Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
Задачи: обучать навыкам саморегуляции, мышечного расслабления. Развивать умение выражать эмоциональное состояние через невербальные средства общения ...полностью>>
'Документ'
Премьер-министр Виктор Зубков одобрил софинансирование из инвестфонда двух крупнейших региональных проектов - "Урал промышленный-Урал Полярный&qu...полностью>>
'Документ'
Как сообщалось в газете, 25 сентября в Ростове Южный научный центр РАН впервые провел выставку-конференцию «Интеграция фундаментальных и прикладных и...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью изучения данной дисциплины является сформировать у молодого специалиста представление о совокупности производственных отношений в отрасли строи...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Склад лабораторії

Лабораторія поділяється на три секції, відповідно до мов перекладу:

1. Секція гебраїстики (переклад з давньоєврейської та арамейської мов).

Цолін Дмитро Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник проекту.

2. Греко-латинська секція (переклад з грецької та латинської мов).

Турконяк Рафаїл, доктор літургіки, доктор догматики, завідувач кафедри богослов’я Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.

3. Секція арабістики (переклад з арабської мови).

Якубович Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.

Досягнення

Протягом звітного періоду здійснено таку роботу в основних секціях Лабораторії:

Секція гебраїстки (Цолін Д. В.)

 1. Завершено роботу над рукописом «Підручника арамейської мови. На матеріалі текстів Біблії і Таргума Онкелоса». Загальний обсяг підручника – 10,5 аркушів (бл. 450 000 знаків) або 280 сторінок формату А-4. Підручник має бути надрукований у видавництві «Колоквіум», Черкаси. Зараз ведеться робота над перекладом підручника російською мовою, що необхідно для його рецензування колегами з наукових установ Російської Федерації. Рецензування мають здійснити: к.ф.н. Дємідова Г.М. (Східний факультет Санкт-Петербурзького Державного університету) і к.ф.н. Лявданський О. К. (Російський Державний Гуманітарний університет, Москва).

 2. Підготовлено основний текст доповіді «Переклад біблійних поетичних архаїзмів в Таргумах» (англ. мовою: «The Translation of the Biblical Poetical Archaisms in the Targums»), який було представлено на ХІХ-й Міжнародній конференції з юдаїки в Москві (29-31 січня 2012 року). В доповіді представлені основні зразки давньоєврейських поетичних архаїзмів XIII-X ст. до н.е. – лексичні, морфологічні, синтаксичні, а також архаїчні моделі віршів, – основні типи їх перекладу в Таргумах (арамейських перекладах Біблії, виконаних в II-VII ст.). Доповідь є частиною проекту, що виконується спільно з Департаментом давньоєврейських та юдейських студій при University College London (науковий керівник – проф. Willem Smelik), і має бути опублікована у вигляді статті в журналі Aramaic Studies.

 3. Підготовлено доповідь англійською мовою «The Translation of the Biblical Poetical Archaisms in the Targums: A Short Clause in the Verse Structure», яка має бути представлена на Міжнародній конференції Національної Асоціації Викладачів Єврейської мови, що відбудеться 25-27 червня 2012 року в Каліфорнійському Університеті (Los Angeles, USA). Доповідь присвячена впливу давньоєврейських поетичних архаїзмів на синтаксичну структуру поетичного рядка в таргумах і більш пізній літургійній єврейській поезії.

 4. Розпочато факультативні заняття з групою студентів (10 чол.) з курсу «Давньоєврейська мова і основи біблеїстики». Заняття проводитимуться двічі на тиждень, і включатимуть ознайомлення з такими дисциплінами: а) давньоєврейська мова; б) сучасний іврит; в) основи біблійної текстології; г) основні принципи герменевтики біблійного тексту. Метою курсу є залучення студентів до роботи Лабораторії і підготовки майбутніх фахівців в галузі гебраїстики та арамеїстики. В плані підготовки власних фахівців з числа студентів університету в подальшому планується співпраця з зарубіжними установами: кафедра семітських мов при Російському Державному Гуманітарному університеті, Москва; Єврейський університет в Єрусалимі; Центрально-Європейський університет (Будапешт, Угорщина).

 5. Проведено цикл лекцій «Біблійна герменевтика доби пізньої античності» а також майстер-клас «Переклад біблійного тексту» для студентів спеціальності «релігієзнавство» Національного університету інформатики і штучного інтелекту (Донецьк, 14-20 травня 2011 року).

 6. Взято участь у круглому столі «Проблеми перекладу Біблії сучасною російською мовою», організованого Інститутом перекладу Біблії (Москва) 6 травня 2011 року. На Круглому столі було представлено доповідь «Техніка літературного перекладу біблійного тексту в добу пізньої античності. На матеріалі арамейських перекладів Тори». До того ж, протягом 2011 року здійснювалася екзегетична редакція нового російського перекладу Книги Пророка Єремії в межах діяльності вищезгаданого Інституту перекладу Біблії.

Секція арабістики (Якубович М. М.)

Підготовлено монографії (одноосібні й у співавторстві) та переклади:

Якубович М. М. Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості. – Острог: В-во НаУОА, 2011. – 84 с.

Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою ; [пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича]. – Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2011. – 998 с.

Ат-Тафсір аль-Муйассар: український переклад (джуз 28, 29, 30) / Тафсір останніх трьох джузів Преславного Корану. – Ер-Рійад : Марказ Та’ун аль-Джалійят, 2011. – С. 2-80. (в друці). Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 46-69.

Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 149-161.

Кралюк П. М., Якубович, М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 144 с.

Кралюк П. М., Якубович, М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 212 с.

Якубович, М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski: WBIP, 2011. – C. 510-523.

Видано статті у фахових виданнях:

Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів // Українське релігієзнавство. – 2011. – Νο. 59. – C. 44-54.

Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 9. – С. 126-137.

Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 165-175.

Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ, Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20–21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 2. – С. 73-75.

Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Культурологія». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 8. – С. 140-150.

Yakubovych Mykhaylo: Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. – Medinah--Riyadh: Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. – Vol. 2 – P. 437-477.

Взято участь у конференціях:

«Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір», Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Польща), 19-20 травня 2011 р.

«Політика і процес локального та регіонального розвитку в умовах глобалізації», Вища Школа Бізнесу та Підприємництва в Островці-Свєнтокшиському (Польща), 26-27 травня 2011 р.

Семінар дослідників східних філософій, Інститут Філософії НАНУ, Київ, 25 жовтня 2011.

«Острозька академія: історичні традиції та сучасність», Національний унівреситет «Острозька академія», 4 жовтня 2011 р.

«Культури в підтримку людяності», Центр вивчення прав людини та культурного багатоманіття, Тегеран (Іран), 24-26 листопада 2011 року.

Виконується робота над проектами:

Розпочато роботу над першим в історії української науки перекладом корпусу Суни – важливого арабомовного першоджерела, яке дає можливість глибше зрозуміти основи арабсько-мусульманської культури. Досі Суна ніколи не перекладалася українською мовою. Планується включати не тільки найбільш достовірні хадіси, а й ґрунтовні екзегетичні коментарі арабських авторів різних часів. Деякі з цих тлумачень досі не перекладалися жодною європейською мовою. Передбачається, що участь у проекті візьмуть відомі фахівці з університетів Близького Сходу.

Головний виконавець проекту – к.і.н. М.М. Якубович.

Греко-латинська секція (Турконяк Р.)

 1. Періодично проводяться заняття з групою студентів з вивчення давньогрецької мови.

 2. Ведеться робота над двомовним (українська-грецька) виданням Септуагінти на основі Коплютенського видання 1517 року. Роботу заплановано завершити до кінця 2012 року. Це буде перше критичне двомовне видання Септуагінти українською мовою (подібних версій російською мовою немає).

Проекти, над якими ведеться праця:

1. Словник грецької Біблійної мови: У словнику подається значення всіх грецьких слів, які знаходяться в Біблії і також всі видозміни кожного грецького слова, якого можна знайти в Біблії, щоб полегшити студентам вивчання грецької мови.

2. Словник древньогрецької мови на основі словника Дворецького, використовуючи також Грецький повний словник, виданий в Оксфорді.

3. Видання грецького тексту Біблії Sixtina з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів, вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при підготовці Єлисаветівської Біблії.

4. Видання грецького тексту Комплутенської Поліґлотти з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при виготовлянні Єлисаветівської Біблії.

5. Видання подальших томів серії «Острозька та Єлисаветівська Біблія у порівнянні», з якої вийшов по сьогодні перший том «Книга Буття».

6. Видання подальших томів серії «Єлисаветівська Біблія та її джерела», з якої вийшов по сьогодні перший том: «Книга Буття».

7. Підготовка проекту «Грецькі Отці Церкви».

8. Підговка проекту «Латинські Отці Церкви».

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab) (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», діє відповідно до Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про науково-дослідну роботу та діяльність наукових підрозділів вищих закладів освіти. Робота Лабораторії ґрунтується на принципах науковості, системності та пізнавальної активності в руслі дослідження когнітивної сфери особистості. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології діє з 2009 року. В рамках Лабораторії працює науково-дослідний гурток когнітивної психології, на зустрічах якого здійснюється обговорення сучасного стану когнітивної науки, розглядаються перспективні напрямки подальших експериментальних досліджень, організовують наукові семінари, плануються та проводяться експериментальні дослідження, як і в рамках написання кваліфікаційних робіт, так і поза ними. Посаду керівника Лабораторії займає проф. Фредрік Джонсон, під його керівництвом працюють: ст.лаборант, мол. науковий співробітник Волошина В.О. та асистенти науково-дослідної лабораторії Довгалюк Т.А. та Гордійчук О.В. (на волонтерських засадах).

Наукові та громадські контакти

Протягом звітного періоду продовжено співпрацю та наукові контакти з українськими установами та організаціями поза Україною – Волинський Національний університет ім.. Лесі Українки (ВНУ), Рівненський Державний гуманітарний університет (РДГУ) та Стокгольмський університет (Швеція). Протягом звітного періоду було проведено декілька спільних експериментальних досліджень з вивчення пам’яті та метапам’яті особистості, результатом даної співпраці є публікації та захищенні кваліфікаційні роботи з даної тематики.

Основними напрямками діяльності Лабораторії за вказаний період є:

 • вивчення специфіки, динаміки когнітивних процесів людини, а саме процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення людини в умовах навчального процесу;

 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт;

 • участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах;

 • участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах, семінарах;

 • підготовка спеціалістів у напрямку когнітивної психології;

 • розробка web – сайту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології.

Видання

Підготовлено до друку і видано:

 1. Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., & Olofsson, J. K., Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception // Chemical Senses. – 2011. – Vol. 36. – p. 641-648.

 2. Jönsson, F. U., & Kerimi, N., An investigation of students’ knowledge of the delayed judgements of learning effect. // Journal of Cognitive Psychology. – 2011. – Vol. 23. – p. 358-373.

 3. Jönsson, F. U., Møller, P., & Olsson, M. J., Olfactory working memory: Effects of verbalization on the 2-back task. // Memory & Cognition. – 2011. – Vol. 39. – p. 1023-1032.

 4. Пасічник І.Д., Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 3-8.

 5. Волошина В.О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 241 - 255.

 6. Довгалюк Т.А. Смислове та візуальне запам’ятовування у процесах селекції та відтворення текстової інформації // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 296 - 306.

 7. Дунай О.В. Роль метакогнітивних суджень у процесі відтворення інформації // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 307 - 318.

Готуються до друку:

 1. Jönsson, F. U., Hedner, M., & Olsson, M. J. (in press). The Testing Effect as a Function of Explicit Testing Instructions and Judgments of Learning. Experimental psychology.

 2. Jönsson, F. U., & Olsson, M. J. (in press). Knowing what we smell. In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience.Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

 3. Пасічник І.Д., Волошина В.О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив експериментального вивчення проблематики.

 4. Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В., Волошина В.О. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі.

 5. Довгалюк Т.А. Перспективи дослідження метапам’яті в ідентифікації та найменуванні тактильних патернів.

 6. Гордійчук О. В. Точність та надійність ТОТ ефекту в метапам’яттєвих судженнях та відтворенні інформації.

 7. Збірник Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології».

 8. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IIRACP-2012).

 9. Навчальний посібник «Пам'ять та метапам’ять»

Наукові семінари та конференції

У звітному році розпочалась робота над підготовкою Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IIRACP-2012), яка відбудеться 22-23 березня 2012 року. Активно створюється база електронного ресурсу для проведення даної конференції та популяризація з метою залучення до участі в конференції якомога більше провідних вітчизняних та закордонних вчених когнітивної науки.

Викладання навчальних курсів

У 2011 році продовжилось викладання курсів з використанням досвіду здобутого в Лабораторії у вивченні когнітивної психології в рамках діяльності кафедри психолого-педагогічних дисциплін, згідно із навчальними планами кафедри: «Когнітивна психологія» (Гуменюк У.І., Волошина В.О.), «Експериментальна психологія» (Шугай М.А., Волошина В.О.), «Загальна психологія» (Матласевич О.В.). В перераховані навчальні курси включені огляд матеріалів, результатів експериментальних досліджень проведених в рамках Лабораторії, а також студенти мають можливість отримати практичні навики планування, проведення експерименту та ознайомитися з особливостями обробки та інтерпретації експериментальних даних в рамках курсу «Експериментальна психологія».

Діючі перспективні напрями наукової роботи Лабораторії

Науковими проектами Лабораторії на даний момент є дослідницькі роботи в руслі когнітивної психології, а саме дослідження пам’яті, метапам’яті та сприймання (візуальне, аудиторне та тактильне), мислення та ін. Зокрема ми можемо виокремити основні тематики та напрями:

 • Особливості побудови метапам’яттєвих суджень в умовах навчального процесу, а саме таких суджень як:

   • судження про вивчене (Judgment of Learning);

   • миттєві судження про вивчену інформацію (immediate Judgments of Learning);

   • відстрочені в часі судження про вивчену інформацію (Delayed Judgments of Learning);

   • судження про легкість вивчення інформації (Ease of Learning Judgments).

 • Метапам’яттєві перспективи дослідження процесу забування та пригадування навчального матеріалу, а саме вивчення ТОТ феномену (Tip of the Tongue) та суджень про відчуття знання (Feeling of Knowing judgments).

 • Дослідження ретроспективних суджень впевненості у відтворюванні інформації (Retrospective Confidence Judgments).

 • Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою.

 • Особливості сприймання текстової інформації залежно від носія інформації: електронний та паперовий.

 • Візуальне та смислове запам’ятовування у процесах селекції та відтворення текстової інформації.

 • Метапам’яттєві перспективи дослідження процесу тактильної ідентифікації патернів.

 • Особливості сприймання засобів мистецтва (музичних творів, образотворчих робіт) та їх вплив на емоційний стан людини.

Інтернет-ресурси

Здійснюється розробка веб-сторінки Лабораторії, з метою популяризації експериментальних досліджень проведених в її рамках та залучення науковців до їх обговорення та співпраці загалом. На даному сайті планується створення наукового форуму, де учасники, молоді науковці, вчені матимуть змогу ділитися, обмінюватися думками та інформацією відносно діючих та актуальних досліджень у сфері когнітивної науки.

Наукова робота

Під керівництвом співробітників Лабораторії спільно із кафедрою психолого-педагогічних дисциплін опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з актуальних проблем когнітивної психології. У 2011 р. була затверджена тема кандидатської дисертації Волошиної В.О. «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів ВНЗ». Праці співробітників опубліковано у наукових виданнях в Україні та за кордоном.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №535 від 07.06.2011 року «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ» було затверджено перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок ВНЗ, до числа якого увійшла пропонована нами тема; Наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 1241 від 28.10. 2011 р. «Про результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень та розробок, виконання яких розпочнеться у 2012 році за кошти державного бюджету» було затверджено перелік проектів, серед яких науково-дослідний проект «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» був затверджений як прикладне дослідження що виконуватиметься за кошти держбюджету.

Інституту соціальних досліджень

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Створений відповідно до наказу ректора університету від 1 червня 1997 р. Становлення та розвиток Інституту відбувався впродовж 1997-2007 рр. під керівництвом проф. В.В. Вербця. З червня 2007 р. до вересня 2011 р. Інститут очолювала доц. І.В. Шостак. З вересня 2011 р. Інститут очолює ст. в. Л. В. Загребельна. У рамках Інституту працюють студенти-волонтери факультету політико-інформаційного менеджменту.

Метою діяльності Інституту є організація та проведення конкретних соціологічних досліджень, сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді, розробка теоретичних основ соціологічної науки.

Напрями діяльності Інституту:

 • організація та проведення конкретних соціологічних досліджень на замовлення структурних підрозділів університету;

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження підприємств, установ та організацій на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень;

 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів університету, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими соціологічними даними;

 • сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді та населення;

 • співпраця з соціологічними дослідними, науковими та навчальними установами України та зарубіжних країн;

 • участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;

 • впровадження результатів наукової діяльності Інституту в університетський навчальний процес.

За звітний період:

 1. розроблено та доопрацьовано інформаційні матеріали про Інститут (буклет, Інтернет-сторінка на сайті університету);

 2. протягом січня-лютого 2011 року проведено соціологічні дослідження на такі теми «Викладач очима студентів» (2 дослідження), «Особливості використання ТЗН у навчальному процесі університету» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів), «Віртуальна бібліотека НаУОА» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів);

 3. протягом травня-липня 2011 р. проведений ІІ незалежний етап у вивченні громадської думки жителів 30-км зони спостереження ХАЕС щодо їхнього ставлення до будівництва нових енергоблоків ХАЕС (І етап – 2009 рік) на основі укладеної госпдоговірної теми з Відокремленим підрозділом «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»;

 4. протягом листопада 2011 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчально-виховного процесу на гуманітарному факультеті університету;

 5. протягом грудня 2011 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчального процесу на економічному факультеті;

 6. протягом січня 2012 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчально-виховного процесу на факультеті політико-інформаційного менеджменту університету.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..