Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В статье под углом зрения темы страха в концепции С. Кьеркегора анализируются возможности творческого субъекта в ситуации неразличения реального и ху...полностью>>
'Методические рекомендации'
Методические рекомендации предназначены для организаторов первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Первый (школьный)...полностью>>
'Документ'
колледжа при ПГУ/ [сост. Т. В. Шершень]. - Пермь:[б....полностью>>
'Документ'
1. Утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных ...полностью>>

Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року.

На основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку та нагальних проблем міста за 2009 рік, у Програмі визначено пріоритети економічного і соціального розвитку та завдання щодо їх реалізації на 2010 рік.

Головною метою програми на 2010 рік є практична концентрація зусиль усіх гілок місцевої влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку, забезпечення стабільності та можливості подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації комплексних програм, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості тощо.

Вирішення проблем економічного і соціального розвитку зорієнтовано переважно на власні сили та можливості міста, а також залучені суми дотації, кошти підприємств, інвесторів тощо. Наявні ресурси, виробничий, науково- технічний та інтелектуальний потенціал міста достатні для забезпечення розвитку, в межах розроблених показників.

І.Стан, проблеми, невирішені питання 2009 року.

Органами місцевого самоврядування впродовж 2009 року здійснювались заходи спрямовані на забезпечення підвищення рівня життя населення на основі зміцнення інституційних засад ринкової економіки, які були конкретизацією стратегічних і операційних цілей та завдань, визначених Стратегічним планом розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегією підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, галузевими програмами, вирішення всього комплексу питань економічної і соціальної політики міста Чернівців.

По кожній галузі наведений поточний стан за 2009 рік.

Проблемними залишаються такі питання:

- нестабільна фінансова, економічна та політична ситуація в Україні на фоні світової фінансової кризи позначилась і на економіці міста;

-скорочення обсягів реалізації товарної продукції окремими промисловими підприємствами проти рівня попереднього року;

-недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, міських цільових програм розвитку.

ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2010 рік

Головна мета:

Підвищення життєвого рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності міста.

Основними пріоритетами Програми визначені наступні напрями:

 • ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

 • залучення інвестицій в економіку міста та впровадження інвестиційних проектів;

 • розвиток малого та середнього бізнесу;

 • реформування житлово-комунального господарства міста;

 • зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

 • підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

 • розвиток міста, як центру туристичної індустрії Буковини;

 • збереження досягнутих темпів житлового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, будівництва соціального житла за рахунок бюджетних коштів, коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, інших джерел;

 • всебічний розвиток гуманітарної сфери;

 • забезпечення соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті.

ІІІ.Забезпечення умов для подальшого економічного зростання

3.1.Бюджетна політика

Головна мета:

Забезпечення доходів до бюджету міста для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Оцінка поточної ситуації за 2009 рік:

На 2009 рік бюджет м. Чернівців затверджувався в обсязі 600638,5 тис. грн., впродовж року він збільшений на 22625,5 тис. грн. та склав 623264,0 млн. грн.

До місцевих бюджетів м. Чернівців за 2009 рік надійшло 620169,9 тис. грн., що складає 103,3 відсотка до затвердженого плану на рік та 99,5 відсотка до уточненого річного плану.

Недоотримано до бюджету міста 3094,1 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 897,8 тис. грн., до спеціального фонду – 2196,3 тис. грн.

Бюджет міста без трансфертів виконано на 100,6 відсотка до уточнених планових показників на 2009 рік. Порівняно з 2008 роком надходження зменшились на 102209,5 тис. грн., або на 14,1 %, враховуючи зменшення надходжень до бюджету розвитку на 46317,7 тис. грн. та те, що станом на 01.01.2010 року було отримано – 103999,8 тис. грн. субвенції для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року.

До загального фонду (з врахуванням трансфертів з державного бюджету) надійшло 467262,5 тис. грн., або 99,8 % до річного уточненого плану (468160,3 тис. грн.).

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду отримано на суму 160048,7 тис. грн., або 97,8% до річного уточненого плану (163569,8 тис. грн.).

До загального фонду (без трансфертів) надійшло 307213,8 тис. грн., що складає 102,7 % до затвердженого річного плану та 100,9 % до уточненого плану на рік, понад уточнені планові показники отримано – 2623,3 тис. грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 21963,5 тис. грн., або на 7,7 %.

Обсяг доходів І кошику доведений Міністерством фінансів України у розмірі 217761,0 тис. грн., уточнений план на рік – 220614,1 тис. грн., отримано 218313,7 тис. грн., що складає 100,3 % до показників Міністерства фінансів України та 99,0 % до уточненого річного плану. Недоотримано доходів І кошику – 2300,4 тис. грн. Порівняно з 2008 роком надходження зменшились на 8608,1 тис. грн., а саме: по платі за торговий патент на 7316,1 тис. грн., податку з доходів фізичних осіб на 3530,4 тис. грн., єдиному податку на 1006,7 тис. грн.

Обсяг доходів ІІ кошику затверджений у розмірі 81232,2 тис. грн., уточнений план на рік – 83976,4 тис. грн., отримано 88900,1 тис. грн., що складає 109,4% до затверджених показників та 105,9 % до уточненого плану. Понад план отримано доходів ІІ кошику 4923,7 тис. грн. Порівняно з 2008 роком отримано на 30571,6 тис. грн. більше, з них: на 22480,3 тис. грн. по платі за землю та на 7248,1 тис. грн. по місцевих податках і зборах (за рахунок збільшення ставок ринкового збору).

До спеціального фонду бюджету м. Чернівці (з трансфертами) надійшло коштів на суму 129487,4 тис. грн., що складає 103,3% до затвердженого річного плану та 98,3 % до уточненого плану на рік.

До бюджету розвитку (з трансфертами) надійшло 34912,4 тис. грн., що складає 69,2 % до затвердженого плану на рік та 99,2 % до уточненого річного плану.

До дорожнього фонду надійшло 8461,5 тис. грн., що складає 80,2 % до затверджених річних показників та 101,8% до уточненого річного плану.

Виконання видаткової частини бюджету м. Чернівців за 2009 рік по загальному фонду бюджету складає 97,5 % (уточнений план на 2009 рік – 621984,2 тис. грн., виконання – 606412,5 тис. грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по бюджету міста за
2009 рік склали 260485,6 тис. грн., або 43,0 % у загальній сумі видатків.

Своєчасно проводились розрахунки бюджетними закладами за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

У грудні 2009 року органами Державного казначейства України не проведено видатків бюджету м. Чернівців, виділених відповідно до розпоряджень фінансового управління про виділення коштів з бюджету на суму понад 10,4 млн. грн., з них: загального фонду – 4,0 млн. грн., спеціального фонду – 6,4 млн. грн.

Проблемні питання:

Розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України бюджету міста Чернівців на 2010 рік становить 344070,6 тис.грн., що на 67312,9 тис.грн., або на 24,3 % більше, ніж у 2009 році.

Не зважаючи на значний ріст розрахункового показника, при умові забезпечення в повному обсязі бюджетними ресурсами видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери та розрахунків за енергоносії, не залишається коштів на інші необхідні для життєдіяльності бюджетних установ поточні та капітальні видатки.

Найбільш критичне становище по галузі «Освіта». Так, розрахунковий показник, доведений Міністерством фінансів України бюджету м. Чернівців на 2010 рік на освіту, складає 176093,0 тис. грн. при мінімальній потребі -245114,6 тис. грн. (- 69,0 млн. грн.). Тільки на захищені статті видатків на 2010 рік необхідно 213737,0 тис. грн., в т. ч.:

 • заробітна плата з нарахуваннями – 170281,0 тис. грн. (з урахуванням підвищення заробітної плати, індексації та встановлення надбавки в розмірі 20 % посадового окладу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів);

 • харчування – 12600,1 тис. грн. (з урахуванням норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591);

 • енергоносії та комунальні послуги, враховуючи підвищення цін та тарифів – 30855,9 тис. грн.

Аналогічна ситуація і по інших галузях соціально-культурної сфери та видатках на утримання органів місцевого самоврядування.

Цілі та завдання на 2010 рік:

Забезпечення життєдіяльності міста, нормального функціонування бюджетних установ, надання якісних громадських послуг, покращання матеріального становища та добробуту громадян.

Очікувані результати:

Бюджет міста Чернівців на 2010 рік формується у відповідності до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста.

Фінансові показники

з/п

Показники бюджету м. Чернівці

один, виміру

2008р.

(факт)

(заг. та спец, фонди)

2009р.

(факт)

(заг. та спец, фонди)

2010р. (прогноз)

(заг. та спец, фонди)

2010р. в % до 2009 р.

1.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

399,9

360,4

403,7

112,0

2.

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів (без трансфертів)

млн. грн.

57,6

20,1

23,0

114,4

3.

Видатки місцевих бюджетів - всього,

в т.ч. з

трансфертами

млн. грн.

739,2

649,1

645,9

104,1

3.2.Промислова політика

Головна мета: Створення в місті сприятливого клімату для подальшого зростання промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевого виробника, сприяння інноваційному енергозберігаючому характеру виробництв тощо.

Оцінка поточної ситуації за 2009 рік:

За 2009 рік промисловими підприємствами міста було реалізовано промислової продукції на 1683,6 млн.грн. (56,7% від загального обсягу реалізації промислової продукції по області).

Серед районів міста за 2009 р. найбільше реалізовано промислової продукції підприємствами Першотравневого району (62,7% або на 1055,3 млн.грн.). Підприємствами Шевченківського та Садгірського районів було реалізовано продукції на 476,5 млн.грн. (28,3%) та на 151,8 млн.грн. (9%) відповідно.

Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували промислової продукції на суму 841,7 млн.грн. або 50% від загальноміського обсягу реалізованої промислової продукції, у т.ч. добувної - на 0,3 млн.грн. (0,02%), переробної - на 841,4 млн.грн. (51,9%).

У загальноміському обсязі реалізації 15,4% продукції належало підприємствам машинобудування, ними було реалізовано продукції на суму 259,4 млн.грн.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів реалізовано 10,7% від загального обсягу реалізованої продукції по місту або на 180,4 млн.грн. Майже 42% від обсягу реалізації припадало на підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних виробів, 20,3% - олії та тваринних жирів, 15,2% - напоїв, 12,3% - рибних продуктів.

Частка продукції, реалізованої підприємствами легкої промисловості, становила 9,6% від загальноміського обсягу реалізації. Ними було реалізовано промислової продукції на 161,4 млн.грн. На підприємства з виробництва одягу з текстилю та взуття припадало 60,3% обсягу реалізованої продукції легкої промисловості.

Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості реалізували промислової продукції на 79,1 млн.грн. або 4,7% від загального обсягу реалізованої продукції міста.

У загальноміському обсязі реалізації промислової продукції 4,1% належало підприємствам з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції. Цими підприємствами за 2009 рік було реалізовано продукції на 68,3 млн.грн.

Частка обсягу реалізованої продукції підприємствами з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів, целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності становила 1,7-0,9%. Загалом ними було реалізовано продукції на 64,9 млн.грн.

Підприємства інших галузей переробної промисловості реалізували продукції на 27,9 млн.грн. або 1,7% від загальноміського обсягу реалізованої промислової продукції, у т.ч. з виробництва меблів - на 17,3 млн.грн. (1%).

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води обсяги реалізованої продукції становили 841,9 млн.грн. або 50% від загального обсягу реалізованої промислової продукції міста.

У розрахунку на одну особу населення міста у 2009 році було реалізовано продукції на суму 6783,2 грн. (по області - на 3281,6 грн.). Більший, ніж в середньому по місту, цей показник був у Першотравневому районі (у 2,1 раза), у Шевченківському та Садгірському районах - менший у 2,1 раза та на 20,9% відповідно.

Проблемні питання:

-уповільнення темпів промислового розвитку, спричинене світовою фінансовою кризою;

-залежність підприємств базових галузей промисловості від змін кон’юктури внутрішнього та зовнішнього ринку на продукцію, яку вони виробляють;

-недостатність власних фінансових ресурсів підприємств на оновлення основних фондів;

-девальвація гривні;

-затримка розрахунків з виробниками;

-рівень залучення інвестицій, як внутрішніх так і іноземних недостатній, високі процентні ставки по банківських кредитах;

-збитковість значної частини промислових підприємств;

-недосконалість нормативної бази з питань реалізації прав власності, належного забезпечення прав акціонерів, нестабільність відповідного законодавства, недосконала податкова система;

-неможливість отримання кредитів на прийнятих для обслуговування виробництва умовах;

-незахищеність вітчизняного ринку від неконтрольованого ввозу імпортних товарів.

Цілі та завдання:

 • зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

 • надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань діяльності промислових підприємств міста ( в т.ч. збиткових, банкрутів);

 • забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні, за кордоном), надання організаційної підтримки;

 • популяризація місцевих торгових марок серед мешканців міста шляхом організації промоційних акцій, передсвяткових ярмарків, виставок тощо;

 • реалізація продукції підприємств харчової галузі у всіх супермаркетах міста;

 • проведення акцій вшанування лідерів економічного розвитку міста;

 • залучення малих підприємств до основного кола промисловості;

 • сприяння широкому впровадженню у виробництво наукових розробок, нових технологій та технічному переозброєнню виробництва (ТОВ «Малбі-Захід», ТОВ «Галс-2000», ПП «Кліпсидра», ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ВАТ «Чернівецький міський молочний завод», АТЗТ «Імпульс», ТОВ «БФБ», ПП «Мелауда», СП «Мітаче», ТОВ «Рікка», ВАТ «Арніка», ПВКФ «Тонек», ТОВ «Розма»);

 • впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії (ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ВАТ «Чернівецька меблева фабрика», ПП «Мелауда», СП «Мітаче», УТОГ, ТОВ «Розма»;

 • освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції, сприяння її виходу на вітчизняний та закордонні ринки (ТОВ «Галс-2000», ПП «Кліпсидра», ТОВ «Малбі-Захід», АТЗТ «Імпульс», ВАТ «Чернівецький міський молочний завод», ВАТ «Чернівецька меблева фабрика», ВАТ «Арніка», ТОВ «Розма»).

Очікувані результати:

-послаблення впливу фінансової кризи на промисловий комплекс міста;

-зростання обсягів реалізації промислової продукції на промислових підприємствах міста на 3 %;

-виробництво сучасної інноваційної конкурентноздатної продукції;

-збільшення частки продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001-2001.

-приріст прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

Основні показники розвитку промислового виробництва

Показники

Одини-ця виміру

2008 р.

(звіт)

2009р.

(факт)

2010 р.

( прог

ноз)

2010 р. у % до

2009 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

млн. грн.

1628,9

1683,6

1730,0

103,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

6621,5

6783,2

6986,0

103,0

Індекс промислового виробництва

%

99,2

97,0

104,4

хСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 2. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (2)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 3. Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003р. №621 "Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", статей 26,59,73 закон (2)

  Закон
  1.Інформацію про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06.05.2010р. №1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” взяти до уваги.
 4. Програма економічного І соціального розвитку міста чернігова

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2012 рік (далі – Програма) розроблена з метою втілення на рівні міста єдиної державної політики розвитку України, визначення головних цілей та пріоритетів розвитку міста.
 5. Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003р. №621 "Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", статей 26,59,73 закон (1)

  Закон
  Інформацію Хімійчук С.М., директора департаменту економіки міської ради, про хід виконання рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29.

Другие похожие документы..