Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан за 2010 год ...полностью>>
'Программа курса'
Предмет и задачи курса. Восстановление целостной истины как главная задача научной апологетики. Связь с естественными и гуманитарными науками, с одно...полностью>>
'Документ'
Дисципліна має за мету засвоєння принципів і технологій побудови локальних і розподілених комп’ютерних систем (КС) і мереж, їх фізичної та логічної а...полностью>>
'Урок'
1 Предложенный вариант календарного планирования используется в том случае, когда в начальной школе изучались курсы «Чудесный город» и «Санкт-Петербур...полностью>>

Загальна інформація про мережу шкіл сприяння здоров’ю м. Харкова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальна інформація про мережу шкіл сприяння здоров’ю м. Харкова

Значна увага проблемам збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді приділяється педагогічними колективами всіх харківських шкіл, а 48 (27% від загальної кількості шкіл комунальної форми власності міста) навчальних закладів міста входять до Європейської, Національної, Обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

Школи сприяння здоров’ю

Освітньо – інформаційні центри


3


СЗНВК № 45 «Академічна гімназія»

спеціалізована школа № 162

загальноосвітня школа №40


Інформаційно - ресурсний центр філії Всеукраїнської асоціації «Європейські школи здоров’ю»загальноосвітня школа №59


Оптимальні організаційні та управлінські умови для ефективного розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю створені в Дзержинському (15 шкіл, 57%), Ленінському ( 5 шкіл, 41,6%), Орджонікідзевському (6 шкіл, 33,3%), Червонозаводському (4 школи, 40%) районах міста.

Кількість шкіл сприяння здоров’ю по районам(%)

На виховання свідомого дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування освіченої, компетентної творчої, культурної, духовної особистості спрямована діяльність навчальних закладів різних типів і форм власності.

Школи сприяння здоров’ю різних типів

Більшість шкіл сприяння здоров’ю (72%) – це загальноосвітні навчальні заклади, які мають педагогічні надбання з питань здоров’я не гірші, ніж в ліцеях та гімназіях і вважають цей напрямок одним із визначальних у своєму розвитку.

Науково – методичні, практичні семінари, що проводилися протягом року показали, що педагогічними колективами шкіл сприяння здоров’ю здійснено ряд освітніх інновацій, які якісно змінили мету структуру, зміст, технології навчання:

 • Здоров’язберігаючі підходи використовуються в усіх видах діяльності освітніх закладів: розробки уроків здоров’я, валеології, виховні години, батьківські збори

 • принципи здоров’язбереження лягли в основу навчально-виховної діяльності педагогів

 • розроблені програми та моделі які успішно реалізуються

 • з позицій здоров’язбереження планується навчальне навантаження учнів, продумується оформлення школи

 • організована медико - психологічна служба здоров’я

 • розробляється комплекс заходів щодо підтримки фізкультурно-оздоровчих програм.

 Як показує досвід, провідну роль у здоров’язберігаючий діяльності шкіл сприяння здоров’ю відіграють:

- професійна організація навчально-виховного процесу (розклад занять, організація рухових перерв тощо);

- активне впровадження методик викладання навчальних дисциплін, побудованих на здоров’язберігаючих технологіях;

- створення в колективі позитивного психологічного мікроклімату, формування осмисленого та грамотного відношення до власного здоров’я як у учнів, так і у педагогів;

- проведення просвітницької та пропагандистської роботи з дітьми, вчителями та батьками;

- організація тісної взаємодії всіх учасників навчально - виховного процесу: учнів, батьків, вчителів, громадськості, ЗМІ.

Однак, зазначених вище заходів недостатньо для зменшення навантаження на школярів.

Проблемне поле – формування здоровязберігаючого освітнього середовища через удосконалення системи науково - методичної роботи школи сприяння здоров’ю

 1. Високий рівень хронічних захворювань

 2. ( 75,6% туб. інфікованих, 27,2% захворювань зору, 35,4% порушень осанки, 21,7% захворювань нервової системи)

 3. Тенденція до підвищення шкільних захворювань ( міопія: 1 класи-1 особа, 3 кл.-4, 5 кл.-8, 9 кл.-20)

 4. Порушення санітарно-гігієнічних норм: освітленість - 60-70%, відсутність наскрізного провітрювання.

 5. Психоемоційний стан учнів на уроках: ( присутність станів: страху, хвилювання, стурбованості, тощо)

 6. Уміння керувати собою на уроці: 24% мали утруднення у критичній ситуації.

 7. Батьки лише 15 -11 місце відводять фізичному здоров’ю ( при ранжируванні якостей особистості)

 8. Відсутність глибоких знань, умінь та навичок з формування здорового способу життя в усіх учасників навчально-виховного процесу, низький рівень валеокультури.

Існує ряд соціально-педагогічних, психологічних факторів, які негативно впливають на формування здоров’язберігаючого середовища навчального закладу.

1. Інтенсифікація навчального процесу

( постійне збільшення темпу й обсягу навчального навантаження);

2) Ранній початок дошкільної освіти;

3) Невідповідність програм і технологій навчання функціональним та віковим особливостям учнів;

4) Недотримання елементарних фізіологічних, гігієнічних вимог до організації навчально – виховного процесу;

5) Недостатня кваліфікація педагогів з питань розвитку й охорони здоров’я, формування здорового способу життя та цінності здоров’я учнів та вчителів;

6) Недостатній рівень знань батьків з питань збереження здоров’я дітей;

7) Прогалини в існуючій системі фізичного виховання;

8) Часткове руйнування служб медичного контролю.

Поширеною формою шкільної, позашкільної роботи з дітьми та просвітницькою роботою з молоддю є освітні програми з формування здорового способу життя.

Освітні програми з формування здорового способу життя

 1. Шкільні освітні програми;

 2. Позашкільні освітні програми;

 3. Освітні програми за методикою “ рівний – рівному”;

4. Освітні програми із залученням фахівців з різних галузей;

5.Інтеграція освітніх елементів з формування здорового способу життя

в інші напрямки роботи з молоддю.

Впровадження освітніх профілактичних програм з формування здорового способу життя спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я школярів, створення здоров’язберігаючого середовища, спрямовані на подолання шкільних факторів ризику.

Всесвітня організація охорони здоров’я регулярно проводить оцінку освітніх проектів з формування здорового способу життя молоді.

В Європі при організації освітніх програм використовуються різні підходи. Більша частина сфокусована на безпосередньому вивченні ризиків для здоров’я. Такі програми містять виклад фактів щодо шкоди ризикової поведінки, ставлення до цього ризику окремих індивідів, їхніх ровесників, суспільства в цілому. Численні дослідження демонструють, що нерідко такі підходи виявляються малоефективними.

Більшість програм мають навчальний характер і спрямовані на самовизначення молоддю проблем. Вчителі і старші однолітки виступають у ролі помічників. Такий підхід підвищує самооцінку учасників, розвиває життєві навички, за допомогою фактів і емоцій задовольняє інформаційні потреби учасників. Важливим є також використання молодіжних лідерів як модераторів

Формувати здоровий спосіб життя, допомагати будувати свої взаємовідносини із навколишнім середовищем, вчити, зберігати та зміцнювати своє здоров’я – головні завдання інтегрованого навчального предмета «Основи здоров’я».

Предмет «Основи здоров’я і фізична культура» введено до складу інваріантної частини навчального плану, навчання здійснюється за навчальною програмою, затвердженою МОНУ. Це забезпечує отримання знань учнями з формування здорового способу та охорони безпеки життя не вибірково, на вибір учнів чи батьків, а в повному обсязі.

У сучасній системі національної освіти метод «рівний-рівному» застосовується у діяльності учнівського самоврядування, в розвитку руху учнівського лідерства.

Досить ефективно застосовується цей метод в аспекті формування здорового способу життя молодіжні організації, що опікуються проблемами розвитку національних традицій серед однолітків. Це дитяча організація «Січ», яка розвиває ідеї і методи здорового способу життя переважно в Східній Україні, «Пласт» - Українська скаутська організація, що охоплює переважно молодь західних регіонів України, та СПОК – спілка дитячих та юнацьких організацій м.Києва. Активністю в поширені ідей здорового способу життя відзначається й Асоціація гайдів України.

Інтеграція освітніх елементів з формування здорового способу життя у навчально - виховний процес шкіл сприяння здоров’ю здійснюється за моделями:

До змісту предметів базового циклу мають бути включені інформаційні компоненти, пов’язані із здоров’ям і здоровим способом життя.

Перед заступниками директорів з навчально-виховної роботи виникають нові завдання, які мають враховуватися при плануванні роботи на навчальний рік

Завдання заступника директора з навчально-виховної роботи:

 • створення нового бачення соціально-педагогічних процесів на основі ідей саморозвитку особистості;

 • забезпечити перетворення навчально-виховного процесу в школі, при якому кожен педагог осмислює потребу в покращенні своєї діяльності;

 • здійснювати керівництво роботи психолога з діагностування рівня вихованості та розвитку учнів та з діагностування професійної діяльності педагога;

 • організувати роботу теоретичних семінарів з різних педагогічних проблем; розробку та використання дидактичних та методичних матеріалів у відповідності з напрямками реалізації моделі школа сприяння здоров’ю

Включення питань здоров’я в предмети базового компоненту дозволяє забезпечити практично повне охоплення школярів навчанню здоров’я.

Сьогодні важливими напрямками здоров’язберігаючої діяльності шкіл сприяння здоров’я є удосконалення системи методичної роботи:

 • створення комфортних здоров’язберігаючих умов для підвищення професійної майстерності педагогів через забезпечення оптимальної навантаження.

 • удосконалення методичної роботи, систематизація роботи методичної служби, вивчення новітніх здоров’язберігаючих технологій

 • підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для організації роботи, пов’язаної з оздоровленням дітей, формуванням світогляду на здоровий спосіб життя

 • удосконалення планів програм з предметів гуманітарного, природничого, фізкультурно-оздоровчого циклу

 • підтримка освітніх програм з формування здорового способу життя, створення умов для практичності участі всіх учасників навчально-виховного процесу в оздоровчу діяльність

 • удосконалення якості системи освіти через оснащення кабінетів наочним, роздатковим, дидактичним матеріалом, інтерактивними засобами;

 • розробка системи моніторингу здоров’язберігаючих уроків предметної спрямованості;

 • забезпечення педагогів новою літературою, методичними посібниками;

 • моделювання навчально-виховного процесу як системи, сприятливої формуванню здоровому способу життя.

 • організація спортивно-оздоровчої роботи через діяльність органів учнівського самоврядування, організація фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямованої на оптимізацію працездатності та профілактику перевтомлення у процесі навчальної діяльності.

 • координація спільної діяльності школи та родини в організації роботи з пропаганди здорового способу життя , формування стереотипів поведінки, спрямованих на зміцнення здоров’я, удосконалення системи взаємодії та співробітництва з соціумом, наявність єдиних педагогічних вимог в системі «учень – учитель - батьки» щодо організації здорового способу життя

 • удосконалення організації харчування школярів

Виходячи з цього, визначені основні напрямки роботи шкіл сприяння здоров’ю на 2008-2009 навчальний рік:

 • Формування здоров’язберігаючого освітнього середовища через удосконалення системи методичної роботи школи сприяння здоров’ю;

 • Інтегрування компоненту “Здоров’я” у навчально-виховний процес навчального закладу Школа сприяння здоров ’ ю;

 • Реалізація освітніх програм з формування здорового способу життя.

Завдання

 • Створити банк даних здоров’язберігаючих уроків;

 • Впровадження моніторингу здоров’язберігючого навчання з урахуванням інтегрування компоненту здоров’я у предметні та факультативні курси.

Набуті результати

Педагогічними колективами навчальних закладів міста впроваджуються інновації, які якісно змінюють шкільне освітнє середовище. Здоров’язберігаючі технології і підходи використовуються в усіх видах діяльності педагогів; активно впроваджуються внутрішкільні моделі організації навчально-виховного процесу; затверджено оздоровчий режим (введенні обов`язкові фізкультпаузи під час проведення уроків, рухові перерви, спортивні години, ігри на свіжому повітрі тощо).

До варіативної частини навчальних планів всіх шкіл сприяння здоров’ю введені факультативи та спецкурси: „Основи екології”, „Екологічні проблеми міста”, „Основи здорового способу життя”, «Основи валеології», «Екологія людини і Основи здоров’я», Футбол , «Фітотерапія», «Психологія», «Взаємодія суспільства та природи», «Хімія і медицина», «Здоров’я людини», «Ритміка й танок», «Екологічний біомоніторинг», «Антистресовий менеджмент» тощо.

Згідно з графіком проводяться систематичні медичні обстеження учасників навчально-виховного процесу; вступні, цільові, поточні інструктажі з попередження всіх видів травматизму з учнями та працівниками закладів освіти; дні, тижні, місячники здорового способу життя; в окремих школах організована С- вітамінізація дітей та підлітків.

В літній період працюють оздоровчі табори з денним перебуванням, для учнів початкової школи організоване гаряче харчування.

У зв’язку зі змінами в організації фізкультурно-оздоровчої роботи у всіх закладах освіти з 1-11 класи введено третій урок фізкультури. Для дітей з порушеннями стану здоров’я працюють спортивно-оздоровчі гуртки та секції з різних видів спорту, організована робота спеціальних медичних груп. Останнім часом ведеться робота щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної та спортивної бази, спортивних майданчиків шкіл сприяння здоров’ю.

З метою встановлення рівня соціальної адаптації, психічного здоров`я школярів та вихованців ДНЗ, психологами та соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів міста проводяться дослідження, надається консультативна допомога дітям, їх батькам з питань вікових індивідуальних особливостей, забезпечується медична, соціальна та психологічна підтримки.

Впроваджуються нові форми організації роботи з батьками: батьківські лекторії («Організація літнього відпочинку», «Раціональна організація дозвілля учнів», «Вікові особливості дитини» тощо), зустрічі з фахівцями, екскурсії, акції („Скажемо ні наркотикам”, „Ми за здоровий спосіб життя”, „Зупинимо СНІД”, „Здоров’я людини і табакокуріння”), конференції для учнів старших класів („За здоровий спосіб життя” та інші), вікторини, агітбригади, семінари, конкурси, виховні години. У навчальних закладах Дзержинського, Фрунзенського, Орджонікідзевського районів організовано роботу прес-центрів дитячих організацій учнівського самоврядування з пропаганди здорового способу життя.

У 2008-2009 році для підвищення ефективності інтегрування компоненту здоров’я у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів міста визначальна роль надається:підвищенню професійної (валеологічної) компетентності педагогів; активному впровадженню методик викладання навчальних дисциплін, побудованих на здоров’язберігаючих технологіях.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про роботу Харківської загальноосвітньої школи

  Документ
  Робота педагогічного колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області в 2010-2011 навчальному році була спрямована на виконання ст.
 2. План роботи управління освіти на 2011 рік схвалено Колегією

  Документ
  Упродовж 2010 року управлінням освіти і закладами освіти району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, постанов Уряду
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. План роботи управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

  Документ
  Робота управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради упродовж 2011 року була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм.
 5. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.

Другие похожие документы..