Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
09:00 – Подарок от фирмы – Экскурсия «Только во Львове ». Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Тут замирает время По узеньким улочкам р...полностью>>
'Доклад'
В городе Нижний Тагил разработана и действует муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2006-2010 годы», кот...полностью>>
'Лекция'
Предмет и метод курса "Проектирование информационных систем". Понятие экономической информационной системы. Классы ИС. Структура однопользов...полностью>>
'Реферат'
Ковпака В.В. «Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування...полностью>>

Про діяльність робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про діяльність робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»

30 вересня поточного року відбулось чергове засідання робочої групи, на якому обговорювали наступні питання:

 1. Про результати аналізу надходжень до бюджету від підприємств-експортерів (імпортерів).

 2. Про стан податкового боргу до місцевих бюджетів.

 3. Про результати аналізу обсягів кредитування економіки області банківською системою регіону.

В процесі обговорення прийняли рішення:

1.2. Державній податковій адміністрації в Тернопільській області забезпечити постійний моніторинг рівня прибутковості експортоорієнтованих підприємств та відповідність надходжень податку на прибуток показникам їх господарської діяльності.

2.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації продовжити здійснювати моніторинг стану податкового боргу до місцевих бюджетів з метою оперативного виявлення проблем у даній сфері;

2.2. Державній податковій адміністрації в області вжити відповідних заходів із зменшення та недопущення росту податкового боргу до місцевих бюджетів.

3.1. Управлінню Національного банку України в Тернопільській області продовжувати здійснювати аналіз обсягів кредитування економіки області установами регіону.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З метою здійснення реформ на регіональному рівні у відповідних напрямках визначених Програмою економічних реформ та створення стимулів для стабілізації ситуації в області 23 вересня 2010 року відбулося чергове засідання робочої групи на якому обговорювались наступні питання:

 1. Про зовнішню торгівлю та пропозиції щодо стимулювання експортоорієнтованого виробництва.

 2. Про стан виконання доходів місцевих бюджетів.

 3. Про результати моніторингу вартості кредитів, що надаються юридичним та фізичним особам області.

За результатами обговорення дано доручення:

1.1. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації вжити заходів щодо подальшого розвитку зовнішньої торгівлі області, зростання експортного потенціалу регіону та сприяння суб’єктам господарювання області у просуванні їх експортоспроможної продукції на зовнішні ринки, в тому числі:

1.1.1. До 15 жовтня 2010 року забезпечити розповсюдження через іноземні торгові місії та в мережі Інтернет електронного каталогу конкурентоспроможної промислової продукції виробників області «Купуй Тернопільське», підготовлений головним управлінням економіки обласної державної адміністрації.

1.1.2. Спільно з головним управлінням економіки обласної державної адміністрації забезпечити організацію в області в листопаді-грудні 2010 року українсько-німецької коопераційної біржі за участю підприємств-експортерів області відповідно до зацікавленості.

1.1.3. До 15 грудня 2010 року забезпечити видання каталогу «Комерційні пропозиції іноземного бізнесу» - пропозицій щодо закупівлі українських товарів і його розповсюдження серед підприємств області та на веб-сайтах обласної державної адміністрації та головного управління економіки облдержадміністрації.

1.1.4. Організувати в IV кварталі 2010 року в області семінар для суб’єктів господарювання регіону з питань адаптації та запобігання можливим негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ.

1.2. До кінця 2010 року:

1.2.1. Узгодити з російською стороною можливу дату підписання угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між обласною державною адміністрацією та Адміністрацією Смоленської області (Російська Федерація).

1.2.2. Спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації взяти участь у підготовці Міністерством економіки України довгострокової комплексної Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією.

1.2.3. Продовжити реалізацію заходів Програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 7 травня 2009 року №541.

2.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

2.1.1. Продовжити здійснювати моніторинг стану виконання місцевих бюджетів з метою оперативного виявлення проблем у даній сфері;

2.1.2. Спільно з державною податковою адміністрацією в області звернутись до виконкому Тернопільської міської ради щодо здійснення заходів із забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.

3.1. Управлінню Національного банку України в Тернопільській області продовжувати здійснювати моніторинг вартості кредитів, наданих банківськими установами регіону, з метою виявлення проблем у даній сфері.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З метою здійснення моніторингу виконання Програми економічних реформ Президента України та доопрацювання пропозицій до Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року, необхідно забезпечити проведення системного моніторингу ситуації в регіоні та аналізу показників розвитку області у напрямах, визначених Програмою економічних реформ. На основі проведеного моніторингу та аналізу в окремих сферах 15 вересня 2010 року на засіданні робочої групи розглядались наступні питання:

 1. Про реформування податкової системи в світлі прийняття Податкового Кодексу України.

 2. Про стан надходжень окремих видів податків та зборів до місцевих бюджетів.

 3. Про розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в Державних банках.

 4. Про проблеми фінансування на 2010 рік видатків на охорону об’єктів незавершеного будівництва.

За підсумками засідання прийняли рішення:

1.1.Державній податковій адміністрації в області продовжити аналіз положень нового проекту Податкового кодексу України.

2.1. Виконкому Тернопільської міської ради спільно з Державною податковою адміністрацією в області активізувати роботу з виконання дохідної частини міського бюджету.

2.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації продовжувати здійснювати моніторинг стану надходжень окремих видів податків та зборів до місцевих бюджетів та інформування щодо проблем у даній сфері з метою її реформування.

3.1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів загального та спеціального фондів на депозитних рахунках в установах державних банків як додаткове джерело наповнення доходів місцевих бюджетів.

4.1. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації продовжити здійснення моніторингу обсягів фінансування на 2010 рік видатків на охорону об’єктів незавершеного будівництва та ініціювати перед обласною радою питання щодо виділення коштів з метою погашення заборгованості з даних видатків.

З метою забезпечення подальшої ефективної роботи робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ 1 вересня 2010 року відбулося чергове засідання, на якому розглянули та обговорили подані пропозиції до Потижневого плану роботи робочої. В процесі обговорення вирішили схвалити вказані пропозиції та подати на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ.

26 серпня 2010 року на черговому засіданні робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» обговорювали стан виконання дерегуляційних заходів у регіоні та проблемні питання у даній сфері. Оскільки важливим результатом реалізації Програми економічних реформ Президента України повинно стати поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов в області для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання, необхідно здійснювати ряд заходів спрямованих на спрощення регуляторного середовища в області для бізнесу.

В результаті обговорення схвалили пропозиції, що стосуються вирішення проблемних питань у сфері дерегуляції та вирішили направити їх на розгляд у Мінекоміки України.

18 серпня поточного року відбулося чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». З метою підготовки пропозицій до Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2015 року, а також задля долучення до процесу підготовки Законопроектів України, розроблення яких передбачене Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», шляхом надання пропозицій відповідним центральним органам виконавчої влади, на даному засіданні обговорили наступні питання:

1. Про підтримку виробничої діяльності світлотехнічних підприємств області.

2. Про обговорення та внесення змін до Законопроекту України «Про державне стратегічне планування» підготовка якого передбачена Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

В процесі обговорення прийнято рішення:

1.1. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

1.1.1. Організувати проведення наради з питань справляння митних платежів з імпорту комплектуючих виробів, які застосовуються місцевими підприємствами при виробництві світлотехнічних виробів, та з питань своєчасності відшкодування податку на додану вартість при експорті таких товарів.

1.1.2. Вивчити питання щодо можливості організації виробництва комплектуючих до світлотехнічних виробів, зокрема виробів із скла, відповідними підприємствами області або України.

1.1.3. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства промислової політики України щодо доцільності використання продукції світлотехнічних підприємств області при державних закупівлях послуг і робіт, пов’язаних із спорудження об’єктів до Євро 2012, освітлення доріг та державних промислових підприємств.

1.2. Обласному центру зайнятості спільно із головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та керівництвом світлотехнічних підприємств визначити потребу та організувати безпосередньо на виробництві навчання безробітних, їх стажування з подальшим працевлаштуванням на посади робітничих професій за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

1.3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації спільно із керівництвом світлотехнічних та інших промислових підприємств області та керівниками вищих і професійно-технічних навчальних закладів вивчити потребу та внести пропозиції щодо підготовки кадрів для промислових підприємств області за рахунок бюджетних коштів.

1.4. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації спільно з керівництвом світлотехнічних підприємств області вивчити пропозиції та надати сприяння у налагодженні співпраці місцевих підприємств із російськими партнерами в рамках підготовки об’єктів Російської Федерації до міжнародних спортивних змагань.

1.5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів в області, у тому числі в районах та містах області, вивчити потребу та передбачити в установленому порядку фінансування у 2011 році видатків на закупівлю енергоекономних освітлювальних приладів, у тому числі світлодіодних ламп.

1.6. Головному управлінню розвитку інфраструктури:

1.6.1. Організувати залучення світлотехнічних підприємств області до реалізації заходів державної, обласної і місцевих програм енергоефективності та енергозбереження.

1.6.2. Спільно з керівництвом світлотехнічних підприємств області в установленому порядку ініціювати внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів з питань енергозбереження щодо створення механізмів фінансового, у тому числі податкового, стимулювання впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій у різних сферах економіки.

1.7. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігії, преси та інформації обласної державної адміністрації розробити заходи щодо пропагування у місцевих засобах масової інформації використання продукції місцевих світлотехнічних підприємств з метою енергозбереження.

1.8. Обласному управлінню у справах захисту прав споживачів вжити заходів щодо усунення із споживчого ринку області світлотехнічних виробів, які не відповідають вимогам чинного законодавства у сфері сертифікації, стандартизації, якості продукції та реалізуються без відповідних супровідних документів.

2.1. Взяти до уваги пропозиції, що подані головним управлінням економіки облдержадміністрації на розгляд (додаються) та висловлені на даному засіданні до запропонованого Мінекономіки України Законопроекту «Про державне стратегічне планування».

2.2. За результатами обговорення схвалити найбільш вагомі та доречні пропозиції до Законопроекту України «Про державне стратегічне планування».

2.3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати узагальнені пропозиції до Законопроекту України «Про державне стратегічне планування» у Мінекоміки України.

9 серпня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». Мета засідання – вислухати пропозиції членів робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», запрошених осіб до запропонованого Урядом проекту Податкового кодексу, опрацювання пропозицій і схвалення їхнього переліку, що буде представлений на засідання Регіонального комітету з економічних реформ. На розгляд винесено наступні питання:

 1. Про зміст, загальні положення та новації проекту Податкового кодексу України.

 2. Про перелік пропозицій до запропонованого Урядом проекту Податкового кодексу.

За результатами проведеного засідання вирішено:

 1. Взяти до уваги пропозиції, що подані головним управлінням економіки облдержадміністрації та висловлені на даному засіданні, до запропонованого Урядом проекту Податкового кодексу.

 2. За результатами обговорення схвалити найбільш вагомі та доречні пропозиції до запропонованого Урядом проекту Податкового кодексу.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати запропоновані та схвалені на засіданні пропозиції у Державну податкову адміністрацію в області в установленому порядку, з метою їх узагальнення та на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ.

4 серпня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». З метою подальшого обговорення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та виконання постанови Верховної Ради України від 8 липня 2010 року № 2434 «Про всенародне обговорення Податкового кодексу України», доручення Прем’єр-міністра України до зазначеної постанови Верховної Ради України, на засіданні розглядалося питання:

  1. Про організацію обговорення проекту Податкового кодексу України.

За результатами проведеного засідання вирішено:

1. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації:

  1. Сформувати склад оргкомітету з питань організації обговорення проекту Податкового кодексу України в області.

  2. Підготувати План заходів з питань організації обговорення проекту Податкового кодексу України та до 6 серпня 2010 року подати для затвердження голові обласної державної адміністрації.

  3. Забезпечити оприлюднення проекту Податкового кодексу на офіційному веб-сайті об­лас­ної державної адміністрації.

  4. Організувати прес-конференцію щодо порядку і послідовності обговорення проекту Податкового ко­дексу України.

2. Членам робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес- клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»:

2.1. Прийняти активну участь у заходах щодо обговорення проекту Податкового ко­дексу України, відповідно до затвердженого План заходів з питань організації обговорення проекту Податкового кодексу України.

2.2. Подати пропозиції до проекту Податкового ко­дексу України за встановленою формою на визначені електронні адреси.

2.3. Відповідно до Положення про Регіональний комітет з економічних реформ, затвердженого головою облдержадміністрації 1 квітня 2010 року №23/01, подати до 11 серпня 2010 року секретарю робочої групи на паперових та електронних носіях пропозиції до потижневого плану роботи робочої групи до 1 січня 2011 року.

23 липня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ при голові обласної державної адміністрації. Засідання проведено під головуванням заступника голови облдержадміністрації - керівника робочої групи. До обговорення питання про проект Угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області, крім членів робочої групи, запрошено керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.
За результатами проведеного засідання вирішено врахувати зауваження та пропозиції подані до проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області та направити проект угоди  на розгляд центральним органам виконавчої влади.

14 липня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». Задля виконання доручення голови облдержадміністрації від 2 липня 2010 року №56 «Про підготовку проекту Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року», відповідно до затверджених відповідальним секретарем Регіонального комітету з економічних реформ, першим заступником голови облдержадміністрації 7 липня 2010 року №56/02 Методичних рекомендацій з підготовки проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки та Структури проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки, на сьогоднішньому засіданні необхідно розглянути питання:

 1. Про розгляд пропозицій до проекту Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року.

За результатами проведеного засідання вирішено:

1.Членам робочої групи, начальникам галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади подати доопрацьовані пропозиції до проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки, відповідно до висловлених зауважень, у головне управління економіки облдержадміністрації до 20 липня 2010 року.

2.Секретарю робочої групи подати на чергове засідання робочої групи доопрацьовані узагальнені проекти пропозицій до Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки.

7 липня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». Задля виконання доручення голови облдержадміністрації від 2 липня 2010 року №56 «Про підготовку проекту Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року», відповідно до затверджених відповідальним секретарем Регіонального комітету з економічних реформ, першим заступником голови облдержадміністрації 7 липня 2010 року №56/02 Методичних рекомендацій з підготовки проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки та Структури проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки, на засідання винесено питання:

1. Про підготовку пропозицій до проекту Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року.

За результатами проведеного засідання вирішено:

 1. Членам робочої групи, начальникам галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідно до затверджених відповідальним секретарем Регіонального комітету з економічних реформ, першим заступником голови облдержадміністрації 7 липня 2010 року №56/02 Методичних рекомендацій з підготовки проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки та Структури проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки, подати проекти пропозицій за визначеними напрямами до 15 липня 2010 року у головне управління економіки облдержадміністрації, з метою їх розгляду на черговому засіданні робочої групи.

 2. Секретарю робочої групи до 16 липня 2010 року подати на розгляд робочої групи узагальнені проекти пропозицій до Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на 2010-2014 роки Регіональному комітету з економічних реформ, підготовлені належним чином відповідальними виконавцями (додаток), з метою їх схвалення та подачі на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ.

30 червня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». На засідання винесено розгляд виконання Програми Президента «Україна для людей», з метою створення організаційних засад реалізації в області положень проекту Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» необхідно підготувати проект Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2015 року на базі проекту Програми економічних реформ Президента України. Тому, на данному засіданні слід розглянути наступні питання:

1. Про підготовку проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2010 року.

2. Про структуру та методологію підготовки проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2015 року.

За результатами проведеного засідання вирішено:

Керівнику робочої групи забезпечити підготовку проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2015 року на базі проекту Програми економічних реформ Президента України.

 1. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації підготувати структуру та методологію підготовки проекту Стратегії впровадження реформ в Тернопільській області на період до 2015 року та подати її на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ.

21 червня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». На розгляд робочої групи винесено питання щодо проведення обговорення Програми економічних реформ Президента України.

За результатами проведеного засідання вирішено:

 1. Схвалити стратегічні положення, визначені Програмою економічних реформ Президента України.

 2. Взяти до уваги висловлені учасниками обговорення пропозиції щодо інструментів досягнення стратегічних цілей визначених Програмою економічних реформ Президента України.

 3. Учасникам засідання робочої групи подати до 25 червня 2010 року у головне управління економіки обласної державної адміністрації за встановленою формою (розміщена на офіційномі сайті обласної державної адміністрації) висловлені пропозиції.

15 червня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ при голові обласної державної адміністрації. Засідання проведено під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації, керівника робочої групи Фліссак Андрія Антоновича.

  Розглянуто пропозицію щодо забезпечення виконання вимог закону України «Про захист прав споживачів», яку виклав Гецько В.В. – начальник головного управління економіки облдержадміністрації та пропозицію щодо поглиблення торгово – економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами, яку запропонувала  Теслюк О.І. – заступник начальника управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

 За результатами проведеного обговорення пропозиції до Національної програми реформ щодо забезпечення виконання вимог закону України «Про захист прав споживачів» представлену головним управлінням економіки облдержадміністрації, а також щодо поглиблення торгово – економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами представлену управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, протокольним рішенням робочої групи від 15 червня 2010 року №7 вирішено подати їх на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ 16 червня 2010 року.

 Робота щодо підготовки пропозицій до Національної та Регіональної програм економічних реформ у рамках робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» продовжується за напрямами здійснення реформ, відповідно до визначеного формату представлення результатів та потижневого плану роботи робочої групи. »

25 травня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ при голові обласної державної адміністрації. Засідання провів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи - Фліссак Андрій Антонович.
За результатами обговорення пропозиції до Національної програми реформ щодо реформи у сфері регіонального економічного  розвитку – про стан підготовки проекту угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області прийнято  рішення робочої групи від 25 травня 2010 року №6 щодо подачі пропозиції на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ 28 травня 2010 року.
Робота  щодо підготовки пропозицій до Національної та Регіональної програм економічних реформ у рамках робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» продовжується за напрямами здійснення реформ, відповідно до визначеного формату представлення результатів та потижневого плану роботи робочої групи. 

19 травня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ при голові обласної державної адміністрації. Засідання проведено під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації - керівника робочої групи. До обговорення питань щодо реформ у податковій сфері та сфері приватизації запрошено Шкільняка М.М. - голову регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області; Крисоватого А.І. – д.е.н., професора, завідувача кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету; Волошинович Н.Г. – начальника відділу Державної податкової адміністрації в Тернопільській області.

За результатами проведеного обговорення пропозицій до Національної програми реформ щодо реформи у податковій сфері, що розроблені та представлені головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, Державною податковою адміністрацією в Тернопільській області, Тернопільським національним економічним університетом, а також щодо реформи у сфері приватизації, що розроблені регіональним відділенням Фонду державного майна України по Тернопільській області протокольним рішенням робочої групи від 19 травня 2010 року №5 вирішено подати їх на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ 20 травня 2010 року.

Робота  щодо підготовки пропозицій до Національної та Регіональної програм економічних реформ у рамках робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» продовжується за напрямами здійснення реформ, відповідно до визначеного формату представлення результатів та потижневого плану роботи робочої групи. 

12 травня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». На розгляд робочої групи винесено питання відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0, з метою подання на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ підготовлених пропозицій для їх схвалення, а саме:

1. Про стан підготовки проекту угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області.

За результатами проведеного засідання вирішено:

1.Визнати розроблену та запропоновану головним управлінням економіки облдержадміністрації пропозицію щодо стану підготовки проекту угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області такою, що потребує доопрацювання.

 1. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно з головним фінансовим управлінням, управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, викласти запропоновану пропозицію у формі, відповідно до встановлених вимог та подати на чергове засідання робочої групи.

 2. Визначеним координаторам (протокольне рішення робочої групи від 27 квітня 2010 року №2) продовжити співпрацю за вказаними напрямками реформ з координаторами та контактними особами Комітету з економічних реформ при Президентові України, з метою узгодження дій для підготовки пропозицій до Загальнодержавної та Регіональної програм реформ.

5 травня 2010 року відбулось чергове засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». На розгляд робочої групи винесено питання відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0, з метою подання на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ підготовлених пропозицій для їх схвалення, а саме:

1. Про наявний стан та шляхи нарощення податкової бази регіону.

За результатами проведеного засідання вирішено:

  1. Визнати розроблену та запропоновану головним фінансовим управлінням облдержадміністрації пропозицію щодо наявного стану та шляхів нарощення податкової бази регіону такою, що потребує доопрацювання.

  2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації викласти запропоновану пропозицію у формі, відповідно до встановлених вимог та подати на чергове засідання робочої групи.

  3. Членам робочої групи та керівникам галузевих управлінь облдержадміністрації забезпечити підготовку пропозицій до Програми реформ, відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0 (розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Регіональний комітет з економічних реформ») та подачу їх за встановленою формою на засідання робочої групи.

  4. Визначеним координаторам продовжити співпрацю за вказаними напрямками з координаторами та контактними особами з метою узгодження дій для підготовки пропозицій до Загальнодержавної програми реформ.

27 квітня 2010 року відбулось засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця». На розгляд робочої групи винесено питання відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0, з метою подання на розгляд Регіонального комітету з економічних реформ підготовлених пропозицій для їх схвалення, а саме:

 1. Про цінову стабілізацію та забезпечення внутрішнього попиту на продукцію агропромислового комплексу області.

 2. Про визначення відповідальних виконавців пропозицій до Програми реформ, відповідно до потижневого плану роботи.

За результатами проведеного засідання вирішено:

1.1.Визнати розроблену та запропоновану головним управлінням економіки облдержадміністрації пропозицію щодо цінової стабілізації та забезпечення внутрішнього попиту на продукцію агропромислового комплексу області такою, що виконана відповідно до встановлених вимог.

  1. Відповідальному виконавцю до 28 квітня 2010 року направити пропозицію на розгляд Регіонального комітету, забезпечивши її тиражування.

  1. Забезпечити підготовку пропозицій до Програми реформ, відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0 (розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі Регіональний комітет з економічних реформ) та подачу їх за встановленою формою на засідання робочої групи для розгляду питань:

 • Про наявний стан та шляхи нарощення податкової бази регіону (3.05.2010 - 7.05.2010). Відповідальні виконавці: головне фінансове управління облдержадміністрації (узагальнення), Державна податкова адміністрація в області, Тернопільський національний економічний університет).

 • Про стан підготовки проекту угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області (17.05.2010 - 21.05.2010). Відповідальні виконавці: головне управління економіки облдержадміністрації (узагальнення), головне фінансове управління облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 • Про забезпечення виконання вимог закону України «Про захист прав споживачів» (14.06.2010 - 18.06.2010). Відповідальні виконавці: головне управління економіки облдержадміністрації (узагальнення), обласне управління у справах захисту прав споживачів, управління ДП «Тернопільстандартметрологія», обласна санітарно – епідеміологічна станція, головне управління державної ветеринарної медицини в області, державна інспекція з контролю за цінами в області.

2.2. Членам робочої групи, керівникам галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади забезпечити:

2.2.1. Подачу на чергові засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» пропозицій до Програми реформ у напрямах: економічна самодостатність місцевих громад; конкурентоспроможність регіонів; стабілізація державних фінансів; розвиток фінансового сектора; податкова реформа; дерегуляція і розвиток малого і середнього бізнесу; приватизація; механізми залучення іноземних інвестицій; поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами СНД та іншими перспективними торговими партнерами у межах повноважень та до 6 травня 2010 року надати пропозиції секретарю робочої групи (Воляник 52 24 43) щодо включення даних питань до порядку денного чергових засідань робочої групи.

2.2.2. Проведення у рамках роботи робочих груп за відповідними напрямками реформ круглих столів, семінарів та інших заходів, з метою залучення громадськості, представників бізнесу, академічних інституцій до процесу підготовки Програми економічних реформ.

3. Визначеним координаторам налагодити співпрацю за вказаними напрямками з координаторами та контактними особами з метою узгодження дій для підготовки пропозицій до Загальнодержавної програми реформ.

14 квітня 2010 року відбулось засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця», що діє у рамках Регіонального комітету з економічних реформ при голові обласної державної адміністрації. Засідання проведено під головуванням заступника голови облдержадміністрації - керівника робочої групи. До обговорення винесено питання спрощення регуляторного середовища для бізнесу, розвиток малого і середнього бізнесу; реформи відносин між центром і регіонами; залучення прямих іноземних інвестицій.

За результатами проведеного засідання вирішено забезпечити:

1. Підготовку пропозицій до Програми реформ відповідно до проекту порядку денного засідання Регіонального комітету з економічних реформ та до 1630 год. 14 квітня 2010 року подати у головне управління економіки облдержадміністрації матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях.

2. Підготовку пропозицій до Програми реформ, відповідно до Потижневого плану роботи Регіонального комітету при голові Тернопільської облдержадміністрації, затвердженого головою Регіонального комітету – головою Тернопільської облдержадміністрації 12 квітня 2010 року №32/0 (розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі Регіональний комітет з економічних реформ) та подачу їх на засідання робочої групи.

/hdd1/1/1.docСкачать документ

Похожие документы:

 1. Пропозиція до Національної програми економічних реформ щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів»

  Закон
  Відповідно до п.2.1. рішення протоколу №2 від 27.04.2010 року засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця» від обласних контролюючих служб: управління у справах захисту прав споживачів,
 2. Пропозиції до Карти економічних реформ Сумської області робочої групи сталого економічного розвитку, бізнес-клімату, інвестицій, міжнародної інтеграції І співпраці

  Документ
  Сьогодні як на державному так і на регіональному рівні постав ряд проблем, пов'язаних, зокрема, з уповільненням темпів економічного розвитку і недостатньою інвестиційною активністю.
 3. Ально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою підприємництвом, є стратегічним курсом економічної політики на Рівненщині

  Документ
  Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою – підприємництвом, є стратегічним курсом економічної політики на Рівненщині.
 4. Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік за Iпівріччя 2011 року

  Документ
  Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності О.Ляшенко про хід виконання рішення міської ради від 15.12.2010 року №29 “Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік” за
 5. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.

Другие похожие документы..