Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Данная программа реализует концепцию литературного образования с опорой на творческую деятельность. Она составлена на основе федерального компонента ...полностью>>
'Документ'
6. Дана система из нескольких взаимодействующих тел (см. рис.). Рассматривается процесс теплопроводности. Предложите математическую модель системы. Оп...полностью>>
'Документ'
Жили-были дед и баба. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить: перевернешься - бита и недовернешься - бита. А родная д...полностью>>
'Методические рекомендации'
В помошь лекторам, преподавателям, огромной армии про­пагандистов н агитаторов, всем, чья работа непосредственно связана с публичной речью, автор пре...полностью>>

Додаток до рішення виконкому міської ради від 21. 06

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до рішення

виконкому міської ради

від 21.06.2011 № 117

УМОВИ

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному

маршруті загального користування в м. Немирові

Загальна частина

1. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковими для виконання органом місцевого самоврядування (організатором) – виконавчим комітетом Немирвської міської ради, підприємством (організацією), залученим на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цих Умовах, мають таке значення:

конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор – виконавчий комітет Немирівської міської ради;

перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган – підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;

умови конкурсу – встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням робочого органу) забезпечує організатор.

Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, на який покладається підготовка матеріалів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, організатор повинен забезпечувати проведення конкурсів самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

4. Організатором на автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах м. Немирова (міський маршрут) – є виконавчий комітет Немирівської міської ради.

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

- реалізація основних напрямів розвитку галузі місцевого пасажирського автомобільного транспорту;

- створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- покращення якості пасажирських перевезень;

- створення конкурентного середовища;

- забезпечення оновлення рухомого складу;

- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

- забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

6. Об'єктом конкурсу можуть бути: маршрут (кілька маршрутів) із затвердженим паспортом маршруту, сукупність оборотних рейсів міського автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на об’єкті конкурсу становить не менш як 50 на тиждень.

7. Об'єкт конкурсу визначається організатором.

8. Організатор затверджує умови конкурсу, до яких повинні бути включені визначена органами місцевого самоврядування обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі").

9. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 45 цих Умов.

10. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

11. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

5) мають несплачені штрафні санкції накладенні Головавтотрансінсеркцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об’єктом конкурсу, та перевезень які повинні виконуватись відповідно до діючих договорів, (дозволів) виданих іншими організаторами перевезень;

7) до яких застосовано оперативно-господарські санкції у вигляді розірвання договорів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за неналежне виконання умов договору.

12. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету

з визначення автомобільних перевізників

13. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

14. До складу конкурсного комітету входять представники органів місцевого самоврядування, Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання-автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

15. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 13 цих Умов органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом повинна становити не менше, як 50% загальної кількості представників громадських організацій.

16. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

17. Члени конкурсного комітету:

– беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

– мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально, та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

– зобов'язані дотримуватися норм законодавства, регламенту проведення конкурсу, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

Оголошення про проведення конкурсу

на визначення автомобільного перевізника

18. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщує на своєму сайті не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та (чи) робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

5) строк прийняття документів на конкурс;

6) найменування організації (робочого органу), режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

11) форму анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники відповідно до пункту 22 цих Умов.

Подання документів для участі у конкурсі

19. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву встановленої форми (додаток 1 до Умов) і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету відповідно до пункту 22 цих Умов (додатки 2 та 5 до Умов);

10) довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

11) висновок Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

Подані документи перевіряються організатором в міру їх надходження.

20. Документи для участі у конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті).

Конверт (пакет), який містить документи для участі у конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

21. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

22. До заяви додається анкета з питаннями, що будуть враховані під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів, та питаннями, що будуть враховуватись під час перевірки достовірності відомостей що містяться у документах для участі у конкурсі (додатки 2 та 5 до Умов).

23. Документи, які надійшли до організатора або робочого органу після встановленого строку, не розглядаються.

24. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (додаток 1 до Умов), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

25. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

26. Інформація про будь-які зміни умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу, шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

27. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 19 цих Умов перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

28. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

29. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику із повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.

Проведення конкурсу та визначення переможця

30. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

– наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, додаткового обладнання);

– наявність (у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 3 до Умов), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

– наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

– строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

– наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

– наявість та характеристика виробничої бази;

– умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

– умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

– умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

– досвід роботи перевізника-претендента;

– наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

– якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);

– запропонований рівень тарифів або вартості послуг;

– інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності.

– наявність транспортних засобів обладнаних системою GPS Tracker

31. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

32. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з додатком 4 до Умов, є підставою для визначення переможця конкурсу.

33. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові конкурсні пропозицій неприймаються.

34. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

35. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

36. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

37. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

38. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіо запис. Аудіоматерали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного договору.

39. У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевірки, та за неможливості перевірити їх одразу, конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань, однак не пізніше ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткова оплата перевізниками-претендентами не здійснюється і додаткові документи від них не приймаються.

40. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

41. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

– номери та назви об'єктів конкурсу;

– найменування перевізників-претендентів;

– результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

– рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

42. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядчим документом організатора протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.

43. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента організатором або робочим органом у 30-денний строк з дня проведення конкурсу.

44. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір (додаток 6 до Умов), в якому визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу..

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, встановлюється у відповідності зі статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» на термін до п’яти років.

45. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам конкурсу. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, органи місцевого самоврядування укладають на один рік.

46. Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

47. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

48. Організатор має право:

– провести конкурс до моменту закінчення строку дії діючого договору на об’єкт, однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення на об’єкті;

– достроково розірвати договір з автомобільним перевізником в разі порушення ним умов договору і укласти договір з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, а у разі його відмови призначити іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

– у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу надати дозвіл автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та проведення конкурсу. Включення до об’єкту конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження організатором техніко-економічного обґрунтування;

– достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі виявлення фактів подання на конкурс недостовірних відомостей;

– у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

– у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету, договору укласти договір один раз на строк до трьох місяців автомобільному перевізнику для здійснення перевезень, обумовлених об'єктом конкурсу та провести новий конкурс.

– у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень зумовлених об’єктом конкурсу.

49. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рішення 22 засідання виконкому міської ради від 24, 27, 31, жовтня, 4, 5, 6, 7, 10, 12 та 18 листопада 2008 року

  Документ
  Про затвердження планів фінансування ремонту доріг, котелень та теплових мереж в м. Чернівцях на 2008 рік, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.
 2. Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19. 06. 07р

  Документ
  Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19.06.07р. №1067 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств»,
 3. Рішення 23 засідання виконкому міської ради від 16 грудня 2008 року

  Документ
  Про затвердження планів фінансування ремонту доріг, котелень та теплових мереж в м. Чернівцях на 2008 рік, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.
 4. Затверджено рішенням виконкому міської ради від 19. 12. 2007 р

  Документ
  Для забезпечення виконання вимог Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних
 5. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .

Другие похожие документы..