Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов представления об основных методах исследования в социальной работе, навыков проведения эмпири...полностью>>
'Документ'
Как же трудно дать малышу лекарство! К каким ухищрениям только не приходится прибегать, лишь бы ребенок выпил таблетку или ложку горькой микстуры! Что...полностью>>
'Документ'
Тарифи Головного офісу АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та його відділень (крім відділення в м. Дніпрорудне) на обслуговування фізичних осіб (крім опер...полностью>>
'Документ'
Я человек очень «политизированный». Теперь это слово как отрицательный эпитет часто употребляет среда гуманитариев, особенно журнально-газетная. Что ...полностью>>

Суслова Тетяна Казимирівна Вцій методичній розробці висвітлено методи, форми І прийоми використання творів І. Франка на урок

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

Методичний кабінет

Вчитель історії,

вчитель-методист

Старокостянтинівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 7

Старокостянтинівської

міської ради

Хмельницької області

Суслова Тетяна Казимирівна

В цій методичній розробці висвітлено методи, форми і прийоми використання творів І.Франка на уроках історії України. При використанні творів застосовано інтерактивні технології: групова робота, мозковий штурм, робота в малих групах.

На покращення емоційного стану учнів, урізноманітнення уроків історії в 9 класі, спрямоване використання творів художньої літератури.

Ця розробка може бути використана вчителями історії.

І. Науково-практичні засади використа-

ння творів художньої літератури на

уроках історії України 7

ІІ. Галицьке суспільство у творах

Івана Франка 12

Висновки 24

Використана література 25


І. Науково – практичні засади

використання творів художньої літератури

на уроках історії України

Для вчителя та учнів нинішні блага цивілізації: телебачення, комп'ютер, Інтернет мають неоднакове значення та наслідки. Для учнів можливість швидко і без особливих зусиль знайти інформацію в Інтернеті (нехай бібліотеки відпочивають) і в разі необхідності «готову продукцію» пред'явити вчителю та своїм однокласникам. Такий учнівський підхід до підготовки рефератів, повідомлень, вважаю «піснею з чужого голосу». Учні не затрачають розумові і душевні зусилля, а переважно – технічні. Йде елементарний процес «заробляння оцінки».

Вчитель, даючи учневі завдання підготувати конкретне повідомлення, планує розвиток певних умінь: працювати з історичними довідниками, монографіями, періодичними виданнями. І по мірі можливості дає настанови, допомагає підібрати відповідну літературу чи приносить із власної бібліотеки. Всі зусилля вчителя спрямовані на те, щоб урізноманітнити уроки, зробити їх привабливішими, яскравішими. Чи завжди це дає позитивний результат? На жаль, ні. Останнім часом посилилось небажання сучасних дітей вчитись, учні стали пасивні і неуважні на уроках. Автор цих рядків, маючи солідний педагогічний стаж – 29 років, не перестає вчитись, шукати найбільш прийнятні для конкретної аудиторії форми, методи і прийоми організації навчального процесу. Зараз є різноманітна науково-методична література, яка може бути адаптована вчителем при підготовці і проведенні уроків історії. Мені найбільш імпонують інтерактивні технології. Проте, на моє тверде переконання, абсолютизувати, або бездумно їх застосовувати не слід. Починати потрібно з поступового використання цих технологій. Спочатку – прості інтерактивні технології: роботу в парах, в малих групах, мозковий штурм. Я вважаю, що саме елементи інтерактивних технологій найліпшим чином сприяють співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу реалізувати особистісно-оріентоване навчання.

У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей, осмислити ідеї і концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Проте використання інтерактивних технологій – не самоціль, а спосіб досягнути в класі атмосфери невимушеності, поліпшення емоційного стану учнів.

Саме на покращення емоційного стану учнів, урізноманітнення уроків історії України в 9 класі, спрямоване використання творів художньої літератури, зокрема, – Івана Яковича Франка. Особливо це стосується теми «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.» та «Західноукраїнські землі на початку XX ст.». Як показує власний досвід, поєднання інтерактивних методик і використання художньої літератури дає позитивний результат. Спробую це аргументувати.

Замолоду Іван Франко мріяв створити велику реалістичну епопею про рідну Галичину таку ж, як «Людська комедія Оноре де Бальзака чи «Ругон-Маккари» особливо шанованого ним Еміля Золя. Формально йому так і не вдалось здійснити цього задуму: умов для пильної творчої праці над широкими епічними полотнами майже не було. Тим не менше, свою епопею про Галичину Іван Франко таки створив, нехай не структуровану в романні цикли: його велика і мала проза відкривають перед нами широку й різнопланову панораму західноукраїнського суспільства на межі століть. І скоріш за все не залишилось в тому суспільстві суттєвих явищ чи значущих процесів, які майстер оминув своєю увагою. Протягом 1886–1887 років Іван Франко написав низку поезій «Галицькі образки». В своїй автобіографії він зауважив, що задум «змалювати життя галицького народу у всіх його верствах і проявах» виник у нього під впливом натураліста Еміля Золя.

На уроках історії України в дев'ятому класі використовую такі твори Івана Франка: «Вугляр», «Максим Цюник», «Навернений грішник», «Добрий заробок», «На дні», «До Бразилії», «Ліси і пасовиська».

Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати в школярів здатність творчо мислити, вміння зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, критично ставитись до джерел інформації, вчитися розуміти інших людей і співробітничати з ними. Цьому допомагає використання художньої літератури. Невеликі за обсягом оповідання, зміст яких перекаже або зачитає уривок учитель; робота над змістом найяскравіших уривків у поєднанні з розв'язанням проблемних завдань над якими працюють учні, впливає на емоційний стан дитини, дає можливість висловитись і бути вислуханим.

Інтерактивні методи дозволяють вирішити комплекс проблем, які досить часто постають перед вчителем:

 • усі учні класу включаються в роботу;

 • є можливість опрацювання великої кількості навчального матеріалу;

 • кожен учень має можливість вис­ловити власну думку;

 • учні стають більш відкритими для спіл­кування;

 • формуються доброзичливі стосун­ки в учнівському колективі.

Хочу зауважити, що не можна абсолютизувати жодної з методик, а використовувати їх потрібно комплексно.

Сьогодні є достатня кількість науково-методичної літератури, в якій детально описані інтерактивні технології. Шляхом спроб, помилок, творчих експериментів у мене склалась власна система застосування інтерактивних технологій. Найкращий результат опрацювання документів та уривків з художньої літератури. Намагаюсь, щоб учні самі зрозуміли – твори художньої літерату­ри на уроках історії – це не забаганка учителя, а ключ до розуміння суспільних, політичних раціональних, економічних явищ і процесів. При формуванні груп, я враховувала такі фактори:

 • кількість учнів в класі;

 • рівень навчальних можливостей;

 • рівень навченості учнів;

 • сформованість понять;

 • уміння висловлюватись;

 • емоційність, доброзичливість один до одного;

 • уміння вислухати чужу думку;

 • толерантність;

 • уміння співпереживати.

Використання художніх творів (конкретно – Івана Франка) дає можливість збільшити відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).

Оскільки з теперішніми дев'ятикласниками я працюю з п'ятого класу, то починала з простих інтерактивних технологій: робота в парах, у малих групах, мозковий штурм, «мікрофон». Роботу в парах можна використовувати для досягнення будь-якої практичної мети (засвоєння, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок).

Крім того, за певний період я відпрацювала технологію об'єднання в групи: постійні груди – сусіди за партами, мала група (4 чол.) – учні двох сусідніх парт; змінювані групи формуються по-різному кольору одягу, жеребкування, знаків зодіаку, учні вибирають керівників груп, а тоді самостійно, винятково по бажанню, об'єднуються в групи. Можна об'єднатись учням, розрахувавшись за порядком номерів від 1 до 6. «Одинички, єднаймося!» І так далі.

Робота в малих групах – це форма організації навчання, що допомагає забезпечити позитивний результат у класі з великою кількістю учнів. Кожен школяр усвідомлює: від його зусиль залежить результат праці всієї групи, групова робота допомагає сформувати в дітей навички структурування матеріалу, виділення основних його елементів, розвиває вміння робити висновки, висловлювати власну думку, цінувати час.

II. Галицьке суспільство в творах Івана Франка

Для опрацювання в малих групах, як правило, обираю окрему проблему чи питання. Групова робота може застосовуватись на різних етапах уроку. Хочу показати методичні аспекти використання творів Івана Франка.

 1. Кажіть все, що спадає вам на думку.

 2. Не обговорюйте й не критикуйте висловлювань інших.

 3. Будьте стриманими.

Тема уроку: Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині XIX ст. Соціально-економічне становище.

Проблема для обговорення: Початок трудової еміграції.

Метод « Мікрофон».

Інформація на картках. Вірші «До Бразілії» (роздана на кожну парту)

Коли почуєш, як в тиші нічній

Залізним шляхом стугонять вагони,

А в них гуде, шумить, пищить, мов рій,

Дитячий плач, жіночі скорбні стони.

Важке зітхання і гіркий проклін,

Тужливий спів, дівочії дисканти,

То не питай: сей поїзд – відки він?

Кого везе? Куди? Кому вздогін?

Се – емігранти

Коли побачиш – на пероні десь

Людей, мов оселедців тих, набито:

Жінок худих, блідих, аж серце рвесь,

Зів'ялих, мов побите градом жито,

Мужчин понурих і дітей дрібних

І купою брудні, старії фанти,

Навалені під і при них,

На лицях слід терпінь, надій марних, –

Се – емігранти.

Коли побачиш, як отих людей

Держать, і лають, і в реєстри пишуть,

Як матері у виходках дітей

Зацитькують, годують і колишуть,

Як їх жандарми штовхають від кас,

Аж поїзд відійде, – тоді припадок!

Весь люд на шини кидається враз;

«Бери нас, або переїдь по нас!»

Се в вас порядок.

* * *

Гей, розіллялось ти, руськеє горе,

Геть по Європі і геть поза море!

Бачили мури Любляни та Рєки,

Як з свого краю біг русин навтеки.

Небо італьське, блакитне, погідне,

Бачило бруд наш, пригноблення бідне.

Генуя довго, мабуть, не забуде,

Як то гостили в ній руськії люде.

Гей, розіллялось ти, руськеє горе,

Геть по Європі і геть поза море!

Доки гамбурзькі важкі паровози –

Де ви не ллялись, руськії сльози!

Всі з тебе, русине, драли процента:

Польськії шляхтичі й швабські агенти.

Що то ще жде тебе на океані?

Що у Бразілії, в славній Парані?

Питання для обговорення:

 1. Визначити напрями трудової еміграції.

 2. Які перешкоди і приниження чекали емігрантів?

 3. З яким настроєм галичани залишали рідний край?

 4. Що вам відомо про сучасну трудову еміграцію з України?

Учні передають «мікрофон» (ручку, пенал) один одному.

Вони по черзі висловлюють свою думку. Говорить тільки той, хто отримав «мікрофон».

Відповіді повинні бути лаконічними; вони не коментуються й не оцінюються.

Вивчення трудової еміграції засобами художнього слова краще запам'ятають. Крім того, напрями трудової еміграції учні мають можливість показати на карті «Територіальний поділ світу 1870– 1914 роки».

Колективна робота над вирішенням запропонованої проблеми шляхом ознайомлення з циклом поезій «До Бразілії», краще, ніж підручник доносить усю гаму переживань емігрантів: постійне приниження гідності, тут, на батьківщині, злиденне існування, вічна нужда, і надія на чудо – Бразилія. Ці вірші дають можливість учням за допомогою слова та власної уяви відчути ту епоху. А з моральної точки зору сприяють умінню співпереживати, відчувати чужий біль як власний. А для кількох учнів в будь-якому класі ця тема близька конкретно – їх батьки – заробітчани. І навіть географічні назви дуже мало відрізняються від згадуваних у віршах.

На другому уроці цієї теми «Формування ринкових відносин», учні об'єднуються в групи для вивчення питання «Формування фабрично-заводської промисловості». Групи (5 x 5) одержують картки з уривками художніх творів та питаннями до них, які допоможуть зрозуміти і розкрити запропоноване питання. Нагадую школярам обов'язкові правила поведінки в групах:

 1. Вибори керівника групи, секретаря, доповідача.

Керівник:

  • зачитує завдання;

  • організовує порядок їх виконання;

  • установлює черговість висловлювань учасників.

Секретар:

 • веде лаконічні записи ходу та результатів роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює загальну думку;

 • оголошує результати спільної роботи.

 1. Дотримуйтесь правил активного слухання.

 2. Висловлюйтесь по черзі.

 3. Будьте толерантними.

 4. Намагайтесь дійти спільної думки.

Уривки оповідань Івана Франка намагаюсь дібрати так, щоб група по завершенні спільної роботи могла зіграти сценку, представити малюнок (плакат) і захистити його, скласти усну розповідь. Тривалість звіту для групи – не більше 5 хв. Оцінюється внесок кожного в загальний результат групи.

Групову форму роботи я, як правило, застосовую під час вивчення окремих питань, узагальненні та систематизації знань, умінь і навичок учнів, зрідка – під час презентації великої теми.

Картка для групи № 1

Іван Франко "Вугляр".

«…тут я часто здибав людей, що працювали на гостинці робітників. Гірка доля тих людей. За нужденну плату 60–80 крейцарів денно сиди там цілий день на вітрі, сльоті й вогкості, двигай тяжкий залізний молот та товчи каміння. А їх там багато сиділо. Їх робота не дозволяла заходити в бесіду між собою, – всі сиділи мовчки... Ті люди, нужденні з лиць і одежі і понурі, видались мені заклятим злим демоном, запряженими чарами до тої машинальної праці. І дійсно так. Злий демон їх – нужда, а чари – той мізерний кровавий заробок».

Словник:

гостинець – дорога, вимощена з каменю;

крейцар – дрібна розмінна монета в Австрійській імперії

Завдання: Написати твір-мініатюру «Доле моя, доле!»

Картка для групи № 2

Іван Франко. "Добрий заробок".

«Я чоловік бідний. Ґрунту нема й крихітки… хатина і та стара. А тут жінка, діточок двоє… треба чимось жити, треба якось на світі держатись. Хлопчики пастушать у добрих людей та й за то мають їду й одежину... А жінка пряде, також дещо заробить. А я мітли роблю... Невеликий з того заробок, по три, чотири крейцари за мітлу, а панові заплати за пруття, ну то мало що й лишить­ся. Але що діяти, треба заробляти...»

Питання для обговорення:

 1. Про яке явище у пореволюційному галицькому селі йдеться? Аргументуйте.

Словник:

крейцар – дрібна розмінна монета в Австрійській Імперії

Картка для групи № 3

Іван Франко. "Добрий заробок".

«Та й що за життя наше! Бульба та борщ, часом деякі крупи та й хлібець: житній то й житній, а ячмінний або вівсяний, то й за те богу дякувати.

Ще як літо то півбіди... Чоловік дещо заробить у багатого: тут роїв припиль­нує на пасіці, коло сіна та снопів поробиш... рибку деяку спіймаєш, губ (грибів –авт.) із ліса наднесеш, – а зимою всього того не стає. Що від людей за роботу дістанемо тим і заносимось...»

Завдання для групи:

На основі уривка скласти діалог, в якому відобразити будні галицького селянина.

Картка для групи № 4

Іван Франко. "Ліси і пасовиська".

«Господи боже, що то за крику було у нас за тоті ліси і пасовиська! ...хоч цісар дав хлопам волю і скасував панщину, то як вони (пани) не віддадуть їм ліса і пасовиська, то хлоп мусить або погибати, або йти до пана у найми. А пан тисне, тисне щосили… Він у нас тепер за начальника громадського. Бідного із села не випустить ні на заробок, ні на службу… Скажіть чи треба нам ще після того, панщини?»

 1. Чи змінилось кардинальним чином становище селян після скасування панщини? Аргументуйте.

Картка для групи № 5

Іван Франко. "Максим Цюник".

Так звався робітник з Нагуєвичів, який загинув в Бориславі, працюючи в штольні (шахті). Штольня, яка була зведена нашвидкоруч, завалилась всередині так, що засипаний в глухому кінці робітник, мав ще довкола себе трохи вільного місця. Дев'ять годин звідти було чути крик нещасного, і дев'ять годин слухали той крик наглядачі і робітники, навіть не пробуючи допомогти нещасному.

Дев'ять ще годин кричав ти,

Як та штольня завалилась,

Де, нещасний працював ти –

Дев'ять ще годин конав ти.

А юрба їх там тіснилась,

Слухаючи крику твого,

Та рука одна не ймилась,

До рятунку не стулилась.

Дев'ять ще годин страшного

Конання, – чи не замного

Горя випало для того,

Хто за весь свій вік не взнав

Дев'яти годин розкішних.

Дев'яти годин потішних,

В вічній нужді, сльозах вічних

Весь свій вік не жив – конав?..

Питання для обговорення:

 1. Що ви дізналися про життя Максима Цюника?

 2. Чи була надія на порятунок?

Оскільки відповідний параграф підручника містить достатньо фактичного матеріалу, то тогочасному західноукраїнському суспільству: різке соціальне розшарування на селі після відміни панщини, обезземелення селянства, промисловий застій в краї, зумовлений імпортом фабрично-заводських виробів з більш розвинутих західних провінцій Австрії, трудова еміграція, важкі умови праці на промислових підприємствах.

Не маючи політичних важелів впливу на імперський уряд, західним українцям годі було сподіватись на справедливу економічну політику імперського уряду щодо їх краю. Галичина, Буковина, Закарпаття залишалися внутрішніми колоніями Австро-Угорщини і служили ринком збуту товарів і доступним джерелом мінеральної сировини і сільськогосподарських продуктів. Отже, експлуатація природних ресурсів, відсутність великих підприємств, переважання середньої, дрібної і кустарно-ремісничої промисловості, аграрне перенаселення краю визначальні риси економічного життя краю. Саме таке узагальнення я роблю, після обговорення проблемних питань.

Інколи можна використати твори Івана Франка як своєрідний заспів до теми уроку. Наприклад, урок «Загальна характеристика українських земель наприкінці XVIII в першій половині ХІХ ст.», розпочинаю такими рядками :

Народе мій, замучений, розбитий,

Мов паралітик той на роздорожжу,

Людським презирством, ніби струпом, вкритий!

Невже тобі на таблицях залізних

Записано в сусідів бути гноєм,

Тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Невже задарма стільки серць горіло

До тебе найсвятішою любов'ю,

Тобі офіруючи душу і тіло?

Задарма край твій весь политий кров'ю

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров'ю?

О ні! Не самі сльози і зітхання

Тобі судилось!

Вірю в силу Духа

І в день воскресний твойого повстання.

А далі можна продовжити, акцентуючи увагу на тому, що ліквідація автономії України, завершення її розподілу між сусідніми державами позбавили український народ будь-яких легальних можливостей впливати на свою долю. Розгорнувся тривалий процес підпорядкування природних багатств і людських ресурсів України економічним, політичним і військовим потребам Росії і Австрії. Після цього оголошую тему і мету уроку. Продовжую роботу на уроці відповідно плану. Хочу зауважити, що хороше враження на учнів справляє читання вчителем віршів напам'ять. Не тільки добротні знання, професіоналізм, а й власна позиція, непоказний патріотизм учителя є запорукою формування не лише знань, але й переконань учнів.

Добра нагода розповісти учням про Івана Франка під час вивчення теми «Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях», висвітлюючи питання «Радикальний рух у Галичині». До написаного у підручнику з історії України (9 кл.), додаю, що у Франка за зв'язки з російськими революціонерами та українцями зі Сходу поліція робить обшуки і 12 червня 1877 року садить у тюрму. «Запхано мене до найгіршої камери, до злодіїв, убивць, інших звичайних злочинців». У камері було 18–28 чоловік, злочинці зробили місце Франкові коло вікна, де було найхолодніше, в окремі дні поет прокидався припорошений снігом. Ув'язнення вплинуло на долю, на кар'єру, вибрану в житті дорогу. «Вибив із колії засуд Павлика і мене, – писав Франко, – ми були студенти філософії, числили на педагогічну кар'єру, а тепер мусили попрощатись з нею і добиватися хліба журналістикою».

Франко виношував ідею соборності України.

Коли влітку 1889 року до Галичини прибула група студентів зі Сходу, зав'язалась розмова про те, що в майбутньому не буде кордону між Галичиною і Великою Україною. Ця розмова стала відома поліції, на квартирі Франка зробили обшук і кинули його на десять тижнів у тюрму. Голкою на тюремній стіні Іван Якович написав 49 сонетів і створив оповідання «До світла». А в 1897 році за статтю «Поет зради», поляки зробили неможливим проживання сім'ї поета в Львові. Дружина не могла винести цькувань і нервово захворіла. Камінь, який був кинутий у Івана Яковича на вулиці, потрапив у голову синові Андрієві, який промучився після цього рік (травма викликала епілепсію зі страшними приступами) і помер. Докладно біографію Івана Франка учні вивчатимуть у 10 класі. Моє завдання зацікавити їх неординарністю і величчю цієї особистості. Велич Франка надзвичайна. Свідченням цього є факт, що Всесвітня Рада Миру 9 квітня 1956 року в Стокгольмі ухвалила відзначити цей рік (а тоді виповнювалося сто років від дня народження Франка) у всіх країнах світу.

Висновки

Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати в школярів здатність творчо мислити, вміння зіставляти і аналізувати факти, захищати власну точку зору, критично ставитись до джерел інформації, вчитися розуміти інших людей і співробітничати з ними. В наш час, коли діти втрачають інтерес до самого процесу здобуття знань, на допомогу вчителям прийшли інтерактивні методи. Враховуючи рівень навченості учнів, професіоналізм учителя, доцільно використовувати їх комплексно. Це я намагалась показати на прикладі використання тво­рів Івана Франка.

Використана література

 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник, –К., Академія, 2001.

 2. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти. Хмельницький – Кам'янець-Подільський, "Абетка-Нова", 2004.

 3. Лучук В. І. Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. –К., "Радянсь­кий письменник", 1990.

 4. Островський В. В. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії України / / Історія та правознавство. 2004.–№2.

 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України 5–11 класи. Всесвітня історія 6–11 класи. К., 2001.

 6. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Харків, 2003.

 7. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. Кам'янець-Подільський, 2003.

 8. Турченко Ф. Г. Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К., "Ґенеза", 2003.

 9. Франко І. Вибрані твори в 3-х томах. т.,2, К., "Дніпро", 1973.

 10. Франко І. Перехресні стежки. Харків, "Ранок", 2003.Скачать документ

Похожие документы:

 1. України Любові Богдан Використані також світлини Юрія Безкровного І Віктора Гіржова Культурний центр України в Москві. М.: Олма медіа Групп, 2008. стор. Ця книга

  Книга
  Ця книга виходить до 15-річчя створення Культурного центру України в Москві. В ній систематизовано й узагальнено інформацію про роботу Культурного центру за сім років XXI століття.
 2. Книга є першою у серії видань «Україна на Старому Арбаті»

  Книга
  Ця книга є першою у серії видань «Україна на Старому Арбаті», яку започатковує Культурний центр України в Москві. В ній зібрані основні публікації про роботу Центру його генерального директора В.

Другие похожие документы..