Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Предложена статистическая модель расчета надежности на стадии проектирования: создается конструкторско-структурная схема надежности (КССН); проводится...полностью>>
'Документ'
К радиоданным относятся позывные аэродромов, воздушных судов, приводных станций, радиопеленгаторов, диспетчерских пунктов и частоты, на которых работ...полностью>>
'Документ'
1.1.3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального ст...полностью>>
'Документ'
Сразу же после падения монархии в России начались вооруженные столкновения между представителями различных социальных и политических сил, боровшихся ...полностью>>

Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій індустрія гостинності у країнах європи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ

ТА ІННОВАЦІЙ

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ

У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

4-6 грудня 2009 р.

Сімферополь-Ялта

Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія гостинності у країнах Європи»

Розглянуті особливості підприємництва у сфері послуг. Визначені напрямки реалізації туристсько- рекреаційного потенціалу європейських країн та перспективи розвитку готельного бізнесу та ресторанної справи. Обґрунтовані стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності та механізми забезпечення якості послуг. Досліджено питання правового та інфраструктурне забезпечення підприємництва у сфері послуг, якості фінансових послуг як складової сприятливого бізнес-середовища. Запропоновані напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення ефективності бізнес-процесів.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, фахівцями, а також всіми, хто цікавиться питаннями розвитку індустрії гостинності.

Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен и других сведений несут авторы.

Авторы статей

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ

Богун Любовь Анатольевна

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ УСЛУГ

10

Галла Наталія Миколаївна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

10

Грицина Ю.О., Кендюхов О.В.

РОЛЬ РЕКЛАМИ В БАНКІВСЬКОМУ БРЕНДИНГУ

13

Кропив'янська Олена Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

14

Лаготюк Вікторія Олександрівна, Дидак Марія Ігорівна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СОТ

16

Редько Вікторія Євгенівна

ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО МАРКЕТИНГУ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОТОКІВ

18

Свистунова Юлія Геннадіївна, Кендюхов Олександр Володимирович

ВІДІЛ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ПОСЛУГ

20

Ступак Ірина Олексіївна

ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

21

Шпарьова Анастасія Михайлівна, Кендюхов Олександр Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

23

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО- РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Алексеева Юлия Сергеевна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА

В ГЕРМАНИИ

26

Бондаренко Татьяна Николаевна

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

28

Галасюк Світлана Сергіївна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Дядечко Лідія Павлівна

МІСЦЕ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

31

33

ЖМУРКО Ірина Олександрівна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ ДИНАМІЗАЦІЇ

36

Закордонець Наталія Іванівна

DEVELOPMENT OF SWISS TOURISM

38

Карлова О. А.

КОМПЛЕКСНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ ХАРКІВЩИНИ

40

Костинян Христина Іллівна

ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ

42

Курелюк Анна Викторовна

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44

Ляпчук Роман Володимирович

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ ВИКОРИСТАННЮ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

46

Маликова Юлия Игоревна

БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

48

Матусова Олена Миколаївна

досвід європейських країн з організації сільського туризму

50

Подчаха Олександра Юріївна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

51

Руденко Татьяна Александровна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН

54

Скавронська Ірина Володимирівна

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗВАЖАЛЬНО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

56

Тягниленко Ольга Петровна

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

58

СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Bogun Lyubov Anatolievna

COMPETITIVE POSITION IN SERVICE INDUSTRIES

61

Bogun Lyubov Anatolievna

SUPPLEMENTARY SERVICES IN SERVICE FIRMS

61

Калугіна Ірина Михайлівна, Дишкантюк Оксана Володимирівна. Саловеліс Алла Дмитрівна, Осташевська Олена Василівна

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІ КОМПЛЕКСИ

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З РОЗШИРЕНИМ ПЕРЕЛІКОМ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

62

Костюк Тамара Петрівна

СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

63

Литвиненко Ярослав Васильович, Литвиненко Тамара Євгенівна

ЦІНА НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

64

Мисловська Альона Вікторівна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІРМИ

66

Муляр Володимир Володимирович

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА – ВИЗНАЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

69

Потьомкін Дмитро Миколайович, Іванова Марина Іллівна

розробка стратегії підприємств індустрії гостинності на підставі виявлення резервів

71

Присяжнюк Анастасия Витальевна

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

73

Халилов А.Э.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СФЕРОЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

78

Шандор Федір

ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ, В УМОВАХ КРИЗИ: ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ

79

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Бурса Оксана Василівна

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЩОДО ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

87

Иванова Александра Валерьевна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

89

Незвещук-Когут Тетяна Семенівна

Готельна послуга як вид туристичного продукту

91

Сегеда Ірина Василівна, Оболенцева Лариса Володимирівна

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ І ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

93

Теодорович Лариса Віталіївна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

97

Чебаненко Наталія Анатоліївна

РОЗРОБКА ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ

99

ЯКІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Дзюба Тетяна Анатоліївна

ВПЛИВ ЯКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВОЇ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

101

Плотніков Євген Вікторович

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

103

Романенко Ігор Сергійович

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ

105

Свідзинська Тетяна Іванівна, Спіріна Оксана Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ законодавчого регулювання оподаткування фінансових послуг

108

Харламов Кирилл Игоревич

СТАТИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ

111

Шафранський Арсен Васильович

ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ ТА КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ

113

ПРАВОВЕ ТА ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ

  Дашкевич Анна Олександрівна

  ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ

117

Котенко Галина Степанівна

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ТУРИЗМІ – ШЛЯХ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ)

119

Лояк Лілія Миколаївна

СУТНІСТЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

122

Панасюк Катерина Андріївна

НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У ТУРИЗМІ В УКРАЇНІ

125

П’ятковська Оксана Романівна

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ І НЕЛЕГАЛЬНОЮ ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ЄС

127

  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Дикова Екатерина Сергеевна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ

129

Кравцов Олег Валентинович, Кравцова Тетяна Василівна, Кандзюба Сергій Павлович

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

131

Остап’юк Н.І.

БРЕНДІНГ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ТУРИЗМУ

133

Чорнодон Вікторія Іванівна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

136

Штельма Наталія Олегівна

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

138

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Андрусова Евгения Викторовна

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

140

Гусева О.В.

УСТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОТЕЛЯМ И ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ

142

Кампов Надія Семенівна

Правове забезпечення підприємництва у сфері туристичних послуг в Україні

148

Косій Тетяна Михайлівна

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

151

Котенко Руслан Михайлович

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

153

Кузьміна Вероніка Вікторівна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

159

Машир Надія Пилипівна, Череп Інна Петрівна, Фадєєв Валерій Михайлович

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ

160

Медвідь Лариса Іванівна

Роль готельного бізнесу в розвитку туризму

(на прикладі Закарпатської області)

162

Молдавская Юлия Владимировна

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

163

Волкова Олена Володимирівна, Недяк Наталія Володимирівна

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

166

Новичкова Тамара Петровна, Голоданюк Ольга Михайловна, Дышкантюк Оксана Владимировна, Крусир Галина Всеволодовна

ресторанный бизнес в Украине: технология успеха

168

Патерова Александра Александровна

ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

170

Слободянюк Ксения Олеговна

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНИ-ОТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

173

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ

Богун Любовь Анатольевна

Одесский институт предпринимательства и права, Одесса

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ УСЛУГ

В организациях профессиональных услуг важнейшим ресурсом являются трудовые ресурсы [1]. Как аргументируют зарубежные авторы, неосязаемые, специфические ресурсы включая знания, являются источником конкурентного преимущества, поскольку они создают добавочную стоимость. Таким образом, путем отбора, развития и использования человеческого капитала фирмы могут создавать стоимость. В отличие от артикулируемых знаний, которые могут быть кодифицируемы, записаны и переданы, невысказанное знание не передается, поскольку оно воплощено в недифицируемые рутинные операции, оно уникально и неопределено. Считается, что знание, приобретенное путем формального образования, является артикулируемым, а знание, приобретенное опытом работы – невысказанное. Предыдущие исследования аргументируют, что профессионалы с образованием из лучших институтов и с наибольшим опытом представляют значительный трудовой капитал для фирмы, и он основан на интеллектуальной способности, артикулируемых знаниях, социальных контактах и престиже. Профессионалы с образованием высшего рейтинга заслуживают наивысшей оплаты труда, поскольку их фирма начинает цениться гораздо больше.

Информационная ассимметрия может быть проблемой для фирм профессиональных услуг, поскольку клиенты не могут определить качество услуги, пока она не выполнена. Хорошая репутация может сигнализировать о качестве услуг, поскольку клиенты выбирают фирмы, у которых они покупают услуги. Хорошая репутация может способствовать стратегии диверсификации, поскольку фирма может привлекать новых клиентов, предлагая пакет услуг, и создавая, таким образом, продолжительное конкурентное преимущество.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K. and Kochhar, R. // Academy of Management Journal. – 2001. – Vol. 44(1) – P. 13-28.

Галла Наталія МиколаївнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 2. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 3. Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак

  Документ
  Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак.
 4. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 5. Всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право;

Другие похожие документы..