Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
для реликвий создается роскошное обрамление, мощи помещаются в ковчежцы или реликварии, все более пышными становятся храмы, богослужебные облачения, ц...полностью>>
'Конкурс'
Когда спешим на встречу знаньям На встречу прошлой той поры. Здесь первую любовь встречаем, Что не забудем никогда. Такое только раз бывает, Лишь тол...полностью>>
'Документ'
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её содержательной и к...полностью>>

Повідомлення про повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків "

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Повідомлення
про повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я "
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам повідомляє про повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "

ВІЛ-інфекція – тривала інфекційна хвороба, яка розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи.

Антиретровірусна терапія (АРТ) є обов’язковою складовою комплексної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, оскільки ефективна АРТ призводить до суттєвого зниження захворюваності та смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією. Метою АРТ є максимальне пригнічення реплікації ВІЛ, відновлення функції імунної системи, подовження та підвищення якості життя ВІЛ-інфікованих, попередження розвитку СНІД-асоційованих захворювань та передачі ВІЛ. З економічної точки зору, адекватний доступ до АРТ дозволяє зменшити витрати на лікування опортуністичних інфекцій (ОІ), стаціонарне лікування та догляд за важкохворими. З епідеміологічної точки зору, ефективна АРТ, максимально пригнічуючи реплікацію ВІЛ в організмі ВІЛ-інфікованої людини, зменшує ризик передачі ВІЛ. Таким чином, забезпечення універсального доступу до АРТ для усіх ВІЛ-інфікованих, хто її потребує, є одним з вирішальних чинників зменшення розповсюдження ВІЛ-інфекції, найважливішою складовою ефективної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Метою розробки проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків " є створення єдиної стандартизованої системи надання допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, дотримання послідовності та координації зусиль медичних та інших працівників, з використанням економічно обґрунтованих підходів. Цей Протокол відображає узагальнені рекомендації щодо організації АРТ, проте терапевтична тактика для кожного окремого пацієнта повинна враховувати індивідуальні особливості пацієнта та бути спрямованою на вибір найефективнішої та прийнятної схеми лікування з усіх доступних варіантів терапії.

Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків (третє видання, перероблене та доповнене) розроблений на основі сучасних світових доказових даних, актуальних міжнародних стандартів лікування ВІЛ-інфекції, рекомендацій ВООЗ (Patient Evaluation and Antiretroviral Treatment for Adults and Adolescents Clinical Protocol for the WHO European Region, 2006, з оновленнями 2007-2009), при створенні протоколу враховано досвід розширення доступу до АРТ в Україні на базі Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків (затвердженого наказами МОЗ України від 12.12.2003 №580 та від 04.10.2006 №658).

Клінічний протокол АРТ дорослих та підлітків враховує рекомендації ВООЗ, специфічні особливості системи охорони здоров’я України, спектр антиретровірусних препаратів, зареєстрованих в Україні, можливості контролю проведення терапії. Протокол переглядається у разі появи нових науково обґрунтованих даних стосовно підходів до лікування, але не рідше, ніж раз на три роки. Протокол базується на засадах доказової медицини.

Проект вищезазначеного наказу та повідомлення про повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) розміщено на сайті Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам www. moz.gov.ua (за ссилкою www. stop-aids.gov.ua) 15.04.2010 року.

Зауваження та пропозиції приймаються до 15.05.2010 р. у письмовому або електронному вигляді на адресу: - Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, 01021, м.Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 287-89-49 e-mail: Контактна особа: Зеленська М.В.

- Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11,тел. 254-56-73, E-mail: mail@dkrp.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я
" Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект розроблено на виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України від 19.02.09 № 1026 – VI.

Тенденція щодо стабілізації темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні відсутня. Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні продовжують зростати. Станом на 1 квітня 2010 року за весь період епідемії в Україні зареєстровано 166 183 випадок інфікування ВІЛ, в тому числі 25 668 дітей до 14 років. Захворіло на СНІД 32 545 громадян, в тому числі 902 дітей до 14 років, померло від СНІДу 18 562 особи, в тому числі 268 дітей до 14 років. Кількість хворих на СНІД в Україні збільшувалася кожного року, до рекордної межі – 4 723 випадки в 2006 році. Внаслідок впровадження широкомасштабної антиретровірусної терапії вперше, у 2007 році, в країні було відмічено незначне зниження кількості хворих на СНІД. І хоча, протягом останніх трьох років, 2007 – 2009, кількість людей, у яких діагностовано СНІД, реєструється приблизно на одному рівні: 4 573, 4 380 та 4 437 (в показниках на 100 тисяч населення: 9,8; 9,5; 9,7), СНІД залишається серйозним викликом системі охорони здоров’я України.

Протягом усього періоду епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні спостерігалося збільшення числа осіб, які померли від захворювань, зумовлених СНІДом. В 2009 році вперше, в порівнянні з попереднім роком, зменшилася кількість випадків смерті від СНІДу з 2 710 до 2 591 (в показниках на 100 тисяч населення з 5,8 до 5,6, тобто на 2,6 %), що є першим вагомим доказом позитивного впливу впровадження антиретровірусної терапії в Україні. Проте, доступ до антиретровірусної терапії в Україні не задовольняє потреб хворих. Враховуючи «старіння епідемії», потреба у антиретровірусної терапії та ліках другої та третьої лінії, які є більш високовартісними, буде постійно зростати. Станом на 01.01.2010 року загальна потреба у антиретровірусній терапії, за даними статистичної форми №56, складає 23 297 осіб. Серед тих, хто потребує антиретровірусної терапії, однак не отримує її, - 7 426 осіб, з них 221 дитина.

На сьогоднішній день в Україні забезпечено антиретровірусною терапією 15871 хворих, з них за кошти державного бюджету 12751 дорослих та 1717 дітей. Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованим призначається протягом усього життя хворого, у зв’язку з чим є досить високовартісною. Першочерговим завданням Держави є забезпечення саме уніфікованого підходу в країні до призначення антиретровірусної терапії, шляхом затвердження наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків ", що дозволить раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та забезпечити більш повне охоплення лікуванням.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків " є:

- уніфікація підходів до проведення антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, та її профілактики;

- забезпечення якості лікування, у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, адаптованих для України;

Для реалізації зазначеної мети розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків " що дозволить продовжити створення єдиної стандартизованої системи надання допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, забезпечить дотримання послідовності та координації зусиль медичних та інших працівників, з використанням економічно обґрунтованих підходів до організації лікування ВіЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Протокол відображає узагальнені рекомендації щодо організації АРТ, проте терапевтична тактика для кожного окремого пацієнта повинна враховувати індивідуальні особливості пацієнта та бути спрямованою на вибір найефективнішої та прийнятної схеми лікування з усіх доступних варіантів терапії.

3. Правові аспекти

У проекті наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків " реалізовані норми законів України:

- «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 03.03.98 №155/98-ВР»;

- «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.00 № 1645-ІІІ, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 № 4004-XII;

- «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки» від 19.02.09 №1026-VI.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Фінансування заходів, передбачених проектом наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків ", планується в рамках виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 – VI за кошти державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект не стосується інтересів інших органів виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект стосується питання розвитку адміністративно - територіальних одиниць, оскільки облдержадміністрації мають вживати заходів для організації забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції шляхом впровадження Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків.

7. Прогноз результатів

Прийняття даного проекту дасть змогу ефективніше протидіяти поширенню епідемії в країні, уніфікувати підходи до проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, поліпшити їх якість.

Аналіз регуляторного впливу

проекту акта

наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

На виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 – VI розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків".

На сьогодні діє наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2006 №658 «Про затвердження Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків», який не відповідає сучасним вимогам до антиретровірусної терапії, не враховує даних сучасних наукових досліджень та кращих світових практик у сфері лікування ВІЛ-інфекції, рекомендованих ВООЗ, та не дозволяє забезпечити застосування всіх сучасних антиретровірусних препаратів, які зареєстровані та дозволені до використання в Україні.

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" в умовах сьогодення є надзвичайно вчасним та необхідним, та таким, що дозволить забезпечити уніфікований підхід до лікування та профілактики ВІЛ, із застосуванням сучасних антиретровірусних препаратів.

Впровадження, у разі прийняття, наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків ", дозволить забезпечити в регіонах єдиний підхід до лікування та сприятиме покращенню координації зазначеної діяльності, дозволить раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та забезпечити більш повне охоплення лікуванням хворих, які її потребують.

2.Цілі державного регулювання.

Метою розробки наказу Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" є:

- уніфікація підходів до проведення антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, та її профілактики;

- забезпечення якості лікування, у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, адаптованих для України;

Для реалізації зазначеної мети розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" що дозволить продовжити створення єдиної стандартизованої системи надання допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, дотримання послідовності та координації зусиль медичних та інших працівників, з використанням економічно обґрунтованих підходів. Протокол відображає узагальнені рекомендації щодо організації АРТ, проте терапевтична тактика для кожного окремого пацієнта повинна враховувати індивідуальні особливості пацієнта та бути спрямованою на вибір найефективнішої та прийнятної схеми лікування з усіх доступних варіантів терапії.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей є використання діючого наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2006 №658 «Про затвердження Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків», проте вказаний наказ не враховує сучасних рекомендацій ВООЗ щодо проведення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, не містить у переліку сучасних антиретровірусних препаратів.

У зв’язку з вищенаведеним розроблено проект наказу МОЗ "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків". Прийняття даного проекту дасть змогу ефективніше протидіяти поширенню епідемії в країні, уніфікувати підходи до проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Прийняття наказу МОЗ "Про затвердження Порядку визначення серологічних маркерів ВІЛ - інфекції та забезпечення якості досліджень" дозволить застосовувати у державі уніфікований підхід до призначення схем лікування ВІЛ-інфекції, незалежний від рівня надання медичної допомоги, на якому здійснюються зазначені призначення. Визначена проблема не може бути розв'язана на регіональному рівні і потребує державного регулювання.

Згідно досвіду провідних країн світу, саме наявність уніфікованого підходу щодо лікування та профілактики ВІЛ-інфекції та забезпечує якість їх проведення, дозволяє покращити роботу служби профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом в цілому та є показником якості організації її роботи. Прийняття наказу МОЗ" Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків " матиме також позитивний вплив на процес підготовки інфекціоністів на етапі післядипломної освіти, та надає можливість використання при навчанні єдиного методологічного підходу.

Прийняття проекту наказу МОЗ " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "відповідає вимогам Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" № 1972-XII від 12.12.1991 та дозволить реалізувати низку заходів, передбачених у Законі України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки", № 1026 – VI від 19.02.09.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття акта.

Визначені цілі буде досягнуто у разі впровадження на національному рівні наказу МОЗ " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків ".

6. Очікувані результати прийняття акту.

Сфери впливу

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Держава

Очікуються позитивні наслідки.

Прийняття наказу МОЗ "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" в умовах сьогодення є надзвичайно вчасним та необхідним, та таким, що дозволить забезпечити вирішення наступних стратегічних питань: уніфікувати підхід до проведення лікування та діагностики ВІЛ-інфекції, забезпечити якість терапії ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД пацієнтів, у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, адаптованих для України. Проведення антиретровірусної терапії здійснюється лікувально – профілактичними закладами різних рівнів, саме тому питання уніфікації підходів до терапії, питання якості її організації та можливість застосування сучасних лікарських засобів посідають провідне місце. Прийняття наказу МОЗ "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" дозволить вирішити зазначені питання. Визначена проблема не може бути розв'язана на регіональному рівні і потребує державного регулювання.

Прийняття наказу МОЗ "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" матиме також позитивний вплив на процес підготовки лікарів - інфекціонистів на етапі післядипломної освіти, та надає можливість використання при навчанні єдиного методологічного підходу.

Негативного впливу не прогнозується

Суб’єкти господарювання

Очікуються позитивні наслідки. Впровадження наказу МОЗ "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків" у всіх лабораторіях, що здійснюють діагностику на наявність ВІЛ-інфекції, дозволить забезпечити в регіонах єдиний підхід до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД пацієнтів та профілактики ВІЛ та сприятиме покращенню координації зазначеної діяльності.

Негативного впливу не прогнозується

Громадяни

Очікуються позитивні наслідки. Забезпечується якісна лікування та профілактика ВІЛ-інфекції

Негативного впливу не прогнозується

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта три роки з моменту набрання чинності, акт може бути переглянутий за необхідності внесення чергових змін.

8. Показники результативності акта.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, відсутні.

Дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Виконання вимог акта суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових коштів та часу не потребує.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб обумовлюється офіційним опублікуванням наказу МОЗ, розміщенням на офіційних сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності наказу здійснюватиметься протягом місяця від дня оприлюднення його проекту.

Для відстеження будуть використовуватись дані відомчої статистичної звітності.

Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Результативність акта буде відстежуватись шляхом збору та аналізу звітів регіонів щодо виконання заходу «Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії» Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 – VI.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

_________________

м. Київ

_____________

Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків

На виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 – VI,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (далі – Протокол), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької, Управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження Протоколу, затвердженого цим наказом, в підпорядкованих закладах охорони здоров’я, в яких проводиться профілактика та лікування ВІЛ- інфекції.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2006 року № 658 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків».

4. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Черенько С.О.:

4.1. В установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

4.2. Забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

6. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

Міністр

З.М. Митник

Візування:

Перший заступник Міністра

В.В. Лазоришинець

Заступник Міністра

В.Г. Бідний

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

С.О. Черенько

В.о. Директора Департаменту розвитку медичної допомоги

М.К. Хобзей

Директор Департаменту

управління та контролю якості медичних послуг

І.В. Шпак

Директор Департаменту економіки, фінансів

та бухгалтерської звітності

О.І. Левицький

Директор Центру медичної статистики

М.В. Голубчиков

Начальник Юридичного управління

В.М. Бронова

Начальник Управління справами

В.Й. Бачинський

Начальник Відділу із забезпечення

діяльності Міністра

В.Л. ВесельськийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 2. Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки у 2009 році Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено

  Закон
  Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки у 2009 році
 3. Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки за 2010 рік Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено

  Закон
  Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки за 2010 рік
 4. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 5. Висновки та рекомендації 14 Право на захист від катувань І жорстокого поводження 15 Загальний огляд застосування права та огляд загальноукраїнських проблем у 2004 році 15

  Документ
  Права утриманців в ізоляторах тимчасового утримання та інші установи МСВ для тимчасового утримання, установи Державного департаменту з питань виконання покарань 82

Другие похожие документы..