Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Он потащил его из Нью-Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на запа...полностью>>
'Документ'
Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Р...полностью>>
'Документ'
Совершенствование системы управления качеством образования является важнейшей частью национальной политики в развитых и многих развивающихся странах....полностью>>
'Документ'
2. Допуск к ЛР – контроль подготовки к выполнению очередной лабораторной работы, проводится в начале каждого лабораторного занятия (перечень ЛР – в г...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інститут досліджень української діаспори

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 р.

Наукові та громадські контакти

Протягом звітного періоду продовжено співпрацю та наукові контакти з українськими установами та організаціями поза Україною – Українським історичним товариством, Світовою науковою радою при Світовому конгресі українців, Українсько-американською асоціацією університетських професорів, Канадським інститутом українських студій, Українською вільною академією наук у США та в Канаді й іншими науковими та громадськими інституціями.

Проведено переговори і одержано попередні домовленості про можливість допомоги українських наукових установ діаспори у здійсненні видавничих проектів Інституту. Підтримується листування з організаціями та приватними особами з-поза України.

Протягом звітного року Інститут продовжив свої наукові контакти із провідними науковими установами України – Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України, Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського у Львові та іншими науково-освітніми інституціями. У грудні 2011 р. було підписано угоду про співпрацю (термін дії угоди 5 років від моменту підписання) із Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Видання

Підготовлено до друку і видано:

 1. Матеріали до історії Світової Наукової Ради при СКУ / Ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко; Упор. Анастасія Хеленюк. – Нью-Йорк; Торонто; Острог: Світова Наукова Рада при СКУ, Українське Історичне Товариство, Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія», 2011. – 388 с.+ іл.

 2. Український Історик. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2010-2011. – Т. 1-4 (185-188) – 506 с. (в рамках праці редакційного бюро журналу «Український Історик» при Національному університеті «Острозька академія»).

 3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Вип.15. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 524 с.

Готуються до друку:

 1. Матеріали до історії Української вільної академії наук у США (спільно з УВАН у США).

 2. Збірник про українські наукові установи в діаспорі (спільно з СНР СКУ).

 3. Збірник наукових праць, присвячених І. Мазепі (спільно з УІТ та УААУП).

 4. Збірник наукових праць Марка Антоновича (спільно з УІТ).

 5. Збірник наукових праць на пошану проф. Л. Винара (з нагоди 80-ліття).

 6. «Спогади» Н. Полонської-Василенко (спільно з УІТ та УААУП).

Інститут сприяє діяльності Редакційного бюро міжнародного історичного журналу «Український історик», що діє при університеті (директор Інституту є керівником РБ та співредактором журналу).

Бібліотека та архів Інституту

Продовжується формування бібліотеки та архіву, опрацьовується електронний каталог бібліотеки, обслуговуються читачі. Здійснюється опрацювання колекції діаспоріани з Центру дослідження іміграційної історії Міннесотського державного університету (США), книжкових колекцій відомих вчених з США – проф. Любомира Р. Винара та проф. Якова Гурського й приватних жертводавців.

Протягом звітного періоду надходили дарчі книжкові видання від громадських та наукових установ української діаспори (Канадське товариство приятелів України, Український музей-архів у Клівленді, Кредитова спілка в Рочестеру тощо) та приватних осіб. В бібліотеці Інституту, крім викладачів та студентів Національного університету «Острозька академія», працювали дослідники з Києва, Чернівців, Дніпропетровська, Тернополя, Рівного, Дрогобича, Львова та ін. міст.

У звітному році Фундація ім. Івана Багряного (США) подарувала для Інституту комплекти видань журналів «Молода Україна» та «Нові дні», що посприяло поповненню нашої колекції періодичних видань. Продовжилось надходження періодики, що видається закордонними українцями – журнали «Українка в світі», «Над Бугом і Нарвою», «Наше життя», «Календар-альманах УНС» та ін.; газети «Новий шлях», «Свобода».

Архівний фонд Інституту поповнився унікальною колекцією документів – частиною архіву Інституту дослідів Волині (Канада), а також архівними матеріалами приватних осіб (українських вчених, громадських та культурних діячів поза Україною) – О. Вінтоняка, Т. Мацькова, О. Мудрої, В. Микитина, родини Гурських, Скорупських та ін. Ведеться робота по опрацюванню та систематизації архівних документів.

Наукові семінари та конференції

1-2 грудня 2011 року у співпраці з Українським історичним товариством та кафедрою історії ім. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія» було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.: До 45-ліття Українського історичного товариства». У ній взяли участь провідні науковці академічних (Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Інституту енциклопедичних досліджень НАН України), освітніх (Волинського національного університету ім. Лесі України, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Національного університету «Острозька академія» та ін.), музейних (Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові, «Музею української революції 1917–1921 років» Національного музею історії України) установ України та з-за кордону (Хорватія, Польща, США). В рамках конференції відбулось засідання круглого столу «Перспективи розвитку соборної української історіографії».

У звітному році розпочалась робота над підготовкою V Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», яка відбудеться 27-28 вересня 2012 року.

Протягом 2011 року співробітники Інституту взяли участь у міжнародних конференціях, що відбувалися в Україні та поза її межами (Росія, Польща), в тому числі і з проблем діаспори. Тексти доповідей та статті опубліковано.

Викладання навчальних курсів з діаспоріани

У 2011 році продовжилось викладання курсів з діаспоріани в рамках діяльності кафедри історії української діаспори, згідно із навчальними планами кафедр історії, країнознавства, міжнародних відносин, культурології та філософії і ін.: «Історія історичної науки в діаспорі» (А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк), «Українська діаспора та її роль у боротьбі за українську незалежність» (А.Є. Атаманенко, Н.О. Конопка), «Культура української діаспори» (Н.О. Конопка). У звітному році навчальний курс «Українська діаспора» (А.Є. Атаманенко, Л.В. Корнійчук) введено для магістеріуму спеціальності «Міжнародні відносини».

Презентації видань та популяризація Острозької академії та Інституту

 1. У грудні 2011 року під час Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.: До 45-ліття Українського історичного товариства” відбулась презентація видань Інституту. Крім того, під час конференції було представлено до уваги студентів, викладачів та учасників нове енциклопедичне видання «Острозька академія» та подаровано рецензійні примірники.

 2. Інформація про діяльність Інституту подавалась на сторінках преси та наукових видань за кордоном та в Україні (на сторінках газет «Свобода», «Америка», «Новий шлях» тощо).

 3. У наукових виданнях та періодиці в Україні і діаспорі вміщено рецензії та огляди на видання Інституту.

 4. Важливу роль Інститут відіграв для передачі для Національного університету «Острозька академія» скульптур визначних українських скульпторів Петра Капшученка (2 шт.) і Міртали Кардиналовської (15 шт.) та під час підготовки презентації цих мистецьких творів, що відбувалась у червні 2011 р.

 5. У рамках відзначення тижня факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», Інститутом було проведено творчий вечір, присвячений розвитку українського музичного мистецтва в діаспорі.

Інтернет-ресурси

Продовжується праця над веб-сторінкою Інституту.

Наукова робота

Під керівництвом співробітників Інституту опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з проблем діаспори. У 2011 р. підготовлена до захисту кандидатська дисертація Л.В. Корнійчук. Праці співробітників опубліковано у наукових виданнях в Україні та за кордоном.

Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія»

Лабораторія функціонує з 2009 р. Основним її завданням є дослідження індивідуально-авторської неографії українських письменників. Матеріалом для досліджень виступають твори як українських класиків, так і сучасних авторів. Результати досліджень пблікуються у вигляді словників, а також статей та монографічних досліджень. Лабораторія співпрацює з Університетом імені Ф.Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

За звітний період здійснена наступна робота:

 1. Підготовлено до друку 6-ий випуск лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – колективну монографію «Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах» (автори – д. ф. н. Архангельська А. М., д. ф. н. Вокальчук Г. М., д. ф. н. Стишов О. А., к. ф. н. Маслова Ю. П).

 2. Членами лабораторії на заняттях зі спецкурсу «Українська індивідуально-авторська неографія» здійснено останню редакцію наступного випуску лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – «Словник авторських ад’єктивів в українській поезії ХХ ст.» (укладач – О. Г. Поліщук).

 3. Здійснюється набір статей до наступного випуску серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – студентського, – який планується презентувати 16–17 лютого 2012 р. на Міжнародних лінгвістичних читаннях «Наукові дослідження молоді», присвячених пам’яті К. Ф. Шульжука (Рівненський державний гуманітарний унівесриет). До збірника плануємо залучити молодих науковців з Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

 4. Роботу лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» презентовано на розширеному пленумі Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України (14–17 вересня 2011 р., у Таврійському національний університет імені В. І. Вернадського), в ефірі Рівненського обласного телебачення – програма «Один на один» (26 вересня 2011 р.), на круглому столі «Авторський неологізм у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень» (18 жовтня 2011 р., Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

 5. Започатковано і видано два номери «Неографічного бюлетеня”, у якому представлено основні відомості про роботу лексикографічної лабораторії. Перший номер презентовано під час круглого столу в Університеті імені Ф. Палацького.

 6. Підготовлено і подано до друку в науковий збірник Університету імені Ф. Палацького статті, присвячені проблемам неології та неографії (проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В.).

 7. Члени лабораторії взяли участь у таких конференціях:

а) Міжнародна конференція «Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті», присвячено 450-річчю Пересопницького Євангелія (Рівне, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В.

б) Міжнародний семінар молодих славістів «Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах і літературах» (Оломоуц, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В., Кирилюк О. В.

б) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В., викл. Поліщук О. Г., Кирилюк О. В.

 1. Сформовано тематичну й алфавітну картотеку авторських лексичних новотворів (~1000 одиниць); продовжується робота над електронним ресурсом «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХІХ ст.)» (понад 10000 одиниць).

 2. Обговорено плани-проспекти наступних випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія», зокрема «Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини» (2-е вид., укл. Максимчук В. В.), «Словник індивідуально-авторських флоролексем в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.» (укл. Вдович Т. В.).

 3. Заплановано низку заходів разом із неографічною лабораторією „NEOLEX-РІВНЕ” Рівненського державного гуманітарного університету.

Лабораторія моделювання соціально-економічних систем

Мета діяльності лабораторії – стимулювати прикладні економіко-математичні дослідження, активно вводити їх результати у навчальний процес, залучати найбільш здібних студентів до наукової роботи.

Основними завданнями лабораторії є:

 1. Ініціювання теоретичних і прикладних дослідницьких проектів в області теорії і практики ЕММ.

 2. Проведення прикладних досліджень у конкретних галузях економіки, менеджменту, інформатики, державного управління.

 3. проведення систематичних обговорень дослідницьких проектів та отриманих в процесі дослідження результатів.

 4. Використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі.

 5. Створення, обробка та систематизація професійних ресурсів (у тому числі бази даних)з напрямку економіко-математичного моделювання.

 6. Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів.

 7. Підготовка оновлених програм навчальних дисциплін і розвиток спеціалізації з економіко-математичного моделювання на різних рівнях навчання.

Завдання

Відповідальний

Термін виконання

1. Віртуальна бібліотека стародруків

Ю. Клебан

1.1. Базова версія

Грудень 2011

1.2. Повнофункціональна версія

Травень 2012

2. Розробка веб-сайту лабораторії

Ю. Клебан

2.1. Базова версія

Грудень 2011

2.2.Повнофункціональна версія

Лютий 2012

3. Система оцінювання якості викладання

А. Цапін,

Ю. Клебан

Листопад 2011

3.1. Розробка

А. Цапін

4. Система рейтингування професорсько-викладацького складу, кафедр, факультетів та університету в цілому

4.1. Розробка

А. Цапін

Листопад 2011

5. Розробка веб-сайту «Християнська етика та виховання»

Ю. Клебан

Жовтень 2011

5.1. Розробка дизайну та базової функціональності

Ю. Клебан

Вересень 2011

1. Оцінка ризиків та перспективи ХАЕС

А. Цапін,

В. Ковальчук

1.1. Частина І

А. Цапін,

В. Ковальчук

Жовтень 2011

1.2. Частина ІІ

Цапін, Ковальчук

Квітень 2012

2. Наукова робота студентів

А. Цапін,

В. Ковальчук

Протягом року

1. Семінар “CFA: оцінка вартості компанії”

А. Цапін

Жовтень-Грудень 2011

2. Семінар “Концептуальні підходи до проектування та розробки веб-сайту”

Ю. Клебан

Грудень 2011

3. Семінар “Основи веб-дизайну. Html-верстка ”

Ю. Клебан

Грудень 2011

4. Онлайн семінар “Використання Subversion для спільної роботи над проектами лабораторії”

Ю. Клебан

Січень 2011

5. Вивчення роботи системи управління контентом Wordpress

Ю. Коцюк

Грудень 2011

Графік робіт з розробки каталогу стародруків наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» на технології Silverlight

Вид роботи

Терміни

Розробка «скетчу»

Вересень-жовтень 2011

Розробка тестового проекту для демонстрації

Жовтень 2011

Розробка дизайну системи

Жовтень 2011-листопад 2011

Проектування та розробка бази даних на основі MS SQL Server 2008

Листопад 2011

Проектування архітектури системи та реалізація базових компонентів

Листопад 2011-грудень 2011

Програмування функціональності системи

Листопад 2011 – січень 2012

Тестування та коригування функціональності системи

Січень 2012 – Лютий 2012

Після наповнення каталогу підручниками у кількості 10-15 буде реалізовано пошук по каталогу за різними критеріями. Для можливості індексації каталогу пошуковими системами та припливу користувачів на офіційний сайт «Острозької академії» є потреба у створенні html-версії системи. Оптимальною вважаємо технологію , оскільки вона дозволить використати уже напрацьовану базу даних та програмні коди для реалізації проекту.

Центр релігієзнавства

Основними напрямками наукової роботи Центру релігієзнавства Національного університету «Острозька академія»у 2011 році стали участь у круглих столах і наукових конференціях з духовно-морального виховання за участю викладачів і студентів, організація круглих столів і наукових конференцій із зазначеної тематики, підготовка і публікації наукових статей з духовно-морального виховання, підготовка програм і підручників із духовно-морального виховання в Україні та за її межами.

У 2011 р. було проведено 3 круглі столи за участю науковців з Острозької академії та інших вищих навчальних закладів України: «Історична спадщина Василія Великого», «Актуальні проблеми сучасного православ’я», «Важливість та особливості соціального служіння церкви у сучасних умовах».

Були виголошені наукові доповіді перед викладачами та студентами Острозької академії відомими релігієзнавцями та богословами України: Ігорем Ісіченком, Мирославом Мариновичем та Михайлом Паночком.

Членами центру релігієзнавства було опубліковано низку статей у вітчизняних наукових виданнях:

Жуковський В.М., Лєндел Р. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Полікультурне виховання в школах Закарпаття. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 19. – С. 511- 517.

Жуковський В. М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С.18-25.

Жуковський В. М. Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 17. – С. 92- 104.

Жуковський В.М., Мішак В.М. Уроки релігії в школах Австрії // Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, Вип.57., 2011. ­­– С. 43-47.

Виступи на наукових конференціях:

Восточноевропейский лидерский форум, Київ, 19-22 жовтня 2011 р. Учасник – Жуковський В.М. Тема виступу: «Викладання християнської етики в школах України».

Всеукраїнська конференція «Оптимізація навчально-методичного забезпечення та викладання курсу «Основи християнської етики» в українських школах», 28-30 жовтня 2011 року. Національний педагогічний університет ім.Драгоманова. Учасник – Жуковський В. М. Тема виступу: «Концептуальні засади навчально-виховного комплексу з основ християнської етики».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» 3-4 листопада 2011 року. М.Острог, Національний університет «Острозька академія». Учасник – Жуковський В.М. Тема виступу: «Англомовні запозичення в сучасній українській мові».

Підготовлено програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл з грифом МОН України.

Жуковський та ін. Основи християнської етики. 1-4 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К., 2011. – 48 с.

Жуковський та ін. Основи християнської етики. 5-11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К., 2011. – 64 с.

Був виданий підручник з «Основ християнської етики» для учнів 5 класу загальноосвітньої школи:

Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / В.М.Жуковський, Н.М.Лахман, Т.В.Саннікова, С.В.Филипчук, Гаврисюк О.Я., М.М.Николин. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 224 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..