Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, пункту 1 статті 25, пункту 2 статті 27, частини 1 статті 41 З...полностью>>
'Документ'
Приглашаем вас принять участие в работе международного конгресса «КАРДИОЛОГИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАУК» совместно с V Международным симпозиумом по эхокард...полностью>>
'Документ'
Уже русские историки XIX в. разрабатывали концепцию «новой истории» в истории России, ее начала с XVII в. (С.М. Соловьев. Б.О. Ключевский и др.). В ч...полностью>>

Теоретичні основи управління діяльністю спортивних організацій

Главная > Лекція
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Департамент з усиновлення та захисту прав дитини здійснює:

   • участь у межах своєї компетенції у формуванні та реалізації державної політики з питань дітей та сім'ї;

   • координацію діяльність органів і служб у справах неповнолітніх, пов'язаної з усиновленням дітей, опікою, піклуванням, їх влаштуванням у дитячі будинки сімейного тину та прийомні сім'ї;

   • сприяння виконанню Україною зобов'язань, передбачених Конвенцією ООН про права дитини та іншими міжнародними договорами України з питань захисту прав дитини, усиновлення, опіки і піклування;

   • узагальнення практики застосування законодавства з питань усиновлення дітей, опіки і піклування, влаштування їх у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, захисту прав, свобод та інтересів дітей, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення

До Департаменту молодіжної політики входять відділи:

1. Відділ сприяння зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив молоді;

2. Відділ формування здорового способу життя:

Функції відділу:

   • профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, (наркоманії, ВІЛ/СНІД, захворювання що передаються статевим шляхом) та пропаганда здорового способу життя;

   • розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога”;

   • сприяння збереженню і зміцненню здоров’я молодого населення України через заходи соціальної просвіти та профілактики, пропаганди здорового способу життя;

   • участь у здійсненні наукових досліджень з актуальних проблем щодо формування здорового способу життя молоді.

3. Відділ культурно-освітницьких програм;

4. Відділ співпраці з молодіжними організаціями.

До Департаменту стратегічного планування та комунікацій входять відділи:

- відділ управління фінансами програм сім’ї, дітей, молоді;

- відділ управління фінансами програм фізичної культури і спорту;

- відділ зведеного бюджету та нормування бюджетних видатків;

-відділ бухгалтерського обліку та звітності підвідомчих установ та організацій;

- сектор відділ бухгалтерського обліку та звітності Міністерства.

До Департаменту економіки та фінансів входять відділи:

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності підвідомчих установ та організацій;

2. Відділ управління фінансами програм сім’ї, дітей, молоді;

3. Відділ зведеного бюджету та нормування бюджетних видатків;

4. Відділ управління фінансами програм фізичної культури і спорту

Юридичне управління. Основними його завданнями є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Міністерством та його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов`язків.

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Основними завданнями управління є:

1. Забезпечення діяльності Міністерства, партнерами у якій виступають міжнародні і національні зарубіжні організації та установи, або яка здійснюється за участю цих організацій та установ чи окремих громадян зарубіжних країн.

2. Координація діяльності структурних підрозділів Міністерства у сфері зовнішніх зв’язків.

3. Розробка пропозицій для керівництва Міністерства, спрямованих на розвиток або оптимізацію існуючої системи зовнішніх зв’язків Мінмолодьспорту.

До управління кадрів і навчальних закладів входять: відділ державної служби та кадрового обліку; відділ навчальних закладів; сектор нагородної діяльності.

До управління справами входять: відділ господарського забезпечення та інформаційних технологій; відділ експлуатації спортивних споруд

В умовах сучасної України, як зазначалося вище, тривають спроби зміни існуючого положення та активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності населення. Тому спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року “Про утворення центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” розпочато відкриття названих центрів в обласних центрах та інших містах України. Очолює систему Центрів – Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення, який є державною бюджетною організацією і належить до групи державних органів спеціальної компетенції.

Центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" – це спеціалізовані бюджетні організації для провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

До системи центрів належать Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві і Севастополі, міські та районні у містах центри.

Метою діяльності центрів є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Завдання центрів:

   • залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

   • формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;

   • просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;

   • організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;

   • обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, міські (у містах, де є райони як територіально-адміністративні одиниці) центри:

 • беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

 • розробляють механізми впровадження центрами соціальних стандартів, нових форм і методів, інноваційних технологій оздоровчої, рекреаційної та реабілітаційної роботи;

 • організовують і проводять регіональні масові фізкультурно-спортивні заходи, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

 • здійснюють методичне забезпечення роботи районних у містах Києві і Севастополі, міських, готують та розповсюджують рекомендаційні та інформаційно-пропагандистські матеріали з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;

 • проводять соціальний моніторинг в регіоні щодо рівня залучення різних груп населення до занять масовим спортом та розробляють пропозиції з активізації цієї роботи;

 • узагальнюють та забезпечують впровадження у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

 • сприяють зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

 • координують діяльність районних у містах Києві і Севастополі, міських центрів;

 • здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань.

Районні у містах Києві і Севастополі, міські (у містах, де відсутній поділ на територіально-адміністративні одиниці) та районні у містах центри:

 • беруть участь у реалізації державних і місцевих програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

 • здійснюють обслуговування різних груп населення шляхом надання їм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних, консультативних та інформаційних послуг у сфері фізичної культури і спорту;

 • створюють умови для залучення населення до занять фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

 • забезпечують широке залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

 • створюють умови для задоволення потреб в оздоровленні різних груп населення з урахуванням їх інтересів та уподобань;

 • за місцем проживання та в місцях масового відпочинку забезпечують доступність спортивних споруд, інвентарю та обладнання;

 • оцінюють рівень фізичного здоров'я населення та надають рекомендації щодо оздоровлення, профілактики захворювань, продовження довголіття тощо;

 • надають реабілітаційно-відновлювальні послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

 • здійснюють формування знань, умінь та навичок здорового способу життя у різних груп населення;

 • забезпечують підготовку та використання волонтерів для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності різних груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

 • організовують і проводять масові фізкультурно-спортивні заходи, змагання, конкурси, фестивалі, показові виступи, спортивні свята за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

 • здійснюють просвітницьку, агітаційно-роз’яснювальну та маркетингову роботу з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

 • сприяють зміцненню матеріально-технічної бази, здійснюють будівництво та утримання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

 • здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань

Таблиця 2.1

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Загальної компетенції

Відомчої компетенції

Спеціальної компетенції

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму


Міністерство Внутрішніх справ, Міністерство Охорони здоров’я та ін.

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Обласна Рада народних депутатів

Депутатська комісія з питань культури, духовного відродження, ЗМІ, молоді і спорту


Міністерство оборони

Генштаб ЗСУ

Управління спорту: ЦСКА, НСКА, НСКА літніх видів спорту, НСКА зимових видів спорту, Навч.-спорт. база Північного територіального командування, СК ВМСУ, яхт-клуб, СК ВПСУ

Управління з питань фізичної культури і спорту облдерж-адміністрації

Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Міська Рада народних депутатів

Комісія молодіжної політики, спорту та оздоровлення;

Комісія культури, довкілля, промоцій, ЗМІ та туризму;

Комісія медицини, освіти, науки і соцзахисту


Міністерство освіти і науки України управ. освіти і науки ОДА

Комітет фізичного виховання і спорту МОіНУ (ЦСК «Гарт»)

Обласне управління ФВ іС Комітету ФВ і С МОіН України

Відділ фізичної культури і спорту Львівської міської ради

Cтруктура центру фізичного здоровя населення «Спорт для всіх»

1.  Директор центру Ворона

2. Заступник директора центру Лучок Тетяна Валентинівна

3. Відділ маркетингу

- інформаційно-пропагандистська діяльність та заохочення населення до занять фізкультурою і спортом;

- проведення масових заходів та роботи підліткових клубів. 

- взаємодія з фондами та „донорськими організаціями”  

4. Відділ організаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

- нормотворча робота та питання моніторингу виконання державних програм питання розвитку мережі центрів

- фізкультурно-оздоровча робота та масовий спорт 

5. Відділ матеріально-технічного розвитку

- господарська робота та питання матеріально-технічного забезпечення;

- питання спортивних споруд та прокату спортивного інвентарю і обладнання
-
консультативно-методична робота щодо ліцензування

6. Методично-консультативний відділ

співпраця з федераціями з видів спорту, фізкультурно-спортивними та громадськими організаціями

-системна адміністрація сайту

-робота з волонтерами

 7.Фінансова служба

8.Відділ кадрів та діловодства 

 Юридичне забезпечення;

- діловодство.

Громадські органи управління фізичною культурою.

Первинні фізкультурні осередки.

Як було зазначено вище паралельно із державними органами управління сферою приймають участь громадські організації. Вони побудовані за територіально-відомчим принципом, а органи управління формуються в них шляхом виборів. Фінансуються громадські органи управління з різних джерел, в останні роки деякі з них частково фінансуються із державного бюджету. Громадських організацій у сфері фізичної культури працює досить багато. Вони є юридичною особою, мають свій прапор, емблему, нагрудні знаки, вимпел, медалі та ін. До найбільш дієвих слід віднести:

- Фізкультурно - спортивне товариство профспілок "Україна". На умовах індивідуального та колективного членства об’єднує громадян, трудові колективи промислових підприємств, колективи вищих і середніх навчальних закладів з метою організації та всебічного сприяння розвитку фізичної культури.

Для задоволення фізкультурних потреб працівників залізничного транспорту та членів їх сімей організовані спортивні клуби "Локомотив". Вони працюють у складі ФСТП "Україна". Кожна із 6 залізниць, що є в Україні, має спортивний клуб у підпорядкуванні управління залізниці.

- Фізкультурно - спортивне товариство "КОЛОС" агропромислового комплексу України - є масовою, добровільною, самостійною громадською організацією, яка об'єднує на умовах індивідуального і колективного членства громадян України, підприємства і організації АПК, підприємства і організації інших галузей народного господарства, розташовані в сільській місцевості.

- Фізкультурно - спортивне товариство "ДИНАМО"- є громадською організацією працівників та військовослужбовців органів внутрішніх справ та державної безпеки України, робітників та службовців установ та підприємств МВС та СБУ, а також членів їх сімей.

- Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», яке засноване у 1935року перестало існувати в середині 80-х років. У березні 2003 року ініціаторами відродження обласної ради товариства стали профспілки: «Укртелекому», «Львівських авалвнвй», «Укрпошти», «Львівгазу», «Соціального прогресу», ТзОВ «Замок», Академія ветеринарної медицини, федерація вільної боротьби Львівщини.

- Національні федерації з видів спорту. Їх в Україні працює понад 150. Їм делеговані повноваження з управління та розвитку видів спорту. Вони мають виключне право репрезентувати свій вид спорту на міжнародних змаганнях. Виконують завдання удосконалення підготовки спортсменів, тренерів, суддів; забезпечення успішних виступів на Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу, Європи, інших змаганнях; соціального захисту спортсменів, тренерів, піклування про ветеранів; пропаганди видів спорту.

Національний олімпійський комітет України (НОКУ) є самостійною громадською організацією, юридичною особою, має власну печатку із зображенням своєї символіки, рахунки у банках. Штаб-квартира НОКУ знаходиться у Києві.

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний Міжнародним олімпійським комітетом.

НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.

Основні завдання НОК України - організація підготовки та участі спортсменів в Олімпійських іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту і здорового образу життя, фізичне і духовне збагачення людей. Він також має 24 відділення у всіх областях та по одному відділенню в Автономній республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Колективними членами НОК України є більше 80 організацій.

Першим президентом НОК України був обраний олімпійський чемпіон Валерій Пилипович Борзов (Ігри ХХ Олімпіади в Мюнхені, легка атлетика 100м та 200м). У 1994 році В.П.Борзов був обраний членом Міжнародного олімпійського комітету в Україні та перевибраний президентом НОК в грудні цього ж року.

10 грудня 1998 року ІХ Генеральна асамблея НОК України обрала президентом Івана Никифоровича Федоренка. Генеральні секретарі НОК України:

 • 29 вересня 1991 року - Володимир Кіба;

 • 13 березня 1992 року - Борис Башенко;

 • 19 квітня 1997 року - Володимир Геращенко.

НОК представляє команду України на літніх та зимових Іграх Олімпіад, в зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських днях.

НОК України має угоди з відомими у світі фірмами "Adidas", "Coca-Cola", "Samsung", оператором мобільного зв'язку "UMC", українською правничою фірмою "Юріс", яка надає постійну юридичну допомогу в діяльності організації. Офіційним Інтернет-провайдером НОК є компанія "Relcom-Ukraine".

В 1995 році НОК України почав випускати свій офіційний (квартальний) журнал, який виходить кожних три місяці, під назвою "Олімпійська арена", а з 1997 року видає щомісячний бюлетень "Олімпійські новини від НОК України".

НОК України має широкі зв'язки з НОКами сусідніх країн та олімпійськими організаціями. 16 представників НОК України є членами різних міжнародних організацій і об'єднань.

Тісні зв'язки НОК України має з українськими спортивними осередками за кордоном. Комітети друзів НОК України були створені і працюють зараз у США, Канаді, Австралії.

Генеральна асамблея затвердила склад членів НОК нового скликання (139 членів), обрала склад Виконавчого комітету (23 члени) та склад ревізійної комісії (3 члени).

23 червня 2002 року відбулася XVIII позачергова Генеральна асамблея НОК України шляхом таємного голосування був обраний новий президент НОК України. Їм став член Виконавчого комітету МОК та НОК України, уславлений легкоатлет, олімпійський чемпіон Сергiй Бубка. Президент має першого віце-президента, 5 віце-президентів, генерального секретаря, виконавчого директора.

Нова редакція статуту затверджена на XIХ Генеральній асамблеї НОК України постановою №6 від 19.01.2006р.

Вищим керівним органом є Генеральна асамблея, що проводяться один раз на рік. Керівним органом НОКУ у період між генеральними асамблеями є виконком. Засідання виконкому відбуваються один раз в квартал. Мовою НОКУ є українська.

До стрктури НОКУ входять (рис.2.1):

   • управління розвитку Національного олімпійського руху;

   • відділ адміністративної роботи та матеріально-технічного забезпечення: сектор маркетингу, сектор по зв'язкам із ЗМІ та громадськістю;

   • Фінансовий відділ;

   • Юридичний відділ;

   • Сектор перекладів;

   • Комісії (таблиця 2.2).
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Львівський державний університет фізичної культури (1)

  Документ
  Сутність предмету та завдання. Історія розвитку управління. Основні поняття предмету. Державні та громадські органи управління. Їх структура. Нормативно-правова база діяльності сфери.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 050201 «Менеджмент організацій»

  Конспект
  Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Типологія методів наукового дослідження. Системний підхід у наукових дослідженнях. Вибір методів дослідження.
 3. Міністерство освіти І науки україни (84)

  Документ
  Кінцевий результат праці визначається трьома факторами: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями і уміннями майбутнього бакалавра, сферою використання цих знань і умінь у галузі олімпійського і професійного спорту; соціально-професійними
 4. План історія розвитку теорії управління персоналом Особливості функціонування фізкультурних організацій в сучасних умовах > Сутність управління персоналом. Туп в діяльності спортивних організацій

  Лекція
  Дутчак М.В. Окремі аспекти реформування системи фізичного виховання в Україні Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук.
 5. Міністерство освіти І науки україни (8)

  Документ
  Кінцевий результат праці визначається трьома факторами: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями і уміннями майбутнього магістра, сферою використання цих знань і умінь у галузі олімпійського і професійного спорту; соціально-професійними

Другие похожие документы..