Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного каталога. ...полностью>>
'Документ'
РАЗРАБОТАНЫ институтами: Промтрансниипроектом (канд. техн. наук В.А. Сидяков; В.И. Поляков; канд. техн. наук Б.А. Евдокимов; Н.И. Провоторов, А.С. Гу...полностью>>
'Правила пользования'
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в целях установления порядка пользован...полностью>>
'Документ'
При оценке качества объектов большой сложности целесообразно применять модели и алгоритмы оценки качества, в основе которых лежат вероятностно-статис...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни (66)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРИМІТКИ

 1. Табель заповнюється класним керівником.

 1. В кінці кожної чверті (семестру) класний керівник видає табель успішності учневі. Учень повертає підписаний батьками табель класному керівникові в перший день наступної чверті (семестру).

Табель зберігається в школі.

3. В кінці навчального року табель з відповідними записами, підписом директора школи, завірений печаткою, видається учневі.

ПРИМІТКИ

 1. Табель заповнюється класним керівником.

 1. В кінці кожної чверті (семестру) класний керівник видає табель успішності учневі. Учень повертає підписаний батьками табель класному керівникові в перший день наступної чверті (семестру).

Табель зберігається в школі.

3. В кінці навчального року табель з відповідними записами, підписом директора школи, завірений печаткою, видається учневі.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАБЕЛЬ УСПІШНОСТІ

за _____ / _________ навчальний рік

учня _________ класу ____________

учениці (повна назва школи)

______________школи № __________

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Місто, село ___________________

Район _______________________

Область _____________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Т
АБЕЛЬ УСПІШНОСТІ

за _____ / _________ навчальний рік

учня _________ класу ____________

учениці (повна назва школи)

______________школи № __________

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Місто, село ___________________

Район _______________________

Область _____________________

ПРЕДМЕТИ

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

І

семестр

ІІ

семестр

Річні

Державна

атестація

Підсум-

кова

Українська мова………….………….

Українська література………………

Зарубіжна література……………….

Іноземна мова………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Математика……………………………

Алгебра………………………………..

Геометрія………………………………

Основи інформатики…………………

…………………………………………..

Історія України…………….………….

Всесвітня історія………………………

Правознавство………………………..

Ознайомлення з навколишнім

світом…………………………………...

Природознавство……………………..

Географія………………………………

…………………………………………..

Біологія…………………….…………..

Фізика…………………………………..

…………………………………………..

Хімія…………………………………….

ОБЖД…………………………………..

Образотворче мистецтво….………..

Музика………………………………….

Фізична культура……………………..

Допризовна підготовка………………

Трудове навчання……………………

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Кількість пропущених уроків…….……..

З них за хворобою………………………

Підпис класного керівника……………..

Підпис батьків……………………………


РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ: _________________________________________

_________________________________________

М. П. _________________________________________

Директор школи _________________

ПРЕДМЕТИ

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

І

семестр

ІІ

семестр

Річні

Державна

атестація

Підсум-

кова

Українська мова………….………….

Українська література………………

Зарубіжна література……………….

Іноземна мова………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Математика……………………………

Алгебра………………………………..

Геометрія………………………………

Основи інформатики…………………

…………………………………………..

Історія України…………….………….

Всесвітня історія………………………

Правознавство………………………..

Ознайомлення з навколишнім

світом…………………………………...

Природознавство……………………..

Географія………………………………

…………………………………………..

Біологія…………………….…………..

Фізика…………………………………..

…………………………………………..

Хімія…………………………………….

ОБЖД…………………………………..

Образотворче мистецтво….………..

Музика………………………………….

Фізична культура……………………..

Допризовна підготовка………………

Трудове навчання……………………

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Кількість пропущених уроків…….……..

З них за хворобою………………………

Підпис класного керівника……………..

Підпис батьків……………………………


РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ: _________________________________________

_________________________________________

М. П. _________________________________________

Директор школи _________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..