Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
по государственным закупкам способом конкурса на поставку и перевозку угля марки «Д» для КГКП «Медицинское объединение Аягозского района» УЗ ВКО акима...полностью>>
'Закон'
На современном этапе развития экономики России защита конкуренции приобретает особую значимость, так как следствием разрушения конкуренции является з...полностью>>
'Закон'
Понимаете ли, что местное самоуправление – это и есть та самая местная власть, которая отвечает за воду и тепло в вашей приватизированной квартире? Т...полностью>>
'Документ'
Создание внутренней инфраструктуры ресторана. Формирование технических зон и технологических подразделений. Решение задачи по комплексному оснащению ...полностью>>

Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2011 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Стор.

Вступ

1.

Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2011 року

2.

Головна мета та пріоритети на 2012 рік

3.

Забезпечення умов для сталого економічного розвитку

3.1.

Податково- бюджетна діяльність

3.2.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання

3.2.1

Банкрутство

3.3

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

3.4.

Інвестиції в основний капітал

3.5.

Науково- технічна та інноваційна діяльність

3.6.

Розвиток земельних відносин

3.7.

Розвиток внутрішнього споживчого ринку, захист прав споживачів

4.

Модернізація виробництва та інфраструктури

4.1.

Використання промислового потенціалу

4.2.

Розвиток сфери послуг

4.3.

Енергозбереження та енергозабезпечення

4.4.

Використання мінерально – сировинних ресурсів

5.

Створення середовища комфортного для проживання населення

5.1.

Ринок праці, зайнятість населення

5.2.

Доходи населення та заробітна плата

5.3.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

5.4.

Соціальний захист

5.5.

Розвиток гуманітарної сфери

5.5.1.

Охорона здоров’я населення

5.5.2.

Освіта

5.5.3.

Культура

5.5.4.

Молодіжна політика

5.5.5.

Підтримка сім’ї та дітей, подолання дитячої бездоглядності

5.5.6.

Фізична культура та спорт

5.6.

Житлове будівництво

5.7.

Розвиток житлово- комунального господарства

5.8.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

5.9.

Охорона навколишнього природного середовища

5.10.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

6.

Організаційно – кадрове забезпечення виконання завдань Програми

7.

Фінансове забезпечення заходів Програми

8.

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2012 рік

9.

Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально – економічного розвитку міста Дружківка на 2012 рік

10.

Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

ВСТУП

Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2012 рік розроблено на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 12.09.2011 № 470 “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2012 рік”, розпорядження міського голови від 23.09.2011 № 190 „Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2012 рік”.

Програму сформовано відділом економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому Дружківської міської ради за участю структурних підрозділів міської ради на підставі матеріалів, наданих підприємствами, організаціями установами міста.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 №1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

В Програмі враховані завдання і положення: Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року; Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

Програмою передбачені заходи, фінансування яких передбачається за рахунок коштів державного бюджету, субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, підприємств, коштів населення та інших джерел.

 1. Основні тенденції соціально - економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2011 року

В результаті реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2011 рік, затвердженої рішенням міської ради від 09.02.2011 № 6/5-2, в місті забезпечено реалізація заходів, спрямованих на поліпшення якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання, вирішено ряд соціальних проблем.

У 2011 році майже за усіма видами продукції очікується збільшення виробництва в порівнянні з минулим роком, зокрема плит побутових газових на 11,3% (планується виробити 377,7 тис.од. проти 339,5); вогнетривів на 0,1% (69,6 тис.тонн проти 69,5); сталевого лиття на 39,2% (8200 тонн проти 5889); механізованих кріплень на 16,7% (21 комплект проти 18); вагонеток 2,2 рази (4145 од. проти 1927); залізничних кріпильних виробів на 29,9% (11 000 тонн проти 8470).

Планується зменшення виробництва в порівнянні з 2010 роком лише машинобудівних кріпильних виробів на 2,1%, кондитерських виробів на 13,3%, електровозів на 41,7%, хлібобулочних виробів на 9,0%.

Очікуваний обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств складе 2559,1 млн. грн. (96,4% до Програми).

Очікується обсяг реалізованої продукції, сертифікованої за стандартами ІSО, на суму 1975,1 млн. грн., що складе 77,2 % у загальному обсязі реалізованої продукції.

Обсяг роздрібного товарообігу складе 245,664 млн. грн., що відповідає 108,9 % до річної Програми, та 125,0 % до рівня 2010 року.

Мережу торговельного обслуговування міста складають 241 роздрібне торгове підприємство, в т.ч. 80 - продовольчих, 161- непродовольчих ,мережа ресторанного господарства складає-63 одиниці, 6 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, площа яких складає-40700 кв.м.

Обсяг реалізованих послуг складе 51 млн. грн., що відповідає 150,0 % до рівня 2010 року і 108,5 % до річної Програми. Населенню міста послуги надають 130 підприємств, які здійснюють більш 30 видів послуг. Найбільш питома вага у загальному обсязі послуг : пасажирські перевезення – 40,7 %, ремонт автомобілів - 3,8 %, операції з нерухомістю - 38,2 %, послуги у сфері архітектури та будівництва -7,6 %, відпочинку та розваг - 3,6 %, індивідуальних послуг - 6,1 %.

Розвиток транспортного комплексу спрямовано на задоволення потреби міста в перевезеннях. На 20 міських маршрутах працюють 5 автобусів і 30 мікроавтобус 14 перевізників, на 11 приміських маршрутах працюють 5 автобусів і 8 мікроавтобусів. Три автобуси та два мікроавтобуси працюють на двох міжміських маршрутах. Приватними автобусами на день у середньому здійснюються 683 рейси у місті, 93 рейси в приміському сполученні та 5 рейсів у міжміському сполученні.

Підприємства зв'язку працювали стабільно, виконавши всі основні показники. Цех електрозв'язку № 10 м. Дружківки надає послуги міського і міжміського зв'язку понад 13 тис. абонентам. Кількість основних телефонів 2010 становить 13 тисяч одиниць.

Протягом 2011 року велика увага приділялась підтримці малого підприємництва у місті.

У місті функціонує Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики в м. Дружківка (далі – Координаційна рада), на засіданнях якої розглядаються питання розвитку та підтримки підприємництва, а також координуються питання з реалізації єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва.

У місті активно діє громадське об’єднання підприємців: Дружківська організація роботодавців підприємців (голова Тарасевич В.Л.), успішно функціонує Єдиний дозвільний Центр.

Протягом 2011 року в сфері малого підприємництва у місті очікується створити 773 нових робочих місць.

Очікувані надходження 2011 року по збору до Зведеного бюджету складають 114932,6 тис. грн. або 70,5% до надходжень 2010 року, тобто очікується зменшення суми збору на 48034,9 тис.грн. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів (з урахуванням відшкодованих сум ПДВ) прогнозуються у сумі 63179,2 тис.грн., що менше на 52323,3 тис.грн або на 45,3% від фактичних надходжень минулого року (надходження 2010 року 115502,5 тис. грн.), очікуване виконання програми 68,8 %.

Невиконання показників програми обумовлено тим, що з січня 2011 року 3 визначальних платника міста – ПАТ «ВЕСКО», ВАТ «Дружківський завод металевих виробів», ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» переведено на облік до СДПІ по роботі з ВПП м. Донецька, що негативно вплинуло на збір надходжень до бюджетів всіх рівнів та виконання запланованих надходжень програми, розрахункові втрати від ненадходження платежів складають близько 56 млн.грн.

У розрізі видів бюджетів розрахункові надходження складають:

- до Державного бюджету у сумі 30929,3 тис.грн., що менше на 60495,3 тис.грн. або на 66,2 % фактичних надходжень 2010 року.

- до місцевого бюджету очікуються надходження у сумі 84003,3 тис.грн., що більше рівня надходжень 2010 року на 17,4 % або на 12460,4 тис.грн.

Очікуваний у 2011 році обсяг доходів загального фонду з урахування між бюджетних трансфертів та спец. фонду (без коштів з інших бюджетів) складе 185822,7 тис. грн. Очікуваний у 2011 році обсяг доходів загального фонду без урахування між бюджетних трансфертів розрахований у сумі 63245,9 тис.грн. податків зборів та інших обов’язкових платежів, з урахуванням спец. фонду – 8407,1 тис. грн.

Основним джерелом доходів місцевого бюджету залишаються надходження податку з доходів фізичних осіб, які в обсязі власних та закріплених доходів загального фонду бюджету складають 81,5%.

Очікуване виконання видаткової частини місцевого бюджету (без надходжень з інших бюджетів) у 2011 році складає 188040,6 тис. грн. (з урахуванням трансфертів з держбюджету та інших міжбюджетних трансфертів), у тому числі загальний фонд 175741,1 тис. грн,, спеціальний фонд 12299,5 тис.грн.

За 2011 рік очікується одержати позитивний фінансовий результат у сумі 396449,2 тис. грн., що відповідає 93,4 % до рівня 2010 року (424366,8 тис. грн.) і перевищує заплановані показники на 2011 рік (342752,2 тис. грн.) на 15,7 %, що свідчить про поступову стабілізацію фінансового стану підприємств.

Згідно з очікуваними розрахунками, кількість підприємств, які звітують до місцевого відділу статистики на кінець 2011 року залишиться на поточному рівні (20). У 2011 році очікується 15 прибуткових підприємств (75,0 % від загальної кількості підприємств), збиткових – 5 (25,0 % відповідно). Прибутки прибуткових підприємств мають скласти 404942,2 тис. грн., збитки збиткових – 8493,0 тис. грн.

Як і в попередні періоди, найбільша питома вага прибутків припадає на промислові підприємства, де очікується отримання позитивного фінансового результату у сумі 390339,8 тис. грн. - 98,5% від загального розміру позитивного фінансового результату(396449,2 тис. грн.), з яких 401202,0 тис. грн. складає прибуток прибуткових підприємств - 99,1 % від загальної суми прибутку прибуткових підприємств (404942,2 тис. грн.).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

  Документ
  Програму сформовано відділом економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку Дружківської міської ради за участю структурних підрозділів міської ради на підставі матеріалів, наданих підприємствами, організаціями установами міста.
 2. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

  Документ
  Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області

  Документ
  Додаток 5. Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, на яких у 2011 році передбачено проведення будівництва, капітального ремонту, реконструкції та інші роботи
 5. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.

Другие похожие документы..