Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
1. Конец XVIII-го века: 1. Менталитет «конца века»; масонские сообщества; зарождение класса профессиональных мыслителей и профессиональных литераторов...полностью>>
'Документ'
объектов культурного наследия федерального значения, которые до 27 декабря 1991 г. являлись недвижимыми памятниками истории и культуры государственно...полностью>>
'Документ'
265.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох о...полностью>>
'Документ'

Укра ї н а чернівецька міська рада (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

7 сесія VI скликання

ІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ

14.04.2011 №_142 м. Чернівці

Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 492 та інших рішень міської ради з цього питання

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши інформацію відділу інвестицій міської ради про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 492 та інших рішень міської ради з цього питання, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 492 та інших рішень міської ради з цього питання прийняти до відома (додається).

2. Виконавчим органам міської ради продовжити роботу з виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності в
м. Чернівцях на 2008-2011 роки, зосередивши увагу на залучення інвестицій в розвиток житлово-комунального господарства, підготовку та реалізацію інвестиційних проектів з модернізації системи водопостачання м. Чернівців.

3. Рішення набуває чинності з моменту прийняття та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту економіки міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму та з питань бюджету і фінансів.

Секретар Чернівецької міської ради В. Михайлішин

Інформація

Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 492 та

інших рішень міської ради з цього питання

Одним із актуальних завдань в місті є активізація інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій. Збільшення притоку інвестицій є пріоритетним напрямом діяльності. Чернівецька міська рада виходить із того, що поєднання інтересів інвестора з інтересами міста може стати основою для плідного взаємовигідного співробітництва.

Інвестиційна діяльність галузей економіки з початку 2010 року відбувалася в умовах певного відновлення позитивної динаміки економічного зростання, а також під дією пролонгованого впливу негативних наслідків світової фінансової кризи.

Характерними тенденціями в інвестиційному розвитку міста з початку 2010 року є:

- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал у розвиток промисловості (у порівнянні з січнем-вереснем 2009 р. збільшився на 43,2%);

- зростання частки інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств та організацій, коштів на індивідуальне житлове будівництво, коштів населення на будівництво власних квартир;

- скорочення частки інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик (з 19,7% усіх освоєних інвестицій у 2009 році до 2,7% за січень-вересень 2010 р.);

- приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємствам, торгівлі, ремонту автомобілів та діяльності готелів та ресторанів;

- значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (43,2% загального обсягу прямих інвестицій в місті).

Водночас у січні-вересні 2010 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 312,9 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 35,3% менше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

Станом на 01.01.2011 р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 521,1 тис. дол. США прямих інвестицій. Сукупний капітал нерезидентів в економіку міста за 2010 р. склав 30365,8 тис. дол. США, що складало 123 долара в розрахунку на одного мешканця міста. Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 177 підприємств міста. Прямі іноземні інвестиції здійснили нерезиденти з 35 країн світу.

Необхідно зазначити, що впродовж 2010 року спостерігалась позитивна динаміка щодо реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності - новоутворених юридичних осіб, засновником яких є іноземна особа (зареєстровано у 2008 р. – 30, у 2009 р. – 20, у 2010 р. – 34 юридичних осіб, засновником яких є іноземна особа ).

Створенню умов для залучення інвестицій сприяє реалізація міської Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, якою визначено пріоритетні напрямки залучення інвестицій в економіку міста, а саме: впровадження екологічно чистих технологій та виробництв; енерго- та ресурсозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві міста; розвиток туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури міста.

З цією метою та для ефективного використання існуючих ресурсів міста сформовано та постійно оновлюється реєстр пропозицій суб’єктів господарювання та інформація про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, вільні приміщення виробничого призначення як комунальної, так і інших форм власності.

Протягом звітного року виконавчі органи міської ради підготували ряд інвестиційних проектів, спрямованих на залучення інвестицій у пріоритетні напрямки, які визначила Програма.

З метою залучення інвестицій в розвиток Міжнародного аеропорту «Чернівці» підприємством спільно з відділом інвестицій міської ради підготовлено та надано для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів в реальному секторі економіки для їх державної підтримки за рахунок коштів Стабілізаційного фонду інвестиційні проекти «Реконструкція штучних покриттів аеродрому» та «Реконструкція світлосигнального обладнання Міжнародного аеропорту «Чернівці».

В рамках інноваційного проекту «Реконструкція великопанельних будинків із запровадження сучасних технологій для підвищення їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження» підготовлено пілотний інвестиційний проект «Комплексна термомодернізація житлового будинку № 208 на вул. Головній в м. Чернівцях», основне завдання якого окрім теплової санації будинку, передбачити поквартирний облік споживання і регулювання теплової енергії. Загальна вартість об’єкту складає 8386,984 тис. грн., співфінансування з міського бюджету – 3453,464 тис. грн. На проект отримано позитивний висновок НАЕР. Реалізація проекту планується у 2011 році.

Підготовлена та надана в Національне агентство екологічних інвестицій України заява про розгляд проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією такого проекту і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату «Технічна рекультивація та активна дегазація полігону твердих побутових відходів м. Чернівців». Проект спрямований на покращення екологічної ситуації в районі розташування полігону твердих побутових відходів в місті. Мета проекту - скорочення викидів парникових газів в атмосферу-1 етап, виробництво електроенергії - 2 етап, при чому частка фінансування з державного бюджету складає 15 440 000 гривень на першому етапі.

З метою визначення готовності м. Чернівців до реалізації національного проекту «Чисте місто» підготовлено презентацію щодо впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами та інформацію про стан санітарної очистки на участь у цьому проекті та надані в Державне агентство з управління національними проектами.

У грудні 2010 року в рамках реалізації інвестиційного проекту, який підтримало Міністерство ЖКГ відбулася здача в експлуатацію нової котельні на вул. Кишинівській, 3А, яка забезпечуватиме теплоносієм чотири багатоквартирні будинки, де проживає понад 800 мешканців. На його виконання із Стабілізаційного фонду Державного бюджету у грудні 2010 р. надійшло 1 066 тис. грн., а майже 1,3 млн. грн. – це кошти міського бюджету.

На освоєння проекту «Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому водогону «Дністер-Чернівці» (І етап) кошти із Стабілізаційного фонду (1785,529 тис. грн.) не виділялись. З міського бюджету передбачено співфінансування в сумі 1249,870 тис. грн.

В звітному періоді в місті продовжувалась робота щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. На Всеукраїнський конкурс проектів та програм місцевого самоврядування у 2010 р. від Чернівецької міської ради було подано три проекти. Переможцем визнано проект «Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання через створення дитячого будинку сімейного типу», який буде реалізовуватися в Чернівцях з ініціативи міської влади. Загальний кошторис проекту 1 млн. 774 тис. грн.

Окрім цього, у 2010 р. розпочато реалізацію інвестиційного проекту, який став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування у 2009 р., «Оснащення сучасними приладами обліку споживання енергоресурсів в рамках здійснення комплексу заходів з реформування житлово-комунального господарства м. Чернівців». Загальний бюджет проекту – 2 020 830 тис. грн.

Для забезпечення проведення у місті Чернівцях єдиної державної інвестиційної політики, додаткового залучення коштів в економіку міста та координації діяльності виконавчих органів, підприємств, установ, які засновані на комунальній власності територіальної громади щодо залучення інвестицій розпорядженням міського голови від 02.08.2010 року №190-р створено Координаційну раду з питань залучення інвестицій в економіку міста Чернівців.

З метою забезпечення врегулювання порядку підготовки інвестиційних проектів, отримання суб’єктами господарювання прозорого механізму з підготовки та впровадження проектів рішенням 54 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.06.2010 р. №1384 затверджено зміни до цього Положення. За пропозиціями управлінь та департаментів міської ради, районних у місті рад постійно формується та оновлюється перелік інвестиційних проектів У 2010 році експертний комітет з відбору інвестиційних пропозицій розглянув 7 інвестиційних пропозицій. Створено базу даних ветхих, аварійних та загрожуючи обвалом будинків з метою використання земельних ділянок, на яких знаходяться такі будинки та їх прибудинкових територій для реалізації інвестиційних проектів за умови відселення інвестором громадян з цих будинків. Підготовлено презентацію таких будинків комунальної власності для розгляду на експертному комітеті з відбору інвестиційних пропозицій.

Щоквартально проводиться моніторинг щодо стану інвестиційно-привабливих проектів по пріоритетних напрямах залучення інвестицій на 2008-2011 роки.

За рахунок коштів міського бюджету в поточному році здійснено інвестування об’єктів з пріоритетних напрямків, а саме на реконструкцію об’єктів міського КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» у 2010 р. освоєно власних коштів підприємства до 2,5 млн. грн., коштів з міського бюджету – 334,041 тис. грн.

Продовжується забудова території, обмеженої вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою та проспектом Незалежності. ТОВ «Галактика-3» здали першу чергу в експлуатацію, ведеться будівництво другої черги. ТОВ «Хмельницькбудінвест» розпочали будівництво багатоповерхового житлового будинку з об’єктами соцкультпобуту на проспекті Незалежності, 131. Житлово-будівельним товариством «Молодість» розпочато будівництво житлового будинку.

Масив індивідуальної житлової забудови, обмежений вулицями Таджицькою, Пархоменка та пров. Смотрицького налічує 53 земельних ділянки. На сьогодні громадянам, що перебувають на обліку індивідуальних забудовників, виділено 52 земельних ділянки. Розпочато будівництво індивідуальних житлових будинків.

МКП «Містопроект» розроблено детальний план забудови на вул. А. Литвинчука. Проведено комісійне обстеження забудови мікрорайону «Заводський», за результатами якого визначено недоцільним проводити його забудову в зв’язку з складними інженерно-геологічними умовами (високий рівень грунтових вод).

На будівництво інженерних мереж житлової забудови, обмеженої вулицями Червоноармійською, Сторожинецькою та проспектом Незалежності за рахунок коштів міського бюджету освоєно 4,532 млн. грн. капітальних вкладень (кошторисна вартість – 19 млн. грн.). Побудовані 1,2 км газопроводу, 1,2 км водопроводу та 0,9 км каналізації.

За січень-вересень 2010 р. на капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі з міського бюджету спрямовано 308,7 тис. грн. Окрім цього, за рахунок коштів міського бюджету в 2010 р. профінансовані першочергові роботи з модернізації системи водопостачання в сумі 748,518 тис. грн., передбачені техніко-економічним обгрунтуванням проекту «Водопостачання м. Чернівців»

На забезпечення покращання дорожньої та інженерної інфраструктури м. Чернівців у 2010 р. було спрямовано 10,256 млн. грн. Кошти на ремонт міських доріг виділялись з міського бюджету, міського дорожнього фонду.

ТОВ «Прегорія» виготовляє проектно-кошторисну документацію на будівництво торгово-офісного центру на вул. Червоноармійській, 111. В зв’язку із зміною черговості будівництва приватним підприємством «МЗМ» розробляється проектно-кошторисна документація будівництва І черги на перехресті вул. Стасюка та проспекту Незалежності. Дочірнім підприємством компанією «Стрімко» корпорації «Сильвестр Компанії ІНК» виготовляється проектно-кошторисна документація на реконструкцію площі Соборної з будівництвом готелю та облаштуванням підземного паркінгу.

Рішенням виконавчого комітету міської ради ВАТ «Гравітон» надано дозвіл на розроблення містобудівного обґрунтування щодо внесення змін до Генерального плану м. Чернівців у частині розміщення багатофункціонального центрального автовокзалу з торгівельно-офісним центром, стоянками та супутньою інфраструктурою на вул. Руській 248-О (секція № 4, територія ВАТ «Гравітон»).

На сьогодні інвесторами призупинено будівництво гіпермаркету «Фуршет» на вул. Галицький шлях, 11 та аквапарку на вул. Донбасівській.

Продовжується реалізація інвестиційного проекту з реконструкції внутрішніх нежилих приміщень з реставрацією фасадів пам’яток архітектури на вул. О. Кобилянської, 51,53 здійснює ТОВ «Ренесанс». Завершено реставрацію фасаду, першого поверху цієї історичної споруди, відкрито кафе «Карінтія» та здійснено благоустрій внутрішнього дворику, облаштований та спроектований літній майданчик, закінчений ремонт офісного приміщення на вул. О. Кобилянської, 51, проведений демонтаж та монтаж водовідних труб у приміщенні підвалу та інші роботи, на стадії узгодження проект реконструкції кіно-концертного залу.

Переможцем інвестиційного конкурсу з будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24 в м. Чернівцях ТОВ «7 Днів» перераховано на розвиток соціально-культурної інфраструктури міста кошти в сумі 200 тис. грн. В результаті проведених заходів щодо реалізації інвестиційного проекту з будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24 рішенням 56 сесії V скликання міської ради від 26.08.2010 р. №1403 затверджено проект відведення земельної ділянки, надано ТОВ «7 Днів» в оренду вище вказану земельну ділянку та схвалено додатковий договір до договору від 30.04.2008 р. №2344-юр на реалізацію інвестиційного проекту (будівництво багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24 в м. Чернівцях) в частині терміну завершення будівництва об’єкта інвестування – два роки з моменту затвердження проекту відведення та надання в оренду Інвестору земельної ділянки. Ескізна пропозиція з будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24 в м. Чернівцях розглянута на засіданні архітектурно-містобудівної ради у листопаді 2010 р. та у грудні 2010 р. на спільному засіданні громадської ради з охорони культурної спадщини та архітектурно-містобудівної ради. Інвестор доопрацьовує проектну документацію. В зв’язку з намірами Інвестора розпочати будівництво об’єкту навесні 2011 р., було прийнято рішення щодо інвентаризації квартир для можливості встановлення в них індивідуального опалення. Матеріали обстеження передані Інвестору.

Переможець інвестиційного конкурсу з благоустрою дитячого майданчика на вул. Л. Кобилиці, 80-А з будівництвом дитячого кафе, спортивного, ігрового майданчиків та підземного паркінгу, мале приватне підприємство «Арго» компенсував витрати пов’язані із розробкою інвестиційного проекту у сумі 7038 грн. На замовлення Інвестора проектно-кошторисну документацію виготовляє ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Акро-буд».

В рамках реалізації проекту міської ради «Розробка та впровадження інноваційних підходів забезпечення соціального партнерства Громади-Влади-Бізнесу» за участю суб’єктів малого підприємництва робіт із проведення благоустрою території та розвитку інфраструктури в парку «Жовтневий» введена в експлуатацію картингова площадка. ТОВ «Роднічок» завершує будівництво атракціонного комплексу «Американські гірки».

Одним із головних завдань є сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.

З метою покращання економічного стану комунальних підприємств міста реалізовано проект залучення грантових коштів від Німецького банку розвитку KfW, за фінансової підтримки спеціального фонду Німецького уряду, в сумі 500 тис. євро на оплату консультаційних послуг наданих Чернівецькій міській раді в рамках оцінки поточної ситуації та поетапного плану модернізації системи водопостачання м. Чернівців. Попередня версія техніко-економічного обґрунтування проекту «Водопостачання м. Чернівців» представлена іноземними фахівцями у липні 2010 р. Експертизу проекту Німецький банк розвитку KfW провів у жовтні 2010 року. Консультант завершує роботу над остаточною версією техніко-економічного обґрунтування проекту «Водопостачання м. Чернівців».

Продовжується співпраця з проектом «Реформа міського теплозабезпечення», який розрахований на три роки і фінансуватиметься Агентством USAID, містом-партнером якого є і Чернівці. В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Чернівецькою міською радою та USAID в межах цього проекту у листопаді 2010 р. відбувся семінар з питань організації процесу міських енергетичних планів в містах-партнерах. Розпорядженням міського голови від 06.12.2010 р. № 285 з метою створення фінансово-життєздатної та стабільної галузі центрального теплопостачання створено робочу групу з підготовки Енергетичного плану м. Чернівців.

Налагоджена співпраця з Проектом міжнародної технічної допомоги Агенства США USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» з питання створення національного веб-порталу по залученню іноземних інвестицій.

Також, в рамках цього Проекту між містами Чернівці, Кам’янець-Подільський, Хотин та Новоселиця підписано протокол про наміри щодо розробки і впровадження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Буковинсько-Подільського регіону.

Для налагодження бізнесових контактів у сфері міжнародного економічного співробітництва, активізації інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку міста на засідання міжнародного Трейд-клубу підготовлено та представлено багатомовні презентації пріоритетних інвестиційних проектів, а саме:

- з будівництва логістичного центру на вул. Московської Олімпіади;

- з будівництва багатофункціонального спортивного комплексу на вул. Рівненській, 7-А;

- з будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції;

- з будівництва центрального автовокзалу з торговельно-офісним центром, стоянками та супутньою інфраструктурою на вул. Руській, 248-О;

- з будівництва «СПОРТ-ПАРКУ».

В 2010 році завершився проект міської ради «Спільна культурна спадщина», що реалізовувався за бюджетною лінією TACIS CBC 2005 в рамках Програми сусідства Румунія-Україна. В межах проекту відбулись презентації нових традицій Чернівців – свята Масляної, відбулась низка круглих столів та ділових зустрічей за результатами проекту, розроблені та впроваджуються міжнародні туристичні маршрути. Створено новий міжнародний фестиваль народних ремесел «Чернівецький узвіз».

Проект міської ради щодо транскордонного співробітництва «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині» став переможцем в рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова та буде реалізовуватися в 2011 році за рахунок бюджетної лінії цієї Програми.

В Україні багато міст, які очікують потенційного інвестора. Інвестор може обирати. І найчастіше він обирає місто, де у нього буде менше проблем з організацією бізнесу, помітні результати роботи міської влади, а життя комфортне. І саме те, що місто Чернівці зайняло друге місце в основному рейтингу соціально-економічного розвитку міст «ТОП-100. Кращі міста і регіони України» серед міст з населенням до 500 тис. мешканців, а також стало переможцем серед міст України у номінації «Краще місто за рівнем соціального розвитку», і свідчить про наявні у місті умови для розвитку бізнесу. Рейтингове дослідження здійснювала «Українська Інвестиційна Газета» і рейтингове агентство «Кредит-рейтинг». Досліджувалися результати соціально-економічного розвитку 108 найбільших українських міст і 27 регіонів.

Вже втретє в Чернівцях відбулася акція вшанування лідерів економічного розвитку «Визнання», яка була започаткована за ініціативи відділу. Проведення такого заходу дає можливість визначити кращі підприємства та організації за результатами роботи за попередній рік. Так, у 2010 році у дев’яти номінаціях стали переможцями та лауреатами цієї відзнаки 27 підприємств і організацій міста. Це сприяло створенню позитивного іміджу підприємництва, поширенню передового досвіду, наданню можливості товаровиробникам і підприємцям в організації взаємодії та подальшій співпраці з міською владою.

З метою більшої поінформованості про інвестиційний потенціал міста для потенційних інвесторів створено ефективну багатомовну презентацію в Інтернеті щодо можливостей інвестування в Чернівці - інвестиційний паспорт; буклет про інвестиційну привабливість міста; диск з електронною версією зазначених матеріалів.

Виконавчі органи міської ради систематично інформують підприємства міста про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності через офіційний веб-портал міської ради в мережі Інтернет, засоби масової інформації. Регулярно публікуються інформації про інвестиційну діяльність міської ради, з метою підтримки усіх зацікавлених сторін, мешканців міста та їх доброзичливого ставлення до інвесторів.

Подальше сприяння з впровадження інвестиційних проектів на базі вільних виробничих площ підприємств міста, залучення коштів міжнародної технічної допомоги у комунальні підприємства, підготовка інвестиційних проектів з модернізації водопостачання м. Чернівців, реконструкція застарілого житлового фонду та проектів з енергозбереження на об’єктах міської комунальної інфраструктури є пріоритетними у 2011 році.

Основними перспективними заходами щодо росту надходження інвестицій в економіку міста залишаються створення позитивного інвестиційно-привабливого іміджу міста та просування його у інші регіони України і за її межі, активізація співпраці із міжнародними громадськими і фінансовими організаціями, установами тощо.

Заступник начальника відділу інвестицій

міської ради Н. Кляйн

Голова постійної комісії міської

ради з питань економіки,

підприємництва та туризму В. Кедь

Проблемні питання:

- збереження складної ситуації у банківській сфері, зокрема недостатні обсяги довгострокового кредитування вітчизняної економіки;

- обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація); перевірки органів державного нагляду.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а чернівецька міська рада (1)

  Документ
  Керуючись пунктом 21 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 4.7. Статуту Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»,
 2. Укра ї н а чернівецька міська рада (2)

  Документ
  Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, які продаються власникам об’єктів нерухомого майна, що розташоване на них та внесення змін в окреме рішення міської ради
 3. Укра ї н а чернівецька міська рада (4)

  Документ
  Заслухавши і обговоривши інформацію начальника КП «Чернівецьке тролейбусне управління» Іванічека I.A. виконавчий комітет Чернівецької міської ради зазначає, що тролейбусним управлінням вжито відповідних заходів, які сприяли сталому
 4. Укра ї н а чернівецька міська рада (6)

  Документ
  Про затвердження проектів відведення, технічних паспортів, умов продажу на аукціоні земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав оренди на них
 5. Укра ї н а чернівецька міська рада (7)

  Документ
  Про затвердження титульного списку будівництва об’єктів комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства на 2011 рік та визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 21.

Другие похожие документы..