Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Здоров’я людини – це оптимальний рівень таких біологічних передумов, як відсутність хвороб та фізичних вад і гармонійна єдність духовних, психічних ...полностью>>
'Литература'
Поэтическое наследие Ф. И. Тютчева и В. С. Соловьева представлялось современникам как внутренне цельное, неотъемлемое друг от друга, порожденное всем...полностью>>
'Документ'
В связи с постоянно изменяющимися социально-экономическими условиями деятельности организаций Электроэнергетики и Электротехнической промышленности, ...полностью>>
'Документ'
До найважливіших споживчих властивостей промислових виробів відносяться: суспільна доцільність, відповідність призначенню, зручність експлуатації і р...полностью>>

Що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 23

до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка

про залишки коштів в іноземній валюті,

що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків,

на _______________ 20__ року

Коди

Установа______________________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

Територія_____________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання___________________________________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів_____________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

з/п

Назва установи

Назва установи банку

Залишки коштів на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету)

усього

власні надходження

інші надходження

спеціального фонду

перша група

друга група

усього

з них

усього

з них

позики міжнародних фінансових організацій

гранти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом

Керівник _____________ ___________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ ___________________ (підпис) (ініціали і прізвище)

“____”_______________20___рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Баланс (форма №1) (3)

  Документ
  НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи Залишкова вартість 110 Знос Первісна вартість 11 Основні засоби Залишкова вартість 1 0 Знос 1 1 Первісна вартість 1 Інші необоротні матеріальні активи Залишкова вартість 130 Знос 131 Первісна
 2. Держава виконує свої функції за допомогою формування І використання бюджетних коштів

  Документ
  ПЕРЕДМОВАДержава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
 3. План рахунків, які приміняються в банківській системі нака з

  Реферат
  На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою
 4. Закони України 13

  Закон
  Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива 56
 5. Банківські установи на ринку фінансових послуг” Вступ

  Документ
  Актуальність теми. Реформування економіки України, що супровод-жується приватизацією і післяприватизаційною санацією підприємств, структурною реорганізацією галузей, в тому числі агропромислового комплексу, розвитком товарних, фондових

Другие похожие документы..