Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курс лекцій'
Вивчення предмета культурології потрібно починати з визначення поняття культурології. Культурологія – це наука про культуру. Закономірно виникає пита...полностью>>
'Элективный курс'
Основная цель элективного курса «Символика Российского государства» – в доступной и лаконичной форме, используя исследования известных специалистов п...полностью>>
'Руководство'
Методическое руководство по подготовке электронных учебных курсов для системы дистанционного обучения ВГТУ / ФГБОУ ВПО «ВГТУ»; Сост. Т.В. Щеголева. В...полностью>>
'Публичный отчет'
Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности, определенным учредительными документами): благотворительная деятельн...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Музей історії Національного університету «Острозька академія»

За звітний період Музею історії НаУОА відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 317 від 08.04.2011 р. було присвоєно звання «Зразковий музей». Музей працював за наступними напрямками: екскурсійна робота, організація виставок, науково-дослідна та навчальна робота, фондова та експозиційна робота, популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота.

У співпраці з проектом газети «День» Україна-inсognita в мережі Інтернет з’явилася віртуальна екскурсія по частині експозиції Музею.

Екскурсійна робота

Упродовж 2011 календарного року Музей історії НаУОА здійснював роботу по організації та проведенню численних екскурсій для гостей та відвідувачів університету. Серед відвідувачів: студенти, школярі з майже усіх регіонів України, делегації від органів державної влади, громадських і культурних організацій, засобів масової інформації, приватні особи, гості з Росії, Польщі, Литви, США, Канади, Німеччини та інших країн. Загалом, протягом звітного року співробітниками та волонтерами музею було проведено 326 екскурсій. Таким чином, музей відвідало понад 8 000 осіб.

Через співпрацю з туристичними агенціями Музей історії НауОА включено до міжнародних туристичних маршрутів. Для іноземних гостей працівниками музею надавались послуги проведення екскурсій російською, польською та англійською мовами.

Робота по організації виставок

За звітний період у найбільш динамічній експозиції музею – підземній мистецькій галереї було проведено ряд виставок.

 1. Виставка «Острог на стародавніх картах» - березень 2011 р. (спільний проект музею та студентів спеціальності «історія»)

 2. Виставка художнього розпису по тканинах – березень 2011 р. (в співпраці з Львівською національною академією мистецтв)

 3. Виставка «Українська ікона на склі» - роботи вихованців Парафіяльної художньої студії Луцького монастиря Св. Василія Великого м. Луцьк – квітень 2011 р.

 4. Виставка на тему «Острожчина в роки Другої світової війни» в співпраці з державним історико-культурним заповідником м. Острога - травень 2011 р.

 5. Виставка плакатів польських художників «Солідарність» в співпраці з Генеральним консульством республіки Польща в Україні - червень 2011р.

 6. Організація виставки та урочистого відкриття робіт скульптурки і поетеси Міртали Пилипенко в співпраці з Інститутом досліджень української діаспори НаУОА та Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України - червень 2011р.

 7. Виставка за результатами міжнародного мистецького пленеру «Перлини Рівненщини» - серпень 2011р.

 8. Виставка художнього фонду НаУОА – вересень 2011 р.

 9. Організація виставки та урочистого відкриття робіт скульптур скульптур Петра Капшученка в співпраці з Інститутом досліджень української діаспори НаУОА та Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України – жовтень 2011 р.

 10. Мистецький проект – генеалогія князів Острозьких – спільний проект зі студентами 3 курсу спеціальності «історія» - жовтень 2011 р.

 11. Персональна виставка робіт Віктора Гвоздинського – жовтень 2011 р.

 12. Виставка ікон з І міжнародного сакрального пленеру – в співпраці з Генеральним консульством республіки Польща в Україні – листопад 2011 р.

 13. Персональна виставка робіт Неоніли Косницької – листопад 2011 р.

 14. Виставка «Князі Острозькі очима художників» - грудень 2011 р.

 15. Виставка «Мистецькі перлини Острозької академії» - грудень 2011 р.

Популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота

Постійна співпраця з відділом зв’язків з громадськістю НаУОА, висвітлення перебігу усіх проектів, здійснюваних музеєм;

Співпраця з районною та міською газетами «Життя і слово» та «Замкова гора», надання інформації про події з життя музею НаУОА;

Допомога в створенні телепередач про історію Острозької академії – Рівненське державне телебачення та Нетішинське телебачення. Висвітлення важливих подій в роботі Музею на каналі «5 канал» м. Рівне.

Здійснено оновлення та розширення інформації про музей на сайті університету.

Фондова та експозиційна робота

Протягом звітного періоду відбулося розширення та поповнення експозиції. В січні 2011 року відбулося урочисте відкриття першого в Україні Центру з вивчення стародруків імені колекціонера старовинних друкованих видань Івана Кардаша. Відкрито та укомплектовано нову залу стародруків.

Проведено активну роботу по пошуку та долученню до фонду нових експонатів, опис та введення до фондових книг експонатів з фондів музею.

Діяльність, пов’язана з оновленням експозицій музею, присвячених сьогоденню університету.

Створення інформаційно-популярних матеріалів у співпраці з Редакційно-видавничим відділом, які популяризують музей та університет.

Упродовж року велась систематична робота по комплектуванню електронного каталогу документів, пов’язаних із відродженням Острозької академії.

Продовження роботи зі школою молодих екскурсоводів університету, підбір та навчання. До штату волонтерів НаУОА залучено 6 нових екскурсоводів.

В роботі Музею брали участь волонтери з обмінних програм «Канада-Світ-Молодь».

Науково-дослідна та навчальна робота

Співробітники та волонтери музею взяли участь у конференціях:

 • «Острозькі краєзнавчі читання» (Острог, 2011), подано 6 статей до друку в «Острозькому краєзнавчому збірнику»;

 • «Острозька академія: історичні традиції та сучасність» (Острог, 2011);

 • «Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність (Одеса, 2011);

 • «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» (Київ, 2011).

Протягом року Музей надав систематичну допомогу в оформленні студентських фотовиставок до тижнів факультетів.

На базі музею проходили практику студенти 2-го курсу спеціальності «культурологія» та 3-го курсу спеціальності «історія» Національного університету «Острозька академія», а також студенти з Рівненського Державного Гуманітарного Університету.

Працівники Музею систематично надають консультації та доступ до музейного архіву для студентів, які пишуть курсові роботи в галузі «острогіани».

Х. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

За останні роки прослідковується тенденція до збільшення кількості студентів, аспірантів і викладачів НаУОА, які перемагають у міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, отримують гранти на навчання за кордоном. Викладачі, співробітники та студенти беруть участь у наступних програмах академічного обміну: DAAD, програма Фулбрайта, програма Лейна Кіркланда, Erasmus Mundus External Cooperation Window, John Smith Fellowship Program, IREX, Muskie Program та інші. З 2007 р. НаУОА бере участь у програмі академічних обмінів Європейського Союзу «Еразмус Мундус: вікно зовнішнього співробітництва – Білорусь, Молдова, Україна». До складу консорціуму входять університети з України, Білорусії та Молдови та університети країн ЄС. НаУОА є одним із засновників Консорціуму українських університетів і Варшавського університету. У 2010 році Острозька академія вступила у Європейську Асоціацію університетів.

Серед окреслених планів розвитку міжнародної діяльності Національного університету «Острозька академія» на майбутнє: активізація пошуку іноземних партнерів (вищих навчальних закладів) та підписання угод про співпрацю з метою надання можливостей для професорсько-викладацького складу та студентів отримати міжнародний досвід; створення спільних програм з можливістю отримання подвійного диплому спільно з Університетом Вебстер (США) за напрямами підготовки “Міжнародні відносини/Міжнародне право” та з Університетом Варшави (Польща) за напрямами підготовки «Політологія / Східноєвропейські студії»; участь у міжнародних рейтингах університетів Quacquarelli Symonds та Webometrics.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Білорусь

Поліський Державний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

31.12.2010-31.01.2013

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Естонія

Університет Тарту

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

04.05.2010-04.05.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Іспанiя

Університет Короля Хуана Карлоса

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.12.2010-01.12.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Канада

Канада.Світ.Молодь. (неурядова організація)

Культурний обмін

Договір про співпрацю

1996-05.2014

Набуття студентами нових знань у галузі екології та охорони здоров’я, набуття лідерських та комунікативних навичок

Китай

Синцьзянський Аграрний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.08.2011-22.08.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Нiмеччина

Український Вільний університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

07.07.2011-07.07.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2004-01.02.2014

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Академія Гуманістична ім. Александра Гейштора

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.07.2005-01.07.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Гуманітарно-Природнича школа

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

05.09.2005-25.06.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Школа Бізнесу та Підприємництва

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.10.2005-01.07.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Білостоцький університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.01.2006-28.06.2020

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Жешувський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.10.2005-25.07.2020

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет, кафедра україністики

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.05.2006-01.01.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Інститут Європейської інтеграції

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2007-30.06.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Державна Східно-Європейська Вища Школа

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

15.02.2007-15.11.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Католицький університет Любельський Яна Павла ІІ

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.11.2008-01.10.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Державна Професійна Школа в м. Замості

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

07.09.2009-01.09.2013

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет Вроцлавський

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

02.07.2010-20.07.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет суспільних наук, гуманітарний факультет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.04.2009-14.04.2014

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Іліноїсу в Урбана-Шампейн

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.07.2006- 01.12.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Центральної Флориди

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.09.2006- 30.12.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Північно-Ілінойський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.11.2007- 01.07.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Францiя

Французький університет РЕН ІІ

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

12.09.2009- 12.02.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Хорватiя

Університет м. Загреб

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

20.04.2011- 20.04.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Національний університет «Острозька академія» уклав угоду про наукову співпрацю у галузі історії із Українським інститутом національної пам’яті. Угода передбачає співпрацю у сфері науково-історичних досліджень та підготовці фахових істориків. Сторони здійснюватимуть співробітництво у таких сферах як науково-дослідна робота, навчально-методичний процес, використання історичних знань у виховній та інформаційно-просвітницькій роботі.

У 2011 р. кафедра історії ім. М. Ковальського НаУОА підписали угоду про співпрацю з Інститутом історії України НАН України, в рамках якої завідувач кафедри, проф. В. В. Трофимович бере участь у спільному науковому проекті «Україна в роки Другої світової війни», який передбачає вихід у світ в 2012 р. двотомної монографії, а завідувач відділу історії Другої світової війни Інституту проф. Лисенко О. Є. прочитав курс лекцій для студентів-істориків, провів наукові консультації аспірантам і магістрам.

Також кафедра історії підписана угоду про співпрацю з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, в рамках якої в. о. директора Інституту проф. М.Р.Литвин виступив рецензентом дипломних і магістерських робіт студентів-істориків, провів наукові консультації аспірантам і студентам НаУОА, а проф. В. В. Трофимович пройшов в Інституті двомісячне підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри країнознавства беруть участь у багатотомному проекті, ініційованому Інститутом історії НАН України, «Енциклопедія історії України».

У грудні 2011 р. було підписано угоду про співпрацю (термін дії угоди 5 років від моменту підписання) між НаУОА та Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

ХІІ. Заходи, здійснені спільно з Рівненською облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

Спільно з Рівненською обласною державною адміністрацією проведено круглі столи на тему: «Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Рівненської області: оцінка проблеми та перспективи вирішення» (26 січня 2011р), «Перспективи впровадження розробок науковців області у галузях і сферах господарського комплексу регіону» (6 квітня 2011р.), «Соціально незахищені діти області – оцінка та перспектива їх гармонічного розвитку» (17 травня 2011р). НаУОА спритяв проведенню зустрічі керівництва Рівненської обласної ради, облдержадміністрації, вищих навчальних закладів області та працедавців (26 червня 2011р).

14 грудня 2010 р. було укладено угоду про співпрацю між Рівненською обласною державною адміністрацією та НаУОА у сфері розвитку регіонального туризму. Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Шершньова О.В.протягом 2011 р. надавала консультації щодо розвитку туризму в області.

12 жовтня 2011 року у рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії Центром політичних досліджень НаУОА та Школою політичної аналітики «Поліс» відповідно до листа облдержадміністрації був організований круглий стіл на тему «Місцеве самоврядування і демократичні процедури прийняття рішень через рік після місцевих виборів».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..