Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Обобщение опыта учителя музыки Сеничкиной Анны Евгеньевны . Тема: Фольклор как средство приобщения младших школьников к традиционной народной культре...полностью>>
'Документ'
В данном пункте используются методики профессора А. К. Дусавицкого из его книги "Развитие личности в учебной деятельности" Рассмотрим основн...полностью>>
'Образовательная программа'
Общеобразовательная программа МДОУ «Малечкинский детский сад комбинированного вида» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года д...полностью>>
'Программа'
Аналитическая геометрия: метод координат, прямая на плоскости, кривые второго порядка, координаты и векторы в пространстве, плоскость, прямая в прост...полностью>>

Реферат Банківська система зарубіжних країн

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

Банківська система зарубіжних країн

Зміст

Вступ

Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона управляє в державі системою платежів і розрахунків; велику частину своїх комерційних операцій здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; разом з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їх обороту, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що знаходиться в обігу. Стабілізація ж зростання грошової маси - це застава зниження темпів інфляції, забезпечення постійності рівня цін, досягши якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

Сучасна банківська система - це сфера багатообразних послуг своїм клієнтам - від традиційних депозитно-позикових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і так далі).

Створення стійкої, гнучкої і ефективної банківської інфраструктури - одне з найважливіших (і надзвичайно складних) завдань економічної реформи в Росії. Особливо важливим бачиться розвиток банківської системи за кордоном, оскільки саме практика зарубіжних банків зумовлює становлення сучасної вітчизняної банківської системи, наближає її до міжнародних стандартів і, таким чином, обумовлює вихід російських банків на світовий рівень, а значить відновлення і зміцнення довіри з боку іноземних партнерів по відношенню до нашої країни.

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'являються новий вигляд фінансових установ, нові кредитні установи, інструменти і методи обслуговування клієнтури.

В даній роботі розглянемо банківські системи Великобританії, США, Франції, Німеччини, Японії та Італії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн»

  Документ
  Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”. Основною формою перевірки якості результатів її виконання є поточний модульний контроль,
 2. Реферат на тему: Суть банківського права провідних зарубіжних країн (2)

  Реферат
  В економічному розвитку будь-якої країни важливе місце посідає банківська діяльність — основний елемент функціону­вання фінансової системи країни. Виступаючи важливим інструментом фінансово-кредитного механізму держави, банківська
 3. Опанувавши цей курс, студенти зможуть: на основі систематизації знань визначати законо­мірності розвитку грошово-кредитних І банківських систем країн; аналізувати сучасні тенденції в розвитку грошових І кредитних си­стем зарубіжних країн

  Закон
  Метою вивчення дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є формування у студентів знань й розуміння закономірностей та основних етапів еволюції, принципів побудови та особ­ливостей форм організації грошових та кредитних
 4. Державне право зарубіжних країн

  Документ
  Навчальний посібник являє собою комплекс навчально-методичних ма­теріалів до курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах III-IV рівня акредитації.
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Другие похожие документы..