Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Тезисы доклада, заявка на участие и копия платежного поручения о переводе взноса за публикацию и получение материалов Международной научно-методическ...полностью>>
'Документ'
О порядке уплаты налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо...полностью>>
'Документ'
Выставка проводится в рамках реализации целевой социально-экономической программы Архангельской области «Развитие общего образования и воспитания дет...полностью>>
'Документ'
MySMS – професійний учасник ринку телекомунікації на території України та країн СНГ. Розробляє та розвиває телекомунікаційні рішення для бізнесу, які...полностью>>

Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поняття, процесуальна регламентація і засоби розшукової діяльності слідчого. Об’єкти розшуку. Види і форми розшукової діяльності.

Тактичні основи розшукової діяльності слідчого. Планування розшуку. Розшукові версії слідчого. Тактичні прийоми і операції розшуку в процесі розслідування злочину обвинуваченого, що переховується від слідства. Розшукова робота слідчого по припиненій кримінальній справі.

Розшук майна, трупів та інших об’єктів. Використання слідчим даних криміналістичних обліків МВС, СБУ та Інтерполу у розшуковій діяльності.

Фіксація процесу розшуку. Оцінка і використання результатів розшуку в розслідуванні злочину.

Поняття і зміст превентивної (профілактичної) діяльності слідчого під час розслідування злочину. Засоби і методи виявлення обставин, що сприяли учиненню розслідуваного злочину.

Заходи щодо усунення обставин (криміногенних факторів), що сприяють учиненню окремих видів злочинів. Особливості визначення об’єкта профілактичного впливу, характеру і змісту профілактичних заходів та конкретних виконавців вироблених заходів залежно від виду злочину.

Форми і методи контролю з боку слідчого за втіленням заходів щодо усунення обставин, що сприяли учиненню розслідуваного злочину.

Практичні навички. На основі теоретичних положень даної теми і враховуючи конкретні обставини розслідуваного злочину, вміти визначити об’єкт профілактичного впливу, характер, зміст і виконавців профілактичних заходів, а також дійові форми і методи контролю за втіленням вироблених заходів щодо запобігання злочинам.

Тема 22. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації

Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з органами дізнання і іншими правоохоронними органами під час розслідування злочинів. Правові засади та принципи взаємодії. Слідчо-оперативна група СОГ як форма взаємодії слідчого з органами дізнання, з оперативними працівниками, співробітниками інщих служб підрозділів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів України. Вказівки МВС України щодо взаємодії слідчого і співпрацівників підрозділів внутрішніх справ. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання під час провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій, здійснення розшуку, вивчення особи обвинуваченого (підозрюваного), потерпілого, свідка.

Залучення представників громадскості до участі в окремих слідчих діях, інших заходах, тактичних операціях.

Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого (дізнавача) з оперативно-розшуковими й іншими службами правоохоронних органів, державними установами і підприємствами різних форм власності, громадськістю та засобами масової інформації. Особливості тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, під час провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій, з метою вивчення особи підозрюваного (обвинуваченого), свідка, потерпілого.

Принципи й умови використання даних, отриманих оперативно-розшуковим шляхом. Організаційно-тактичні форми і прийоми використання оперативно-розшукової інформації при провадженні окремих слідчих дій. Використання оперативно-розшукової інформації для встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, і вивчення особистості підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого.

Поняття, суть, мета взаємодії слідчого з іншими державними установами, громадскістю і засобами масової інформації під час розслідування злочинів.

Особливості взаємодії слідчого з іншими державними установами, підприємствами різних форм власності. Форми і методи залучення громадськості та засобів масової інформації для швидкого, повного розкриття і розслідування злочину.

Принципи і форми взаємодії. Тактичні і організаційні прийоми взаємодії слідчого з оперативними працівниками і співробітниками інших служб правоохоронних органів, державними установами, громадскістю і засобами масової інформації в залежності від етапу, завдань розслідування.

Значення взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими державними установами, громадскістю, засобами масової інформації для швидкого, повного розкриття і якісного розслідування злочинів.

Розділ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Тема 23. Криміналістична методика. Концептуальні положення методики розслідування окремих видів злочинів

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування злочинів), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація.

Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика злочину; особливості збирання, аналізу й оцінки інформації в стадії порушення кримінальної справи; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування злочину; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні ним комплекси невідкладних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів; типові версії, планування і провадження подальших слідчих дій; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; використання допомоги громадськості; особливості завершального етапу розслідування; профілактична робота слідчого за матеріалами розслідування).

Криміналістична характеристика злочину: поняття, зміст і характеристика її складових елементів. Значення криміналістичної характеристики злочинів для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.

Періодизація (етапи) розслідування злочинів. Значення і завдання початкового етапу розслідування злочинів. Поняття початкових і невідкладних слідчих дій. Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Проблеми і можливості програмування (алгоритмізації) та автоматизації слідчої діяльності.

Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних рішень щодо розслідування злочину. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.

Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами.

Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню. Протидія розслідуванню у формі приховування злочину, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого злочину. Інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків. Спонукальні мотиви протидії.

Суб’єкти, форми і способи “зовнішньої” протидії розслідуванню. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню.

Тема 24. Методика розслідування вбивств і тілесних ушкоджень

А. Розслідування вбивств. Джерела первісної інформації про вбивство, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування вбивств.

Типові слідчі ситуації у справах про вбивства та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики провадження огляду місця події, трупа й інших речових доказів.

Призначення судово-медичної та інших експертиз. Встановлення і допит свідків у справах про вбивство. Затримання і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих дій: обшуку, призначення судових експертиз, очних ставок, перевірки й уточнення показань на місці, слідчого експерименту та ін.

Специфіка взаємодії слідчого з оперуповноваженими, спеціалістами, громадськістю та засобами масової інформації у встановленні і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню убивства, і вживання заходів щодо їхнього попередження.

Особливості завершального етапу розслідування.

Б. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Джерела первісної інформації про заподіяння тілесних ушкоджень, її оцінка і прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про заподіяння тілесних ушкоджень.

Типові слідчі ситуації у справах про заподіяння тілесних ушкоджень і відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики провадження допиту потерпілого і свідків. Огляд потерпілого і призначення судово-медичної експертизи. Огляд місця події і речових доказів. Затримання і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих дій: допиту обвинуваченого, обшуку, перевірки й уточнення показань на місці, очних ставок, призначення судових експертиз.

Встановлення обставин, що сприяли заподіянню тілесних ушкоджень, і вживання заходів по їхньому попередженню.

Особливості завершального етапу розслідування.

Тема 25. Методика розслідування статевих злочинів

Розслідування зґвалтувань. Джерела первісної інформації з цих справ, її оцінка та вирішення питання щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування зґвалтувань.

Типові слідчі ситуації у справах про зґвалтування та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту, освідування і призначення судово-медичної експертизи потерпілої особи. Огляд місця події. Допит свідків. Затримання, освідування і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих дій. Особливості тактики обшуку, перевірки й уточнення показань на місці, очної ставки, слідчого експерименту, призначення судових експертиз і допиту обвинуваченої особи.

Взаємодія слідчого з оперуповноваженими та спеціалістами у встановленні і розшуку злочинця. Особливості завершального етапу розслідування. Попередження статевих злочинів за матеріалами розслідування.

Тема 26. Методика розслідування хуліганства

Криміналістична характеристика хуліганства. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування цих злочинів.

Типові слідчі ситуації у справах про хуліганство та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілих і свідків. Освідування і призначення судово-медичної експертизи. Огляд місця події і речових доказів. Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим, використання результатів невідкладних слідчих дій у встановленні і розшуку злочинців.

Версії у справах про хуліганство, підстави їхньої побудови. Планування розслідування. Подальші слідчі дії: затримання, освідування і допит підозрюваних і обвинувачуваних. Обшук. Очна ставка. Перевірка й уточнення показань на місці. Пред’явлення для впізнання. Слідчий експеримент. Експертизи у справах про хуліганство.

Встановлення при розслідуванні причин і умов, що сприяли хуліганству, та вживання заходів щодо їхнього усунення.

Тема 27. Методика розслідування грабежів і розбоїв

Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів. Джерела первісної інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Типові слідчі ситуації у справах про грабежі і розбої та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідування і призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

Побудова версій щодо особи злочинця й обставин пограбування або розбійного нападу. Планування роботи з кримінальної справи. Особливості організації розкриття грабежів і розбоїв, розшуку злочинця і викраденого майна “по гарячих слідах”. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків та АБД, суб'єктивних портретів, допомоги громадськості та засобів масової інформації у встановленні і розшуку грабіжника та викраденого майна.

Ознаки і методика викриття інсценівок грабежів і розбоїв.

Подальші слідчі дії та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Затримання і допит підозрюваного й обвинуваченого. Обшук. Пред’явлення для впізнання. Очна ставка. Перевірка й уточнення показань на місці. Призначення експертиз та їхнє використання у доведенні обставин пограбування та розбою. Вживання заходів щодо відшкодуванню матеріального збитку.

Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів на ощадні банки, каси підприємств і установ, касирів та інкасаторів. Специфіка розслідування грабежів і розбійних нападів, що чиняться на водіїв автотранспорту.

Попередження грабежів і розбоїв за матеріалами розслідування.

Тема 28. Методика розслідування крадіжок

Видові криміналістичні характеристики крадіжок. Джерела первісної інформації про крадіжку, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Типові слідчі ситуації у справах про крадіжки і відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики огляду місця події, допиту потерпілого і свідків. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю квартирних крадіжок “по гарячих слідах”.

Типові версії і планування подальшого розслідування крадіжок на основі результатів початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Методи встановлення злочинця: за слідами, у т. ч. мікрооб’єктами, залишеними на місці події; за способом учинення злочину; за прикметами (суб’єктивним портретом) його зовнішності. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Особливості використання криміналістичних обліків і АБД у встановленні і розшуку злочинця та викраденого майна. Використання в тих же цілях допомоги громадськості і засобів масової інформації. Інсценівка крадіжки і методи її викриття.

Подальші слідчі дії: затримання, освідування і допит підозрюваного (обвинуваченого), обшук, перевірка й уточнення показань на місці, слідчий експеримент, призначення криміналістичних експертиз та їхня роль у встановленні і доведенні обставин крадіжки. Забезпечення при розслідуванні відшкодування матеріального збитку, заподіяного крадіжкою.

Попередження крадіжок за матеріалами розслідування.

Особливості розслідування кишенькових крадіжок, фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами.

Тема 29. Методика розслідування вимагань

Криміналістична характеристика вимагання (рекету). Джерела первісної інформації про факт вимагання, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Типові слідчі ситуації у справах про вимагання та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, прослуховування телефонних та інших переговорів, огляду місця події і речових доказів. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю вимагання “по гарячих слідах”. Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків й АБД, суб’єктивних портретів, допомоги громадськості і засобів масової інформації.

Висування версій і планування розслідування. Загальна характеристика подальших слідчих дій (затримання та допиту підозрюваного й обвинуваченого, обшуку, пред’явлення для впізнання, очної ставки, призначення криміналістичних та інших експертиз) та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами.

Особливості розслідування фактів вимагання коштів або інших вигод, пов'язаних із попереднім викраденням дітей або автотранспорту потерпілого.

Попередження вимагання за матеріалами розслідування.

Тема 30. Методика розслідування шахрайства

Криміналістична характеристика шахрайства. Джерела первісної інформації про шахрайство, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Типові слідчі ситуації у справах про шахрайство та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Допит потерпілого і свідків, огляд речових доказів, призначення криміналістичних та інших експертиз. Використання криміналістичної інформації для розшуку злочинця і викраденого “по гарячих слідах”. Складання суб'єктивного портрета та його використання у встановленні і розшуку шахрая. Взаємодія слідчого з оперуповноваженим карного розшуку на початковому етапі розкриття і розслідування цих злочинів. Використання в тих же цілях допомоги громадськості та засобів масової інформації.

Висування версій і планування розслідування. Подальші слідчі дії та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Затримання і допит підозрюваного, обвинуваченого. Пред’явлення для впізнання. Очна ставка. Обшук. Слідчий експеримент. Призначення судових експертиз.

Особливості завершального етапу розслідування. Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли шахрайству, і вживання заходів щодо їхнього попередження.

Тема 31. Методика розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу наркотиків: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 305), незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 307-314), отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321); незаконного введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин та ін. Джерела первісної інформації про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

А. Розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення початкових слідчих дій: огляду місця події, контрабандного товару (наркотиків) та супровідних документів, освідування, допиту підозрюваного і свідків, обшуку і виїмки, призначення експертизи та ін.

Слідчі версії та планування подальшого розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Особливості організації взаємодії органів дізнання з підрозділами Держмитслужби та інших правоохоронних органів України, закордонних країн під час дізнання у справах про контрабанду наркотиків. Використання контрольованої поставки наркотиків та інших даних оперативно-розшукової діяльності МВС і СБУ.

Можливості використання під час розслідування контрабанди криміналістичних обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних відомств України та Інтерполу.

Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли учиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та вживання заходів щодо їхнього попередження.

Відомчий контроль та прокурорський нагляд за діяльністю митних органів по обліку і розгляду матеріалів з ознаками контрабанди наркотиків.

Б. Розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами. Організовані злочинні групи наркобізнесменів. Джерела інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів їх аналогів або психотропних речовин.

Типові слідчі ситуації при розслідуванні незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилки або незаконного збуту наркотичних засобів, їхнього збереження, посіву або вирощування заборонених до оброблення культур, що містять наркотичні речовини. Невідкладні слідчі дії у справах цієї категорії: огляд місця події та речових доказів; призначення експертиз; затримання, освідування та допит підозрюваного й обвинуваченого; обшук; встановлення і допит свідків. Особливості взаємодії слідчого з опер-уповноваженим карного розшуку у встановленні винуватих і обставин злочину.

Планування розслідування і подальші слідчі дії. Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли учиненню злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами, та вживання заходів щодо їхнього попередження.

Тема 32. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Методика розслідування посадових злочинів, корупції і хабарництва

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності: одержання хабара (ст. 368), давання хабара (ст. 369), провокація хабара (ст. 370). Джерела інформації про факти хабарництва, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.

Типові слідчі ситуації у справах про хабарництво і відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики затримання і допиту хабароотримувача і хабародавця, встановлення і допиту свідків, очних ставок, призначення криміналістичних та інших експертиз. Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим відділу боротьби з економічними злочинами під час розслідування хабарництва.

Планування розслідування. Типові версії.

Подальші слідчі дії. Використання спеціальних пізнань при розслідуванні хабарництва. Встановлення обставин, що сприяли хабарництву, і вживання заходів щодо попередження цих злочинів.

Особливості завершального етапу розслідування хабарництва.

Тема 33. Розслідування заволодіння чужим майном шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

Криміналістична характеристика розкрадань державного майна з урахуванням особливостей конкретної галузі народного господарства (промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля, кооперативний сектор, спільні підприємства та ін.). Джерела первісної інформації щодо факту розкрадання (розтрати, присвоєння, зловживання службовим становищем) та її оцінка. Проведення попередньої перевірки матеріалів про розкрадання та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Вивчення структури і фінансово-господарської діяльності підприємства (установи, організації, кооперативу та ін.), де вчинено розкрадання. Вживання заходів до цілісності обліково-звітних документів.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань і відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Висування версій і планування розслідування. Особливості тактики допиту свідків і підозрюваних, обшуку, огляду виробничих помешкань, складів продукції й обліково-звітних документів. Призначення і проведення інвентаризації і документальної ревізії. Судово-бухгалтерська, товарознавча та інші види експертиз. Прослуховування телефонних та інших переговорів.

Загальна характеристика подальших слідчих дій (допитів, очних ставок, слідчих експериментів, експертиз і т. ін.) та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Специфіка взаємодії слідчого з апаратами боротьби з економічними злочинами у встановленні і розшуку викраденого майна. Забезпечення при розслідуванні відшкодування матеріального збитку, заподіяного розкраданням. Використання допомоги громадськості при розслідуванні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..