Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Рабочую программу подготовили преподаватели кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел майор милиции А.Г....полностью>>
'Лекция'
Компьютерная сеть - представляет собой систему распределенной обработки информации, состоящую как минимум из двух компьютеров, взаимодействующих между...полностью>>
'Статья'
Все компании, которые решают инвестировать средства в рекламу, рано или поздно сталкиваются с проблемой определения того оптимального количества дене...полностью>>
'Программа'
А.А. Ледовских – Руководитель Федерального агентства по недропользованию В.П. Орлов – Президент Российского геологического общества, Председатель Ком...полностью>>

Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

____________________________________________________________
підприємство, організація

Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-9

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27 вересня 2007 р. N 701

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ВІДОМІСТЬ
розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20__ р.

Пор. N

Об'єкт обліку, на які відносяться витрати

Обсяг виконаних робіт

Розподіл витрат

Амортизація

Витрати на ремонт

Інші витрати

Разом, грн.

Кореспо-
нденція рахунків

умовні еталонні га

фізичні га

тракторів та облад-
нання до них

ком-
байнів

ґрунто-
обробних, посівних машин та інших знарядь

тракторів та облад-
нання до них

ком-
байнів

ґрунто-
обробних, посівних машин та інших знарядь

тракторів та облад-
нання до них

ком-
байнів

ґрунто-
обробних, посівних машин та інших знарядь

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всього

Відомість склав __________________________

Головний бухгалтер (бухгалтер) _________Скачать документ

Похожие документы:

 1. І нформац І я про стан організаційно-кадрової роботи, соціально-економічний І культурний розвиток та суспільно-політичну ситуацію у Волочиському районі за 2010 рік

  Документ
  За звітний період управління та відділи райдержадміністрації вели відповідну роботу по дальшому удосконаленню форм та методів організаційно-масової роботи, зміцненню соціально-економічного та культурного розвитку району.
 2. Міністерство аграрної політики України (7)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Управлінський облік: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 6.
 3. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 4. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 5. Міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет (2)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.

Другие похожие документы..