Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Территория детского сада озеленена насаждениями по всей площади. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумб...полностью>>
'Программа дисциплины'
Современная экология, являясь научной основой охраны окружающей среды и рационального природопользования, по праву относится к числу актуальных научн...полностью>>
'Документ'
1. Актуальність теми: Поглиблення та систематизація знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а ...полностью>>
'Реферат'
Данный реферат имеет практическое назначение, так как тема «Изучение электропроводности растворов» трудна для изучения и понимания и мой реферат помож...полностью>>

Постанови Кабінету Міністрів України від 24. 09. 2008р. №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, відповідно до статей 2, 6, 22, 23, 39 закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Снігурівська районна державна адміністрація

Миколаївської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.11.08 м. Снігурівка № 561-р

Про створення комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, відповідно до статей 2, 6, 22, 23, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою організації відповідної роботи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей на території Снігурівського району:

 1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини при Снігурівській райдержадміністрації у складі, що додається.

 1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при Снігурівській райдержадміністрації.

 1. Рекомендувати виконавчим органам міської та сільських рад скласти повноваження опікунської ради у відношенні дітей.

 1. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 12.07.2005р. № 474-р „Про створення опікунської ради при райдержадміністрації” та від 09.06.2008р. № 282-р „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 12.07.2005р. №474-р „Про створення опікунської ради при райдержадміністрації”.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Рудчака А.С..

Перший заступник

голови райдержадміністрації,

виконувач функцій та повноважень

голови райдержадміністрації О.Д.Заморій

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника голови райдерж-адміністрації, виконувача функцій та повноважень голови райдержадміністрації від 20.11.08 №561-р

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - Комісія) є консультативно – дорадчим органом, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї.

3. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім’ямолодьспортом;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова райдержадміністрації.

Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу у справах молоді та спорту, заступники керівників територіальних органів МВС та управління юстиції, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов’язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13 Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей райдержадміністрації.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника голови райдерж-адміністрації, виконувача функцій та повноважень голови райдержадміністрації
від 20.11.08 №561-р

Склад комісії з питань захисту прав дитини

1.

Голова комісії

Голова райдержадміністрації

2.

Заступник голови комісії:

Рудчак

Анатолій Степанович

Заступник голови райдержадміністрації

3.

Секретар комісії:

Дмитрик

Дмитро Олександрович

Завідувач сектора захисту прав, свобод та законних інтересів дітей служби у справах дітей райдержадміністрації

Члени комісії:

4

Алєксеєва

Наталія Павлівна

Завідувач сектора опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації

5

Афанасьєва

Наталія Василівна

Головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

6

Горохова

Лариса Валеріївна

Районний педіатр ЦРЛ (за узгодженням)

7

Деркач

Наталія Володимирівна

Директор РЦСС СДМ, голова Снігурівської районної спілки скаутів (за узгодженням)

8.

Дмитренко

Світлана Василівна

Заступник директора з виховної роботи Снігурівської ЗОШ №1 (за узгодженням)

9

Діденко

Наталія Олександрівна

Начальник Снігурівського районного управління юстиції (за узгодженням)

10

Жердєва

Людмила Миколаївна

Провідний спеціаліст сектора опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації

11

Заєць Анатолій Володимирович

Редактор районного газети „Вісті Снігурівщини” (за узгодженням)

12

Луцкіна

Наталія Анатоліївна

Спеціаліст по роботі з молоддю та спорту міської ради (за узгодженням)

13

Мендус

Любов Іванівна

Заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації

14

Нартов

Олег Іванович

Начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації, заступник голови Снігурівської районної організації воїнів – інтернаціоналістів «Саланг»

15

Овчар

Людмила Леонідівна

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

16

Сироєжко

Марія Василівна

Оперуповноважений КМСД Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

17

Чепурна

Світлана Василівна

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

_______________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №10 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Про погодження додаткового включення нежитлових приміщень та будівлі до переліку об’єктів Програми приватизації майна комунальної власності Новороздільської міської ради на 2011р.
 2. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Про стан та організацію виконання законодавства України з питань захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 3. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №1 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Повний текст рішення, в яких містяться персональні дані людини можна отримати лише за відповідними запитами та за умови надання згоди носія персональних даних.
 4. Програма економічного І соціального розвитку м. Козятин

  Документ
  Середньомісячна заробітна плата по місту станом на 1 січня 2009 року становить 2049,40 коп. Високий рівень середньої заробітної плати в місті підтримується в основному за рахунок підприємств залізничного транспорту, де вона становить
 5. Рекомендації для змін Варшава Чернігів, 2009 р

  Документ
  О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЕ (примеры норм украинского законодательства) 44 стор.

Другие похожие документы..