Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ориентировочная стоимость работ по проектированию систем безопасности от 200 рублей за 1 кв.м. защищаемой площади. Расчет применим к системам пожарно...полностью>>
'Документ'
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовате...полностью>>
'Урок'
Урок разработала - учитель русского языка и литературы МОУ Поповской ООШ Иванова Алла Ильинична ( стаж работы 15 лет, первая квалификационная категор...полностью>>
'Документ'
Телефон для справок: +7 (8617) 606-505   Телефон: +7(8617) 606-400,+7(8617)606-505www.hotel-novoros.ru  E-mail: reserve@hotel-novoros.ru Этот e-mail з...полностью>>

Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році Екологічна політика Відповідно до закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про підсумки роботи міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році

Екологічна політика

Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (далі – Стратегія) розроблено та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р затверджено головний механізм реалізації Стратегії – Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки (далі – Національний план), де визначено конкретні заходи поетапного досягнення стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України, екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» (далі – Угода) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища.

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги ЄС» та отриманих від Європейського Союзу, в рамках виконання зазначеної Угоди.

Для проведення моніторингу успішності виконання Угоди при міністерстві створено Спільну групу моніторингу програми бюджетної підтримки сектору «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року» та проведено 2 її засідання.

Відповідно до законів України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004, «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №577-р, розроблено:

проект Закону України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», який погоджено Мінфіном, МЗС та Мінекономрозвитку без зауважень і листом від 02.11.2011 № 21239/10/10-11 направлено на погодження до Мін’юсту;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», який погоджено Мінфіном, МЗС без зауважень та листом від 02.11.2011 № 21239/10/10-11 направлено до Мін’юсту. Водночас, очікується погодження Мінекономрозвитку.

Як механізм реалізації Стратегії на регіональному рівні, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 539 затверджено Державну цільову екологічну програму розвитку Криму («Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015 роки.

Розглянуто та погоджено проекти Угод щодо регіонального розвитку Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Миколаївської, Закарпатської, Запорізької та Чернігівської областей між Кабінетом Міністрів України та відповідними обласними радами, якими передбачається виконання низки природоохоронних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану регіонів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №704 «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 223-р «Деякі питання оптимізації державних цільових програм» проведено роботу з оптимізації державних цільових програм.

Із чинних у 2010 році дев'яти державних цільових програм, державним замовником і виконавцем яких було визначено Мінприроди, на сьогодні діє чотири:

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затверджена Законом України від 21.09.2000 №1989-ІІІ;

Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1376;

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затверджена Законом України від 21.04.2011 № 3268-VI;

Державна цільова екологічна програма розвитку Криму («Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015 роки.

Відповідно до завдань, визначених Президентом України, міністерство завершило підготовку законопроекту про Загальнодержавну програму поводження з відходами в Україні, який до кінця 2011 року має бути внесено на розгляд Верховної Ради України, та закінчує підготовку законопроекту про Загальнодержавну програму розвитку заповідної справи на період до 2020 року.

Науково-технічна та інвестиційна діяльність

У рамках виконання бюджетної програми «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» (КПКВ 2401040) було надано аналітичні звіти до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України та Мінекономрозвитку щодо основних результатів наукової та науково-технічної діяльності та заходів, що були здійснені для реалізації стратегічних і середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у 2010 році, а також про стан виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, які було профінансовано у 2010 році за даною бюджетною програмою.

Сформований проект Плану НДДКР на 2011 рік за даною бюджетною програмою, після узгодження тематики робіт та обсягів фінансування зі структурними підрозділами міністерства – замовниками робіт, розглянуто та схвалено на засіданні Науково-технічної ради Мінприроди (протокол №1 від 05.04.2011). План НДДКР затверджено головою Комісії з проведення реорганізації міністерства, заступником Міністра – Макаренко І.Д. (06.04.2011).

Сформований проект тематичного плану НДДКР за вказаною бюджетною програмою на 2012 рік в межах граничного обсягу видатків узгоджено Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.

Відповідно до Єдиного плану НДДКР і природоохоронних заходів, що фінансуються з загального фонду Державного бюджету України та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища ( далі - ДФОНПС) на 2011 рік, із запланованих (з урахуванням змін) до виконання 36 розробок та заходів на загальну суму 265,7 млн. гривень (загальний фонд Держбюджету – 17 розробок на загальну суму 2,3 млн. гривень та ДФОНПС – 19 розробок та заходів на загальну суму 263,5 млн. гривень), зареєстровано 16 договорів на загальну суму 3,8 млн. грн. (Держбюджет – 5 договорів на загальну суму 476,7 тис. гривень та ДФОНПС –11 договорів на суму 3,613 млн. гривень).

Для формування єдиної науково-технічної політики з охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів у міністерстві сформована та діє Науково-технічна рада (НТР).

У 2011 році організовано та проведено три засідання НТР Мінприроди на яких:

- схвалено План науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для фінансування з Держбюджету України на 2011 рік;

- затверджено науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та природоохоронні заходи, заключні звіти яких отримали позитивну оцінку на секціях НТР;

- прийнято за основу середньострокові пріоритетні напрями науково-технічної діяльності Мінприроди України на 2011-2015 роки, а також прийнято рішення щодо створення Робочої групи з розгляду питання щодо оптимізації діяльності наукових установ підпорядкованих міністерству на основі визначення пріоритетних напрямів їх науково-технічної (освітньої) діяльності.

Нормативно-правова діяльність

Протягом звітного періоду міністерством розроблено 13 законопроектів, 10 проектів указів Президента України, 3 проекти розпоряджень Президента України, 55 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 6 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України (див. додаток 1).

Юридичною службою міністерства розроблено 4 проекти законів України, 6 проектів указів Президента України, 12 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 1 проект розпорядження Кабінету Міністрів України, 8 наказів Мінприроди, зареєстрованих в Міністерстві юстиції.

За звітній період прийнято 21 постанову Кабінету Міністрів України та 30 наказів Міністерства екології та природних ресурсів (в тому числі 6 спільних наказів з іншими центральними органами виконавчої влади).

Розроблено Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 452/2011.

Протягом звітного періоду опрацьовано 87 проектів законів України, 39 проектів указів Президента України, 133 проекти постанов Кабінету Міністрів України, 68 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, 48 проектів наказів, що надходили на погодження від заінтересованих центральних органів виконавчої влади (див. додаток 2).

Розроблено наказ від 26.07.2011 № 262 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди надання надр у користування», який визначає процедуру отримання погодження суб’єктом господарювання надання надр у користування. Зазначений наказ розроблено відповідно до вимог Кодексу України про надра, на виконання пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 605. Протягом серпня-листопада 2011 року опрацьовано близько 1300 пакетів документів, що надходили від суб'єктів господарювання.

Проводилась робота з координації роботи структурних підрозділів міністерства з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Неодноразово розглядався спільно із структурними підрозділами Мінприроди проект Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та подано Мін’юсту суттєві зауваження, частину яких враховано. Для врахування інших зауважень надано додаткові роз’яснення Мін’юсту та поінформовано Кабінет Міністрів України.

Також, неодноразово подавались Мін’юсту зауваження до проекту Плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, які були враховані у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Надавалась інформація щодо внесення змін до складу Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, підготовки щорічної доповіді про виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та проведення сьомого засідання Координаційної ради.

Прийнято постанови Кабінету Міністрів від 26.10.2011 №1110 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 301 і від 12.07.2005 № 557» та від 26.10.2011 № 1158 «Про внесення змін до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів».

Міністерство брало участь у підготовці низки законів України з питань посилення відповідальності за правопорушення у сфері природокористування, збереження об’єктів фауни та флори, удосконалення наукових досліджень у галузі природокористування, дерегуляції ліцензування у сфері господарської діяльності, надання права землевласникам і землекористувачам видобувати питну підземну воду для господарських потреб без отримання дозвільних документів, покращення інвестиційного клімату у сфері укладення угод про розподіл продукції тощо.

З метою дерегуляції підприємницької діяльності Мінприроди розроблено наступні нормативно-правові акти:

- проект Закону України «Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання», яким передбачається скорочення видів документів дозвільного характеру та врегулювання відносин дозвільних органів та суб’єктів господарювання, пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дубліката та анулюванням. На даний час цей проект Закону України зареєстрований у Верховній Раді України (реєстр № 9139 від 09.09.2011);

- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», яким передбачається переформулювання назви дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, що видається місцевими радами. Законопроект зареєстровано в Верховній Раді України (реєстр. № 9384 від 02.11.2011);

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про металобрухт» метою розроблення якого є вилучення погодження імпорту металобрухту органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища за місцем, де має провадитися переробка металобрухту. Зазначений проект акта зареєстровано в Верховній Раді України (реєстр. № 9375 від 01.11.2011);

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», яким передбачено узгодження положень Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» із положеннями законодавчих актів у частині уніфікації назв документів дозвільного характеру, а також доповнення Переліку документами дозвільного характеру, передбачених законодавчими актами. Крім того, з метою дерегуляції законопроектом передбачено зменшення кількості документів дозвільного характеру шляхом їх виключення з Переліку. На даний час цей законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 9394 від 02.11.2011;

- проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо упорядкування надання адміністративних послуг. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 9395 від 02.11.2011;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів», яким передбачено спрощення процедури отримання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів та вдосконалення правового регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами, зокрема їх перевезення (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1158);

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонним переведенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням», яким передбачено приведення у відповість до Закону України «Про відходи». Проект акта погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та листом від 11.11.2011 № 22112/07/10-11 направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 301 і від 12.07.2005 № 557», що передбачає скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання надає для отримання дозвільного документу. Проект прийнятий Кабінетом Міністрів України від 26.10.2011 № 1110.

На даний час у Верховній Раді України зареєстровано 6 законопроектів, розроблених міністерством.

Планом законопроектних робіт на 2011 рік передбачено розроблення та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». На цей час законопроект погоджено з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та готується до внесення на розгляд Уряду.

Протягом 2011 року забезпечувалося представництво інтересів міністерства у 487 судових провадженнях.

До складу відповідних судових справ входять справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових спорів, а також спорів, які виникають з господарських та трудових правовідносин, справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових спорів – 487, справи щодо розгляду спорів, що виникають з господарських правовідносин – 113, справи щодо розгляду трудових спорів – 68.

Протягом 2011 року забезпечено участь та належне представництво у 768 судових засіданнях. Судами України винесено на користь Мінприроди України 97 судових рішень.

Міжнародна діяльність

Мінприроди безпосередньо бере участь у переговорному процесі щодо Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (далі - Угоди), зокрема з питань, що стосуються навколишнього природного середовища, енергетики та конкуренції. У рамках Угоди про асоціацію до компетенції Мінприроди відноситься розділ «Навколишнє середовище». Після проведення в Україні 29.09.2011 відео- конференції з ЄС усі питання зазначеного розділу було погоджено та подальші переговори тимчасово завершені.

У рамках проекту Угоди у межах компетенції Мінприроди розглядаються питання щодо доступу та здійснення діяльності з пошуку, розвідування та видобутку вуглеводнів у рамках Розділу «Торгівля пов’язана з енергетикою». За результатами проведення XVII раунду переговорів (20.06-24.06.2011, м. Київ) та міжраундових консультацій (17.07 – 18.07.2011, м. Київ) відповідні питання були повністю погоджені з європейською стороною.

Щодо виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС в рамках розділу «Навколишнє середовище» у 2011 році виконуються наступні пріоритети:

1. Подальша розробка та імплементація українського законодавства, стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості.

Відповідно до цілі 1 пункту 4 Плану у 2012 році заплановано підготовку матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської Конвенції.

Підготовлено законопроект «Про ратифікацію Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (щодо генетично модифікованих організмів), який направлено до заінтересованих центральних органів виконавчої влади на погодження.

2. Розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та Європейським Співтовариством, перелічених у Додатку 2.

25.10.2011 офіційно відкрито другу фазу проекту  «Допомога Україні у впровадженні Конвенції Еспоо та Орхуської Конвенції». Нова фаза проекту, що фінансується ЄС, має на меті забезпечення можливості залучення громадськості до процесу прийняття рішень в сфері охорони навколишнього природного середовища та допомогти Україні в проведенні оцінки екологічного впливу на довкілля проектів, що мають транскордонний характер, а також відповідність іншим положенням угод.

Делегація України під головуванням Міністра екології та природних ресурсів України Злочевського М.В. поінформувала про позицію Української Сторони на 5-й Нараді Сторін Конвенції Еспоо (20-23 червня 2011 року, м. Женева, Швейцарська Конфедерація) та забезпечила дотримання інтересів України, в першу чергу, шляхом недопущення ухвалення рішення, яке б блокувало господарську діяльність нашої держави в дельті річки Дунай, та ухвалення Нарадою Сторін компромісного рішення, з урахуванням українських пропозицій щодо позитивних кроків, здійснених Урядом на виконання положень Конвенції Еспоо, яке фактично не несе нових, негативних для України елементів, порівняно з рішенням IV/2, прийнятим на Четвертій Нараді Сторін у 2008 році.

Мінприроди подовжує роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС з питань зміни клімату, а саме до:

- Директиви 2003/87/ЕС, Європейського Парламенту та Європейської Ради від 13.10.2003, з усіма поправками та доповненнями, що встановлює схему торгівлі дозволами на викиди парникових газів ЄС;

- Директиви 2008/101/EC Європейського Парламенту та Європейської Ради від 19.11.2008 щодо включення авіаційного сектору до схеми торгівлі дозволами на викиди парникових газів ЄС;

- Директиви 2004/101/EC Європейського Парламенту та Європейської Ради від 27.10.2004 щодо впровадження схеми торгівлі дозволами на викиди парникових газів ЄС по відношенню до проектних механізмів Кіотського протоколу та рішення 2216/2004/ ЄС від 21.12.2004 щодо стандартизованої та безпечної системи реєстрів.

Разом з тим, представники Мінприроди та Держекоінвестагентства брали участь у низці зустрічей та міжнародних заходів в рамках українсько-європейського співробітництва з питань зміни клімату.

Україна є активним учасником процесу формування регіональної політики щодо захисту Чорного моря, зокрема, через свою діяльність у складі керівного органу Конвенції – Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, а також у роботі її допоміжних органів (робочих і консультативних групах). Представниками Мінприроди взято участь у 24, 25 та 26 позачергових засіданнях Комісії із захисту Чорного моря від забруднення та забезпечено представництво у діяльності консультативних груп Комісії. Крім того, здійснюється підготовка національних звітів, передбачених Конвенцією за напрямами діяльності Комісії із захисту Чорного моря від забруднення.

За ініціативи Мінприроди вперше в Україні було організовано третю міжнародну чорноморську наукову конференцію з питань морського довкілля, яка відбулась 31.10 - 4.11.2011 у м. Одеса. Україна запропонувала започаткувати створення Блакитно – Смарагдової Мережі Чорного моря, як елементу подальшого розвитку Всеєвропейської екомережі та Смарагдової мережі Ради Європи. Кінцевою метою створення зазначеної Мережі є поетапне наближення до введення природоохоронного режиму на морських/прибережних територіях Чорного моря.

3. Опрацювання можливості створення РЕЦ-Україна з метою підвищення обізнаності з питань навколишнього природного середовища та посилення ролі громадянського суспільства у цих питаннях.

Мінприроди офіційним листом від 18.04.2011 №7580/12/10-10 на адресу виконавчого директора РЕЦ ЦСЄ пані Марти Боніферт поновило заінтересованість у подальших консультаціях між Мінприроди та РЕЦ ЦСЄ, з метою розгляду можливості створення Регіонального екологічного центру в Україні.

Однак, з огляду на відсутність чіткого розуміння умов приєднання до РЕЦ ЦСЄ в рамках діючого в Україні законодавства, Міприроди проводить консультативні переговори щодо:

- можливості фінансування відкриття РЕЦ-Україна з боку РЕЦ ЦСЄ;

- правового та фінансового врегулювання відносин між РЕЦ-Україна та РЕЦ ЦСЄ після приєднання;

- обов'язків та відповідальності у зв’язку з членством України в РЕЦ ЦСЄ;

- розроблення та впровадження в Україні нових проектів у сфері охорони навколишнього середовища;

- джерел формування бюджету та фінансування проектів в Україні;

- порядку прийняття рішення стосовно діяльності РЕЦ-Україна (в т.ч. можливості впливу України на прийняття таких рішень).

Разом з тим, слід зазначити, що одним із позитивних результатів розпочатої співпраці між Мінприроди та РЕЦ ЦСЄ було проведення в серпні 2011 року двотижневого семінару для шести фахівців Мінприроди в Міжнародній Академії сталого розвитку.

Крім того, 14.10.2011 проведено засідання міжвідомчої робочої групи із залученням громадськості, делегації Європейської Комісії в Україні та наукових організацій екологічного спрямування стосовно подальших кроків щодо створення РЕЦ-Україна, а саме опрацювання статуту РЕЦ ЦСЄ, підготовку двосторонньої угоди про співробітництво та розроблення подальшого плану дій.

В рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (далі – ППС ЄІСП) Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області є реципієнтом проекту «Інвентаризація, оцінка, попередження антропогенних джерел забруднення в нижніх водах р. Дунай України та Румунії».

Відповідно до листа голови Спільного Органу Управління ППС ЄІСП Джуліо Бара від 24.05.2011 №40491 аплікаційний пакет документів Проекту надано (01.07.2011) до Спільного Технічного Секретаріату ППС ЄІСП «Україна – Румунія – Республіка Молдова» м. Сучава, Румунія. На даний час робота над проектом триває.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 2. Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього кодекс

  Кодекс
  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,

Другие похожие документы..