Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прежде всего целесообразно ознакомиться с историей и традициями фирмы, если она уже существует. Для вновь создаваемой фирмы такую же работу следует вы...полностью>>
'Документ'
Згідно наказу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради від 13 жовтня 2011 р № 45 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівс...полностью>>
'Курсовая'
Теоретические аспекты стимулирования сбыта товаров....полностью>>
'Документ'
Апологетика — это, прежде всего, наука. Она посвящена вопросу защиты веры, т. е. доказательству правоты христианского взгляда на мир. Доказательство ...полностью>>

Та краєзнавства учнівської молоді

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ

ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Затверджено

на педраді ОЦТК

Протокол № 25

від 26.05. 2003 р.

На конкурс програм

з позашкільної освіти

ПРОГРАМА ГУРТКА

СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ”

/ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ/

I РІК НАВЧАННЯ

ПЛАТОНОВА Нєоніла Евгенівна,

методист Донецького обласного

Центру туризму та краєзнавства

учнівської молоді

м. Донецьк – 48,

вул. Челюскінців, 189

т. 55-32-28, 55-84-44

Пояснювальна записка.

Спортивне орієнтування – це вид спорту, який сприяє найкращому поєднанню розумових та фізичних навантажень, розвиває творчі здібності, життєво необхідні навички, виховує такі риси характеру як цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, витривалість, наполегливість, уміння орієнтуватися за будь-яких обставин, зміцнює здоров’я. Важко знайти інший вид спорту, який би більше відповідав вимогам гармонійного розвитку особистості.

Спортивне орієнтування є обов’язковим елементом туристських зльотів і змагань, до програми проведення яких включається як окремим видом, так і в такому комплексному виді туристського багатоборства як крос-похід.

Навчальна програма складена з урахуванням курсів загальноосвітньої школи з географії, біології, фізичного виховання. Викладання навчального матеріалу будується з таких напрямків: загальні уявлення про спортивне орієнтування та туризм, українське народознавство, надання першої долікарської медичної допомоги потерпілому, регулярні загально-фізичні та спеціальні тренування, участь у змаганнях масових розрядів та походах I – III ступенів складності.

Організація навчально-тренувальних занять, участь у змаганнях часто потребують тривалого перебування дітей на місцевості, в лісі, в зв’язку з чим доцільним буде навчити гуртківців організації туристського побуту та дозвілля в польових умовах.

Мета програми:

- оволодіння гуртківцями базовими знаннями, вміннями та навичками зі спортивного орієнтування та туризму;

- підготовка гуртківців до участі в змаганнях зі спортивного орієнтування та техніки пішохідного туризму, виконання нормативів II-го юнацького розряду;

- підготовка гуртківців до участі в пішохідних походах 2 – 3 ступеня складності.

Програма, яка пропонується, розрахована на один рік як початковий рівень навчання для учнів 10 – 12 років. За час навчання гуртківці не тільки набувають спеціальних знань спортсмена-орієнтувальника та досягають певного рівня фізичної підготовки, але й придбають уміння і навички, які необхідні для участі в змаганнях з туристського багатоборства, подолання складних природних перешкод, виживання в екстремальних ситуаціях.

Кількісний склад гуртка – 18 учнів. Місячна сітка навчальних годин – 24, річна - 216 годин. Заняття тривалістю 2 - 4 години проводяться два рази на тиждень переважно у виді практичних занять і спортивних тренувань на місцевості та в приміщенні.

Педагог повинен створити всі умови для безпечного проведення занять, тренувань, змагань, походів, інших навчально-тренувальних і масових заходів. З цією метою йому необхідно ознайомитися з “Правилами проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України” (наказ Міністерства освіти України № 96

від 06.04.99 р.).

Для ефективного засвоєння програми необхідно, щоб гуртківці якомога частіше (не менш, як 1 раз на місяць) брали участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, або у крос-поході. В канікулярний період бажано прийняти участь в багатоденних змаганнях зі спортивного орієнтування або у заліковому поході (поза сіткою годин).

Керівнику гуртка необхідно постійно вживати відповідних заходів щодо протидії розповсюдженню наркотичних, токсичних речовин, пияцтва та паління серед дітей, працювати у тісній співдружності з класними керівниками гуртківців та їх батьками.

На протязі 2001-2003 навчального року дана програма пройшла апробацію на базі гуртків ОЦТК. Гуртківці виконали нормативи III і II юнацьких розрядів зі спортивного орієнтування, неодноразово були призерами міських та обласних змагань, приймали участь у міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування.

ПРОГРАМА ГУРТКА «СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ»

Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Назва розділу

/теми/

Кількість годин

Усього

у тому числі

теоретич.

практич-них

у прим.

на міцев

1

2

3

4

5

6

1.

Вступна бесіда. Стислі відомості про спортивне орієнтування та пішохідний туризм.

2

2

-

-

2.

Правила проведення туристсько-краєзнавчих походів та змагань з учнівською молоддю.

1

1

-

-

3.

Безпека на тренуваннях, змаганнях та в походах.

Правила поведінки юних орієнтувальників та туристів.

1

1

-

-

4.

Гігієна спортивного тренування

2

2

-

-

5.

Охорона природи. Екологічні аспекти перебування сучасної людини на природі.

6

2

4

-

6.

Народознавство

6.1.

Українське народознавство

1

1

-

-

6.2.

Державна та обрядова символіка

1

1

-

-

6.3.

Народний календар свят, звичаїв, традицій, обрядів.

2

-

2

-

6.4.

Поселення та житло.

2

-

2

-

Разом

6

2

4

7.

Топографічна підготовка

7.1.

Топографія як наука.

2

2

-

-

7.2.

План, карта. Топографічні та спортивні карти та їх масштаби.

4

2

2

-

7.3.

Вимірювання відстаней на карті

2

-

2

-

7.4.

Вимірювання відстаней на місцевості.

4

-

-

4

7.5.

Умовні знаки топографічних та спортивних карт.

14

4

4

6

7.6.

Рельєф місцевості і його зображення на карті

4

-

2

2

Разом

30

8

10

12

8.

Технічна підготовка

8.1.

Поняття про техніку спортивного орієнтування. Спортивна карта.

10

2

2

6

8.2.

Компас, його будова, правила користування ним. Види компасів.

4

-

2

2

8.3.

Азимут та визначення азимута. Рух по азимуту.

Визначення азимута на заданий орієнтир.

6

2

2

2

8.4.

Визначення свого місцезнаходження на карті і на місцевості.

6

2

-

4

8.5.

Техніка пошуку контрольних пунктів (КП)

6

-

-

6

Разом

32

6

6

20

9.

Тактична підготовка

9.1.

Збір інформації та тактичні дії на старті, пункті видачі карт, КП і дистанції.

4

2

-

2

9.2.

Складання плану проходження дистанції та вибір

путі руху залежно від різних умов.

2

-

2

-

9.3.

Правила змагань зі спортивного орієнтування.

4

2

2

-

9.4.

Тактичні дії орієнтувальника з урахуванням виду змагань.

8

2

-

6

9.5.

Спеціальні вправи та ігри орієнтувальників.

14

2

4

8

Разом

32

8

8

16

10.

Спорядження орієнтувальника

10.1.

Компас. Планшети.

1

-

1

-

10.2.

Бігова форма одягу і взуття.

1

1

-

-

10.3.

Контрольна картка учасника змагань.

1

-

1

-

10.4.

Спорядження та інвентар для обладнання дистанцій змагань

1

-

1

-

Разом

4

1

3

-

11.

Загальна фізична підготовка

11.1.

Режим дня

1

1

-

-

11.2.

Ранкова гімнастика

2

-

2

-

11.3.

Загально розвиваючі вправи

9

-

5

4

11.4.

Гімнастичні вправи

4

-

4

-

11.5.

Легка атлетика

4

-

4

-

11.6.

Плавання

2

-

2

-

11.7.

Спортивні та рухляві ігри

6

-

2

4

11.8.

Контроль фізичного стану гуртківців за підсумками навчального року

2

-

2

-

Разом

30

1

21

8

12.

Спеціальна фізична підготовка

12.1.

Особливості тренування юних орієнтувальників.

6

2

-

4

12.2.

Техніка бігу на різні дистанції, в різних умовах.

16

2

-

14

12.3.

Техніка лижних ходів.

6

-

-

6

Разом

28

4

-

24

13.

Пішохідний туризм

13.1

Підготовка походу

4

2

2

-

13.2.

Туристське спорядження

2

1

1

-

13.3.

Харчування в поході

2

1

1

-

13.4.

Група на маршруті

2

-

-

2

13.5.

Туристський бівак

6

2

-

4

13.6.

Основи техніки туризму на змаганнях

12

2

4

6

13.7.

Одноденний туристський похід

8

-

-

8

Разом

36

8

8

20

14.

Гігієна туриста. Долікарська медична допомога потерпілому.

14.1.

Гігієна туриста

1

1

-

-

14.2.

Долікарська медична допомога потерпілому

5

1

1

3

Разом

6

2

1

3

Усього

216

48

65

103Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді нормативна база діяльності музеїв навчальних закладів системи міністерства освіти І науки україни м. Донецк – 2006 рік

  Документ
  Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.
 2. Програма гуртка: «Географічне краєзнавство» Укладач: Савельєв Олександр Герольдович, методист кз «Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» зор

  Документ
  Розробка цієї програми обумовлена необхідністю скласти для Запорізької області програму «Географічне краєзнавство», яка б враховувала вимоги сучасної шкільної та позашкільної освіти, актуальність краєзнавчого принципу навчання та виховання.
 3. Програма гуртка: «Спортивне орієнтування» Укладачі: Пох Лілія Василівна, Волков Анатолій Володимирович, методисти кз «Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» зор

  Документ
  Програма зі спортивного орієнтування призначена для гуртків центрів туризму, клубів спортивного орієнтування та ін. Вона складена на основі нормативних документів Міністерства освіти України.
 4. Довести План до відома керівників навчальних закладів для його врахування при плануванні роботи закладу на 2011 рік. Сприяти участі учнівської та студентської молоді в міжнародних І всеукраїнських заходах

  Документ
  З метою пошуку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей і молоді та для організації їх участі в міжнародних і всеукраїнських фестивалях, конкурсах,
 5. Довести План до відома керівників навчальних закладів для його врахування при плануванні роботи закладу на 2012 рік. Забезпечити участь дітей та учнівської молоді в міжнародних І всеукраїнських заходах

  Документ
  На виконання Закону України "Про позашкільну освіту", з метою пошуку і підтримки здібних, обдарованих, талановитих дітей та учнівської молоді,

Другие похожие документы..