Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вниманию читателя предлагаются статьи, посвященные мало исследованным проблемам логики (и психологии) художественного творчества, в частности в работ...полностью>>
'Документ'
Братья Словяне. Спаситель Арианы. Щит и Меч. Святогор. Птица Счастья из гнезда Преисподней. Озеро Окиян – колыбель человечества. Зависть богов. Атаки ...полностью>>
'Рабочая программа'
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университ...полностью>>
'Документ'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера в рамках направления подготовки дипломированного специалиста “Радиот...полностью>>

Національна академія державного управління при Президентові України (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія державного управління при Президентові України

ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел.: 241-9840/41/42, факс: 241-9844
www.uapa-dlc.org.ua; zhanna@uapa-dlc.org.ua

Про заочно-дистанційну форму навчання

З 2006 р. у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах державного управління

в Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові розпочинається

підготовка магістрів за заочно-дистанційною формою навчання

за спеціальністю “Державне управління”

(тривалість навчання 30 міс., 2,5 роки).

Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).

Додатковими вимогами до осіб, які вступають на заочно-дистанційну форму навчання (ДН), є:

готовність до користування сучасними інформаційними і телекомунікаційними технологіями, що визначається при вступі на основі комп’ютерного тестування, порядок якого встановлюється приймальною комісією Академії;

наявність доступу до Інтернету та електронної пошти.

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та в міжсесійний період.

Очні сесії трьох видів:

вступні;

екзаменаційні;

літні школи інтенсивного навчання.

Вступні та екзаменаційні сесії терміном до одного тижня проводяться чотири рази на рік і призначаються для:

проведення інструктивних заходів стосовно загальних питань організації ДН;

проведення лекцій, практичних і семінарських занять з дисциплін, що вивчаються дистанційно в міжсесійний період;

проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм навчальних дисциплін, що вивчалися.

ІННОВАЦІЯ ПРОГРАМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Літні школи інтенсивного навчання терміном два тижні організовуються один раз на рік і призначаються для вивчення дисциплін навчальної програми (іноземних мов, мистецтва ділового спілкування тощо) у режимі інтенсивних тренінгів.

ПЕРЕВАГИ ДН

Слухачі забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

 • електронний інтерактивний / мультимедійний навчальний посібник;

 • робочий зошит (з графіком і планом навчального процесу, завданнями та інформацією для всіх видів занять);

 • доступ до електронних бібліотек;

 • додаткові інформаційні матеріали на компакт-диску.

Слухачі мають можливість оперативно і безпосередньо реалізовувати набуту підготовку в практичній роботі.

Слухачі на практиці засвоюють сучасні інформаційні технології та методи навчання і діяльності в інформаційному суспільстві.

У міжсесійний період (10-тижневі семестри) слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, зокрема, через комп’ютерну систему управління навчальним процесом “Прометей”:

вивчають теоретичний матеріал (навчально-методичний комплекс);

з метою визначення рівня засвоєння теорії складають тести для самоконтролю (“Прометей”);

виконують практичні завдання;

беруть участь у семінарських заняттях, ділових та рольових іграх, інших видах групових занять (у синхронному (Інтернет-чат) та асинхронному режимах (Інтернет-форум), “Прометей”).

НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ВСТУПУ І НАВЧАННЯ

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно з Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. № 468 та від 12 липня 2005 р. № 547.

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між Академією та підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами.

Обсяг, структура, якість підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають статус слухача і на них поширюються права і обов’язки, що визначені законодавством. Слухачам надаються пільги, що передбачені законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.

Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, захистив магістерську роботу та склав державні екзамени, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра і видається диплом встановленого зразка.

Під час навчання слухачі мають право безплатно користуватися аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, центром інформаційних технологій, центром дистанційного навчання, брати участь у навчальній і науковій діяльності Академії на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

Національна академія державного управління при Президентові України

ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел.: 241-9840/41/42, факс: 241-9844
www.uapa-dlc.org.ua; zhanna@uapa-dlc.org.ua

Про заочно-дистанційну форму навчання

З 2003 р. у Національній академії державного управління при Президентові України запроваджено

підготовку магістрів за заочно-дистанційною формою навчання

за спеціальністю “Управління суспільним розвитком”

(тривалість навчання 30 міс., 2,5 роки),

за якою у 2006 р. відбувся перший випуск магістрів управління суспільним розвитком.

Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).

Додатковими вимогами до осіб, які вступають на заочно-дистанційну форму навчання (ДН), є:

готовність до користування сучасними інформаційними і телекомунікаційними технологіями, що визначається при вступі на основі комп’ютерного тестування, порядок якого встановлюється приймальною комісією Академії;

наявність доступу до Інтернету та електронної пошти.

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та в міжсесійний період.

Очні сесії трьох видів:

вступні;

екзаменаційні;

літні школи інтенсивного навчання.

Вступні та екзаменаційні сесії терміном до одного тижня проводяться три рази на рік і призначаються для:

проведення інструктивних заходів стосовно загальних питань організації ДН;

проведення лекцій, практичних і семінарських занять з дисциплін, що вивчаються дистанційно в міжсесійний період;

проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм навчальних дисциплін, що вивчалися.

ІННОВАЦІЯ ПРОГРАМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Літні школи інтенсивного навчання терміном два тижні організовуються один раз на рік і призначаються для вивчення дисциплін навчальної програми (іноземних мов, мистецтва ділового спілкування тощо) у режимі інтенсивних тренінгів.

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Слухачі забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

 • електронний інтерактивний / мультимедійний навчальний посібник;

 • методичні рекомендації (з графіком і планом навчального процесу, завданнями та інформацією для всіх видів занять);

 • опорний конспект;

 • доступ до електронної бібліотеки;

 • додаткові інформаційні матеріали на компакт-диску.

Слухачі мають можливість оперативно і безпосередньо реалізовувати набуту підготовку в практичній роботі.

Слухачі на практиці засвоюють сучасні інформаційні технології та методи навчання і діяльності інформаційного суспільства.

У міжсесійний період (20-тижневі семестри) слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, зокрема, через комп’ютерну систему управління навчальним процесом “Прометей”:

вивчають теоретичний матеріал (навчально-методичний комплекс);

з метою визначення рівня засвоєння теорії складають тести для самоконтролю (“Прометей”);

виконують практичні завдання;

беруть участь у семінарських занять, ділових та рольових іграх, інших видах групових занять (у синхронному (Інтернет-чат) та асинхронному режимах (Інтернет-форум), “Прометей”).

НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ВСТУПУ І НАВЧАННЯ

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно з Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. № 468 та від 12 липня 2005 р. № 547.

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між Академією та підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами.

Обсяг, структура, якість підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають статус слухача і на них поширюються права і обов’язки, що визначені законодавством. Слухачам надаються пільги, що передбачені законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.

Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, захистив магістерську роботу та склав державні екзамени, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра і видається диплом встановленого зразка.

Під час навчання слухачі мають право безплатно користуватися аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, центром інформаційних технологій, центром дистанційного навчання, брати участь у роботі навчальній і науковій діяльності Академії на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 2. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..