Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита диссертации состоится «22» ноября 2011г. в 10 часов на заседании диссертационного совета ДМ 220.071.03 при Федеральном государственном бюджетн...полностью>>
'Анализ'
Постановка проблемы. Межпредметные связи - это комплексная проблема современной педагогики. Использование информационных технологий на общеобразовате...полностью>>
'Кодекс'
1.1. Управление финансами администрации муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Управление) образовано в установленном законодате...полностью>>
'Документ'
1.Конвенция по вопросам гражданского процесса(Гаага, 1 марта 1954 г.)2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбур...полностью>>

Виховання патріотизму та національної самосвідомості справа вкрай необхідна І дуже непроста

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Анотація

Виховання патріотизму та національної самосвідомості – справа вкрай необхідна і дуже непроста . Як показує досвід багатьох країн , саме почуття національної гідності сприяло їх швидкому розвитку . Формування національної самосвідомості являє собою систему , що створювалася протягом віків самим народом . Це система поглядів , переконань , ідеалів , традицій , звичаїв , покликаних формувати світогляд та цілісні орієнтації підростаючого покоління , передавати національний досвід , надбання попередніх поколінь . Вивчачи історію України і аналізуючи суспільні процеси , колектив школи намагався визначити , яке суспільне явище залишило найглибший слід в історії українського народу , зумовило глибокий вплив на формування національного характеру . Без сумніву , таким фактором було українське козацтво . Має непересічне значення й те , що ми , педагоги , повинні не лише знати , а й знайомити підростаюче покоління з минулим .

Зваживши всі аргументи , педагогічний колектив обрав козацьку педагогіку як основний засіб виховної роботи . Тому в 1994 році було створено шкільну національно- патріотичну організацію “Козацький курінь”.

Основною метою організації є формування національно свідомих громадян України , творче продовження в сучасних умовах козацьких звичаїв і традицій , вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота . Для досягнення мети робота проводиться в таких напрямах :

- турисько-краєзнавча робота ;

- вивчення історії та традицій періоду козаччини , козацького фольклору ;

- пропагування здорового способу життя ;

- екологічне виховання .

Про що і йдеться в поданому матеріалі.

Епіграф

Нашої заслуги в тім не бачу ,

Нашої не знаю в тім вини ,

Що козацьку бунтівливу вдачу

Нам лишили предки з давнини.

Нам і те не добавляє слави ,

Що вони від чужоземних сил

Заступили землю кучеряву

Горами високими могил .

Бо коли , закохані в минуле ,

Прокуняєм свій великий час ,

Наша лінь нікого не розчулить ,

Слава ж-та відмовиться від нас .

Спогади , докучливі , як нежить ,

Що тій славі принесуть нове ?

Тільки тим історія належить ,

Хто сьогодні бореться й живе .

( В. Симоненко “Нашої заслуги в тім не бачу”)

Зміст

Анотація ……………………………………………………………………3

Розділ І. Правові та нормативні документи , на основі яких створена

організація і якими користується у своїй діяльності …………..4

Розділ ІІ. Статут організації ………………………………………………..5

Розділ ІІІ . Структура організації . Козацькі клейноди …………………..8

Розділ ІV. Внутріорганізаційна етика ……………………………………..10

Розділ V. Історія організації ………………………………………………..11

Розділ VІ . Опис власного досвіду ………………………………………....14

Розділ VІІ. Сценарій козацького свята . Паспорт походу ………………...18

Висвітлення діяльності організації в засобах масової інформації………..38

Фотоматеріали ……………………………………………………………….46

Бібліографія …………………………………………………………………..79

Розділ І .

Правові та нормативні документи, на основі яких створена організація і якими користується у своїй діяльності .

*Конституція України

*Статут Українського козацтва ( зареєстований Міністерством юстиції України 17 березня 1992 року № 223 затверджено Великою Радою Українського козацтва від 10 червня 1995 року)

*Указ Президента України ” Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва”

від 4 січня 1995 року № 14/95

*Закон України “Про загальну середню освіту”

від 13 травня 1999року № 651-ХІV

*Указ Президента України “ Про День Українського козацтва ”

від 7 серпня 1999 року № 966/99

*Указ Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти”

від 17 квітня 2002 року № 347 / 2002

*Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні ”

від 4 липня 2005 року № 4013

*Наказ Міністерства освіти і науки “Про оголошення Указу ПрезидентаУкраїни

“Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002- 2005 роки”

від 29 грудня 2001 року № 821

*Наказ Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студенською молоддю України” від 24 березня 2006 року № 237

*Наказ Головного управління освіти і науки “Про участь закладів освіти в заочній екскурсійно-краєзнавчій акції учнівської молоді “Золота підкова Черкащини” від 29 листопада 2005 року № 240

*Наказ по відділу освіти Катеринопільської районної адміністрації “Про започаткування щорічного районного туристського походу “Козацькі мандри”

від 4 квітня 2005 року № 53

* Наказ по Вікнинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів “Про відродження та запровадження традицій козацької педагогіки в школі”

від 5 вересня 1996 року № 56

*Наказ по Вікнинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів “Про участь у І районному туристському поході “Козацькі мандри”

від 15 квітня 2005 року № 47

Розділ ІІ. Статут організації

Затверджено

Козацькою Радою

14 жовтня 1996 року

с.Вікнине

Статут

шкільної національно – патріотичної організації „ Козацький курінь”

І. Загальні положення

1.1. Шкільна організація „ Козацький курінь” є самостійною дитячо – юнаць-

кою організацією , створеною на добровільних засадах .

1.2. У своїй діяльності організація керується Конституцією України , Законом України “Про загальну середню освіту” ,Указом Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” , Статутом Українського козацтва та цим Статутом.

1.3. Організація взаємодіє з державними органами , громадськими об”єднан –

нями , загальноосвітніми закладами , батьками дітей та підлітків .

1.4. Основною метою організації є формування національно свідомих громадян

України , творче продовження в сучасних умовах козацьких звичаїв і тради-

цій , вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота .

ІІ.Завдання та діяльність організації

2.1. Завдання та діяльність організації спрямовані на :

- згуртування дітей і підлітків на творче продовження в сучасних умовах

козацьких звичаїв і традицій ;

 • вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі

людські якості ;

 • вивчення історії України , збереження і примноження української культури, її народних традицій ;

 • виховання почуттів любові до своєї родини , рідного села чи селища , свого краю , Батьківщини ;

 • виховання членів організації в дусі поваги до старших , турботи про молодших і слабших ;

 • пізнання та примноження краси свого краю , бережливе ставлення до природи ;

 • формування здорового способу життя , потреби постійного вдосконалення фізичних можливостей організму ;

 • організація змістовного та цікавого дозвілля .

ІІІ .Членство в організації . Права і обовязки членів організації .

3.1.Членство в організації є добровільним .

3.2. До лав” Козацького куреня” приймають згідно письмової заяви за козацьким Звичаєм на підставі рішення козацької Ради .

3.3. Членами організації можуть бути особи (юнаки ) віком від 14 до 18 років. Джури – 14- 16 років , молоді козаки - 16 – 18 років .Хлопці з 10 років займають підготовчу сходинку в структурі організації .

3.4. Члени організації зобов’язані :

- виконувати вимоги статуту та всі рішення організації ;

- сприяти розвитку своєї організації ;

- використовувати символіку організації ;

- дотримуватись здорового способу життя ;

- зберігати і розвивати прогресивні українські козацькі звичаї та традиції;

- оберігати честь і гідність козацького імені ;

- дотримуватися принципів і норм християнської моралі , козацької етики та етикету .

3.5. Члени організації мають право :

- вирішального голосу на козацьких Радах ;

- брати участь і всіх заходах організації ;

- обирати і бути обраним до керівних органів організації ,працювати в їх складі;

- отримати інформацію про діяльність організації ;

- розробляти програмні , цільові заходи розвитку організації ;

- захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання організації .

3.6. Членство в організації припиняється :

- за власним бажанням ;

- у випадку порушення даного статуту ;

- за рішенням козацької Ради ( більшістю голосів ) .

ІV. Керівні органи

4.1. Керівні органи складаються з козацької Ради та козацької старшини .

4.2. Вищим органом організації є козацька Рада . Козацька Рада складається з усіх членів організації . Козацька Рада збирається кожного тижня.

Козацька Рада :

- приймає Статут та Програму , вносить до них зміни та доповнення ;

- визначає порядок діяльності організації ;

- обирає курінного отамана та козацьку старшину (писар , осавули , хорунжий, бунчужний , суддя , обозний ) щорічно на свято Покрови 14 жовтня ;

- розглядає будь-які питання діяльності організації ;

- рішення Ради приймається більшістю голосів .

4.3. Козацька старшина :

- скликає козацьку Раду ;

- планує роботу і організовує виконання рішень організації ;

- представляє організацію в державних установах , громадських об’єднаннях;

-забезпечує захист прав членів організації ;

- засідає по мірі необхідності .

4.3. Курінний отаман є вищою посадовою особою в організації . Обирається козацькою Радою терміном на один рік з щорічним переобранням .

Курінний отаман :

 • керує діяльністю організації та козацькою старшиною згідно Статуту ;

 • звітує , організовує та проводить засідання козацької Ради ;

 • бере участь у засіданнях районової Ради та крайової Ради отаманів ;

 • представляє інтереси організації .

V.Кошти і майно організації

5.1. Організація може заробляти кошти власною діяльністю .

5.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно , передане їй членами або державою , набуте за рахунок пожертвувань громадян , підприємств , установ , організацій а також на інших підствах , незаборонених законами.

5.3. Кошти та майно організації використовуються на діяльність , передбачену цим Статутом .

VІ. Припинення діяльності організації

6.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації ;

6.2. Реорганізація організації відбувається за рішенням козацької Ради , якщо за це проголосувало не менш , як 2/3 її членів .

6.3. Ліквідація відбувається за рішенням козацької Ради , якщо за це проголосувало не менш , як 2/3 її членів .

6.4. Ліквідація організації проводиться у встановленому порядку ліквідаційною комісією , призначеною козацькою Радою .

Козацька Рада


Хорунжий

Обозний

Отаман

Писар

Суддя

Бунчужний

Розділ ІІІ. Структура організації. Козацькі клейноди

2

Осавул

3

Осавул

1

Осавул


1

Рій

2

Рій

3

Рій


Козацька Рада – найвищий орган організації .

Отаман є вищою посадовою особою в козацькому курені.

Писар- керує організаційно-координаційним та методичним центром (штабом).

Осавули :

 1. робота з майбутніми козаками

 2. старший над вікнянськими козаками

 3. старший над грушківськими козаками

Хорунжий- відповідальний за хоругву.

Бунчужний- відповідальний за бунчук.

Суддя- вирішує спірні моменти.

Обозний- відповідальний за організацію походів.

Козацькі клейноди :

Булава – символ гетьманської влади , палиця з кулястим потовщенням на кінці, часом окута металом і вкрита шишечками . Саме слово походить від старослов’янського “булава ”- що означає “гуля” , “ пухир” , “набалдашник”. Особа , що володіла булавою , носила її за поясом .

Бунчук – козацька військова регалія , ознака влади гетьмана в Україні . Древко

( до 2,5 м завдовжки ) з кулею або вістрям на кінці , прикрашене пасмами кінського волосся і двома срібними китицями .

Хоругва – бойовий прапор у військових підрозділах українського козацтва .

Перначі – полковницька булава , у якій на стрижні замість кулі було оперення із шести металевих пластинок , що стирчали в різні боки.

Розділ ІV. Внутріорганізаційна етика

Внутріорганізаційна етика формується на принципах “Законів козацької честі” та виконання положень Статуту організації. Не дотримання чи порушення даних норм розглядаються на козацькій Раді й приймаються відповідні рішення.

Закони козацької честі

Козак –це людина чесна й смілива

Найдорожче йому – Батьківщина .

Козак – слабому захисник

Цінити побратимство звик .

Козак – історію краю вивчає ,

Пісню українську співає .

Козак щоденно силу гартує ,

Зі слабшим себе не воює .

Козак – молодшим друг ,

Міцний і лицарський у нього дух .

Козак дівчат поважає ,

Від образ і кривд захищає .

Козак грубе слово відсіє ,

Лихословити не сміє .

Щоб козацькому роду

Не було переводу ,

Будемо вірні своєму народу .

Історія організації

Дитяча національно – патріотична організація Вікнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів“Козацький курінь” виникла 23 лютого 1994 року . Це був третій рік української незалежності . У виховній роботі того часу панувала невизначеність щодо форми і змісту роботи . Піонерська і комсомольська організації припинили своє існування , а тому педколектив школи постав перед проблемою вибору оптимального напрямку виховної роботи . Аналіз виховних систем розвинутих країн Заходу , історія рідного краю підказали , що підґрунтям для утвердження національного духу , виховання патріота і громадянина можуть бути тільки звичаї і традиції рідного народу . Вивчаючи історію України і аналізуючи суспільні процеси , педагоги школи намагалися визначити , яке суспільне явище залишило найглибший слід в історії українського народу , зумовило глибокий вплив на формування національного характеру.Без сумніву, таким фактором було українське козацтво . Зароджене в середині ХVІ століття , воно привело до утворення козацької держави часів Б.Хмельницького , дало ватажків М.Залізняка і І.Гонту для гайдамацького повстання 1768 року . В часи української національної революції 1917- 1920 років на Звенигородщині було відроджене Вільне українське козацтво , яке зі зброєю в руках боронило право місцевих селян вільно розпоряджатись своєю долею .

Зваживши всі аргументи , педагогічний колектив обрав козацьку педагогіку як основний засіб виховної роботи .

Першим поштовхом до роботи в цьому напрямі був вечір відпочинку для старшокласників “Козацькі розваги” , організований педагогом – організатором Тамарою Петрівною Комар . На цьому вечорі дев’ятикласники утворили два загони , обрали старшину і провели власне змагання . В цей час ще ніхто не думав , що це буде регулярно діюча юнацька організація . Через рік в день захисника Вітчизни виховний захід був повторений , а справжня робота розпочалася з 1996 року . Ідейним організатором цього задуму став директор школи (на той час) Микола Григорович Дзюнь, допомагав йому у всьому учитель фізики Василь Іванович Кураш (нині директор школи).Вони й взялися за цю роботу. З того часу і сформувалися принципи побудови організації і зміст її роботи . Членство в козацькому осередку є добровільним . Той , хто надумав вийти з нього , робить це без перешкод . Для цього потрібно оголосити своє рішення про вихід на козацькій Раді і здати писарю посвідчення.

Покидають лави козацтва юнаки , які не витримують високих вимог .

Право відвідувати козацькі Ради і брати участь у будь-яких заходах осередку мають право хлопці від 1 класу до 8 класу . Але вони не несуть ніякої відповідальності за свої дії і не можуть бути притягнуті до відповідальності перед козацьким судом . Вони тільки знайомляться зі звичаями і способом життя старших товаришів . Але 23 лютого перед кожним учнем 8 класу постає питання – бути чи не бути козаком . Якщо ти не стаєш членом козацького осередку , то віднині для тебе козацькі справи стають закритими .

Отже , хлопців 8 класу за їхньою згодою приймають до осередку на правах джур із врученням відповідних посвідчень . Юнакам , які до моменту вступу у курінь мають особливі заслуги перед козацтвом , вручаються посвідчення з відзнакою . Коли джура витримує термін перебування у курені 2 роки , йому у 10 класі вручається посвідчення молодого козака . Випускники школи , які пройшли вишкіл у товаристві до закінчення навчання , отримують Універсал справжнього козака Українського козацтва на випускному вечорі .

Метою роботи з молоддю є виховання свідомого громадянина , патріота України засобами козацької педагогіки . Тут можна зупинитись на таких напрямках . Вивчення історії козаччини і вплив її на ситуацію в Україні . Перші відомості джури засвоюють тоді , коли здають іспит на знання історії козач –

чини при вступі в організацію . Це 10 питань , що охоплюють основні віхи козацької історії . В осередку створена бібліотечка , де кожен учасник спілки може відшукати необхідну інформацію . Перед кожним велосипедним походом учні підшукують матеріал про ті місця чи осіб , які мають відношення до цієї місцевості . Так , наприклад, при підготовці до походу в Холодний Яр і Чигирин популярними були твори про Б.Хмельницького , Холодноярську республіку , Мотронин монастир та гайдамаччину .

Полюбляють козаки і козацьку пісню , і добре , що їх є багато . Кожен член осередку має пісенник , і наповнюваність його строго контролюється писарем . Як мінімум , козак повинен знати 10 пісень . І дуже приємно , коли на традиційних зустрічах 23 лютого випускники – козаки минулих років співають цих пісень разом із учнями школи .

Належна увага надається фізичній підготовці юнаків . Три рази на тиждень під час великих перерв хлопці виходять на спортмайданчик , щоб повправлятись на перекладині , брусах , драбині . Два рази щотижня увечері – футбол , волейбол , баскетбол . Влітку – залік по плаванню ( 5 видів ) .

Завдяки належній дисципліні , в осередку є умови для проведення бесід про шкоду тютюнопаління , наркоманії , та алкоголізму . З цією метою в осередку проводиться робота працівниками соціальної служби для молоді , медперсоналом. Сподобалась хлопцям і інформація про оздоровлення за допомогою системи П.Іванова . Члени козацького осередку беруть участь у всіх культурологічних заходах школи . Стало традицією вітати дівчат і учителів-жінок з 8 Березня . До цієї дати хлопці готують інсценізоване дійство з переодягненням і опануванням акторської майстерності . Щорічно виступаємо з патріотичною піснею на День Перемоги , віддаючи шану воїнам – односельчанам , які не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни .

Крім бібліотеки , у курені утворена відеотека на козацьку тематику . Такі фільми як “ Богдан Хмельницький” , “ Козаки йдуть” , “ Невгасимий огонь Холодного Яру” , “ Нескорений” стали дієвою підмогою учителям для виховання національного духу молоді .

Серйозні підходи у козаків і до туристсько – краєзнавчої роботи . Ця робота розпочиналася із велосипедних поїздок по Катеринопільському районі . Так , в 1994 – 1995 роках козаки об’їхали всі села району , сфотографували пам’ятники загиблим жителям цих сіл , утворили сторінку героїчної слави у фотолітопису козацьких справ . Далі нарощували тривалість походів . Влітку 1997 року на наш заклик відгукнулися хлопці з Гуляйполя на чолі з директором школи

П.М.Калінічуком , і спільним кошем ми здійснили першу ночівлю в польових умовах на річці Вись , урочище Джулинка . Наступний 3-х денний велопохід був здійснений до сіл Моринці та Шевченкове(1998рік) . Незабутні враження залишили відвідини Чигирина ( 6 діб, 2000 та 2004 роки ) , Канева ( 7 діб, 2001рік ) , Умані ( 5 діб , 2002 рік) . А ось до 10- річчя козацького осередку та 50- річчя утворення Черкаської області козаки Вікнинської школи зробили цінний подарунок : протягом 8 діб вони об’їздили землі Черкаської та Київської областей , ознайомились із містом 25 музеїв Переяславом – Хмельницьким , проїхавши при цьому більше 500 км (2003 рік). В 2005 році здійснилася мрія козаків, до якої вони йшли 11 років – підкорення Говерли . А наступного, 2006 року, ми познайомились зі славнозвісною Ковалівкою (”Земля мрії”) Васильківського району на Київщині . В 2007 році був здійснений 4-денний похід по маршруту «Золота підкова Черкащини».

В 2008 році здійснюється ще одна мрія-подорож на Запорізьку Січ.

У роботі з молоддю туристсько- краєзнавча робота посідає одне з чільних місць , тому що вона загартовує юнаків фізично , дає можливість засвоїти історію краю шляхом безпосереднього споглядання визначних пам’яток , відвідувати музеї , спілкуватися з цікавими людьми .Зрештою , ця робота вчить молодь з користю для духу і тіла проводити вільний час , правильно відпочивати.

Приємно відмітити , що за ініціативи нашого осередку в районі 5 рік поспіль проводиться щорічний Похід “Козацькі мандри” . В 2008 р. ми стали переможцями походу( с.Гончариха). 2009р.-п”ятиденний велопохід на Чигирин „Козацькими стежками”.

Школа є ініціатором проведення щорічних „Козацьких мандр”(козацько-спортивних змагань).

В районі проводяться з 2005 року.В 2009 році вперше були проведені обласні „Козацькі мандри” на базі нашої школи, де наші козаки посіли перше місце.В 2009 році взяли участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі Українського козацтва „Сокіл”(„Джура”).Зайняли почесне 7-те місце серед 34 команд України.

Керівництво Черкаського крайового отаманства постійно запрошує членів організації школи до участі у козацьких Радах обласного рівня . Традиційно ми беремо участь у святкуванні Дня Українського козацтва ( Покрова ,14 жовтня) та Дня Перемоги ( 9 травня ) у м. Черкасах .

Таким чином , до 16 -річного ювілею козаки Вікнинського куреня прийшли з певними досягненнями . Понад 80 випускників школи за 15 років пройшли гарт у первинному осередку . Зараз їхню справу продовжують 20 джур і молодих козаків . Приємно , що держава сприяє відродженню козацтва як суспільного явища . Указ Президента України про посилення виховання молоді засобами козацької педагогіки дав поштовх до запровадження національно- патріотичних форм виховної роботи у школах . Тож є надія , що козацька педагогіка дійсно стане найдієвішим засобом національного виховання молодого покоління .

Розділ VІ. Опис власного досвіду

23 лютого 2007 року наша школа відзначала 13-річчя з дня заснування «Козацького куреня».

За час існування нашого осередку його школу пройшли більше 60 юнаків . Скільки за цей період підкорено міст і сіл України (велопоходи ) , відвідано музеїв , культурних та духовних святинь , скільки вивчено і проспівано українських та козацьких пісень , прочитано книг , скільки зроблено підходів до перекладини та гирі , посаджено дерев , скільки відбулося зустрічей з цікавими людьми , проведено виховних заходів… Надзвичайно багато . І це ще не повний перелік роботи , яку ми проводимо . Підтвердженням цьому є три фотоальбоми « Козацький літопис» , відеоматеріали ( є мрія зняти окремий фільм про історію нашого осередку) .

Інколи виникають запитання . Навіщо ми це робимо? Що нам це дає ? Чи не марно все це ?

Щоб дати відповіді на ці та інші запитання потрібно визначитись з основним завданням, яке стоїть перед школою . Для мене воно зрозуміле – виховати справжнього , національно свідомого громадянина України із загальнолюдськи-

ми , моральними , духовними та культурними цінностями ;підготувати його до сучасного життя і який би завжди стояв на позиціях національних інтересів своєї країни . Це для сьогодення надзвичайно важливо і актуально . Тому , що досить поспостерігати сьогодні , як шукають спільну мову державні мужі , які спекуляції ведуться навколо рідної мови , як важко відновлюється історична справедливість , як поводить себе молодь на дискотеках , в громадських місцях . Тоді стає зрозумілим і очевидним , що не все гаразд у нашому суспільстві . А якщо бути точним і справедливим – національна ідея , яка є символом консолідації , беззаперечною умовою існування будь –якої держави , в Україні не спрацьовує . Повсякденно чуємо , що в нас немає або не вистачає професіоналів своєї справи , недостатньо професіоналів – політиків , тому й такі наслідки .

Я категорично з цим не погоджуюсь. У нас достатньо таких людей , ще й за кордон постачаємо . На моє глибоке переконання , у нас не вистачає справжніх українських професіоналів , не вистачає справжніх українських політиків . В ці поняття я вкладаю такі складові як патріотизм , порядність , чесність , моральність . Людина з такими рисами не зможе дозволити своїм рукам залізти в державну «кишеню» , не буде заради власних рейтингів « рвати» країну на шматки , не наважиться обзивати свій народ «бандерівцями» ,не заперечуватиме факти Геноциду проти власного народу, не буде зневажати свою рідну мову . Вона буде горда тим , що народилась у цій країні і буде працювати на її благо на будь-якому рівні . Так живе і мислить весь цивілізований світ.

Тож повертаюсь до своїх питань . Відповідь проста і очевидна . Ми, нарешті, повинні почати виховувати та формувати нове покоління , покоління справжніх українців . Освіта повинна носити дійсно національний характер . Про це багато написано , безліч звітів , інформацій , конкурсів . А результат ? !Скачать документ

Похожие документы:

 1. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 2. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 3. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 4. Куць о. М., Мадін м. П. Етнонаціональна свідомість у державотворчих процесах (українські реалії) монографія

  Документ
  У виданні йдеться про роль і місце етнонаціональної свідомості у становленні й зміцненні державності, модернізації української етнічної та формуванні політичної націй в Україні,
 5. І. В. Діяк українська національна ідея шлях до Великої України І. В. Діяк українська національна ідея. Шлях до Великої України. Наукове видання. Київ 2005 Книга

  Книга
  Книга присвячена темі української нації та національної ідеї. Вона містить детальний науковий огляд проблеми історії та формування нації, її еволюційного розвитку, а також відображає спектр існуючих думок щодо української національної ідеї.

Другие похожие документы..