Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Добыча никелевых руд в настоящее время ведется в 24 странах. За последние годы в число никеледобывающих попали Турция, Испания (2005 г.) и Замбия (20...полностью>>
'Календарно-тематический план'
История возникновения понятия «этикет». Положение «этикета» в современном обществе. Необходимость «этикета» в современном обществе. Отношение к этикет...полностью>>
'Рабочая программа'
Определение места и роли учебной дисциплины в овладении знаниями, умениями, навыками, вытекающими из Государственного образовательного стандарта высш...полностью>>
'Документ'
IB и Ic PNP транзистора Измерение IE, IB и IC NPN транзистора Графические характеристики транзистора Транзисторные усилители Схема усилителя с общим ...полностью>>

Модульно-рейтингова оцінка знань з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів 4 курсу факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модульно-рейтингова оцінка знань

з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка"
для студентів 4
курсу факультету Механізації сільського господарства

денної форми навчання спеціальності

6.050501„Машинобудування"

Курс "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів 4 курсу факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності 6.050501 „Машинобудування" складається з двох модулів. Оцінка знань здійснюється за шкалою ЕСТ8, рейтинговою (абсолютною) системою та національною (5-ти бальною(відносною)) шкалою.

Розподіл балів для курсу
Електротехніка та мікропроцесорна техніка”
за категоріями діяльності студента

1. Лекційні заняття:

контрольне опитування

виконання завдань на 90-100 %

- 3 бали

виконання завдань на 75 - 89 %

- 2 бали

виконання завдань на 60 - 74 %

- 1,5 бали

виконання завдань на 35 - 59 %

- 1 бал

виконання завдань менше 35 %

- 0,5 бала

2. Лабораторні роботи:

готовність до виконання лабораторної роботи

- 0,2 бала

якісне та своєчасне виконання

- 0,8 бала

захист лабораторної роботи

(контрольне опитування)

- 4,0 бали

Всього балів за лабораторну роботу

- 5,0 балів

3. Контрольна робота:

виконання завдань на 90 - 1 00 %

- 5 балів

виконання завдань на 75 - 89 %

- 4 бали

виконання завдань на 65 - 74 %

- 3 бала

виконання завдань менше 40%

- 1 бал

4. Самостійна робота:

виконання завдань на 70 - 1 00 %

- 4 бал

виконання завдань менше 70%

- 0,5 бала

5. Захист модуля:

виконання завдань на 90 - 1 00 %

- 25 балів

виконання завдань на 75 - 89 %

- 22 бали

виконання завдань на 60 - 74 %

- 1 8 балів

виконання завдань на 35 - 59 %

- 14 балів

виконання завдань на 1 - 34 %

- 8 балівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Научно-вспомогательный библиографический указатель (1)

  Библиографический указатель
  Труды профессорско-преподавательского состава ДонГТУ (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-х т. Т. 2. : Социально-гуманитарные науки.
 4. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).

Другие похожие документы..