Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ...полностью>>
'Документ'
ХУ11 Рождественский парад проходил с 14 по 23 декабря, и парадным строем на нем прошли 17 спектаклей из Санкт-Петербургских театров, приезжие коллект...полностью>>
'Документ'
Целью настоящей статьи является рассмотрение феномена, который в лоне христианского мировоззрения получил название мистической (духовной) старости. Р...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 20 года в часов на заседании совета Д 212.232.56 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государс...полностью>>

І. В. Голіков Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 386.12-64

І.В. Голіков

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ "1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ"

"1С: Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності.

Основним способом урахування господарських операцій в обліку є введення документів, які відповідають первинним бухгалтерським документам.

За допомогою "1С: Бухгалтерії 8 для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій.

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БУ 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті: по середній собівартості; за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО); за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Автоматизовано факти повернень товарів від покупця та постачальникові.

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відобаження операцій по передачі товарів на субкомісію.

Автоматизовано операції з обліку поворотної багатообертовій тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Реалізовано облік руху наявних і безготівкових коштів і валютних операцій.

Реалізовано облік розрахунків з контрагентами.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БУ 7 "Основні кошти", П(С)БУ 8 "Нематеріальні активи", П(С)БУ 9 "Запаси". Для основних засобів и нематеріальних активів автоматизовано такі основні операції як: надходження, прийняття к обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Автоматизовано облік основного та допоміжного виробництва, облік напівфабрикатів, облік непрямих видатків.

Для загальвиробничих видатків реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БУ 16 "Витрати".

В "1С: Бухгалтерії 8 для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Реалізовано підтримку різних схем оподатковування. Для ведення податкового обліку (за податком на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація за податком на прибуток.

"1С: Бухгалтерії 8 для України" дозволяє реєструвати господарські операції, які відносяться до обліку за спрощеною системою оподатковування, у книзі обліку доходів і видатків за єдиним податком.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, обігом рахунків і за проводками у різних розрізах.

В "1С: Бухгалтерію 8 для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" включає наступні сервісні можливості: завантаження курсу валют з Інтернету; підготовка листа у відділ технічної підтримки; автоматична перевірка і установка оновлень "1С: Бухгалтерії 8 для України" через Інтернет.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 2. Національний інститут стратегічних досліджень міста районного значення україни: проблеми соціально-економічного розвитку

  Документ
  Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” „Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни”14 квітня 2009 року
 3. План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

  Документ
  Розділ 5. Наукові основи комплексної методики розслідування злочинів, які посягають на (авторські) права (та права) інтелектуальної власності в Україні
 4. Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині. Миколаїв 2008

  Документ
  здійснені в процесі святкування 10-річчя створення Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..