Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Цель дисциплины - изучить теоретические основы регрессионного анализа, научить студентов использовать регрессионные модели для изучения реальных экон...полностью>>
'Документ'
Москва, ул. Малая Трубецкая, д. 8, стр. ИНН 77010 0304 4. Дата принятия решения о предоставлении лицензии .05.03 5. Номер лицензии и дата ее предоста...полностью>>
'Реферат'
Оводов Ю.С., Шмаков Д.Н., Варламова Н.Г. Институт физиологии: итоги и публикации 2009 года. – Сыктывкар: Учреждение Российской академии наук Институт ...полностью>>
'Реферат'
В настоящем дипломном проекте рассматриваются задачи, связанные с эксплуатацией НПС «Мелковка» нефтепровода «Сургут - Полоцк». В связи со снижением об...полностью>>

Стандарт житлово-комунального господарства україни житлові будинки збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків соу жкг 75. 11-35077234. 0016: 2009 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009

СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Житлові будинки

ЗБІРНИК
УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ
ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ 2009

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО:

Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві – ДП ДНДІАСБ Мінрегіонбуду України

За участю:

Української Асоціації бюро технічної інвентаризації «Укртехінвентаризація»

РОЗРОБНИКИ:

В.Чуб, к.т.н. (керівник розробки),
О.Андреєва, Л.Богатикова, В.Єгоров, Н.Каткова, В.Кірюшин, к.т.н., Т.Лисюк, Л.Макаренко,
Н.Сніцар, Г.Шульга

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від „_07_” _02_ 2009 р. № 31

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Ввести в дію з 01.07.2009р.

4. ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Державне підприємство „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від „_04_” _03__2009 р. № 32595752/1860

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю, чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. Право власності на цей документ належить Центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

Мінжитлокомунгосп України, 2009

З м і с т

С.

1. Сфера застосування 1

2. Нормативні посилання 1

3. Терміни та визначення понять 2

4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин

4.1 Загальні положення 8

4.2 Інформаційні показники і принципи їх побудови 13

4.3 Порядок визначення площі забудови, будівельного об’єму, загальної площі житлового будинку і площі окремих його частин 15

4.4 Система поправок на відмінність оцінюваних будинків від об’єктів-аналогів 17

4.5 Визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових жилих будинків і їх частин 23

4.6 Прикінцеві положення 32

4.7 Приклади визначення вартості заміщення (відтворення) та інвентаризаційної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин 34

5. Збірник об’єктів-аналогів багатоповерхових житлових будинків,
їх частин та елементів

Технічна частина 55

5.1 Житлові будинки з повнометражними квартирами 58

5.2 Житлові будинки з малометражними квартирами 237

5.3 Гуртожитки 263

5.4 Підвали і паркінги 272

5.5 Конструктивні елементи і види робіт 283

5.6 Окремі частини і елементи житлових будинків 325

Додаток А. Класифікація житлових будинків залежно від якості житла
та наявного інженерного обладнання 332

Додаток Б. Перелік скорочень найменувань основних будівельних матеріалів 333

Додаток В. Інформаційний покажчик об’єктів-аналогів та
елементів житлових будинків 334

СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Житлові будинки

ЗБІРНИК
УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Чинний від 2009-хх-хх

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює порядок визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків, в тому числі малометражних і спеціальних та гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів).

Цей стандарт застосовується для визначення оціночної вартості під час проведення технічної інвентаризації на дату оцінки на основі укрупнених показників вартості будинків-аналогів різних поколінь та їх елементів.

Стандарт поширюється на підприємства та організації житлово-комунального господарства

2. нОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

ДБН В.2.2 – 15 – 2005 Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.2.2 – 9 – 99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.1.1 – 12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому Стандарті, та визначення позначених ними понять.

Терміни

Визначення

Посилання

Балкон

Виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Вартість відтворення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, що є ідентичною копією об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Вартість заміщення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення або придбання нового об’єкта подібного об’єкту оцінки, який може бути йому задовільною заміною

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Горище

Простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Структурні елементи будинку (квартири)

Конструкції, їх сполучення та технічне обладнання, що складає будинок і призначені для виконання заданих функцій

Житло І категорії (комерційне)

Житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Еркер

Частина приміщення, що виступає за площину фасаду, частково чи повністю засклена

Житло II категорії (соціальне)

Житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Житлові будинки

Земельні поліпшення, призначені для проживання людей

Відповідно Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»

Житловий будинок секційного типу

Будинок, що складається з однієї або декількох секцій

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Житловий будинок коридорного (галерейного) типу

Будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Житловий осередок гуртожитку

Група житлових кімнат, об'єднаних підсобними приміщеннями загального користування

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Загальна площа квартири (житлового будинку)

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з відповідним коефіцієнтом

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Знос (знецінення)

Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Знос фізичний (знецінення будинку)

Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів

Знос функціональний

Знос пов’язаний з невідповідністю функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки даному виду майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Знос економічний (зовнішній)

Знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних, економічних і інших факторів відносно об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Квартира

Комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Квартира у двох рівнях

Квартира, житлові та підсобні приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об'єднані внутрішньоквартирними сходами

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Кухня-ніша

Невідокремлений перегородкою простір у структурі житлової кімнати чи передпокою для розміщення кухонного обладнання без обіднього місця; може освітлюватися природним або "другим" світлом через фрамугу; обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Ліфтовий хол

Приміщення перед входами до ліфта

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Лоджія

Перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Об’єкт оцінки

Нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Об’єкт-аналог (тип)

Будинок з певними об’ємно-планувальними рішеннями та притаманними йому (будинку) елементами і використаними матеріалами, з відомими вартісними показниками, як по будинку в цілому, так і по окремим елементам

Об’єкт-типорозмір (будинок-типорозмір)

Конкретний будинок, що належить певній множині (ряду будинків), які подібні за своїми об’ємно – планувальними та конструктивними рішеннями, мають однакові вартісні показники за структурними елементами, але відрізняються між собою кількістю секцій (розмірами в плані ) і відповідно вартісними показниками по будинках в цілому

Оціночна вартість

Вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Передпокій

Приміщення, яке має безпосередній вихід на сходову клітку, коридор загального користування; тамбур тощо

Площа квартири

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Планувальна позначка землі

Рівень землі на межі вимощення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх мансардний (мансарда)

Поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Поверх надземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх основний

Поверх (для розрахунку ліфтів), на який мешканці мають нормальний доступ із прибудинкової території

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх перший

Нижній надземний поверх житлового будинку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх підвальний (перший підземний поверх)

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх підземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на всю висоту приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх цокольний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення

Частина внутрішнього об’єму будинку, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення житлове

Опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення вбудовані

Приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будинку

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення прибудовані

Приміщення, що прибудовані до основного будинку та мають з ним хоча б одну спільну стіну

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення вбудовано - прибудовані

Приміщення, частина яких є частиною внутрішнього об’єму будинку, а інша частина - прибудованою

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення нежитлове

Приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Приміщення підсобні квартири

Приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення підсобні багатоквартирного житлового будинку

Приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення технічні

Приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок тощо

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Протяжний будинок

Будинок, довжина якого у три і більше разів перевищує його висоту

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Світловий карман

Приміщення з прямим природним освітленням, що примикає до коридору і служить для його освітлення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні полроження

Світловий ліхтар

Засклена конструкція покриття для освітлення приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Секція житлового будинку

Будинок або частина житлового будинку (відокремлена від інших частин глухою стіною) із квартирами (кімнатами гуртожитків), що мають вихід на одну сходову клітку або безпосередньо через коридор

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Суміщений санвузол

Приміщення, обладнане унітазом, ванною (чи душовим піддоном) і умивальником

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Сходово-ліфтовий вузол

Приміщення, призначене для розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Тамбур

Прохідний простір між дверима, призначений для захисту від проникнення холодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Тераса

Обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку

Інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації квартир (загально-будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення; пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Фактичний вік земельних поліпшень

Період від початку експлуатації земельних поліпшень до дати оцінки

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Функціональний аналог

Нерухоме майно, яке за своїми функціональними (споживчими) характеристиками може бути визначене подібним майном до об’єкту оцінки

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Холодна комора

Приміщення, розташоване в неопалюваному об'ємі квартири (будинку)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Шахта для провітрювання

Захищений вентиляційними ґратами порожнистий вертикальний простір на висоту будинку з горизонтальним перерізом не менше 1/30 загальної площі усіх провітрюваних квартир на поверсі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Штукатурка теразитова

Декоративна штукатурка для зовнішнього оздоблення з розчину, до складу якого окрім в’яжучих (цементу і вапна) та піску входить кам’яний дрібняк (мармуровий, гранітний тощо), слюдяні частинки чи дроблене скло і мінеральні барвники (пігменти)

4. Порядок ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗАМІЩЕННЯ (ВІДТВОРЕННЯ) ТА ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
І ЇХ ЧАСТИНСкачать документ

Похожие документы:

 1. Стандарт житлово-комунального господарства україни житлові будинки збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків соу жкг 75. 11-35077234. 0016: 2009 (1)

  Документ
  Державне підприємство „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від „_04_” _03__2009 р. № 32595752/1860
 2. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 3. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46

Другие похожие документы..