Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вс...полностью>>
'Реферат'
Актуальность темы. Сегодняшнее экономическое состояние диктует новые условия формирования и развития экономической составляющей мирового общества. Вс...полностью>>
'Документ'
Явление эффекта Холла, его физическая сущность. Основные физические процессы, связанные с эффектом Холла. Эффект Холла в полупроводниках. Постоянная Х...полностью>>
'Сказка'
Dj Aipple, он же Дмитрий Суров, родился в городе Липецке и свою диджейскую карьеру начал в 2009 году.Началом его обучения послужили диджей школы г. Ро...полностью>>

Охтирська міська рада шосте скликання дванадцята сесія рішення 30. 06. 2011року Охтирка №200-мр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

30.06.2011року Охтирка № 200-МР

Про затвердження Порядку прийняття рішень

про встановлення тарифів на житлово-комунальні

послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради

Відповідно до п.п.2 п. «а» ст. 28, ч.3 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 7, 14, 21, 22, 30, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 13, 17, 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою дотримання принципу відкритості, доступності та прозорості при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги, міська рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради (додаток).

 2. Зобов’язати підприємства, які визнані виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг (відповідно до рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради), усіх форм власності дотримуватись зазначеного Порядку при поданні на розгляд виконавчому комітету розрахунків економічно обґрунтованих витрат на надання послуг для встановлення або погодження тарифів на ці послуги.

 3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення його в одному з друкованих засобів масової інформації міської сфери розповсюдження.

 4. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 10.07.2007р. №318-МР «Про затвердження Порядку прийняття рішень про встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради», від 14.02.2008р. №448-МР «Про внесення змін до Порядку прийняття рішень про встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради, затвердженого рішенням тринадцятої сесії Охтирської міської ради від 10.07.2007 р. №318-МР «Про затвердження Порядку прийняття рішень про встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради»», від 26.02.2009р. №692-МР «Про внесення змін до Порядку прийняття рішень про встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Охтирської міської ради», вважати такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Алєксєєв І.Ю.).

Секретар міської ради О.В. Цілуйко

Додаток

до рішення 12 сесії

Охтирської міської ради

від 30.06.2011р. № 200-МР

П О Р Я Д О К

прийняття рішень про встановлення

тарифів на житлово-комунальні послуги

виконавчим комітетом Охтирської міської ради

1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття виконавчим комітетом Охтирської міської ради рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України та інших нормативно-правових актах, що регламентують діяльність у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг.

2. Цей Порядок поширюється на суб’єкти господарювання всіх форм власності, які є виконавцями та/або виробниками таких видів житлово-комунальних послуг:

2.1. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2.2. Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, інших споживачів.

2.3. Послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) для населення, бюджетних установ, інших споживачів.

2.4. Послуги з технічного обслуговування ліфтів.

2.5. Послуги з опалення та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

При цьому рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються для населення, бюджетних установ та інших споживачів (суб’єктів господарювання) потребують проведення регуляторної процедури відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, за винятком рішень:

 • про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для зазначених вище категорій споживачів, що приймаються виключно у разі змін на державному рівні економічних складових тарифу, у тому числі зміни цін на енергоносії відповідно до чинного законодавства, та не містять додаткових норм по коригуванню інших складових тарифів (відповідно до статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

 • рішень про встановлення тарифів на послуги з опалення (за 1 кв. метр опалюваної площі будинків та квартир) та з постачання гарячої води (при наявності приладів обліку – за 1 куб. метр гарячої води, при відсутності приладів обліку – за встановленими нормами в розрахунку на одного мешканця), що приймаються відповідно до Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України (якими затверджуються тарифи на 1 Гкал теплової енергії) та погоджених рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради норм витрат теплової енергії на опалення 1 кв. метра житлових будинків і на підігрів 1 куб. метра води;

 • рішень про встановлення тарифів, прийнятих загальними зборами членів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі ОСББ).

3. Виконавчий комітет Охтирської міської ради розглядає проекти рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в наступних випадках:

3.1. Для суб’єктів господарювання, які визнані виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг (відповідно до рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради) та мають встановлені тарифи на зазначені послуги – у разі невідповідності чинних тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво внаслідок:

- зростання цін на матеріально-технічні ресурси;

- зміни рівня мінімальної заробітної плати;

- зміни обсягів надання послуг;

- зміни організаційно-правової форми підприємства;

- затвердження в установленому порядку довгострокової цільової програми розвитку та технічного переоснащення підприємства, яка вимагає додаткових інвестицій;

- інших факторів, що призводять до об’єктивної необхідності перегляду рівня тарифів на житлово-комунальні послуги.

Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які виконують/виробляють житлово-комунальні послуги, проводять економічний аналіз фактичних витрат на виробництво житлово-комунальних послуг щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру тарифів, що діють.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують виробництво житлово-комунальних послуг, нормативним, а також вартісним (за визначеними в установленому порядку статтями витрат) – економічно обґрунтованим витратам.

У разі встановлення під час проведення економічного аналізу відхилення економічно обґрунтованого рівня витрат на виробництво житлово-комунальних послуг від діючого тарифу (з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з місцевого бюджету різниці між затвердженим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами) виконавці/виробники мають право звернутися до виконавчого комітету Охтирської міської ради щодо перегляду цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в установленому законодавством порядку.

3.2. Для суб’єктів господарювання, які визнані виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг (відповідно до рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради) в місті та не мають встановлених тарифів на ці послуги.

4. Для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги суб’єкти господарювання надають комплект таких документів (у двох примірниках):

4.1. На послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

- лист на ім’я міського голови щодо обґрунтування необхідності зміни цін/тарифів;

 • розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг, виконані відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. № 529;

 • річний план виробництва послуг на підставі фактичного та прогнозованого обсягу надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів;

 • стандарти, нормативи, норми, технологічні регламенти щодо надання/виробництва житлово-комунальних послуг;

 • розрахунок планових фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю;

 • копії договорів із організаціями, підприємствами, іншими суб’єктами господарювання, укладених для забезпечення основної діяльності;

 • висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат з технічного обслуговування ліфтів, надані в установленому Мінекономіки порядку;

 • розрахунок витрат, пов’язаних із сплатою податку на прибуток;

 • інформацію та розрахунки щодо напрямків використання планового прибутку;

 • звіт про виконання інвестиційних програм підприємств, витрати на здійснення яких були включені до складу тарифів.

4.2. На послуги з централізованого водопостачання та водовідведення:

 • лист на ім’я міського голови щодо обґрунтування необхідності зміни цін/тарифів;

 • письмовий висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області щодо економічно обґрунтованих планових витрат на відповідні послуги;

 • розрахунки економічно-обгрунтованих витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надавалися до Державної інспекції з контролю за цінами в Сумської області для отримання відповідного висновку;

 • програму розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджену в установленому порядку, з відповідними техніко-економічними розрахунками або бізнес-планом.

 • звіт про виконання інвестиційних програм підприємств, витрати на здійснення яких були включені до складу тарифів.

4.3. На послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких):

 • лист на ім’я міського голови щодо обґрунтування необхідності зміни цін/тарифів;

 • письмовий висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області щодо економічно обґрунтованих планових витрат на відповідні послуги;

 • розрахунки економічно-обгрунтованих витрат на послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), які надавалися до Державної інспекції по контролю за цінами в Сумській області для отримання відповідного висновку;

 • інвестиційну програму у сфері поводження з побутовими відходами у м. Охтирка, погоджену Охтирською міською радою, з відповідними техніко-економічними розрахунками або бізнес-планом.

 • звіт про виконання інвестиційних програм підприємств, витрати на здійснення яких були включені до складу тарифів.

4.4. На послуги з технічного обслуговування ліфтів:

 • лист на ім’я міського голови щодо обґрунтування необхідності зміни цін/тарифів;

 • письмовий висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області щодо економічно обґрунтованих планових витрат на відповідні послуги;

 • розрахунки економічно-обгрунтованих витрат на послуги з технічного обслуговування ліфтів, які надавалися до Державної інспекції по контролю за цінами в Сумській області для отримання відповідного висновку;

 • програму розвитку технічного обслуговування ліфтів, яка затверджена Охтирською міською радою, з відповідними техніко-економічними розрахунками або бізнес-планом.

 • звіт про виконання інвестиційних програм підприємств, витрати на здійснення яких були включені до складу тарифів.

4.5. На послуги з опалення та постачання гарячої води:

 • лист на ім’я міського голови щодо обґрунтування необхідності зміни цін/тарифів;

 • Постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) про затвердження тарифу на теплову енергію для відповідних категорій споживачів;

 • розрахунки економічно-обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, які надавалися до НКРЕ та Державної інспекції по контролю за цінами в Сумські області для отримання відповідних Постанов та висновків;

 • програму розвитку систем теплопостачання (з техніко-економічними розрахунками або бізнес-планом), яка надавалася до НКРЕ для отримання відповідних Постанов.

 • звіт про виконання інвестиційних програм підприємств, витрати на здійснення яких були включені до складу тарифів.

5. Документи, що подаються з метою встановлення тарифів, повинні бути підписані керівником підприємства та завірені печаткою. Відповідальність за достовірність наданих документів несе суб’єкт господарювання, що їх подає.

6. Документи реєструються в установленому порядку відділом організаційно-кадрової роботи та контролю апарату Охтирської міської ради та її виконавчого комітету (секретарем керівника) та надаються протягом 2-х робочих днів для перевірки в управління житлово-комунального господарства, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

7. Управління економіки та інвестиційної політики та управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради розглядають документи у такому порядку:

7.1. На послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

7.1.1. Управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради в строк, який не перевищує десяти робочих днів з дати отримання документів, перевіряє розрахунки тарифів на відповідність їх вимогам законів України, стандартів, нормативів, норм, порядків, правил та інших нормативних документів у сфері житлово-комунальних послуг.

7.1.2. Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує десяти робочих днів з дати отримання документів, перевіряє розрахунки тарифів на відповідність їх вимогам Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. №529.

7.1.3. У разі виявлення помилок в розрахунках тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та необхідності отримання додаткової інформації, управління житлово-комунального господарства та/або управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради письмово повідомляють про це виконавця/виробника житлово-комунальних послуг. Виконавець/виробник житлово-комунальних послуг протягом строку, який його влаштовує, надає відповідному управлінню необхідну інформацію.

7.1.4. Після отримання додаткової інформації від виконавця/виробника послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавчі органи Охтирської міської ради здійснюють наступні заходи:

- управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дати одержання додаткової інформації, перевіряє та надає управлінню житлового-комунального господарства Охтирської міської ради висновки щодо відповідності розрахунків тарифів вимогам Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. №529.

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі висновків управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, а також власних висновків щодо відповідності розрахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій вимогам законів України, стандартів, нормативів, норм, порядків, правил та інших нормативних документів у сфері житлово-комунальних послуг, готує в строк, який не перевищує семи робочих днів з дати одержання додаткової інформації, проект рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та доводить його до відома споживачів.

7.2. На послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), технічного обслуговування ліфтів:

7.2.1. Управління житлово-комунального господарства та управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дати отримання документів, перевіряють розрахунки тарифів на:

 • відповідність висновкам Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області;

 • правильність розрахунків прибутку, з урахуванням встановлених чинним законодавством рівнів рентабельності та інвестиційних програм розвитку відповідного суб’єкта господарювання.

7.2.2. У разі виявлення помилок в розрахунках тарифів та необхідності отримання додаткової інформації, управління житлово-комунального господарства та/або управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради письмово повідомляють про це виконавця/виробника житлово-комунальних послуг. Виконавець/виробник житлово-комунальних послуг протягом строку, який його влаштовує, надає відповідному управлінню необхідну інформацію.

7.2.3. Після отримання додаткової інформації від виконавця/виробника послуг виконавчі органи Охтирської міської ради здійснюють наступні заходи:

 • управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня одержання додаткової інформації, перевіряє її та надає управлінню житлово-комунального господарства висновки щодо відповідності розрахунків тарифів вимогам п. 7.2.1. цього Порядку;

 • управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі висновків управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, а також власних висновків щодо відповідності розрахунків тарифів вимогам п. 7.2.1. цього Порядку готує в строк, який не перевищує семи робочих днів з дня одержання додаткової інформації, проект рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення тарифів на відповідні види житлово-комунальних послуг та доводить його до відома споживачів.

7.3. На послуги з опалення (за 1 кв. метр опалюваної площі будинків та квартир у разі відсутності приладів обліку) та постачання гарячої води (при наявності приладів обліку – за 1 куб. метр гарячої води, при відсутності приладів обліку – за встановленими нормами в розрахунку на одного мешканця).

7.3.1. Управління житлово-комунального господарства та управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дати отримання документів, перевіряють розрахунки тарифів на:

 • відповідність Постановам НКРЕ про затвердження тарифів на теплову енергію (1 Гкал);

 • відповідність рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради про погодження норм витрат теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі;

 • відповідність рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради про погодження норм витрат теплової енергії на підігрів 1 куб. метра води;

 • відповідність рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради про встановлення норм споживання гарячої води на одного мешканця (при відсутності приладів обліку).

7.3.2. У разі виявлення помилок в розрахунках тарифів та необхідності отримання додаткової інформації, управління житлово-комунального господарства та/або управління економіки та інвестиційної політики письмово повідомляють про це виконавця/виробника послуг. Виконавець/виробник послуг протягом строку, який його влаштовує, надає відповідному управлінню необхідну інформацію.

7.3.3. Після отримання додаткової інформації від виконавця/виробника послуг виконавчі органи Охтирської міської ради здійснюють наступні заходи:

 • управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради в строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дати одержання додаткової інформації, перевіряє та надає управлінню житлово-комунального господарства Охтирської міської ради висновки щодо відповідності розрахунків тарифів вимогам п. 7.3.1. цього Порядку;

 • управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі висновків управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, а також власних висновків щодо відповідності розрахунків тарифів вимогам п. 7.3.1. цього Порядку, готує в строк, який не перевищує семи робочих днів з дати одержання додаткової інформації, проект рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради про встановлення тарифів на послуги з опалення та постачання гарячої води та доводить його до відома споживачів.

8. Проект рішення про встановлення тарифів (крім проектів рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, що приймаються виключно у разі змін на державному рівні економічних складових тарифу, в т.ч. зміни цін на енергоносії відповідно до чинного законодавства, та не містять додаткових норм по коригуванню інших складових тарифів) доводиться до відома споживачів таким чином:

8.1. На послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (крім рішень про встановлення тарифів, прийнятих загальними зборами членами ОСББ):

8.1.1. управління житлово-комунального господарства організовує проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів в Порядку, затвердженому відповідними рішеннями Охтирської міської ради.

На громадські слухання в обов’язковому порядку запрошуються члени громадської ради при виконавчому комітету міської ради.

8.1.2. Проводиться процедура оприлюднення відповідно до Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» у наступному порядку:

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (розробник проекту) розміщує в друкованих засобах масової інформації або на офіційному сайті міської ради (її виконавчих органів) в мережі Інтернет повідомлення про оприлюднення проекту відповідного регуляторного акта, проект регуляторного акта (проект рішення про встановлення тарифів) разом із відповідним аналізом регуляторного впливу;

- всі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акта.

За результатами розгляду зазначених зауважень та пропозицій управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради може повністю чи частково врахувати їх або мотивовано відхилити.

8.1.3. Строк проведення заходів, передбачених пунктами 8.1.1 та 8.1.2 цього Порядку не повинен перевищувати 45 днів з дати підготовки управлінням житлово-комунального господарства проектів рішень про встановлення тарифів.

8.2. На послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які приймаються загальними зборами членів ОСББ, - в порядку, передбаченому Статутом об’єднання.

8.3. На послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів:

8.3.1. Управління житлово-комунального господарства організовує проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів відповідно до «Положення про проведення громадських слухань у м. Охтирка», затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 24.06.10р. № 1056-МР, з урахуванням таких особливостей:

а) на громадські слухання в обов’язковому порядку запрошуються члени громадської ради при виконавчому комітеті міської ради.

б) організатором проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів та відповідальним за підготовку матеріалів для проведення громадських слухань щодо доведення розрахунку розміру тарифів є управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради.

в) ініціатором проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів є виконавець/виробник житлово-комунальних послуг.

г) повідомлення про ініціативу проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів подається їх ініціаторами в порядку, визначеному пунктом 3 розділу ІІ Положення про проведення громадських слухань у м. Охтирка, затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 24.06.2010р. № 1056-МР.

До письмового звернення про ініціативу проведення громадських слухань в обов’язковому порядку повинний бути доданий відповідний висновок, наданий управлінням житлово-комунального господарства Охтирської міської ради і управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради на предмет відповідності розрахунку розміру тарифів чинному законодавству та цьому Порядку.

д) до Порядку проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів пункти 9-20 розділу ІІ Положення про проведення громадських слухань у м. Охтирка, затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 24.06.2010р. № 1056-МР не застосовуються.

е) повідомлення про проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 5 розділу ІІІ Положення про проведення громадських слухань у м. Охтирка, затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 24.06.2010р. № 1056-МР.

є) на громадських слуханнях до відома присутніх доводяться розрахунки тарифів на житлово-комунальні послуги, інформація про структуру тарифу, обґрунтовується необхідність перегляду тарифів, з урахуванням економічних і технічних факторів.

ж) громадські слухання щодо доведення розрахунку розміру тарифів вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх на них споживачів послуг.

з) організатор має протягом трьох днів з дня проведення слухань оприлюднити протокол для ознайомлення всіх споживачів послуг шляхом розміщення його на офіційному сайті ОМР (її виконавчих органів) в мережі Інтернет.

и) для систематизації та контролю заходів щодо організації та проведення слухань організатором запроваджується Журнал обліку проведення слухань, в якому зазначається дата, назва та номер офіційного видання, в якому вийшло оголошення.

і) організаційні документи та листування з питань слухань долучаються до окремої справи (номенклатурна справа).

ї) копії протоколів слухань зберігаються протягом всього строку дії тарифу, який було затверджено на підставі проведених слухань.

8.3.2. Проводиться процедура оприлюднення відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у наступному порядку:

- управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (розробник проекту) розміщує в друкованих засобах масової інформації або на офіційному сайті міської ради (її виконавчих органів) в мережі Інтернет повідомлення про оприлюднення проекту відповідного регуляторного акта (проекту рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги) разом із відповідним аналізом регуляторного впливу;

- всі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акта.

За результатами розгляду зазначених зауважень та пропозицій управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради може повністю чи частково врахувати їх або мотивовано відхилити.

8.3.3. Строк проведення заходів, передбачених пунктами 8.3.1 та 8.3.2 цього порядку не повинен перевищувати 45 днів з дати підготовки управлінням житлово-комунального господарства проектів рішень про встановлення тарифів.

8.4. На послуги з опалення та постачання гарячої води:

8.4.1. Управління житлово-комунального господарства оприлюднює проект рішення в мережі Інтернет на офіційному сайті Охтирської міської ради.

8.4.2. Управління житлово-комунального господарства організовує проведення громадських слухань щодо розрахунку розміру тарифів відповідно до п.8.3.1 цього порядку.

8.4.3. Громадські слухання проводяться у строк, який не повинен перевищувати одного місяця від дати реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань.

9. Проекти рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, що приймаються виключно у разі змін на державному рівні економічних складових тарифу, у тому числі зміни цін на енергоносії відповідно до чинного законодавства, та не містять додаткових норм по коригуванню інших складових тарифів доводяться до відома споживачів таким чином:

9.1. Управління житлово-комунального господарства оприлюднює проект рішення в мережі Інтернет на офіційному сайті Охтирської міської ради.

9.2. Управління житлово-комунального господарства організовує проведення громадських слухань щодо розрахунків розміру тарифів згідно з Положенням про проведення громадських слухань у м. Охтирка, затвердженим рішенням Охтирської міської ради від 24.06.10р. № 1056-МР з урахуванням особливостей, визначених пунктом 8.3.1 цього Порядку.

9.3. Громадські слухання проводяться у строк, який не повинен перевищувати одного місяця від дати реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань.

10. Проекти рішень про встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги, доведені до споживачів відповідно до пунктів 8 та 9 цього Порядку, після розгляду всіх зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, вносяться управлінням житлово-комунального господарства на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Виконавчий комітет міської ради приймає відповідне рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги або мотивовано відхиляє рішення та повертає його до управління житлово-комунального господарства на доопрацювання.

11. Прийняті виконавчим комітетом рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації, якщо виконавчим комітетом не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Управлінням житлово-комунального господарства Охтирської міської ради додатково надається інформація про прийняті рішення з питань встановлення тарифів в мережі Інтернет на офіційному сайті Охтирської міської ради протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

12. Розрахунки розміру тарифів з розшифровками всіх статей витрат зберігаються в управлінні житлово-комунального господарства міської ради та у виконавців/виробників житлово-комунальних послуг і надаються для ознайомлення споживачам послуг в адміністративних приміщеннях зазначених підприємств, установ, організацій. На вимогу споживачів житлово-комунальних послуг, посадові особи зазначених підприємств, установ, організацій надають письмові або усні пояснення щодо розрахунків тарифів.

Управлінню житлово-комунального господарства Охтирської міської ради забороняється виготовляти копії зазначених у цьому пункті документів за рахунок бюджетних коштів та з застосуванням належної управлінню оргтехніки, крім випадків, що стосуються надання інформації контролюючим та правоохоронним органам.

13. Суб’єкт господарювання щоквартально надає управлінню житлово-комунального господарства та управлінню економіки та інвестиційної політики звіт про рівень відшкодування споживачами вартості житлово-комунальних послуг та рівень фактичної рентабельності на житлово-комунальні послуги, а також управлінню житлово-комунального господарства в термін до 01 березня року наступного за звітним, інформацію:

- про фактичний рівень витрат на житлово-комунальні послуги;

- виконання інвестиційних програм розвитку за напрямками, які були враховані при формуванні тарифів.

Управління житлово-комунального господарства узагальнює зазначену інформацію, та, у разі необхідності, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків або ініціює прийняття відповідних рішень міською радою та її виконавчим комітетом.

Секретар міської ради О.В. ЦілуйкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Нас, українців, роз єднує різне

  Документ
  Якщо ти хочеш у цій книжці знайти наукові істини, тоді полиш її і візьми якусь іншу, наукову, книжку. Якщо ти не любиш своїх родичів, і твоє серце байдуже до цього клаптя землі, по якому ступали твої дитячі ноги, тоді передай цю книжку

Другие похожие документы..