Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Загальне поняття про облік. Поняття про бухгалтерський облік. Функції бухгалтерського обліку. Передумови побудови бухгалтерського обліку. Принципи поб...полностью>>
'Урок'
Эта книга была написана на основе курса занятий, проведенных в рамках семинара «Духовного Резонанса» в Академии Саморазвития (S. Е. А.). Вот основопо...полностью>>
'Реферат'
Джордано Бруно был гражданином Вселенной, человеком титанического дерзания и воли, неугасимого прометеева огня, необъятного все звездного кругозора… ...полностью>>
'Решение'
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 21.09....полностью>>

Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКР „БАКАЛАВР”

 1. 1. Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) :

Галузь знань (код)

0102

Напрям підготовки (код)

6.010203

Спеціалізація

Здоров'я людини

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр основ здоров'я, вчитель основ здоров'я

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повноїсередньої освіти

Форми навчання

денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – співбесіда.

3. Загальний опис напряму підготовки

Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі здоров'я людини для роботи у дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладах;

Загальними результатами навчання є забезпечення їх готовності до викладання шкільного предмету зі здоров'я людини проведення позакласної та позашкільної роботи. Навчання бакалаврів здійснюється за поєднаними циклами підготовки, а саме:

Цикл гуманітарної та соціально-економічно підготовки, цикл природничо-наукової підготовки та цикл підготовки за фахом.

4. Професійні профелі випускників, можливості працевлаштування:

Назва

напряму підготовки (спеціалізації)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

та кваліфікація

Можливості працевлаштування

Бакалавр

(4 роки на базі

11 кл.)

Спеціаліст

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»)

Магістр

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

Здоров’я людини

(Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – загальноосвітня школа, дошкільні, та реабілітаційні заклади освіти.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини

(Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та заклади для відпочинку та оздоровлення.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини

(Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – інтернати, заклади інтернатного типу для людей з вадами, центри соціальних служб для моло-ді та відділення соціально-педагогічної то соціально-оздоровчої реабілітації інвалідів.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колективи.

Здоров’я людини

(Фізичний реабілітолог).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Фізичний реабілітолог.

Викладач валеології, фізичний реабілітолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – оздоровчі, та реабілітаційні заклади.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, реабілітаційні заклади.

Здоров’я людини

(Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я. Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку.

Викладач валеології, фахівець з культури здоров’я.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – громадські організації щодо оздоровчої роботи з людьми похилого віку, центри соціальних служб, геронтологічні інтернати.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, науково-дослідні установи.

5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за напрямком спеціалізації „Здоров’я людини” можна вступити до магістратури за напрямками: „Валеологія”, „Фізична реабілітація”, „Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи”.

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS.

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:

1

Історія України

1

2

3,0

2

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1-2

3,0

3

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1-2

1-3

7,0

4

Філософія

2

4

3,0

5

Історія української культури

3

5

2,0

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1 Нормативна частина:

Загальна педагогіка

2

3

3,0

Історія педагогіки

3

5

3,0

Основи педгогічної майстерності

4

7

3,0

Психологія

2-3

3; 5

4,0

Біохімія

1

1

3,0

Анатомія людини

1

1-2

4,0

Єкологія

1

2

2,0

Нові інформаційні технології

1

1

3,0

2.2 За вибором ВНЗ:

Організація управління у сфері здоров’я людини

4

8

3,0

Оздоровче плавання з методикою викладання

1

2

3,0

Лікувальна фізична культура

4

7

3,0

3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

Оздоровчі спортивні та рухливі ігри з методикою викладання

1

1

5,0

Основи медичних знань з методикою викладання

1

1-2

8,0

Загальна та педагогічна валеологія

1-2

1-4

10,5

Оздоровчі системи Заходу та Сходу

1

1-2

5,0

Теоретичні основи фізичної реабілітації

2

3

4,0

Практичні основи фізичної реабілітації

2

4

5,0

Фізіологічні основи фізичного виховання з основами гігієни

3

5

5

Оздоровчі технології (психічний аспект)

3

5

5,5

Оздоровчі технології (духовнй аспект)

3

6

6,0

Реабілітаційні програми і методики при нервових захворюваннях

4

7

3,0

Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях опорно-рухового апарату

4

8

3,5

Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів

4

8

3,5

Теорія та методика фізичного виховання

3

5-6

6,0

Методика викладання основ здоров'я

3-4

6-7

7,5

3.2 За вибором ВНЗ:

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2

Вікова фізіологія

3

6

3,0

Оздоровчі технології (фізичний аспект)

2

4

3,5

Моніторинг здоров’я

4

7-8

3,0

Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

4

8

3,5

Культура здоров’я

4

7

4,0

Валеологія харчування

1

2

3,0

Організація оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі

1

1

3,0

Фізіологія людини

1

3

3,5

Організація оздоровчої роботи з людьми похилого віку

1

2

3,0

Науково-дослідна робота щодо оздоровлення людини

2

3

3,0

3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

Оздоровча гімнастика з методикою викладання

3

6

3,0

Оздоровча легка атлетика з методикою викладання

2

3

3,0

Методика викладання зимових видів спорту з оздоровчою спрямованістю

2

4

3,0

Масаж та самомасаж

4

8

3,0

Індивідуальна оздоровча система

2

4

4,5

3.4 Практики

Ознайомча практика (навчальна)

1

2

1,5

Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

2

3

1,5

Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

3

5

3,0

Практика з оздоровчих технологій (виробнича)

3

6

3,0

Практика в ДОТ (виробнича)

3

6

4,5

Комплексна практика з фаху (навчальна)

4

7

10,5

Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

10,5

3.5 Курсові роботи

Курсова робота з оздоровчих технологій

3

6

1,0

Курсова робота з методики викладання предмету "Основи здоров’я"

4

7

1,0

Курсова робота з фаху

4

8

1,0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 5. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.

Другие похожие документы..