Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
В статье рассматривается система работы по использованию музыки на уроках русского языка, представлены некоторые методические рекомендации и результа...полностью>>
'Документ'
Decay, Sustain, Release ADT Abstract Data Type + Application Data Types ADU Automatic Dialing Unit AE Above or Equal AEB Analog Expansion Bus [Dialog...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная медицинская ...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в работе Российской научно-практической конференции «Нарушения мозгового кровообращения: диагностика, профилактика, ле...полностью>>

Уроку Тема уроку (2)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підготовка до уроку

Тема уроку

Порівняння шкільної освіти України та Великобританії.

Умовні речення ІІ типу.

Мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна)

Навчальна: удосконалювати навички усного мовлення та аудіювання;

вчити аналізувати отриману інформацію; систематизувати граматичний матеріал.

Розвиваюча: розвивати уміння робити зіставлення, висловлювати свої думки, висувати пропозиції;

збагатити словниковий запас.

Виховна: виховувати розуміння важливості освіти та оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Тип уроку

Урок комплексного застосування знань умінь та навичок

Основні терміни і поняття для вивчення

Education, schooling, curriculum, uniform, assembly, primary, secondary, higher …

If I were…

Обладнання

DVD, відеоматеріал, картки для виконання завдань, картки з граматичним правилом.

Форми роботи

Лексична та мовленнєва зарядка. Перегляд відеофільму

Дискусія.

Методичні прийоми мотивації навчання

Рольова гра “If I were a Minister of Education”

Методичні прийоми перевірки домашнього завдання

Бліц-опитування

Міжпредметні зв’язки

Країнознавство

Шаблон розробки уроку комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів

Етап уроку

Час, хв.

Прийоми і методи

Зміст діяльності

Організація початку уроку

2 хв.

Бесіда

Привітання. Визначення дати, кількості відсутніх, причини.

Цікаві події в класі, школі.

Актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань

4 хв.

Лексична зарядка Розповіді учнів

Визначення ключових слів теми.

Перевірка умінь учнів. висловлюватися за темою «Шкільна освіта в Україні та Великобританії».

Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності

8 хв.

Демонстрація відеофільму «Школи Великобританії» та ролика на закріплення умовних речень ІІ типу

Перегляд відео.

Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН

10 хв.

Порівняння двох систем шкільної освіти.

Дискусія.

Порівняння висловлювань англійців (засвоєння структури типу:

«Щоб ви зробили

якби ви…»

Парна робота учнів, заповнення таблиць.

Висловлювання своїх думок.

Застосування узагальнених ЗУН у нових умовах

12 хв.

Рольова гра

Групова робота (4 чол.)

Висловлювання представника від групи: “Якби я був міністром освіти України…»

Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок

4 хв.

Бліц-опитування

Відповіді на запитання по темі, та типу «Щоб ти зробив якби…»

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

3 хв.

Аналіз ступеня реалізації цілей

Висловлювання учнів:

На уроці я

навчився…

зрозумів…

Інформація про домашнє завдання

2 хв.

Письмовий твір

Написати твір «Якби я був …»

Урок

англійської мови у

10 класі

Тема уроку: «Порівняння шкільної освіти України та Великобританії.

Умовні речення

ІІ типу»

Мета уроку:

Навчальна-

 • удосконалювати навички усного та

писемного мовлення, аудіювання;

 • вчити аналізувати отриману інформацію;

 • систематизувати граматичний матеріал.

Розвиваюча-

 • розвивати уміння робити зіставлення,

висловлювати свою думку, висувати пропозиції;

 • збагатити словниковий запас.

Виховна-

 • виховувати розуміння важливого значення

освіти та оволодіння іноземною мовою і

потреби користуватися нею, як засобом

спілкування .

Засоби навчання: підручник , відеофільми, асоціативні

схеми , роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань,

умінь, навичок.

Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи навчання: інтерактивні, метод проблемного

викладу навчального матеріалу.

Базові поняття: education, schooling, primary,

secondary, senior, curriculum,

uniform, assembly, timetable,

subjects, boarding school…

If I were…

Девіз уроку:

Learning is a treasure which

accompanies its owner everywhere. (Proverb)

План уроку

І. Організаційний момент. 2 хв.

1.Привітання.

2. Визначення дати, відсутніх, мети уроку...

ІІ. Підготовка до іншомовного спілкування. 4 хв.

 1. Лексична зарядка.

 2. Мовленнєва зарядка.

ІІІ. Основна частина уроку.

 1. Розповіді учнів про шкільну освіту в Україні та

Великобританії, про свою школу. 4 хв.

2. Демонстрація відеофільму “Schools in Britain” 4 хв.

3. Заповнення учнями таблички для порівняння

систем шкільної освіти України та Великобританії.

(робота в парах) 3 хв.

4. Висловлювання учнів. 4 хв.

5. Систематизація граматичного матеріалу.

«Умовні речення ІІ типу.» 2 хв.

6. Демонстрація відео ролика та заповнення

таблички (індивідуальна робота). 4 хв.

7. Висловлення учнів. 3 хв.

8. Рольова гра “If I were the Minister of Education

of Ukraine I would…” 12 хв.

IV. Заключна частина уроку 3 хв.

 1. Підведення підсумків уроку. Рефлексія.

 2. Пояснення домашнього завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1. Привітання.

- Good morning, everybody! I’m glad to see you.

How are you?

2.Визначення дати, відсутніх, мети…

- What date is it today? Who’s absent? Anything especial?

Today you are going to talk about schools in Ukraine and Great Britain, compare two schooling systems and use 2-nd

Conditionals.

II. Підготовка до іншомовного спілкування.

 1. Лексична зарядка.

- Name the key words, please.

 1. Мовленнєва зарядка.

 • Now answer the questions, please.

Where is the right to education in Ukraine stated in?

What is it ensured by?

Is education in Ukraine compulsory?

What are the stages of schooling in Ukraine? in Britain?

What are the categories/types of British schools?

III. Основна частина уроку.

  1. Розповіді учнів про шкільну освіту України, Великобританії, про свою школу.

 • I’d like you tell everything you know about educational systems of the two countries.

 • And what about schooling in our school? Who would like

to tell about it?

  1. Демонстрація відео “Schools in Britain.”

-You are going to watch a film and learn more about schools in Britain. After watching you are to fill in the

chart to compare schooling in our country and in Britain.

3. Заповнення таблички для порівняння шкільної освіти

України та Великобританії. (робота в парах) (див. додаток 1)

4. Висловлювання учнів.

-Now I’d like to listen to your comparison of the Ukrainian and British systems of education.

-Well done!

5.Систематизація граматичного матеріалу.

Умовні речення ІІ типу.

-And now a piece of grammar.

На попередніх уроках ви ознайомилися із реченнями нереальної умови. Згадаймо, що виражають такі речення та як вони утворюються.

(підрядне речення виражає дію, яка суперечить дійсності, малоймовірну або зовсім нездійсненну,що стосується теперішнього або майбутнього часу.

if + Past Simple would + інфінітив без to )

6. Перегляд відео ролика та заповнення таблички.

(індивідуальна робота)

-You are going to listen to some English people, telling what they would do if something happened.

Make notes in your charts and be ready to answer the questions yourselves.

( див. додаток 2)

7.Висловлювання учнів.

8. Рольова гра «If I were the Minister of Education of Ukraine I would…”(групова робота)

-Imagine you are not the pupils of Berezanka School, but the workers of the Ministry of Education. Work in groups to answer the question. Choose the Minister and read your decisions.

IV. Заключна частина уроку.

1. Підведення підсумків. Рефлексія.

-You worked really hard. You realized the differences of the systems of education, you are ready to improve our schooling. Now I want you to sum up the lesson.

(Учні висловлюються за схемою:

At the lesson

I learned…

I understood…

my best success was…

I had difficulties with…

I couldn’t… but I can now.

I changed my attitude to…)

(оцінювання роботи учнів)

2.Пояснення домашнього завдання.

-Write a composition “ If I were…( anybody you choose)

Thank you for your work.

The lesson is over. Good bye1

Main points

UK

Ukraine

Lessons start at

Wearing a uniform

Subjects

Number of students

primary school class-

secondary school class-

Break for lunch

School finishes at

After school activity

GCSE

A-level exam

Homewok

Types of school

What would you do if…

you were very

rich

your house

was on fire

you could be

another person

for a day

Aneefa

David

Winek

Caroline

Graham

Sarah

Tessie

youСкачать документ

Похожие документы:

 1. Урок Орфографические чередования в глагольном спряжении

  Урок
  мечтатьvolar - летать -го спряжения morder - кусатьsoler - иметь обыкновениеvolver - возвращаться 3. Чередование e/i в глаголах III спряжения Чередование e/i имеют следующие глаголы III-го спряжения: elegir - выбиратьexpedir - посылатьfrer
 2. Урок технологии "Моделирование на плоскости. Аппликация из кругов"

  Урок
  Закройте глаза, опустите головы и вслушайтесь в слова: “Если мы закроем глаза, то ничего не увидим, ничего и раньше не было, кроме тьмы. И было так до тех пор, пока не появился большой сверкающий голубой шар.
 3. Урок по биологии "Многообразие и значение одноклеточных животных"

  Урок
  Одной из важной составной части здоровьесберегающей организации учебного процесса является рациональная организация урока. От того, как учитель соблюдает гигиенические, психолого-педагогические условия проведения урока зависит функциональное
 4. Урок Игровое название: «Мяч в руках»

  Урок
  России, о его олимпийской истории. Знакомство с правилами игры. Традиционный баскетбол – это игра между двумя командами по пять человек в каждой. Но в мини-баскетболе в команде может быть и три, и два игрока.
 5. Урок №49. Природные районы восточной сибири тип урока

  Урок
  2. Охарактеризовать типичные ПТК региона: тундры Таймыра, сибирскую тайгу, закрепляя знания предыдущего урока об особенностях природы Восточной Сибири.
 6. Урок «Путешествие в музей геометрии» Тип

  Урок
  - закрепить знания, связанные с первыми основными геометрическими понятиями: точка и прямая, с их условными обозначениями; с простейшими геометрическими фигурами на плоскости.

Другие похожие документы..