Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Не редки случаи, когда храм входит в состав музейного комплекса, что сильно затрудняет осуществлять нормальную Приходскую жизнь. При этом существуют ...полностью>>
'Документ'
Процес перетворення командно-розподільчої системи у ринкову займає досить продовжений відрізок часу. Тривалість цього часового відрізка в певній мірі ...полностью>>
'Документ'
Б.Г. Збышко, ведущий консультант аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной поли­тике, д...полностью>>
'Лекция'
Немного найдется похожих образов глобализации, чем люди за столиками в лондонском Сити или на Уолл-Стрите, которые нажатием кнопки лихорадочно покупа...полностью>>

2. Закон І положення про цо україни

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант №1

1.Основні положення міжнародного права з питань захисту людей

2.Закон і положення про ЦО України

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 2

 1. Надзвичайні ситуації мирного часу

 2. Надзвичайні ситуації воєнного часу

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 3

1.Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

2. Інженерний захист населення

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 4

 1. Оцінка радіаційної обстановки

 2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 5

 1. Прискорення темпів науково- технічного прогресу

 2. Сутність стійкості роботи об’єктів господарської діяльності та основні шляхи її підвищення

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 6

 1. Рятувальні та інші невідкладні роботи

 2. Спеціальна обробка

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 7

 1. Планування заходів ЦО на об’єктах господарської діяльності у випадку надзвичайних ситуацій

 2. Основні напрямки і методи морально –психологічної підготовки

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 8

1.Індикатори, рентгенометри, радіометри. Загальна характеристика

2.Прилади радіаційної розвідки

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 9

 1. Система централізованого оповіщення ЦО

 2. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 10

1.Масштаби і характер пожеж

2.Оцінка пожежної обстановки

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 11

1.Цивільна оборона зарубіжних країн

2.Проблеми забезпечення життєдіяльності населення в сучасних умовах

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 12

1.Організація евакуаційних заходів

2.Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 13

1.Вимоги норм проектування інженерно- технічних засобів у ЦО

2.Організація навчання населення з цивільної оборони

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 14

1.Прилади дозиметричного контролю

2.Організація Цивільної оборони в сучасних умовах

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 15

1. Шкідливі фактори навколишнього середовища

2.Локальні системи оповіщення

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 16

1.Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях

2.Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 17

1.Планування заходів та підготовка населення з Цивільної оборони

2.Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 18

1.Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій та інших небезпечних ситуацій

2.Прогнозування та оцінка пожежної обстановки на об’єктах

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 19

1.Організація захисту населення

2.Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 20

1.Оцінка інженерної обстановки

2.Оповіщення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 21

1.Надзвичайні ситуації соціально- політичного характеру

2.Транспортні аварії (катастрофи)

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 22

1.Надзвичайні ситуації природного характеру

2.Стихійне лихо

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 23

1.Розміщення об’єктів і планування міст

2.Забезпечення радіаційно- хімічного захисту

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 24

1.Захист сільськогосподарських тварин

2.Протипожежні заходи

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 25

1.Захист продуктів харчування

2.Приведення у готовність та організація роботи органів управління у НС

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 26

1.Сили ЦО об’єкта, які залучаються до ліквідації наслідків НС

2.Система Цивільної оборони і організація її роботи

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 27

1.Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання

2.Види протирадіаційних укрить

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 28

1.Склад обласної Комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

2.Технічні засоби оповіщення населення про загрозу стихійних лих

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 29

1.Розміщення атомних станцій

2.Особливість аварійних робіт в районах стихійного лиха

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Цивільна оборона”

Варіант № 30

1.Організація навчання з ЦО

2.Небезпечне природне явище

Рекомендована література

 1. Авсієнко В.Ф. Дозиметричні та радіометричні прилади вимірювання. - К.: Урожай, 1990. - 144с.

 2. Бабенко О.І., Черевко Р.І. Методичні вказівки з курсу “Цивільна оборона”. – К.: КДЕУ, 1997. – 136 с.

 3. Демиденко Г.П. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового ураження. - К.: Вища школа, 1989. - 256 с.

 4. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992. – № 13. – Ст. 177.

 5. Літвак С.М., Михайлюк В.О., Доній В.М. Безпека життєдіяльності. - Миколаїв, МФ НАУ КМА, 1998 -189 с.

 6. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

 7. Положення про міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. - К.: Чорнобильінтерінформ, 1996. - 11с.

 8. Положення о Цивільній обороні України. - К.: Видавництво Кабінету Міністрів України, 1996. - 27c.

 9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. – К.: Урожай, 1994. – 360 с.

 10. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учебник для ВУЗов / В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшов, Н.И. Акимов. Под ред. Д.И.Михайлика. – М.: Высшая школа, 1986. – 207 с.

 11. Владимиров В.А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них. - М.: Стройиздат, 1989. - 212 с.

 12. Гражданская оборона: Учебник для студентов пед. ин-тов по спец. 03.04 "Допризывная и физическая подготовка" / Ю.В. Барановский, Г.Н. Жаваронков, Н.Д. Сердюков, Е.П. Шубин. Под ред. Е.П. Шубина. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

 13. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник / Г.П. Димиденко, Е.П. Кузьменко, П.П. Орлов и др. Под ред. Г.П. Димиденко. – К.: Висшая школа. Головное изд-во, 1989. – 287 с.

 14. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В. Мясникова. – М.: Воениздат, 1989. – 398 с.

 15. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М: Юридическая литература, 1990. – 672 с.

 16. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 252 с.

 1. Вказівки до виконання комплексної контрольної роботи

 • час на видачу завдання — 3 хв.

 • відповіді на запитання студентів — 7 хв.

 • виконання завдання комплексної контрольної роботи — 60 хв.

Комплексна контрольна робота виконується самостійно в аудиторії на заздалегід проштампованих аркушах. В правому верхньму куту вказується прізвище, ініціали студента, номер групи. Після цого пишеться назва пешого завдання і відповідь на нього, потім друге і третє завдання. При виконанні контрольної роботи студенти мають право користуватися довідковою літературою.

 1. Оцінка результатів роботи

«5» — відмінно:

 • за глибоке засвоєння програмного матеріалу;

 • за вміння розв‘язувати конкретні практичні завдання;

 • за повне розв‘язання всіх завдань і виконання всіх вимог до результатів контрольної роботи;

«4» — добре:

 • за усвідомлене застосування знань для розв‘язання практичних задач;

 • за те, що результати мають окремі неточності;

 • за одне невиконане завдання ;

«3» — задовільно:

 • за недостатнє вміння застосовувати теорію для розв‘язання практичних задач;

 • за часткове розв‘язання не більше, ніж двох завдань;

 • за одне невиконане завдання та помилки при розв’язанні другого;

«2» — незадовільно:

 • за неопанування значної частини програмного матеріалу;

 • за невміння розв‘язувати практичні завдання;

 • за невиконання двох завдань.

 1. Варіанти комплексної контрольної роботиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

  Документ
  Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.
 2. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (1)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 3. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (3)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 4. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (4)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 5. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 111

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Другие похожие документы..