадміністрації створено і працюють станом на 01.01.2012 57 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органи, персональний склад яких постійно підтримується в актуальному стані. Засідання проводяться згідно з відповідними положеннями. Щоквартально відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації узагальнюється інформація щодо їх діяльності, кількості проведення засідань, підготовлених проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду в актуальному стані підтримувалися документи, що регламентують діяльність районної державної адміністрації, вживалися заходи щодо оптимізації її структури.

Галузі економіки та соціально-гуманітарної сфери працювали над виконанням завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2011 рік.

Збільшення обсягу реалізованої продукції відбулося через розширення облікового кола підприємств, які займаються промисловим виробництвом. В 2011 році працював Мурафський цукрозавод, який є структурним підрозділом ПСП «Явір». Переробкою займалось ТОВ «Козіївське». На 10% збільшило обсяг реалізованих послуг КП «Джерело» (збільшення реалізації відбулося за рахунок підвищення тарифів). На жаль, в 2011 році ДП «Дублянський спиртозавод» працював лише 73 дні. Підприємством вироблено продукції на 18,2 млн. грн.., що складає 36,3% до планового показника.

Транспортними організаціями району за 2011 рік перевезено 70,6 тис. тонн вантажів, що більше у порівнянні з 2010 роком на 13,9%.

Вантажооборот склав 21,6 млн. тонно-кілометрів і зменшився на 27,7%.(Зменшилась кількість дальніх перевезень вантажів. Перевезення, більшою частиною, в межах області.)

За цей же період перевезено 360,9 тис. пасажирів, що менше у порівнянні з 2010 роком на 5,8 %. Пасажирооборот склав 12,5 млн. пасажиро-кілометрів, що менше на 8,4 %.(Зменшилась кількість пасажирів, але збільшилась дальність перевезень).

За звітний період обсяг роздрібного товарообороту склав 201,3 млн. грн., що на 13,8% більше у порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Обсяг роздрібного товарообороту на 1 особу склав 757 грн.

Торгова мережа району в основному представлена підприємцями-фізичними особами (за оперативними даними біля 92 %).

У районі проводить діяльність ПХО «Краснокутський ринок» на 138 торгових місць. Заповнюваність ринку складає 100 %. Ринок за спеціалізацією змішаний.

За 2011 рік ринком надано послуг на суму 330 тис. грн., що на 19% більше у порівнянні з 2010 роком.

Сільськогосподарське виробництво в соціально-економічному розвитку району являється провідною галуззю і займає найвищу питому вагу серед інших видів діяльності населення району.

Станом на 1.01.2012 року в районі сільськогосподарським виробництвом займаються 26 агроформувань, 66 фермерських господарств. Близько 9,5 тисяч жителів району стали власниками сертифікатів на земельну частку (пай), більше 90 відсотків з яких отримали державні акти на право власності на землю.

За 2011 рік спеціалістами управління агропромислового розвитку райдержадміністрації було підготовлено та проведено 3 семінари на базі сільськогосподарських підприємств району, де на практиці було показано технологічні особливості посіву, догляду, збирання сільськогосподарських культур, питання ведення тваринництва, механізації. Семінарськими навчаннями було охоплено 155 чоловік різних категорій керівників і спеціалістів. На протязі року було підготовлено і проведено 12 нарад, 10 виїздів спеціалістів по наданню практичної і методичної допомоги, контролю за виконанням рішень і розпоряджень, розгляду скарг і звернень громадян. На прийомі у начальника управління агропромислового розвитку та головних спеціалістів побувало 150 громадян, яким було дано роз’яснення на поставлені питання.

З метою координації діяльності агроформувань, узгодженості, взаємодії і допомоги щомісячно проводилася робота на демократичних засадах по прийняттю Ф-24, звітності по рослинництву, механізації і інформуванню керівників агроформувань, фермерів по питанню стану цін на сільськогосподарську і промислову продукцію в різних регіонах країни і біржах.

По розрахунках за 2011 рік обсяг виробництва валової продукції рослинництва в порівнянних цінах 2005 року склав 127,3 млн. грн., що становить 128,3 % до рівня минулого року.

З площі 23095 га сільськогосподарськими підприємствами отримано валового збору зернових та зернобобових культур 78 тис. тонн., це більше ніж в минулому році на 42,2 тис.тонн. Середня урожайність 33,8 цнт/га.

Порівняно з минулим роком на 56,1 тис. тонн збільшився валовий збір цукрових буряків і склав 102,6 тис. тонн. Урожайність 341,8 цнт/га. Валовий збір соняшнику по району складає 21,5 тис. тонн, урожайність 18,4 цнт/га.

Сої зібрано на площі 3383 га, намолочено 6,9 тис. тонн, при урожайності 20,5 цнт/га. Зібрано 2652 тонн плодів та 38 тонн ягід.

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано з площі 71 га 703 тонни картоплі, урожайність - 99 ц/га, овочів з 16 га 120 тонн при урожайності 75 ц/га.

Під урожай 2012 року господарствами району підготовлено та висіяно озимих культур 3412 тонн, які були здані та перевірені в насіннєвій інспекції. Посів озимих проводився власним посівним матеріалом за виключенням придбання насіння еліти 248 тонн, яке придбане до початку посівної компанії в елітних господарствах області та за її межами (Полтавська, Донецька, Одеська області). За оперативними даними по району посіяно озимих 17,4 тис. га, що становить 27,6 % до площі ріллі.

За 2011 рік господарствами району придбано техніки на суму 9,7 млн. грн., що майже в 4 рази більше до 2010 року. Проведена організаційна робота по постановці сільгоспмашин на зимове зберігання та їх ремонт у 2011-2012 роках..

Спеціалісти управління агропромислового розвитку та інспекції державного технічного нагляду спрямовують роботу на недопущення виробничого травматизму, професійних та епідемічних захворювань, дорожньо-транспортних пригод на виробництві через впровадження таких заходів: проведення медичних оглядів працівників, залучених до робіт з важкими та шкідливими умовами праці; комплексних планів - дій по забезпеченню пожежної безпеки посівних масивів та сільгоспугідь у весняно-літній, пожежно-небезпечні періоди; комплексного плану - дій управління агропромислового розвитку щодо покращення стану охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

Впровадження вищевказаних заходів, семінарів, постійне утримання ситуації справ в питаннях технічної політики під контролем, дало уникнути виробничого травматизму з летальними наслідками, професійних та епідемічних захворювань, а також інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Проведена відповідна робота по підготовки майстерень до проведення ремонтних робіт в осінньо-зимовий періоди.

Галузь тваринництва готова до проведення зимово-стійлового періоду. Кормів на зимівлю заготовлено в сільгосппідприємствах на 102 % до потреби - на умовну голову

Заготовлено 27 центнерів кормових одиниць, що на 5 центнерів кормових одиниць більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу району поголів’я великої рогатої худоби складає 891 голів, поголів’я корів збільшилося на 2 % і складає 262 голів, налічується 2895 голів свиней.

Вирощування м’яса в живій вазі в 2011 році становить 380,8 тонн, що менше на 20 % (середньодобові прирости на відгодівлі свиней складають 303г, великої рогатої худоби 336г).

За 2011 рік отримано 4803 голів приплоду поросят, телят 269 голів.

Сільгосппідприємствами району закуплено теличок у кількості 33 голів, з них в господарствах населення куплено - 23 телички.

Виробництво молока склало 709,6 тонн, надій на 1 фуражну корову склав 2750 кг.

В сільгосппідприємствах району направлена робота на розвиток свинарства: в ТОВ «Козіївське» проводиться реконструкція свинарників та за рахунок власних коштів сільгосппідприємства планується збудувати репродуктор для маточного поголів’я свиней вартістю 3,5 млн. грн.

При складанні "Програми стабілізації та розвитку галузі тваринництва в господарствах Краснокутського району на період 2010 – 2015 років" намічено поступове нарощування тваринницької продукції, збільшення поголів’я великої рогатої худоби, свиней та птиці.

В районі забезпечено подальше зростання рівня заробітної плати працівників. По звітуючих господарствах облікового кола середня чисельність штатних працівників становить 497 чоловік. Середньомісячна заробітна плата по сільгосппідприємствах району складає 1672 грн., що на 352 грн. більше рівня минулого року (ріст 26,7 %). Заборгованості з виплати заробітної плати та до Пенсійного фонду по економічно активних підприємствах станом на 01.01.12 р. не було. За 2011 рік в сільському господарстві створено 38 робочих місць.

Обсяги кредитів, отриманих підприємствами аграрного сектору району у 2011 році становлять 100 % до потреби. Сума укладених кредитних угод по короткострокових кредитах та довгострокових кредитах складала 18 млн. грн. - отримано 18 млн. грн.

В 2011 році по фінансовій підтримці підприємств агропромислового комплексу по здійсненню компенсації на здешевлення відсоткової ставки за кредитами було погашено кредиторську заборгованість в сумі 335,56 грн. По Програмі "Охорона і раціональне використання земель" погашена кредиторська заборгованість в сумі 60000 грн.

Кількість орендодавців землі становить 7746 осіб, загальна кількість орендованих земель по району склала 38494 га. Середній розмір земельного паю 5 га. Згідно оперативних зведених даних про розрахунок за оренду землі сплачено орендної плати по договорах на суму 11890,5 тис. грн. ( 100 % до загального розміру орендної плати), в тому числі грішми на суму 529 тис. грн.(4,5 %), зерном 9195 тис. грн.(77,3%), іншою продукцією 1971,9 тис. грн.(16,5%), послугами 194,6 тис. грн (1,4%).

За 2011 рік сільськогосподарські підприємства спрацювали з прибутком 23,3 млн. грн. Рівень рентабельності 25,8 %.

Згідно плану організаційної і контрольно-економічної роботи фінансового управління Краснокутської райдержадміністрації на 2011 рік управлінням проведені організаційні заходи: щопонеділка проводилися наради у начальника управління; два рази на місяць проводились заняття у відділах по вивченню законодавчих актів з метою підвищення кваліфікації працівників.

За даними звіту, наданого органами державного казначейства, щомісячно проводився аналіз виконання бюджету з інформуванням районної державної адміністрації та районної ради. Надавалася інформація управлінню економіки. Так, за 2011 рік виконання доходної частини зведеного бюджету району (без врахування трансфертів) до затвердженого плану із змінами 18581,5 тис.грн складає 103,9%, надійшло 19306,0 тис.грн, додатково отримано 724,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 15,5 % більше, або на 2584,7 тис.грн. Із 16 доходних джерел загального фонду бюджету виконано 11. Видаткова частина зведеного бюджету району за 2011 рік без врахування внутрішніх трансфертів та видатків, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги, субсидії, допомоги) виконана на 98,0 відсотків, а включаючи ці видатки, виконання складає також 98,3 відсотків, за відповідний період минулого року – 96,7 відсотків. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 84133,7 тис.грн. використано 82686,1 тис.грн., що більше минулого року на 12382,2 тис.грн. Всього по району на оплату праці з нарахуваннями направлено 44268,4 тис.грн., що становить 53,1% в загальній сумі видатків. За енергоносії перераховано 7882,4 тис.грн. Станом на 01.01.2012 року прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери та по розрахунках за енергоносії відсутня.

Складений та представлений в Головне фінансове управління звіт по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ району за 2010 рік, пояснювальна записка до звіту за 2010 рік, бюджет району на 2011 рік.

Проведено 10 семінарів з головними бухгалтерами бюджетних установ, сільських та селищних рад.

Проводилася робота щодо формування проекту бюджету на 2012 рік. Районний бюджет на 2012 рік затверджений 29 грудня 2011 року.

Проведений аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів у 2012 році.

Управлінням прийнята участь у проведенні ревізій фінансово – господарської діяльності та виконання бюджету спільно з КРВ у Богодухівському та Краснокутському районах у 10 сільських та селищних радах.

Забезпечено надання Головному фінансовому управлінню, облдержадміністрації, райдержадміністрації, районній раді, органам державного казначейства у Краснокутському районі необхідної інформації ( в тому числі на виконання розпоряджень) з питань фінансування, складання і виконання бюджету.

Управління на протязі року приймало участь в апаратних нарадах, колегіях, комісіях райдержадміністрації. Всього за 2011 рік проведено 12 засідань надзвичайної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, ефективного використання бюджетних коштів, виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.

Також прийнята участь у перевірках здійснення виконавчими комітетами рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади в 6 сільських та селищних радах.

Працівники фінансового управління в своїй роботі керувалися Законами України та іншими нормативними документами, а також здійснювали контроль за дотриманням бюджетного законодавства сільськими, селищними радами, бюджетними установами при формуванні та виконанні бюджету.

В районі забезпечується виконання заходів з реалізації державної політики соціального захисту.

Станом на 1.01.2012 року, відповідно до статистичних даних, заборгованість із виплати заробітної плати по групі економічно-активних підприємствам, установам, організаціям району відсутня. Підприємство-боржник в районі одне: Харківська нафтогазорозвідувальна експедиція глибокого буріння дочірного підприємства національної компанії „Надра України” „Полтавнафтогазгеологія” - заборгованість із виплати заробітної плати складає 1231,6 тис. грн., дане підприємство є економічно – неактивним. 1.10.2011 року районною комісію з питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат направлено запит голові ліквідаційної комісії дочірного підприємства національної акціонерної компанії „Надра України” „Полтавнафтогазгеологія” щодо погашення заборгованої заробітної плати працівникам даного підприємства. Але відповіді на дане питання не отримано. Графіки погашення із виплати заборгованої заробітної плати не представлені ні НАК „Надра України” „Полтавнафтогазгеологія”, ні ліквідаційною комісією. За 2011 рік було проведено 12 засідань (щомісячно 1) тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Щомісячно спеціалістами управління проводиться моніторинг рівня середньомісячної заробітної плати на ведучих підприємствах району та моніторинг погашення та виникнення нової заборгованості із виплати заробітної плати. Згідно проведеного моніторингу рівня оплати праці по району середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2011 року склала 1752 грн., що становить до прожиткового мінімуму на працездатну особу ( з 1.10.2011 року – 985 грн.) - 174,5 %, до відповідного періоду минулого року 115%. Згідно статистичних даних, заробітна плата по району за січень-вересень склала 1648 грн., що становить до прожиткового мінімуму на працездатну особу - 171,7%, до відповідного періоду минулого року 110,9%, до середнього рівня по області 70,3%( 27 місце за рейтингом).

За 2011 рік за рахунок усіх джерел фінансування створено 290 робочих місць, що становить 74 % річного завдання, планове річне завдання (з урахуванням додаткового) 393 робочих місця). За рахунок дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створено 31 додаткове робоче місце. На ці заходи витрачено 1130,2 тис.грн. За минулий рік 27 осіб склали бізнес - плани та відкрили власні справи. За рахунок коштів районного центру зайнятості охоплено профнавчанням 339 осіб.

З метою забезпечення легальної зайнятості населення спеціалістами ДПІ в Краснокутському районі проведена 1 перевірка, районною прокуратурою - 30 перевірок. Внаслідок даних перевірок легалізовано 5 робочих місць. Керівники перевірених підприємств були запрошені на засідання комісії, де з ними була проведена роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості. Щоквартально проводяться зіставлення даних ДПІ з районним центром зайнятості щодо виявлення нелегалізованих робочих місць та вивчання діяльності суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог чинного трудового законодавства.

Субсидією на житлово- комунальні послуги користується 2056 сімей. Загальна сума призначених субсидій складає 3384,8 тис.грн., профінансовано 2711,5 тис.грн., заборгованість коштів Державного бюджету складає 673,3 тис.грн.

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми.” допомогу отримують 1989 сім”ї , а згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, допомога призначена та виплачується 51 сім’ї . Районною комісією з конфліктних питань даний дозвіл на призначення субсидії 1688 сім”ям, соціальних допомог - 75. Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування батькам – вихователям і прийомним батькам призначена 11 сім’ям на 52 дітей на суму 1349,2 тис.грн., заборгованість складає 3,3 тис.грн.

В управлінні проведені перерахунки 30144 справ отримувачів субсидій та державних допомог за фактичним використанням послуг та у зв’язку із змінами законодавства.

Станом на 1.01.2012 року на обліку перебуває 447 осіб , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , з них 315 дорослих та 132 дітей. Компенсації та пільги потерпілим виплачені на суму 234,0 тис.грн,. заборгованість становить 48,7 тис.грн.

Персоніфікований облік пільгових категорій ведеться в базі ЄДАРП. Пільги на житлово- комунальні послуги нараховані на суму 4373,4 тис.грн., профінансовані на суму 3793,5 тис.грн . Технічними засобами реабілітації забезпечено з початку року 117 інвалідів, 143 інвалідам видано 185 направлень на забезпечення ортопедичними виробами. Коляски з початку року отримали 29 інвалідів.

Автомобілі „Таврія” безкоштовно отримали 3 інваліди Великої Вітчизняної війни. Санаторно- курортним лікуванням забезпечено 21 ветерана війни та 2 супроводжуючих, 18 інвалідів загального захворювання, 31 особу потерпілу внаслідок аварії на ЧАЄС, 17 дітей потерпілих внаслідок аварії на ЧАЄС.

Пільгове перевезення в районі забезпечувалось перевізником „Вікінг-Авто”, якому відшкодовано кошти в сумі 71,7 тис.грн..

Матеріальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету отримали 10 малозабезпечених осіб на суму 3771 грн., за рахунок коштів районного бюджету згідно Програми соціального захисту населення на 2011 рік – 170 малозабезпечених громадян району - на суму 34,7 тис.грн. Компенсацію по догляду за інвалідами 1 групи відповідно до постанови КМУ № 558 отримували 6 осіб. Компенсація за санаторно-курортне лікування виплачена 41 інваліду на суму 11,9 тис.грн.

До управління праці та соціального захисту населення надійшло 283 письмових звернень, в тому з питань надання матеріальної допомоги -214. Звернення своєчасно розглядались і кожному заявнику надана кваліфікована відповідь.

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення забезпечено підготовку 12 інформаційних матеріалів щодо соціального захисту населення до районної газети „ Промінь”.

Робота з кадрами є одним з найважливіших напрямів роботи районної державної адміністрації. Затверджено річну Комплексну програму роботи з кадрами, систематично здійснюються заходи, спрямовані на підвищення ефективності державної служби, забезпечення її кваліфікованими кадрами, удосконалення стилю, форм і методів роботи з персоналом, надання їй системного, планового характеру.

З даних напрямів у 2011 році на засіданнях колегії райдержадміністрації були розглянуті кадрові питання :

-в січні „Про стан виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України”,

-в лютому в порядку контролю - „Про хід виконання рішення колегії від 26 січня 2011 року „Про стан виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України”,

-в квітні позапланово „Про стан роботи з кадрами, організацію навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного законодавств „Про державну службу” в райдержадміністрації в 2010 році”,

-в травні позапланово„Про затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України”,

-в листопаді „Про затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному економічному університеті в 2012 роціСкачать документ

Похожие документы:

 1. Я головою цієї адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню освіти І науки обласної державної адміністрації

  Документ
  1. Відділ освіти є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, який утворюється головою цієї адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню освіти і науки
 2. Районної державної адміністрації

  Документ
  Відбулося позачергове засідання комісії з розгляду питання надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які проживають у Зміївському районі, на якому було розглянуто 1 звернення мешканця Зміївського району та прийнято
 3. Регламент районної державної адміністрації

  Регламент
  1.1. Регламент Дергачівської районної державної адміністрації (далі-Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.
 4. Томаківська районна державна адміністрація

  Документ
  Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.
 5. Дергачівська районна державна адміністрація (2)

  Документ
  Розглянувши клопотання директора ПП Науково – виробничої фірми «Нові технології - ГІС», враховуючи контракт підписаний у місті Києві 16.05.2011 № М/1401/UMP/2011/ 2 між MGGP S.

Другие похожие документы..