Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Теснейшим образом с темой народа в романе связана тема семьи и дворянства. Автор делит дворян на «имущих» (к ним относятся Андрей Болконский, Пьер Без...полностью>>
'Документ'
Русский ученый, публицист, общественный деятель Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) создал оригинальную концепцию обособленных локальных культур...полностью>>
'Документ'
С 01.03.2011 г. по 31.03.2011 г. Совет директоров образовательных учреждений СПО Смоленской области проводит областную студенческую конференцию на те...полностью>>
'Публичный отчет'
В Котласе, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Солигаличе, Чухломе, Галиче, Костроме, в с.Бол. Слобода, Полдарса есть возможность полноценной закупки ...полностью>>

Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКР „БАКАЛАВР”

 1. 1. Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) :

Галузь знань (код)

0102

Напрям підготовки (код)

6.010203

Спеціалізація

Здоров'я людини

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр основ здоров'я, вчитель основ здоров'я

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повноїсередньої освіти

Форми навчання

денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – співбесіда.

3. Загальний опис напряму підготовки

Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі здоров'я людини для роботи у дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладах;

Загальними результатами навчання є забезпечення їх готовності до викладання шкільного предмету зі здоров'я людини проведення позакласної та позашкільної роботи. Навчання бакалаврів здійснюється за поєднаними циклами підготовки, а саме:

Цикл гуманітарної та соціально-економічно підготовки, цикл природничо-наукової підготовки та цикл підготовки за фахом.

4. Професійні профелі випускників, можливості працевлаштування:

Назва

напряму підготовки (спеціалізації)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

та кваліфікація

Можливості працевлаштування

Бакалавр

(4 роки на базі

11 кл.)

Спеціаліст

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»)

Магістр

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

Здоров’я людини

(Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – загальноосвітня школа, дошкільні, та реабілітаційні заклади освіти.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини

(Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та заклади для відпочинку та оздоровлення.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини

(Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – інтернати, заклади інтернатного типу для людей з вадами, центри соціальних служб для моло-ді та відділення соціально-педагогічної то соціально-оздоровчої реабілітації інвалідів.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колективи.

Здоров’я людини

(Фізичний реабілітолог).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Фізичний реабілітолог.

Викладач валеології, фізичний реабілітолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – оздоровчі, та реабілітаційні заклади.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, реабілітаційні заклади.

Здоров’я людини

(Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я. Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку.

Викладач валеології, фахівець з культури здоров’я.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – громадські організації щодо оздоровчої роботи з людьми похилого віку, центри соціальних служб, геронтологічні інтернати.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, науково-дослідні установи.

5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за напрямком спеціалізації „Здоров’я людини” можна вступити до магістратури за напрямками: „Валеологія”, „Фізична реабілітація”, „Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи”.

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS.

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:

1

Історія України

1

2

3,0

2

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1-2

3,0

3

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1-2

1-3

7,0

4

Філософія

2

4

3,0

5

Історія української культури

3

5

2,0

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1 Нормативна частина:

Загальна педагогіка

2

3

3,0

Історія педагогіки

3

5

3,0

Основи педгогічної майстерності

4

7

3,0

Психологія

2-3

3; 5

4,0

Біохімія

1

1

3,0

Анатомія людини

1

1-2

4,0

Єкологія

1

2

2,0

Нові інформаційні технології

1

1

3,0

2.2 За вибором ВНЗ:

Організація управління у сфері здоров’я людини

4

8

3,0

Оздоровче плавання з методикою викладання

1

2

3,0

Лікувальна фізична культура

4

7

3,0

3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

Оздоровчі спортивні та рухливі ігри з методикою викладання

1

1

5,0

Основи медичних знань з методикою викладання

1

1-2

8,0

Загальна та педагогічна валеологія

1-2

1-4

10,5

Оздоровчі системи Заходу та Сходу

1

1-2

5,0

Теоретичні основи фізичної реабілітації

2

3

4,0

Практичні основи фізичної реабілітації

2

4

5,0

Фізіологічні основи фізичного виховання з основами гігієни

3

5

5

Оздоровчі технології (психічний аспект)

3

5

5,5

Оздоровчі технології (духовнй аспект)

3

6

6,0

Реабілітаційні програми і методики при нервових захворюваннях

4

7

3,0

Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях опорно-рухового апарату

4

8

3,5

Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів

4

8

3,5

Теорія та методика фізичного виховання

3

5-6

6,0

Методика викладання основ здоров'я

3-4

6-7

7,5

3.2 За вибором ВНЗ:

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2

Вікова фізіологія

3

6

3,0

Оздоровчі технології (фізичний аспект)

2

4

3,5

Моніторинг здоров’я

4

7-8

3,0

Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

4

8

3,5

Культура здоров’я

4

7

4,0

Валеологія харчування

1

2

3,0

Організація оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі

1

1

3,0

Фізіологія людини

1

3

3,5

Організація оздоровчої роботи з людьми похилого віку

1

2

3,0

Науково-дослідна робота щодо оздоровлення людини

2

3

3,0

3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

Оздоровча гімнастика з методикою викладання

3

6

3,0

Оздоровча легка атлетика з методикою викладання

2

3

3,0

Методика викладання зимових видів спорту з оздоровчою спрямованістю

2

4

3,0

Масаж та самомасаж

4

8

3,0

Індивідуальна оздоровча система

2

4

4,5

3.4 Практики

Ознайомча практика (навчальна)

1

2

1,5

Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

2

3

1,5

Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

3

5

3,0

Практика з оздоровчих технологій (виробнича)

3

6

3,0

Практика в ДОТ (виробнича)

3

6

4,5

Комплексна практика з фаху (навчальна)

4

7

10,5

Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

10,5

3.5 Курсові роботи

Курсова робота з оздоровчих технологій

3

6

1,0

Курсова робота з методики викладання предмету "Основи здоров’я"

4

7

1,0

Курсова робота з фаху

4

8

1,0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Полтавський обласний інститут післядиплом

  Диплом
  П 48 Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, М.І.Степаненко, О.П.Коваленко, В.
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (2)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Книга видана за сприяння

  Книга
  С.М. Романюк, Перший віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України, завідувач відділом студентської молоді ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,

Другие похожие документы..